Öffentliche Ausschreibungen Öffentliche Ausschreibung Auftragsbekanntmachungen

Home
Ausschreibungen, tagesaktuell
Ausschreibung: DeutschlandDeutschland
Ausschreibung: Ingenieure u. ArchitektenIngenieure u. Architekten
Ausschreibung: EDV, Hardware, SoftwareEDV-Hard- u. -Software
Ausschreibung: Hochbau, Tiefbau, Trockenbau, BauBauausschreibungen
Ausschreibung: Regionale ÜbersichtRegionale Übersicht
AusschreibungsarchivAusschreibungsarchiv
Kostenlose Services
Ausschreibung: Gastzugangkostenloser Gastzugang
Ausschreibung: Suche mittels CPV-CodesAusschreibungssuche mittels CPV-Codes
Ausschreibung: eMail, automatische, tagesaktuellAusschreibungen per eMail, automatische, tagesaktuell
Ausschreibung: Suchprofil, individuell, mit ErgebnisübersichtSuchprofil, individuell, mit Ergebnisübersicht
Abonnenten/Gäste
TED Online ZugangTED-DB Online Zugang
BfAI Online ZugangBfAI-DB Online Zugang
Anmeldung
Ausschreibung: TED - Alert, Leistungen/PreiseLeistungen/Preise, TED - Alert ab EUR 10,-/Monat
Ausschreibung: Anmeldung zu TED-AlertAnmeldung zu TED-Alert
Ausschreibung: Anmeldung zu BfAI-AlertAnmeldung zu BfAI-Alert
Info / Datenquellen / Datenbeschreibungen
Ausschreibung: Info zu TED-Alert und BfAI-AlertInfo TED-/BfAI-Alert
Ausschreibung: DatenbeschreibungDatenbeschreibung TED
Ausschreibung: CPV-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in TED-DBTED-DB; CPV-Codes
Ausschreibung: SIC-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in BfAI-DBBfAI-DB; SIC-Codes
Miscellaneous
Ausschreibung: VeröffentlichenAusschreibungen veröffentlichen
Ausschreibung: Integrieren Sie eine Ausschreibungsabfragen auf Ihrer Websitelink2us
RSS Feed 'Aktuelle Ausschreibungen / Auftragsbekanntmachungen    RSS Feed
    NewsReader Download
Ausschreibung: KontaktKontakt
Ausschreibung: DokumentenlieferserviceDokumentenlieferservice im Auftrag des AAVEG
Ausschreibung: LinksLinks
Ausschreibung: ImpressumImpressum
Ausschreibung: FirmenprofilFirmenprofil
   

Ausschreibungen u. Aufträge: Technische Beratung und Konstruktionsberatung - SE-Härnösand
Technische Beratung und Konstruktionsberatung.
Beratung im Tief- und Hochbau.
Beratung im Bereich Straßenbau.
Dokument Nr...................: 148091-2004
Veröffentlicht................: 03.09.2004
*
 VERGABEBEKANNTMACHUNG
 Dienstleistungsauftrag
 I.1)	Offizieller Name und Anschrift des öffentlichen Auftraggebers:
 Vägverket Region Mitt, Att: Lennart Gustafsson, VMm, Box 186, S-871 24
 Härnösand. Tel.: 0611-44000. Fax: 0611-44111. E-mail: vagverket.har@vv.se.
 II.1.8.1) Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV):
 74231000, 74231100, 74231121.
 Beschreibung: Technische Beratung und Konstruktionsberatung.
 Beratung im Tief- und Hochbau.
 Beratung im Bereich Straßenbau.
 IV.3.3) Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder
 Teilnahmeanträge: 25.10.2004.
 IV.3.5) Sprache oder Sprachen, die für die Angebotslegung oder
 Teilnahmeanträge verwendet werden können: Schwedisch.
OT: ANBUDSINFORDRAN/ANSÖKAN
 Tjänster
 AVDELNING I: UPPHANDLANDE ENHET
 I.1)	Den upphandlande enhetens namn och adress: Vägverket Region Mitt,
 Att: Lennart Gustafsson, VMm, Box 186, S-871 24 Härnösand. Tel.:
 0611-44000. Fax: 0611-44111. E-mail: vagverket.har@vv.se.
 I.2)	Adress varifrån ytterligare information kan erhållas: Som i I.1.
 I.3)	Adress varifrån dokument kan erhållas: Vägverket Region Mitt, Att:
 Registrator, Box 186, Nattviksgatan 8, S-871 24 Härnösand. Tel.:
 0611-44110. Fax: 0611-44111. E-mail: vagverket.har@vv.se.
 I.4)	Adress till vilken anbud eller ansökningar skall sändas: Vägverket
 Region Mitt, Att: Registrator, Box 186, Nattviksgatan 8, S-871 24
 Härnösand. Tel.: 0611-44110. Fax: 0611-24083.
 I.5)	Typ av upphandlande enhet: Statlig myndighet.
 AVDELNING II: UPPHANDLINGENS FÖREMÅL
 II.1) Beskrivning
 II.1.3) Typ av kontraktTjänstekategori: 12.
 II.1.4) Ramavtal: Nej.
 II.1.5) Den upphandlande enhetens benämning på upphandlingen: Objekt
 854080 Väg 45 Mora-Orsa, delen Vattnäs-Trunna, Vägutredning.
 II.1.6) Beskrivning: Vägutredning, vägsträcka ca 7 km.
 Uppdraget omfattar framtagande av vägutredning med
 miljökonsekvensbeskrivning samt bygg-, drift- och underhållskostnader.
 Syftet med vägutredningen är att ge förslag på vilken framtida sträckning
 väg 45 ska få och vilken trafikteknisk standard som är lämplig att gå
 vidare med till arbetsplan. Vägutredningen ska följa transportpolitiska
 mål och tillgodose transportbehoven genom modellen "fyrstegsprincipen".
 Objektet kan komma att tillåtlighetsprövas av regeringen.
 Länsstyrelsen i Dalarnas län har beslutat att projektet kan antas medföra
 betydande miljöpåverkan, vilket innebär att utredningsskedet ska inledas
 med ett s.k. utökat samråd med miljökonsekvensbedömning enligt 6 kap. 5 §
 Miljöbalken.
 Utredningsarbetet ska dock inledas med att upprätta projektmål och
 värdebeskrivningar för kultur-, natur- och friluftsvärden enligt Mål och
 måttmetoden, Vägverkets publikation 2001:50. Även fördjupade projektmål
 för vägen ska ingå i mål och måttarbetet.
 II.1.7) Plats för byggnation/anläggning, leverans eller utförande: Orsa
 kommun, Dalarnas län.
 II.1.8) Nomenklatur
 II.1.8.1) CPV-klassificering (Gemensam upphandlingsordlista): 74231000,
 74231100, 74231121.
 II.1.9) Uppdelning av kontraktet: Nej.
 II.1.10) Alternativa utföranden accepteras: Ja.
 II.3) Tidsgränser för leverans eller utförande: Startdatum: 12.11.2004 -
 Slutdatum: 30.9.2005.
 AVDELNING III: JURIDISK, EKONOMISK, FINANSIELL OCH TEKNISK INFORMATION
 III.1) Villkor rörande kontraktet
 III.1.1) Depositioner och garantier som krävs: Enl. förfrågan.
 III.1.2) Huvudvillkor för finansiering och betalning och/eller
 hänvisning till de föreskrifter där detta framgår: Enl. förfrågan.
 III.2) Villkor för deltagande i urvalsförfarandet
 III.2.1) Information om villkor beträffande leverantörers/entreprenörers
 juridiska, ekonomiska och finansiella ställning samt tekniska kapacitet
 och förmåga: Enl. förfrågan.
 III.2.1.1) Juridisk ställning - referenser som krävs: Enl. förfrågan.
 III.2.1.2) Ekonomisk och finansiell ställning - referenser som krävs:
 Enl. förfrågan.
 III.2.1.3) Teknisk förmåga och kapacitet - referenser som krävs: Enl.
 förfrågan.
 III.3) Villkor rörande kontraktet vid tjänsteupphandling
 III.3.1) Tjänsten måste utföras av en viss yrkeskategori: Ja.
 Enl. förfrågan.
 III.3.2) Juridiska personer skall ange namn och yrkesmässiga
 kvalifikationer för den personal som skall utföra tjänsten: Ja.
 AVDELNING IV: FÖRFARANDE
 IV.1) Upphandlingsförfarande: Öppet.
 IV.1.1) Anbudssökande är redan utsedda: Nej.
 IV.2) Tilldelningskriterier: Det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet
 med hänsyn till:
 Kriterier angivna i förfrågningsunderlaget.
 IV.3) Administrativ information
 IV.3.1) Den upphandlande enhetens referensnummer på projektet: Objekt
 854080, Dnr PP20 2004:4921.
 IV.3.2) Villkor för att erhålla förfrågningsunderlag och övriga
 dokument: Sista dag för beställning av dokument: 8.10.2004.
 IV.3.3) Sista datum för mottagande av anbud (anbudsinlämning) eller
 ansökan att få delta (anbudsansökning): 25.10.2004.
 IV.3.5) Språk som får användas i anbudsansökningar och anbud Svenska.
 IV.3.6) Minimiperiod under vilken anbudsgivaren skall vara bunden av
 sitt anbud: 2 månader från den angivna sista dagen för mottagande av
 anbud.
 IV.3.7) Anbudsöppning
 IV.3.7.1) Personer som äger rätt att närvara vid anbudsöppningen: Om
 anbudsgivare så begär skall av handelskammare utsedd person närvara.
 IV.3.7.2) Tid och plats: 26.10.2004Vägverket Region Mitt, Härnösand.
 AVDELNING VI: ÖVRIG INFORMATION
 VI.1) Offentliggörandet av meddelandet är icke-obligatoriskt: Nej.
 VI.3) Något av kontrakten har samband med ett projekt/program som
 finansieras av EU-fonder: Nej.
 VI.4) Övrig information: II.1.9) Uppdelning av kontraktet: Anbud får
 lämnas på: en del.
 VI.5) Datum för avsändande av annonsen: 30.8.2004.
--------------------------------------------------------------------------------
       Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
    The Office for Official Publications of the European Communities
        The Federal Office of Foreign Trade Information
  Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung ausschreibung Ausschreibungen Ingenieure Öffentliche Ausschreibungen Datenbank Öffentliche Ausschreibungen Architekten Öffentliche Ausschreibungen Bau