Öffentliche Ausschreibungen Öffentliche Ausschreibung Auftragsbekanntmachungen

Home
Ausschreibungen, tagesaktuell
Ausschreibung: DeutschlandDeutschland
Ausschreibung: Ingenieure u. ArchitektenIngenieure u. Architekten
Ausschreibung: EDV, Hardware, SoftwareEDV-Hard- u. -Software
Ausschreibung: Hochbau, Tiefbau, Trockenbau, BauBauausschreibungen
Ausschreibung: Regionale ÜbersichtRegionale Übersicht
AusschreibungsarchivAusschreibungsarchiv
Kostenlose Services
Ausschreibung: Gastzugangkostenloser Gastzugang
Ausschreibung: Suche mittels CPV-CodesAusschreibungssuche mittels CPV-Codes
Ausschreibung: eMail, automatische, tagesaktuellAusschreibungen per eMail, automatische, tagesaktuell
Ausschreibung: Suchprofil, individuell, mit ErgebnisübersichtSuchprofil, individuell, mit Ergebnisübersicht
Abonnenten/Gäste
TED Online ZugangTED-DB Online Zugang
BfAI Online ZugangBfAI-DB Online Zugang
Anmeldung
Ausschreibung: TED - Alert, Leistungen/PreiseLeistungen/Preise, TED - Alert ab EUR 10,-/Monat
Ausschreibung: Anmeldung zu TED-AlertAnmeldung zu TED-Alert
Ausschreibung: Anmeldung zu BfAI-AlertAnmeldung zu BfAI-Alert
Info / Datenquellen / Datenbeschreibungen
Ausschreibung: Info zu TED-Alert und BfAI-AlertInfo TED-/BfAI-Alert
Ausschreibung: DatenbeschreibungDatenbeschreibung TED
Ausschreibung: CPV-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in TED-DBTED-DB; CPV-Codes
Ausschreibung: SIC-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in BfAI-DBBfAI-DB; SIC-Codes
Miscellaneous
Ausschreibung: VeröffentlichenAusschreibungen veröffentlichen
Ausschreibung: Integrieren Sie eine Ausschreibungsabfragen auf Ihrer Websitelink2us
RSS Feed 'Aktuelle Ausschreibungen / Auftragsbekanntmachungen    RSS Feed
    NewsReader Download
Ausschreibung: KontaktKontakt
Ausschreibung: DokumentenlieferserviceDokumentenlieferservice im Auftrag des AAVEG
Ausschreibung: LinksLinks
Ausschreibung: ImpressumImpressum
Ausschreibung: FirmenprofilFirmenprofil
   

Ausschreibungen u. Aufträge: Dienstleistungen von Schreibbüros - NL-Rotterdam
Dienstleistungen von Schreibbüros.
Dokument Nr...................: 148121-2004
Veröffentlicht................: 03.09.2004
*
 VERGABEBEKANNTMACHUNG
 Dienstleistungsauftrag
 I.1)	Offizieller Name und Anschrift des öffentlichen Auftraggebers:
 Centrum tot Bevordering van de Import uit ontwikkelingslanden (CBI), Att:
 de heer G. de Winkel, Beurs - WTC, Beursplein 37, NL-3011 AA Rotterdam.
 Tel.: 010-201 34 34. Fax: 010-411 40 81. E-mail: gwinkel@cbi.nl. URL:
 www.cbi.nl.
 II.1.8.1) Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV): 92312211.
 Beschreibung: Dienstleistungen von Schreibbüros.
 IV.3.3) Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder
 Teilnahmeanträge: 8.10.2004.
 IV.3.5) Sprache oder Sprachen, die für die Angebotslegung oder
 Teilnahmeanträge verwendet werden können: Niederländisch.
OT: AANKONDIGING VAN OPDRACHT
 Diensten
 De opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (WHO):
 Ja.
 AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST
 I.1)	Officiële naam en adres van de aanbestedende dienst: Centrum tot
 Bevordering van de Import uit ontwikkelingslanden (CBI), Att: de heer G.
 de Winkel, Beurs - WTC, Beursplein 37, NL-3011 AA Rotterdam. Tel.:
 010-201 34 34. Fax: 010-411 40 81. E-mail: gwinkel@cbi.nl. URL:
 www.cbi.nl.
 I.2)	Adres waar nadere inlichtingen verkrijgbaar zijn: Zelfde adres als
 I.1.
 I.3)	Adres waar bescheiden verkrijgbaar zijn: Zelfde adres als I.1.
 I.4)	Adres voor indiening van offertes/aanvragen tot deelneming: Zelfde
 adres als I.1.
 I.5)	Type van aanbestedende dienst: Centrale overheid.
 AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT
 II.1) Beschrijving
 II.1.3) Aard van de opdracht voor dienstverleningCategorie van diensten:
 27.
 II.1.4) Raamcontract: Ja.
 II.1.5) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
 Aanbesteding Redactionele werkzaamheden CBI News Bulletin.
 II.1.6) Beschrijving/voorwerp van de opdracht: De opdrachtnemer verzorgt
 de journalistieke, organisatorische en technische productie van 6 edities
 van het CBI News Bulletin op jaarbasis. Dit omvat de volgende
 werkzaamheden zoals: planning, coördinatie, productie, redactie,
 eindredactie, redactievergaderingen en productiebegeleiding.
 Het CBI News Bulletin is het magazine van het Centrum tot Bevordering van
 de Import uit ontwikkelingslanden, een agentschap van het Ministerie van
 Buitenlandse Zaken. Het magazine is bedoeld voor:
 Exportbevorderende organisaties en exporteurs in ontwikkelingslanden;
 Importeurs en handelsorganisaties in Nederland en omliggende landen;
 Ambassades van ontwikkelingslanden;
 Ambassades van Nederland in ontwikkelingslanden.
 En is geschreven in de Brits-Engelse taal. Omvang betreft 32 tot 44
 pagina"s, incl. omslag, maar verschilt per editie. Oplage per editie is
 ca. 5 000 stuks in full colour.
 II.1.7) Plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of
 verlening van de diensten: Rotterdam.
 II.1.8) Nomenclatuur
 II.1.8.1) CPV-classificatie (Common Procurement Vocabulary): 92312211.
 II.1.9) Verdeling in percelen: Neen.
 II.1.10) Worden varianten in aanmerking genomen: Neen.
 II.2) Hoeveelheid of omvang van de opdracht
 II.2.1) Globale hoeveelheid of omvang: Contractwaarde over de periode
 van 4 jaar wordt geschat op ca 350 000 EUR.
 AFDELING III: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INFORMATIE
 III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
 III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen: In aanbestedingstukken
 verwerkt.
 III.1.2) Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of
 verwijzing naar de voorschriften dienaangaande: In aanbestedingstukken
 verwerkt.
 III.1.3) Rechtsvorm die de combinatie van aannemers, leveranciers of
 dienstverleners, waaraan de opdracht wordt gegund, moet hebben: Indien
 een inschrijving wordt ingezonden door een combinatie van
 dienstverleners, onderaannemers dient ieder lid van de combinatie bij
 gunning een verklaring te ondertekenen dat alle tot die combinatie
 behorende ondernemingen gezamenlijke en hoofdelijke aansprakelijkheid
 aanvaarden voor de uitvoering van de overeenkomst. In de offerte dient
 duidelijk te worden aangegeven welke onderneming van de combinatie als
 hoofdaannemer zal fungeren en de volledige verantwoordelijkheid van de
 uitvoering van de overeenkomst zal dragen. Elk lid van de combinatie
 dient alle verklaringen over te leggen zoals gevraagd in de
 aanbestedingsstukken. M.b.t. de gestelde omzeteisen wordt het totaal van
 de combinatie in beschouwing genomen.
 III.2) Voorwaarden voor deelneming
 III.2.1) Inlichtingen betreffende de eigen situatie van de
 aannemers/leveranciers/dienstverleners en inlichtingen en formaliteiten
 die nodig zijn voor de beoordeling van de minimaal vereiste economische,
 financiële en technische capaciteit: In aanbestedingstukken verwerkt.
 III.2.1.1) Juridische situatie - verlangde bewijsstukken: In
 aanbestedingstukken verwerkt.
 III.2.1.2) Economische en financiële draagkracht - verlangde
 bewijsstukken: In aanbestedingstukken verwerkt.
 III.2.1.3) Technische bekwaamheid - verlangde bewijsstukken: In
 aanbestedingstukken verwerkt.
 III.3) Voorwaarden betreffende een opdracht voor dienstverlening
 III.3.1) De dienst mag uitsluitend door een bepaalde beroepsgroep worden
 verleend: Neen.
 III.3.2) Rechtspersonen moeten de namen en beroepskwalificaties opgeven
 van het personeel dat met de uitvoering van de opdracht belast wordt: Ja.
 AFDELING IV: PROCEDURE
 IV.1) Type van aanbestedingsprocedure: Niet-openbaar.
 IV.1.1) De gegadigden zijn reeds geselecteerd: Neen.
 IV.1.2) Rechtvaardiging voor het gebruik van een versnelde procedure:
 Niet van toepassing.
 IV.3) Administratieve inlichtingen
 IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst:
 Aanbesteding Redactionele werkzaamheden CBI News Bulletin.
 IV.3.3) Uiterste termijn voor ontvangst van offertes of aanvragen tot
 deelneming: 8.10.2004.
 IV.3.4) Verzending van uitnodigingen tot inschrijven aan geselecteerde
 gegadigden: Voorziene datum: 12.11.2004.
 IV.3.5) Taal of talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van de
 aanbieding of het verzoek tot deelneming: Nederlands.
 AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN
 VI.1) Vrijwillige publicatie: Neen.
 VI.3) Deze opdracht heeft betrekking op een project/programma dat door
 de fondsen van de EU wordt gefinancierd: Neen.
 VI.4) Overige inlichtingen: Aanmelding voor de aanbestedingsdocumenten
 dient per e-mail/brief te worden aangevraagd bij de in punt I.1 genoemde
 contactpersoon. Vragen terzake deze aanbesteding kunnen uitsluitend
 schriftelijk per brief, fax of (bij voorkeur) e-mail worden ingediend.
 Alle correspondentie dient in de Nederlandse taal te zijn.
 I.5) Type van aanbestedende dienst: Overheid. Het CBI is een Agentschap
 van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.
 II.3) Duur of uitvoeringstermijn van de opdracht: 3 jaar, met optie 1
 jaar verlengen.
 IV.1) Type van aanbestedingsprocedure: Niet-openbare aanbesteding met
 voorselectie.
 IV.2) Gunningscriteria: Economisch meest voordelige aanbieding.
 VI.5) Datum van verzending van de aankondiging: 27.8.2004.
--------------------------------------------------------------------------------
       Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
    The Office for Official Publications of the European Communities
        The Federal Office of Foreign Trade Information
  Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung ausschreibung Ausschreibungen Ingenieure Öffentliche Ausschreibungen Datenbank Öffentliche Ausschreibungen Architekten Öffentliche Ausschreibungen Bau