Öffentliche Ausschreibungen Öffentliche Ausschreibung Auftragsbekanntmachungen

Home
Ausschreibungen, tagesaktuell
Ausschreibung: DeutschlandDeutschland
Ausschreibung: Ingenieure u. ArchitektenIngenieure u. Architekten
Ausschreibung: EDV, Hardware, SoftwareEDV-Hard- u. -Software
Ausschreibung: Hochbau, Tiefbau, Trockenbau, BauBauausschreibungen
Ausschreibung: Regionale ÜbersichtRegionale Übersicht
AusschreibungsarchivAusschreibungsarchiv
Kostenlose Services
Ausschreibung: Gastzugangkostenloser Gastzugang
Ausschreibung: Suche mittels CPV-CodesAusschreibungssuche mittels CPV-Codes
Ausschreibung: eMail, automatische, tagesaktuellAusschreibungen per eMail, automatische, tagesaktuell
Ausschreibung: Suchprofil, individuell, mit ErgebnisübersichtSuchprofil, individuell, mit Ergebnisübersicht
Abonnenten/Gäste
TED Online ZugangTED-DB Online Zugang
BfAI Online ZugangBfAI-DB Online Zugang
Anmeldung
Ausschreibung: TED - Alert, Leistungen/PreiseLeistungen/Preise, TED - Alert ab EUR 10,-/Monat
Ausschreibung: Anmeldung zu TED-AlertAnmeldung zu TED-Alert
Ausschreibung: Anmeldung zu BfAI-AlertAnmeldung zu BfAI-Alert
Info / Datenquellen / Datenbeschreibungen
Ausschreibung: Info zu TED-Alert und BfAI-AlertInfo TED-/BfAI-Alert
Ausschreibung: DatenbeschreibungDatenbeschreibung TED
Ausschreibung: CPV-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in TED-DBTED-DB; CPV-Codes
Ausschreibung: SIC-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in BfAI-DBBfAI-DB; SIC-Codes
Miscellaneous
Ausschreibung: VeröffentlichenAusschreibungen veröffentlichen
Ausschreibung: Integrieren Sie eine Ausschreibungsabfragen auf Ihrer Websitelink2us
RSS Feed 'Aktuelle Ausschreibungen / Auftragsbekanntmachungen    RSS Feed
    NewsReader Download
Ausschreibung: KontaktKontakt
Ausschreibung: DokumentenlieferserviceDokumentenlieferservice im Auftrag des AAVEG
Ausschreibung: LinksLinks
Ausschreibung: ImpressumImpressum
Ausschreibung: FirmenprofilFirmenprofil
   

Ausschreibungen u. Aufträge: Bauarbeiten für Bergbau- und Produktionsanlagen - PL-Katowice
Bauarbeiten für Bergbau- und Produktionsanlagen.
Dokument Nr...................: 148165-2004
Veröffentlicht................: 03.09.2004
*
 AUFTRAGSBEKANNTMACHUNG - SEKTOREN
 Dienstleistungsauftrag
 I.1)	Offizieller Name und Anschrift des Auftraggebers: Kompania Weglowa
 SA, Att: Tomasz Duda, ul. Powstanców 30, PL-40-039 Katowice. Tel.: +48 32
 7572288, 7572145. Fax: +48 32 7572027, 2555453. E-mail:
 przetargi@kwsa.pl. URL: www.kwsa.pl.
 II.1.8.1) Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV): 45254000.
 Beschreibung: Bauarbeiten für Bergbau- und Produktionsanlagen.
 IV.3.3) Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder der
 Teilnahmeanträge: 7.10.2004. Uhrzeit: 07:15.
 IV.3.5) Sprache oder Sprachen, die für die Angebotslegung oder
 Teilnahmeanträge verwendet werden können: Polnisch.
OT: OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - SEKTORY UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ
 Uslugi
 Czy niniejsze zamówienie jest objete zakresem Porozumienia w sprawie
 zamówien rzadowych (GPA)? Nie.
 SEKCJA I: PODMIOT ZAMAWIAJACY
 I.1)	Oficjalna nazwa i adres podmiotu zamawiajacego: Kompania Weglowa
 SA, Att: Tomasz Duda, ul. Powstanców 30, PL-40-039 Katowice. Tel.: +48 32
 7572288, 7572145. Fax: +48 32 7572027, 2555453. E-mail:
 przetargi@kwsa.pl. URL: www.kwsa.pl.
 I.2)	Adres, pod którym mozna uzyskac dalsze informacje: KW S.A. - KWK
 Chwalowice, Att: Daniel Gojny, ul. 1 Maja 26, PL-44-206 Rybnik. Tel.: +48
 32 422 10 81. Fax: +48 32 739 35 92. URL: www.kwsa.pl.
 I.3)	Adres, pod którym mozna uzyskac dokumentacje: KW S.A. - KWK
 Chwalowice, Att: Leszek Prudel, ul. 1 Maja 26, PL-44-206 Rybnik. Tel.:
 +48 32 739 35 70. Fax: +48 32 739 35 92. URL: www.kwsa.pl.
 I.4)	Adres, na który nalezy przesylac oferty/wnioski o dopuszczenie do
 udzialu w postepowaniu: KW S.A. - KWK Chwalowice, Att: Leszek Prudel, ul.
 1 Maja 26, PL-44-206 Rybnik. Tel.: +48 32 739 35 70. Fax: +48 32 739 35
 92. URL: www.kwsa.pl.
 SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
 II.1) Opis
 II.1.3) Rodzaj zamówienia na uslugi: Kategoria uslug: 27.
 II.1.4) Jest to umowa ramowa: Nie.
 II.1.5) Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiajacy: Wykonanie
 robót górniczych w latach 2004 - 2006 dla KWK Chwalowice.
 II.1.6) Opis/przedmiot zamówienia: Wykonanie robót górniczych w latach
 2004 - 2006 dla KWK Chwalowice - zgodnie z zalacznikiem B.
 II.1.7) Miejsce lub lokalizacja robot budowlanych, realizacji dostaw lub
 swiadczenia uslug: KWK Chwalowice, 44-206 Rybnik, ul. 1 Maja 26.
 Kod NUTS: PL 0C7.
 II.1.8) Nomenklatura
 II.1.8.1) Wspólny Slownik Zamówien (CPV): 45254000.
 II.1.8.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 97090.2.
 II.1.9) Podzial zamówienia na czesci: Tak.
 Oferty mozna skladac w odniesieniu do: Wszystkich czesci.
 II.1.10) Dopuszcza sie przedstawianie wariantów: Nie.
 II.1.11) Odstapienie od obowiazku stosowania specyfikacji europejskich:
 Tak.
 Od obowiazku okreslenia specyfikacji technicznych poprzez odwolanie sie
 do specyfikacji europejskich odstapiono poniewaz:
 Technicznie niemozliwe jest nalezyte ustalenie, czy produkt zgodny jest
 ze specyfikacjami europejskimi.
 II.2) Wielkosc lub zakres zamówienia
 II.2.1) Calkowita wielkosc lub zakres zamówienia: Zad. 1. Przeb. przek.
 PI 10 m. Wyk. 85 m przek. transp.
 Zad. 2. Wyk. skrzyz. ch. went. PI z dow. sc. S/z I-PI. Wyk. 250 m dow.
 sc. I.
 Zad. 3. Wyk. 100 m poch. zb/III. Wyk. skr. poch. zb/III z przek. poch.
 1/III w. Wyk. 60 m przek. poch. 1/III.
 Zad. 4. Wyk. 15 m ch. pods. III. Wyk. skrch. podst./III w z poch. zb/III.
 Wyk. 360 m poch. zb/III.
 Zad. 5 . Wyk. skrzyzowania chod. tas 1/III z dow. sc. S/z I-MIII. Wyk.
 240 m dow. sc. S/z I-MIII.
 Zad. 6. Wyk. skr. ch. wen. PII z dowierzchnia sc. S/z IV-PII. Wyk. 210 m
 dowierzchni sc. S/z IV-PII.
 II.2.2) Opcje. Opis i moment, w którym moga byc wykorzystane: Wymagany
 termin realizacji od pazdziernika 2004 do 15. 03. 2006 r.
 II.3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: Data zakonczenia:
 15.3.2006.
 Informacje o czesciach zamówienia
 Czesc Nr: 1.
 1) Nomenklatura
 1.1)	Wspólny Slownik Zamówien (CPV): 45254000.
 1.2)	Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 97090.2.
 2) Krótki opis: 1.1. Wykonanie przebudowy odcinka przekopu
 transportowego / PI na dlugosci okolo 10 m.
 1.2. Wykonanie okolo 85 mb przekopu transportowego / PI w czesci PI
 (wyrobisko prowadzone po upadzie w kamieniu, nachylenie 18 st).
 3) Zakres lub wielkosc: 1.1. Wykonanie przebudowy odcinka przekopu
 transportowego / PI na dlugosci okolo 10 m.
 1.2. Wykonanie okolo 85 mb przekopu transportowego / PI w czesci PI
 (wyrobisko prowadzone po upadzie w kamieniu, nachylenie 18 st).
 4) Wskazanie innej daty rozpoczecia/dostarczenia: Rozpoczecie: 1.3.2005.
 Czesc Nr: 2.
 1) Nomenklatura
 1.1)	Wspólny Slownik Zamówien (CPV): 45254000.
 1.2)	Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 97090.2.
 2) Krótki opis: 2.1. Wykonanie skrzyzowania chodnika wentylacyjnego / PI
 z dowierzchnia sciany S/z I-PI w pokl. 404/5.
 2.2. Wykonanie okolo 250 mb dowierzchni sciany w pokl. 404/5 czesc PI
 (wyrobisko prowadzone po upadzie o nachyleniu 25 - 20 st).
 3) Zakres lub wielkosc: 2.1. Wykonanie skrzyzowania chodnika
 wentylacyjnego / PI z dowierzchnia sciany S/z I-PI w pokl. 404/5.
 2.2. Wykonanie okolo 250 mb dowierzchni sciany w pokl. 404/5 czesc PI
 (wyrobisko prowadzone po upadzie o nachyleniu 25 - 20 st).
 4) Wskazanie innej daty rozpoczecia/dostarczenia: Rozpoczecie: 1.9.2005.
 Czesc Nr: 3.
 1) Nomenklatura
 1.1)	Wspólny Slownik Zamówien (CPV): 45254000.
 1.2)	Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 97090.2.
 2) Krótki opis: 3.1. Wyk. ok. 100 m poch. zbiorczej / III w pokl. 405/1
 o nachyleniu 22 - 23 st po upadzie.
 3.2. Wyk. skrzyzowania poch. zbiorczej / III w pokl. 405/1 z przekopem
 pochylym 1/III w.
 3.3. Wyk. okolo 60 m przek. pochylego 1/III (wyrobisko prowadzone z
 nachyleniem +10 st).
 3) Zakres lub wielkosc: 3.1. Wyk. ok. 100 m poch. zbiorczej / III w
 pokl. 405/1 o nachyleniu 22 - 23 st po upadzie.
 3.2. Wyk. skrzyzowania poch. zbiorczej / III w pokl. 405/1 z przekopem
 pochylym 1/III w.
 3.3. Wyk. okolo 60 m przek. pochylego 1/III (wyrobisko prowadzone z
 nachyleniem +10 st).
 4) Wskazanie innej daty rozpoczecia/dostarczenia: Rozpoczecie:
 20.10.2004.
 Czesc Nr: 4.
 1) Nomenklatura
 1.1)	Wspólny Slownik Zamówien (CPV): 45254000.
 1.2)	Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 97090.2.
 2) Krótki opis: 1) Wyk. 15 m chod. pod / III w pokl. 405/1.
 2) Wyk. skrzyz. chod. podst./III w pokl. 405/1 z poch. zbi/III w pokl.
 405/1.
 3) Wyk. ok. 360 m poch. zb/III w pokl. 405/1 (210 m pow. poz. 550 m przy
 nach. 22 - 23 st po wzn. i ok. 150 m pon. poz. 550 m przy nach. 22 - 18
 po up).
 3) Zakres lub wielkosc: 1) Wyk. 15 m chod. pod / III w pokl. 405/1.
 2) Wyk. skrzyz. chod. podst./III w pokl. 405/1 z poch. zbi/III w pokl.
 405/1.
 3) Wyk. ok. 360 m poch. zb/III w pokl. 405/1 (210 m pow. poz. 550 m przy
 nach. 22 - 23 st po wzn. i ok. 150 m pon. poz. 550 m przy nach. 22 - 18
 po up).
 4) Wskazanie innej daty rozpoczecia/dostarczenia: Rozpoczecie: 1.4.2005.
 Czesc Nr: 5.
 1) Nomenklatura
 1.1)	Wspólny Slownik Zamówien (CPV): 45254000.
 1.2)	Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 97090.2.
 2) Krótki opis: 5.1. Wyk. skr. chod. tas 1/III z dowierzchnia sciany S/z
 I-MIII w pokl. 404/9.
 5.2. Wyk. 240 m dow. sc. S/z I-MIII w pokl. 404/9 czesc III w obudowie
 5-elementowej wys. 2,2 m i rozstawie drzwi co 0,75 m.
 3) Zakres lub wielkosc: 5.1. Wyk. skr. chod. tas 1/III z dowierzchnia
 sciany S/z I-MIII w pokl. 404/9.
 5.2. Wyk. 240 m dow. sc. S/z I-MIII w pokl. 404/9 czesc III w obudowie
 5-elementowej wys. 2,2 m i rozstawie drzwi co 0,75 m.
 4) Wskazanie innej daty rozpoczecia/dostarczenia: Rozpoczecie:
 20.10.2004.
 Czesc Nr: 6.
 1) Nomenklatura
 1.1)	Wspólny Slownik Zamówien (CPV): 45254000.
 1.2)	Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 97090.2.
 2) Krótki opis: 6.1. Wykonanie skrzyzowania chodnika wentylacyjnego /
 PII z dowierzchnia sciany S/z IV-PII w pokl. 404/5.
 6.2. Wykonanie okolo 210 mb dowierzchni sciany S/z IV-PII w pokl. 404/5
 czesc PII (wyrobisko prowadzone po upadzie o nachyleniu 20 - 18 stopni).
 3) Zakres lub wielkosc: 6.1. Wykonanie skryzowania chodnika
 wentylacyjnego / PII z dowierzchnia sciany S/z IV-PII w pokl. 404/5.
 6.2. Wykonanie okolo 210 mb dowierzchni sciany S/z IV-PII w pokl. 404/5
 czesc PII (wyrobisko prowadzone po upadzie o nachyleniu 20 - 18 stopni).
 4) Wskazanie innej daty rozpoczecia/dostarczenia: Rozpoczecie: 1.4.2005.
 SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I
 TECHNICZNYM
 III.1) Warunki dotyczace zamówienia
 III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje: 156 800,00 PLN.
 III.1.2) Glówne warunki finansowania i platnosci oraz/lub odwolanie do
 odpowiednich przepisów: Zgodnie z SIWZ.
 III.1.3) Forma prawna, jaka musi przyjac grupa dostawców, wykonawców lub
 uslugodawców, której udzielono zamówienia: Zgodnie z SIWZ.
 III.2) Warunki uczestnictwa
 III.2.1) Informacje dotyczace sytuacji wykonawcy, dostawcy lub
 uslugodawcy oraz informacje i formalnosci niezbedne do oceny, czy spelnia
 on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne: Zgodnie z SIWZ.
 III.2.1.1) Stan prawny - wymagane dokumenty: Zgodnie z SIWZ.
 III.2.1.2) Zdolnosc ekonomiczna i finansowa - wymagane dokumenty:
 Zgodnie z SIWZ.
 III.2.1.3) Zdolnosc techniczna - wymagane dokumenty: Zgodnie z SIWZ.
 III.2.1.4) Inne informacje: Zgodnie z SIWZ.
 III.3) Specyficzne warunki dotyczace zamówien na uslugi
 III.3.1) Swiadczenie uslugi jest zastrzezone dla okreslonego zawodu: Tak.
 Ustawa z dnia 4. 02. 1994 r. - Prawo Geologiczne i Górnicze.
 III.3.2) Osoby prawne beda zobowiazane do wskazania nazwisk oraz
 kwalifikacji zawodowych pracowników odpowiedzialnych za wykonanie
 zamówienia: Tak.
 SEKCJA IV: PROCEDURA
 IV.1) Rodzaj procedury: Otwarta.
 IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia: Najnizsza cena.
 IV.3) Informacje o charakterze administracyjnym
 IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez podmiot zamawiajacy:
 2040013.
 IV.3.2) Warunki uzyskania dokumentów zamówienia oraz dokumentów
 dodatkowych: Dostepne do: 6.10.2004 Dostepne do:.
 Cena: 30.00 PLN.
 Warunki i sposób platnosci: Gotówka, gotówka.
 IV.3.3) Ostateczny termin skladania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
 udzialu w postepowaniu: 7.10.2004. Godzina: 07:15.
 IV.3.5) Jezyk lub jezyki, w których mozna sporzadzac oferty lub wnioski
 o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu: polski.
 IV.3.6) Minimalny okres, w którym oferent bedzie zwiazany oferta: 60 dni
 od ostatecznego terminu skladania ofert.
 IV.3.7) Warunki dotyczace otwierania ofert
 IV.3.7.2) Data, godzina i miejsce: 7.10.2004-10:00.
 Kompania Weglowa S.A. 40-039 Katowice, ul. Powstanców 30, sala nr 100.
 SEKCJA VI: INNE INFORMACJE
 VI.1) Publikacja niniejszego ogloszenia jest nieobowiazkowa: Nie.
 VI.3) Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze srodków UE:
 Nie.
 VI.5) Data wyslania niniejszego ogloszenia: 30.8.2004.
--------------------------------------------------------------------------------
       Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
    The Office for Official Publications of the European Communities
        The Federal Office of Foreign Trade Information
  Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung ausschreibung Ausschreibungen Ingenieure Öffentliche Ausschreibungen Datenbank Öffentliche Ausschreibungen Architekten Öffentliche Ausschreibungen Bau