Öffentliche Ausschreibungen Öffentliche Ausschreibung Auftragsbekanntmachungen

Home
Ausschreibungen, tagesaktuell
Ausschreibung: DeutschlandDeutschland
Ausschreibung: Ingenieure u. ArchitektenIngenieure u. Architekten
Ausschreibung: EDV, Hardware, SoftwareEDV-Hard- u. -Software
Ausschreibung: Hochbau, Tiefbau, Trockenbau, BauBauausschreibungen
Ausschreibung: Regionale ÜbersichtRegionale Übersicht
AusschreibungsarchivAusschreibungsarchiv
Kostenlose Services
Ausschreibung: Gastzugangkostenloser Gastzugang
Ausschreibung: Suche mittels CPV-CodesAusschreibungssuche mittels CPV-Codes
Ausschreibung: eMail, automatische, tagesaktuellAusschreibungen per eMail, automatische, tagesaktuell
Ausschreibung: Suchprofil, individuell, mit ErgebnisübersichtSuchprofil, individuell, mit Ergebnisübersicht
Abonnenten/Gäste
TED Online ZugangTED-DB Online Zugang
BfAI Online ZugangBfAI-DB Online Zugang
Anmeldung
Ausschreibung: TED - Alert, Leistungen/PreiseLeistungen/Preise, TED - Alert ab EUR 10,-/Monat
Ausschreibung: Anmeldung zu TED-AlertAnmeldung zu TED-Alert
Ausschreibung: Anmeldung zu BfAI-AlertAnmeldung zu BfAI-Alert
Info / Datenquellen / Datenbeschreibungen
Ausschreibung: Info zu TED-Alert und BfAI-AlertInfo TED-/BfAI-Alert
Ausschreibung: DatenbeschreibungDatenbeschreibung TED
Ausschreibung: CPV-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in TED-DBTED-DB; CPV-Codes
Ausschreibung: SIC-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in BfAI-DBBfAI-DB; SIC-Codes
Miscellaneous
Ausschreibung: VeröffentlichenAusschreibungen veröffentlichen
Ausschreibung: Integrieren Sie eine Ausschreibungsabfragen auf Ihrer Websitelink2us
RSS Feed 'Aktuelle Ausschreibungen / Auftragsbekanntmachungen    RSS Feed
    NewsReader Download
Ausschreibung: KontaktKontakt
Ausschreibung: DokumentenlieferserviceDokumentenlieferservice im Auftrag des AAVEG
Ausschreibung: LinksLinks
Ausschreibung: ImpressumImpressum
Ausschreibung: FirmenprofilFirmenprofil
   

Ausschreibungen u. Aufträge: Bauarbeiten für Wasser- und Abwasserrohrleitungen - EE-Tartu
Druckwasserreinigungsgeräte.
Video-Überwachungssystem.
Bauarbeiten für Wasser- und Abwasserrohrleitungen.
Dokument Nr...................: 148160-2004
Veröffentlicht................: 03.09.2004
*
 AUFTRAGSBEKANNTMACHUNG - SEKTOREN
 Bauauftrag
 I.1)	Offizieller Name und Anschrift des Auftraggebers: AS Tartu Veevärk,
 Att: Martin Zimmer, Tähe 118, EE-51013 Tartu. Tel.: 07306200. Fax:
 07306240. E-mail: tartuvesi@tartuvesi.ee. URL: www.tartuvesi.ee.
 II.1.8.1) Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV):
 45231300, 29242473, 32323500.
 Beschreibung: Bauarbeiten für Wasser- und Abwasserrohrleitungen.
 Druckwasserreinigungsgeräte.
 Video-Überwachungssystem.
 IV.3.3) Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder der
 Teilnahmeanträge: 17.11.2004. Uhrzeit: 13:00.
 IV.3.5) Sprache oder Sprachen, die für die Angebotslegung oder
 Teilnahmeanträge verwendet werden können: Englisch.
OT: HANKETEADE - KOMMUNAALSEKTOR
 Ehitustööd
 Leping on hõlmatud riigihankeid käsitleva lepinguga (GPA): Ei.
 I JAOTIS: TELLIJA
 I.1)	Tellija ametlik nimi ja aadress: AS Tartu Veevärk, Att: Martin
 Zimmer, Tähe 118, EE-51013 Tartu. Tel.: 07306200. Fax: 07306240. E-mail:
 tartuvesi@tartuvesi.ee. URL: www.tartuvesi.ee.
 I.2)	Aadress, kust on võimalik saada lisateavet: Vt I.1.
 I.3)	Aadress, kust on võimalik saada dokumentatsiooni: Vt I.1.
 I.4)	Aadress, kuhu pakkumised/osalemistaotlused tuleb saata: AS Tartu
 Veevärk, Att: SA Keskkonnainvesteeringute Keskus, Rävala pst 8, EE-10143
 Tallinn. Tel.: 6274 171. Fax: 6274 170. E-mail: info@kik.ee. URL:
 www.kik.ee.
 II JAOTIS: LEPINGU OBJEKT
 II.1) Kirjeldus
 II.1.1) Ehitustöölepingu liik: Teostamine.
 II.1.4) Raamkokkulepe: Ei.
 II.1.5) Tellija poolt lepingule pandud nimetus: Tartu vee- ja
 reoveevõrgustiku laiendamine, ehitustööd.
 II.1.6) Lepingu kirjeldus/object: Vee- ja kanalisatsioonivõrgu
 peatorustike ja nende harutorude ehitamine ja renoveerimine Tartu linnas.
 Kanalisatsioonitorustike survepesuauto ja torustike videouuringuteks
 varustatud minibussi hankimine.
 II.1.7) Ehitustööde koht, tarnekoht, teenuse osutamise koht: Tartu linn,
 Eesti.
 II.1.8) Klassifikaator
 II.1.8.1) Ühtne riigihangete klassifikaator (CPV): 45231300, 29242473,
 32323500.
 II.1.9) Osadesse jaotamine: Ei.
 II.1.10) Kas pakkumise variandid on lubatud: Ei.
 II.1.11) Euroopa tehniliste kirjelduste kohaldamisel erandite tegemine:
 Ei.
 II.2) Lepingus märgitud kogus või maht
 II.2.1) Üldkogus või kogumaht: Ehitada ja renoveerida ca 95 km vee- ja
 kanalisatsioonivõrgu peatorustikke ja nende harutorud Tartu linnas.
 Hankida üks survepesuauto kanalisatsioonitorustike hooldamiseks ja üks
 torustike videouuringuteks varustatud minibuss.
 II.2.2) Variandid. Kirjeldus ning aeg, millal neid on võimalik kasutada:
 Ei ole.
 II.3) Lepingu kestus või täitmise tähtaeg: 670 päevades alates lepingu
 sõlmimisest.
 III JAOTIS: JURIIDILINE, MAJANDUSLIK, FINANTS- JA TEHNILINE TEAVE
 III.1) Lepingu tingimused
 III.1.1) Nõutavad tagatised ja garantiid: Pakkumistagatis pakkumise
 kehtivusajaks pangagarantiina 100 000 EUR.
 Lepinguaegne täitmistagatis pangagarantiina 10% lepinguhinnast.
 Ettemaksutagatis pangagarantiina enne ettemaksu sooritamist.
 Garantiiaegne tagatis pangagarantiina 5% lepinguhinnast.
 III.1.2) Peamised rahastamis- ja maksetingimused ja/või viited
 asjakohastele õigusaktidele, milles need sisalduvad: Peamine rahastaja on
 Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond, kaasrahastaja on AS Tartu Veevärk. Maksed
 Töövõtjale teostatakse EUROdes vastavalt valminud tööde mahule.
 Maksetähtaeg on 56 päeva.
 III.1.3) Õiguslik vorm, mida pakkumismenetluse võitnud tarnijate,
 tööettevõtjate või teenuseosutajate ühenduselt nõutakse: Ühispakkumine
 peab sisaldama kõigi konsortsiumiliikmete poolt allkirjastatud
 konsortsiumilepingut, mis sätestab, et kõik liikmed vastutavad nii
 ühiselt kui individuaalselt lepingu täitmise eest, et juhtivliige on
 volitatud ja kohustunud tegutsema nii kogu konsortsiumi nimel kui iga
 liikme nimel eraldi, saama juhised nii kogu konsortsiumi jaoks kui iga
 liikme jaoks eraldi ning andma juhiseid ja informatsiooni nii kogu
 konsortsiumi nimel kui iga liikme nimel eraldi ning et juhtivliige
 vastutab lepingu täitmise, sealhulgas kõigi maksete eest.
 Ühispakkumise edukaks tunnistamise korral peavad konsortsiumi liikmed
 nimetatud lepingut uuendama.
 Kõik ühisettevõtte/konsortsiumi liikmed peavad kohustuma jääma
 ühisettevõtte/konsortsiumi liikmeteks kogu lepingu täitmise ajaks.
 III.2) Osalemise tingimused
 III.2.1) Teave tööettevõtja, tarnija või teenuseosutaja olukorra kohta
 ning andmed ja formaalsused, mis on vajalikud minimaalse nõutud
 suutlikkuse ja võimsuse hindamiseks: Osaleda võivad kõik Euroopa Liidu
 liikmesriikide juriidilised ja füüsilised isikud. Pakkuja
 kvalifitseerimisel hinnatakse tema majanduslikku seisundit, tehnilist
 kompetentsust, kohustuste täitmist riiklike ja kohalike maksude osas ning
 varem riigihangete teostamiseks sõlmitud hankelepingute (kui on)
 täitmist. Kõik esitatavad tõendid peavad olema välja antud mitte varem
 kui 60 päeva enne pakkumiste esitamise tähtpäeva, välja arvatud p.
 III.2.1.1) nõutud tõend, mis võib olla välja antud kuni 180 päeva enne
 pakkumiste esitamise tähtaega.
 III.2.1.1) Õiguslik seisund - tõendid: Pakkuja peab olema asukohamaa
 äriregistris või muus vastavas riiklikus registris registreeritud
 ettevõte või isik, kes on pädev antud töid teostama. Pakkuja peab esitama
 asukohamaa registrit haldava asutuse asjakohase tõendi.
 Ühispakkumise esitamise korral kehtib sama nõue kõikidele osapooltele,
 tõendi peavad esitama kõik osapooled.
 III.2.1.2) Majanduslik ja finantsiline suutlikkus - tõendid: 1. Pakkuja
 aastakäive eelmise 3 aasta keskel (2001-2003) peab olema vähemalt 40
 miljonit EUR või samaväärne muus valuutas. Vormikohane käibearuanne ja
 finantsprognoos aastateks 2004-2006 tuleb esitada koos pakkumisega.
 2. Pakkuja peab esitama audiitori poolt kinnitatud viimase 3 aasta
 raamatupidamisaruanded.
 3. Pakkujal peab olema piisav krediidivõimalus ja muud finantsvahendid,
 mis tagavad talle lepingu jooksul vajamineva rahavoo. Vaba krediidilimiit
 peab olema vähemalt 6 miljonit EUR või samaväärne muus valuutas. Vastava
 finantsasutuse tõend tuleb esitada koos pakkumisega.
 4. Ühisettevõtte/konsortsiumi juhtliige peab täitma vähemalt 70% ülal
 alapunktides 1 ja 3 märgitud käibe- ja vaba
 krediidilimiidikriteeriumitest.
 5. Pakkuja peab esitama kohtutõendi selle kohta, et tema vara ei ole
 sekvesteeritud, tema suhtes ei ole algatatud likvideerimismenetlust ega
 tehtud pankrotiotsust.
 6. Pakkuja peab olema täitnud kõik oma kohustused riiklike ja kohalike
 maksude osas (kaasa arvatud ajatatud maksed) ning esitama Maksu- ja
 Tolliameti või muu õiguspädeva institutsiooni vastava tõendi.
 7. Pakkuja peab esitama andmed enda poolt viimasel kolmel kalendriaastal
 oma töötajatele makstud tasudelt tasutud sotsiaalmaksu või oma asukohamaa
 sotsiaalkindlustusmaksu suuruse kohta.
 8. Pakkuja peab esitama kirjaliku nõusoleku järelepärimise tegemiseks
 Maksu- või Tolliametile või muule õiguspädevale institusioonile.
 9. Pakkuja peab esitama enda pädeva isiku kinnituse, et on viimase 3
 aasta jooksul täitnud nõuetekohaselt kõik riigihangete teostamiseks
 sõlmitud hankelepingud (kui on teostanud riigihankeid).
 10. Pakkuja peab kinnitama kirjalikult ametialase vastutuskindlustuse
 olemasolu või selle sõlmimist käesoleva lepingu hinna suuruses summas
 Ostja poolt aktsepteeritava kindlustusfirmaga juhul, kui temaga peaks
 sõlmitama ehitusleping.
 11. Kui punktides 1 kuni 10 nimetatud dokumentide esitamine pole
 võimalik, võib Ostja nõuda muude andmete ja dokumentide esitamist pakkuja
 majandusliku seisundi hindamiseks.
 III.2.1.3) Tehniline võimsus - tõendid: 1. Pakkuja peab esitama teabe
 pakkuja organisatsiooni suuruse, ülesehituse ja töötajate arvu kohta.
 2. Sarnased tööd ja nende käive tuleb näidata pakkumises muudest seni
 lõpetatud töödest eraldi. Pakkuja sarnaste tööde käive viimase kolme
 aasta kohta kokku peab olema vähemalt 10 miljonit EUR või samaväärne.
 Ühisettevõtte/konsortsiumi juhtliige peab täitma vähemalt 70% nimetatud
 käibekriteeriumist. Sarnasteks töödeks loetakse vähemalt DN100
 läbimõõduga vee- ja/või kanalisatsiooni tänavatorustike asendamine,
 uuendamine, taastamine ja/või uute ehitamine linnaalal. Pakkujal peab
 olema tõendav kogemus kaeviseta (kinnisel meetodil) toruehitustöödel.
 3. Pakkuja peab esitama tõendid kogemuste kohta sarnaste tööde
 läbiviimisel, kaasa arvatud selliste lepingute ulatus ja maht, ka
 pooleliolevad ja muud tööd, milleks on lepingud juba sõlmitud. Pakkuja
 peab olema teostanud eelmise 5 aasta keskel (1999-2003) ehitamise
 peatöövõtjana vähemalt 2 projekti, mille maht ja keesrukus on sarnased
 käesoleva tööga. Sarnaseks projektiks loetakse vähemalt 10 km DN100 või
 suurema läbimõõduga vee- ja/või kanalisatsiooni tänavatorustike
 asendamine, uuendamine, taastamine ja/või uute ehitamine ühel linnaalal.
 Ostjal on õigus nõuda koopiaid vastavate lõplikku tööde vastuvõttu
 tõestavate sertifikaatide kohta, mis peavad olema allkirjastatud
 nimetatud projekti ostja või teda esindanud järelevalveinseneri poolt.
 Ühisettevõtte/konsortsiumi juhtliige peab samuti täitma selle
 kvalifitseerimiskriteeriumi.
 4. Kõigil pakkuja poolt selle projekti teostamiseks ette nähtud
 võtmeisikutel peab olema vähemalt 10-aastane asjakohane kogemus ja
 tõestatud ametialane sobivus käesolevaga sarnaste ehitustööde
 teostamisel. Nii Töövõtja projektijuht kui tema asendaja peavad olema
 lõpule viinud vähemalt 3 samasugust projekti, oskama heal tasemel lepingu
 ametlikku keelt (inglise keelt) ja olema kogenud vastavalt FIDIC
 tingimustele teostatud ehituslepingute täitmisel. Töövõtja
 kvaliteedijuhil peab olema ulatuslik kogemus vastutava isikuna vähemalt 3
 samasuguse projekti teostamisel ning kohaste kvaliteeditagamissüsteemide
 koostamisel ja juhtimisel. Objektijuhtidel ja töödejuhatajatel peab olema
 vastutava isikuna töötamise kogemus vähemalt 5 vee- ja
 kanalisatsioonitorustiku ehitamis- ja taastamisprojektis.
 5. Pakkuja peab esitama loetelu töötajatest, kes hakkavad
 võtmepositsioonidel täitma lepingut ja nende elulookirjeldused.
 6. Pakkuja peab esitama töögraafiku, milles on näidatud vähemalt
 võtmetöötajate rakendusaeg ja kohustused.
 7. Lepingu sõlmimise korral peab pakkuja teostama vähemalt 50% töödest
 omajõududega. Tal peavad olema ressursid, mis võimaldavad tal teostada
 vähemalt poole lepingulistest töödest otsetöövõtuna.
 8. Ühisettevõtte/konsortsiumi juhtliige peab olema võimeline teostama
 vähemalt 70% lepingujärgsetest töödest omajõududega ja omama vastavaid
 ressursse.
 9. Ühisettevõtte/konsortsiumi iga muu liige (mitte juhtliige) peab olema
 võimeline teostama vähemalt 10% lepingujärgsetest töödest omavahenditega
 ja omama vastavaid ressursse.
 10. Pakkuja peab esitama töökava. Töökava peab kirjeldama töid ja nende
 järjekorda ning sisaldama ajakava, mille kohaselt pakkuja kavatseb tööd
 teostada. Kava koostamisel tuleb kirjeldada nii ajutisi kui põhilisi
 töid. Pakkuja peab võtma arvesse ilmastikutingimusi, kohalikke
 seaduslikke nõudeid tööde korraldamisele ning kaeve- ja
 tänavasulgemislubade taotlemisele. Pakkuja peab esitama projekteeritud ja
 tema poolt kavandatud ehitusmeetodite kirjelduse. Esitada tuleb
 informatsioon pakkuja seadmete ja muude vahendite tüübi ja jõudluse,
 samuti tööjõu hulga kohta, mida pakkuja kavatseb tööde teostamisel
 kasutada.
 11. Pakkuja peab esitama informatsiooni alltöövõtjate kohta (kui on kavas
 kasutada alltöövõtjaid) ja nende alltöövõtu korras tehtavate tööde
 protsentuaalse osa kõigist töödest.
 12. Pakkuja peab esitama enda poolt rakendatava kvaliteedisüsteemi
 kavandi.
 III.2.1.4) Muu teave: 1. Kui üks ühispakkumises osalev partner ei
 kvalifitseeru, jäetakse kvalifitseerimata kõik ühises pakkumises osalenud
 partnerid.
 2. Pakkumised, mis on esitatud kahest või enamast osapoolest moodustatud
 ühisettevõtte/konsortsiumi poolt, peavad lisaks punktides III.2.1.1),
 III.2.1.2) ja III.2.1.3) nimetatule vastama järgmistele nõuetele:
 2.1 Pakkumine peab sisaldama kogu punktides III.2.1.1), III.2.1.2) ja
 III.2.1.3) nõutud informatsiooni ja dokumente iga ühisettevõtte ehk
 konsortsiumi liikme kohta, sealhulgas seniste tööde loetelu ja kirjeldust.
 2.2. Pakkumine tuleb allkirjastada viisil, mis kohustab juriidiliselt
 kõiki liikmeid.
 2.3. Üks konsortsiumi liikmetest tuleb määratleda juhtivliikmena.
 Juhtivliikmeks nimetamine tuleb kinnitada konsortsiumi kõigi liikmete
 õiguslikult volitatud esindajate poolt allkirjastatud volikirjadega.
 Volikirjad tuleb esitada koos pakkumisega. Ostja teostab maksed ainult
 juhtivpartnerile.
 3. Pakkuja peab esitama dokumendi(d), mis kirjeldavad tema juriidilist
 staatust ja pakkuja peakontori registreeritud asukohta. Pakkuja peab
 esitama volituse või pädevust tõendava dokumendi isiku kohta, kes
 allkirjastab pakkumise ja vajadusel muud esitatavad dokumendid. Esitada
 tuleb vormikohane informatsioon ühisettevõtte/konsortsiumi kohta
 pakkumise esitajana, kui on tegemist ühispakkumisega.
 4. Pakkuja peab esitama vormikohased andmed teda teenindava panga kohta.
 5. Pakkuja peab esitama vormikohase informatsiooni viimase 10 aasta
 kohtuvaidluste kohta.
 IV JAOTIS: MENETLUS
 IV.1) Menetluse liigid: Avatud.
 IV.2) Lepingu sõlmimise kriteeriumid: Madalaim hind.
 IV.3) Haldusteave
 IV.3.1) Tellija poolt toimikule antud viitenumber: 2001/EE/16/P/PE/007
 ehitus.
 IV.3.2) Lepingudokumendi ja täiendavate dokumentide saamise tingimused:
 Võimalik saada kuni: 8.11.2004.
 Hind: 16800 EEK.
 Maksetingimused ja -viisid: Pangaülekanne AS Tartu Veevärk
 arvelduskontole No 221011417115, Hansapank (Liivalaia 8, Tallinn 15040,
 Eesti Vabariik), SWIFT kood: HABAEE2X, IBAN kood: EE342200221011417115.
 IV.3.3) Pakkumiste või osalemistaotluste laekumise tähtaeg: 17.11.2004.
 Kellaaeg: 13:00.
 IV.3.5) Keel või keeled, milles pakkumised või osalemistaotlused võib
 koostada: Inglise keel.
 IV.3.6) Minimaalne ajavahemik, mille jooksul pakkuja peab pakkumise jõus
 hoidma: 90 päeva alates pakkumiste laekumise tähtajast.
 IV.3.7) Pakkumiste avamise tingimused
 IV.3.7.1) Pakkumiste avamisel osalema volitatud isikud: Ostja esindajad.
 IV.3.7.2) Kuupäev, kellaaeg ja koht: 17.11.2004-13:05.
 SA Keskkonnainvesteeringute Keskus, Rävala pst 8, Tallinn, Eesti.
 VI JAOTIS : MUU TEAVE
 VI.1) Teade on vabatahtlik: Ei.
 VI.4) Täiendav teave: IV.1.1.1) Notice number in OJ content list: 2004/S
 130-110199 of 07/07/2004
 1. Punktis IV.3.2) nimetatud pakkumise kutse dokumentide maksumus ei
 sisalda postikulusid. Posti teel pakkumise kutse dokumentide väljastamise
 korral tasub postikulud dokumentide saaja ning Ostja ei vastuta
 postiteenistuse töö eest. Selgitused ja pkkumise kutse dokumentide
 muudatused saadetakse Ostja kulul.
 2. Ostja ei väljasta seadusandlike aktide koopiaid ja avalikult saada
 olevaid dokumente.
 3. Pakkumise kutse dokumendid on ingliskeelsed.
 4. Eestikeelse pakkumise esitamise korral peab pakkuja esitama kogu
 pakkumise nõutud mahus ka inglise keeles. Esitatavad eestikeelsed
 dokumendid tuleb pakkumise koosseisus varustada juriidiliselt pädeva
 tõlkega. Vastuolude ilmnemise korral loetakse õigeks ingliskeelne
 pakkumine.
 5. Eestikeelset pakkumist lepingu sõlmimisel ei kasutata.
 Lepingudokumentide hulka lisatakse ainult ingliskeelne pakkumine.
 6. Hankelepingu üldtingimusteks on Rahvusvaheline Insener-Konsultantide
 Liidu ehituslepingutingimused (FIDIC Conditions of Contract for
 Construction 1999, esimene väljaanne).
 7. Hankelepingu dokumendid on inglise keeles, lepingu ametlik keel on
 inglise keel.
 8. Üksikpakkuja või konsortsiumi liige võib osaleda ainult ühes
 pakkumises.
 9. Pakkumise koostamisel peab pakkuja arvestama, et tema poolt lepingu
 täitmiseks pakutavad võtmeisikud võivad osaleda ainult ühes pakkumises.
 Kui võtmeisikud osalevad rohkem kui ühes pakkumises, võidakse kõik need
 pakkumised tagasi lükata.
 10. Pakkumise kutse dokumentide hulka kuuluv ehitusprojekt on
 ehituslepingu osaks.
 11. Vastavalt punktile III.1.1) pangagarantii väljastava panga
 pikaajaliste võlakohustuste reiting peab olema Moody"s Investors Service
 klassifikatsiooni kohaselt vähemalt A1 või samaväärne.
 12. Pakkumised tuleb esitada järgmisel aadressil: Hr. Aivo Lokk, SA
 Keskkonnainvesteeringute Keskus, Rävala pst 8, 10143 Tallinn, Eesti
 Vabariik.
 VI.5) Teate lähetuskuupäev: 31.8.2004.
--------------------------------------------------------------------------------
       Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
    The Office for Official Publications of the European Communities
        The Federal Office of Foreign Trade Information
  Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung ausschreibung Ausschreibungen Ingenieure Öffentliche Ausschreibungen Datenbank Öffentliche Ausschreibungen Architekten Öffentliche Ausschreibungen Bau