Öffentliche Ausschreibungen Öffentliche Ausschreibung Auftragsbekanntmachungen

Home
Ausschreibungen, tagesaktuell
Ausschreibung: DeutschlandDeutschland
Ausschreibung: Ingenieure u. ArchitektenIngenieure u. Architekten
Ausschreibung: EDV, Hardware, SoftwareEDV-Hard- u. -Software
Ausschreibung: Hochbau, Tiefbau, Trockenbau, BauBauausschreibungen
Ausschreibung: Regionale ÜbersichtRegionale Übersicht
AusschreibungsarchivAusschreibungsarchiv
Kostenlose Services
Ausschreibung: Gastzugangkostenloser Gastzugang
Ausschreibung: Suche mittels CPV-CodesAusschreibungssuche mittels CPV-Codes
Ausschreibung: eMail, automatische, tagesaktuellAusschreibungen per eMail, automatische, tagesaktuell
Ausschreibung: Suchprofil, individuell, mit ErgebnisübersichtSuchprofil, individuell, mit Ergebnisübersicht
Abonnenten/Gäste
TED Online ZugangTED-DB Online Zugang
BfAI Online ZugangBfAI-DB Online Zugang
Anmeldung
Ausschreibung: TED - Alert, Leistungen/PreiseLeistungen/Preise, TED - Alert ab EUR 10,-/Monat
Ausschreibung: Anmeldung zu TED-AlertAnmeldung zu TED-Alert
Ausschreibung: Anmeldung zu BfAI-AlertAnmeldung zu BfAI-Alert
Info / Datenquellen / Datenbeschreibungen
Ausschreibung: Info zu TED-Alert und BfAI-AlertInfo TED-/BfAI-Alert
Ausschreibung: DatenbeschreibungDatenbeschreibung TED
Ausschreibung: CPV-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in TED-DBTED-DB; CPV-Codes
Ausschreibung: SIC-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in BfAI-DBBfAI-DB; SIC-Codes
Miscellaneous
Ausschreibung: VeröffentlichenAusschreibungen veröffentlichen
Ausschreibung: Integrieren Sie eine Ausschreibungsabfragen auf Ihrer Websitelink2us
RSS Feed 'Aktuelle Ausschreibungen / Auftragsbekanntmachungen    RSS Feed
    NewsReader Download
Ausschreibung: KontaktKontakt
Ausschreibung: DokumentenlieferserviceDokumentenlieferservice im Auftrag des AAVEG
Ausschreibung: LinksLinks
Ausschreibung: ImpressumImpressum
Ausschreibung: FirmenprofilFirmenprofil
   

Ausschreibungen u. Aufträge: Telemetrie- und Endgeräte - SE-Sandviken
Telemetrie- und Endgeräte.
Dokument Nr...................: 148174-2004
Veröffentlicht................: 03.09.2004
*
 AUFTRAGSBEKANNTMACHUNG - SEKTOREN
 Lieferauftrag
 I.1)	Offizieller Name und Anschrift des Auftraggebers: Sandviken Energi
 AB, Att: Hans Reidemar, Gävlevägen 96, S-811 40 Sandviken. Tel.: +46 26
 241600. Fax: +46 26 275382. E-mail: seab@sandviken.se.
 II.1.8.1) Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV): 32440000.
 Beschreibung: Telemetrie- und Endgeräte.
 IV.3.3) Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder der
 Teilnahmeanträge: 5.10.2004. Uhrzeit: 16:00.
 IV.3.5) Sprache oder Sprachen, die für die Angebotslegung oder
 Teilnahmeanträge verwendet werden können: Schwedisch.
OT: ANBUDSINFORDRAN/ANSÖKAN - FÖRSÖRJNINGSSEKTORERNA
 Varor
 Upphandlingen omfattas av "Government Procurement Agreement" (GPA): Ja.
 AVDELNING I: UPPHANDLANDE ENHET
 I.1)	Den upphandlande enhetens namn och adress: Sandviken Energi AB,
 Att: Hans Reidemar, Gävlevägen 96, S-811 40 Sandviken. Tel.: +46 26
 241600. Fax: +46 26 275382. E-mail: seab@sandviken.se.
 I.2)	Adress varifrån ytterligare information kan erhållas: Som i I.1.
 I.3)	Adress varifrån dokument kan erhållas: Som i I.1.
 I.4)	Adress till vilken anbud eller ansökningar skall sändas: Som i I.1.
 AVDELNING II: UPPHANDLINGENS FÖREMÅL
 II.1) Beskrivning
 II.1.2) Typ av kontrakt: Köp.
 II.1.5) Den upphandlande enhetens benämning på upphandlingen:
 Mätinsamlingssystem.
 II.1.6) Beskrivning/upphandlingens föremål: Sandviken Energi AB avser
 att upphandla ett mätinsamlingssystem för insamling av mätvärden från
 elnätkunder >63 A. Eventuellt kan insamling från fjärrvärme- och
 vattenkunder också komma att ingå.
 Leveransen ska till största del genomföras under år 2005 och 2006.
 Sandviken Energi avser att hantera installation och drift med egen
 personal.
 II.1.7) Plats för byggnation/anläggning, leverans eller utförande:
 SE-Sandviken, Hofors (nätområden SDV, HOF, TOR).
 II.1.8) Nomenklatur
 II.1.8.1) CPV-klassificering (Gemensam upphandlingsordlista): 32440000.
 II.1.9) Uppdelning av kontraktet: Nej.
 II.1.10) Alternativa utföranden accepteras: Nej.
 II.1.11) Avvikelse från användandet av Europeiska specifikationer: Ja.
 Avvikelse från skyldigheten att ange de tekniska specifikationerna genom
 hänvisning till Europeiska specifikationer har gjorts därför att (för den
 detaljerade lydelsen se direktivet):
 Det är tekniskt omöjligt att på ett tillfredsställande sätt fastställa om
 föremålet för upphandlingen överensstämmer med Europeiska specifikationer.
 II.2) Kvantitet eller omfattning av upphandlingen
 II.2.1) Total kvantitet eller omfattning: Upphandlingen omfattar totalt
 c:a 300 mätenheter alternativt enbart mätterminaler (plus option för
 elmätare) för elnätkunder >63 A. Upphandlingen ska förutom mätenheter
 omfatta enheter för uppbyggnad av kommunikationsstrukturen,
 centralsystem, operatörsplatser, gränssnitt mot faktureringssystem och
 avräkningssystem, projektgenomförande, utbildning och dokumentation.
 II.2.2) Optioner. Beskriv och ange, om möjligt, när dessa kan komma att
 användas: I kontraktet bör villkor och funktion för följande optioner
 fastställas: underhållsavtal, förlängd garanti för fältenheter, 300 st
 elmätare, ytterligare 100 st mätenheter, leverans av hårdvara,
 funktionalitet för insamling av mätvärden från 300 fjärrvärmekunder och
 300 vattenkunder, handterminalfunktion för administration av mätarbyte.
 II.3) Tidsgränser för leverans eller utförande: 36 månader från
 beslutstidpunkten.
 AVDELNING III: JURIDISK, EKONOMISK, FINANSIELL OCH TEKNISK INFORMATION
 III.2) Villkor för deltagande i urvalsförfarandet
 III.2.1) Information om villkor beträffande leverantörers/entreprenörers
 juridiska, ekonomiska och finansiella ställning samt tekniska kapacitet
 och förmåga: Intresseanmälan ska innehålla handlingar som visar att
 företaget kan kvalificera sig för att kunna antagas som anbudsgivare.
 Samtliga frågeställningar i denna annons ska besvaras komplett.
 Leverantören ska ha tillräckliga resurser och tillräcklig kompetens och
 erfarenhet för att kunna fullgöra sitt åtagande.
 Anbudsansökan ska vara skriftlig och lämnas i slutet kuvert märkt
 Kvalificering mätinsamlingssystem. Ansökningar via fax eller e-mail
 godtages inte.
 III.2.1.1) Juridisk ställning - referenser som krävs: Intyg avseende
 registrering i aktiebolagsregister eller motsvarande.
 Intyg som visar att leverantören betalt föreskrivna skatter och avgifter
 i egna landet eller där upphandlingen genomförs (helst via Blankett SKV
 4820, "Begäran om upplysningar vid upphandling" ifylld av
 skattemyndigheten).
 Intyg som visar att leverantören inte är försatt i konkurs eller
 likvidation.
 III.2.1.2) Ekonomisk och finansiell ställning - referenser som krävs:
 Årsredovisning och balansräkning för de tre senaste åren eller för den
 tid som bolaget varit verksamt.
 Uppgift om företagets totala omsättning samt uppgift om omsättning för
 den del (affärsområde) av företaget som hanterar den aktuella varan.
 III.2.1.3) Teknisk förmåga och kapacitet - referenser som krävs:
 Dokumenterade referenser rörande leveranser av motsvarande system till
 nätbolag eller liknande verksamhet ska lämnas. Uppgifter om
 kontaktpersoner (namn och telefonnummer) hos angivna referenser skall
 bifogas.
 Beskrivning av företagets resurser och organisation för
 utvecklingsfrågor, produktframtagning, projektgenomförande,
 leveranshantering, serviceorganisation, eventuella partners.
 Beskrivning av serviceorganisation.
 III.2.1.4) Ytterligare information: En översiktlig teknisk och
 funktionell beskrivning av det/de system som anbudet kan tänkas omfatta.
 Uppgifter om kvalitets- och miljöcertifiering.
 Bedömda nödvändiga resurser som krävs för genomförandet med hänsyn taget
 till den önskade leveranstiden.
 AVDELNING IV: FÖRFARANDE
 IV.1) Upphandlingsförfarande Förhandlat.
 IV.1.2) Antal företag som man avser inbjuda till anbudslämnande:
 Minimum: 3 - Maximum: 8.
 IV.2) Tilldelningskriterier: Det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet
 med hänsyn till:
 Kriterier angivna i förfrågningsunderlaget.
 IV.3) Administrativ information
 IV.3.3) Sista datum för mottagande av anbud (anbudsinlämning) eller
 ansökan att få delta (anbudsansökning): 5.10.2004. Klockslag: 16:00.
 IV.3.4) Avsändande av inbjudan till anbudslämnande till utvalda
 anbudssökande: Planerat datum: 29.10.2004.
 IV.3.5) Språk som får användas i anbudsansökningar och anbud: Svenska.
 IV.3.6) Minimiperiod under vilken anbudsgivaren skall vara bunden av
 sitt anbud: Till och med: 30.4.2005.
 AVDELNING VI: ÖVRIG INFORMATION
 VI.1) Offentliggörandet av meddelandet är icke-obligatoriskt: Nej.
 VI.5) Datum för avsändande av annonsen: 27.8.2004.
--------------------------------------------------------------------------------
       Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
    The Office for Official Publications of the European Communities
        The Federal Office of Foreign Trade Information
  Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung ausschreibung Ausschreibungen Ingenieure Öffentliche Ausschreibungen Datenbank Öffentliche Ausschreibungen Architekten Öffentliche Ausschreibungen Bau