Öffentliche Ausschreibungen Öffentliche Ausschreibung Auftragsbekanntmachungen

Home
Ausschreibungen, tagesaktuell
Ausschreibung: DeutschlandDeutschland
Ausschreibung: Ingenieure u. ArchitektenIngenieure u. Architekten
Ausschreibung: EDV, Hardware, SoftwareEDV-Hard- u. -Software
Ausschreibung: Hochbau, Tiefbau, Trockenbau, BauBauausschreibungen
Ausschreibung: Regionale ÜbersichtRegionale Übersicht
AusschreibungsarchivAusschreibungsarchiv
Kostenlose Services
Ausschreibung: Gastzugangkostenloser Gastzugang
Ausschreibung: Suche mittels CPV-CodesAusschreibungssuche mittels CPV-Codes
Ausschreibung: eMail, automatische, tagesaktuellAusschreibungen per eMail, automatische, tagesaktuell
Ausschreibung: Suchprofil, individuell, mit ErgebnisübersichtSuchprofil, individuell, mit Ergebnisübersicht
Abonnenten/Gäste
TED Online ZugangTED-DB Online Zugang
BfAI Online ZugangBfAI-DB Online Zugang
Anmeldung
Ausschreibung: TED - Alert, Leistungen/PreiseLeistungen/Preise, TED - Alert ab EUR 10,-/Monat
Ausschreibung: Anmeldung zu TED-AlertAnmeldung zu TED-Alert
Ausschreibung: Anmeldung zu BfAI-AlertAnmeldung zu BfAI-Alert
Info / Datenquellen / Datenbeschreibungen
Ausschreibung: Info zu TED-Alert und BfAI-AlertInfo TED-/BfAI-Alert
Ausschreibung: DatenbeschreibungDatenbeschreibung TED
Ausschreibung: CPV-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in TED-DBTED-DB; CPV-Codes
Ausschreibung: SIC-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in BfAI-DBBfAI-DB; SIC-Codes
Miscellaneous
Ausschreibung: VeröffentlichenAusschreibungen veröffentlichen
Ausschreibung: Integrieren Sie eine Ausschreibungsabfragen auf Ihrer Websitelink2us
RSS Feed 'Aktuelle Ausschreibungen / Auftragsbekanntmachungen    RSS Feed
    NewsReader Download
Ausschreibung: KontaktKontakt
Ausschreibung: DokumentenlieferserviceDokumentenlieferservice im Auftrag des AAVEG
Ausschreibung: LinksLinks
Ausschreibung: ImpressumImpressum
Ausschreibung: FirmenprofilFirmenprofil
   

Ausschreibungen u. Aufträge: Abfalltransport - DK-Fredericia
Abfalltransport.
Dokument Nr...................: 148051-2004
Veröffentlicht................: 03.09.2004
*
 VERGABEBEKANNTMACHUNG
 Dienstleistungsauftrag
 I.1)	Offizieller Name und Anschrift des öffentlichen Auftraggebers:
 Fredericia Kommune, Teknik og Miljø, Industrivej 8, DK-7000 Fredericia.
 Tel.: +45 79 21 26 40. Fax: +45 79212641.
 II.1.8.1) Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV): 90121200.
 Beschreibung: Abfalltransport.
 IV.3.3) Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder
 Teilnahmeanträge: 18.10.2004. Uhrzeit: 11:00.
 IV.3.5) Sprache oder Sprachen, die für die Angebotslegung oder
 Teilnahmeanträge verwendet werden können: Dänisch.
OT: UDBUDSBEKENDTGØRELSE
 Tjenesteydelsesaftale
 Kontrakten er omfattet af aftalen om offentlige indkøb (GPA): Ja.
 DEL I: ORDREGIVENDE MYNDIGHED
 I.1)	Den ordregivende myndigheds officielle navn og adresse: Fredericia
 Kommune, Teknik og Miljø, Industrivej 8, DK-7000 Fredericia. Telefon: +45
 79 21 26 40. Fax: +45 79212641.
 I.2)	Adresse, hvor der kan fås yderligere oplysninger: COWI A/S, Att.:
 Brian Leth Sørensen, Havneparken 1, DK-7100 Vejle. Telefon: 7642 6400.
 Fax: 7642 6401. E-postadresse: bls@Cowi.dk.
 I.3)	Adresse, hvor der kan fås dokumentation: COWI A/S, Att.: Brian Leth
 Sørensen, Havneparken 1, DK-7100 Vejle. Telefon: 7642 6400. Fax: 7642
 6401. E-postadresse: bls@Cowi.dk.
 I.4)	Adresse, som bud/anmodninger om deltagelse skal sendes til: COWI
 A/S, Att.: Brian Leth Sørensen, Havneparken 1, DK-7100 Vejle. Telefon:
 7642 6400. Fax: 7642 6401. E-postadresse: bls@Cowi.dk.
 I.5)	Type ordregivende myndighed: Regional/lokal myndighed.
 DEL II: KONTRAKTENS GENSTAND
 II.1) Beskrivelse
 II.1.3) Type tjenesteydelsesaftaleTjenesteydelseskategori: 16.
 II.1.4) Rammeaftale: Nej.
 II.1.5) Den ordregivende myndigheds betegnelse for aftalen: Kørsel og
 tømning af containere i Fredericia Kommune.
 II.1.6) Beskrivelse/kontraktens genstand: Tjenesteydelsen består i
 kørsel og tømning af containere fra 8 adresser i Fredericia Kommune samt
 tømning af igloer og efterfølgende kørsel til modtageanlæg.
 Til ydelsen er knyttet følgende hovedopgaver:
 - Kørsel og tømning af containere på centralrenseanlægget,
 genbrugsbutikken, genbrugscentret, genbrugspladserne, lossepladsen,
 entreprenørgården samt et gartneri. Kørsel og tømning sker på bestilling.
 Materialerne opsamles primært i maxicontainere på 5 - 30 m3. Transporten
 sker til forskellige modtageanlæg. Antallet af transporter udgør på
 årsbasis ca. 8 000 transporter.
 - Tømning af flaskecontainere med kran og efterfølgende transport til
 modtageanlæg. Flaskecontainerne tømmes ugentligt og udgør ca. 1 400
 tømninger pr. år.
 - Administration og styring af opgaverne, herunder håndtering af klager
 samt løbende rapportering til kommunen, indgår ligeledes i
 tjenesteydelsen.
 Der kan kun gives et samlet tilbud på hele ydelsen indeholdende
 ovenstående opgaver.
 II.1.7) Leverings- eller udførelsessted for bygge- eller anlægsarbejdet,
 varerne eller tjenesteydelserne: Alle afhentninger foretages i Fredericia
 Kommune.
 Materialerne skal transporteres til modtageanlæg som angivet i
 udbudsmaterialet.
 II.1.8) Nomenklatur
 II.1.8.1) CPV-klassifikation (Common Procurement Vocabulary): 90121200.
 II.1.9) Opdeling i delaftaler: Nej.
 II.1.10) Vil varianter blive taget i betragtning: Nej.
 II.2) Ordrens mængde eller omfang
 II.2.1) Samlet mængde eller omfang: Vil fremgå af udbudsmaterialet.
 II.2.2) Optioner. Angiv, hvornår de kan gøres gældende: Aftalen kan, på
 uændrede vilkår, forlænges i op til 3 år.
 II.3) Kontraktens varighed eller frist for dens udførelse: Startdato:
 1.1.2005 - Slutdato: 31.12.2009.
 DEL III: RETLIGE, ØKONOMISKE, FINANSIELLE OG TEKNISKE OPLYSNINGER
 III.1) Betingelser i relation til kontrakten
 III.1.1) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges: Der vil blive
 stillet krav om sikkerhedsstillelse på 10 % af den beregnede kontraktsum,
 i hele kontraktperioden.
 III.1.2) De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller
 henvisninger til retsforskrifter, hvoraf de fremgår: Dette vil fremgå af
 udbudsmaterialet.
 III.1.3) Retlig form, som kræves af den sammenslutning af entreprenører,
 leverandører eller tjenesteydere, ordren tildeles: Der stilles ingen krav.
 III.2) Betingelser for deltagelse
 III.2.1) Oplysninger om leverandørens/entreprenørens/tjenesteyderens
 egne forhold og de nødvendige oplysninger og formaliteter til vurdering
 af den krævede minimumskapacitet af økonomisk, finansiel og teknisk art:
 Dette vil fremgå af udbudsmaterialet.
 III.2.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet - krævet dokumentation:
 Dette vil fremgå af udbudsmaterialet.
 III.2.1.3) Teknisk kapacitet - krævet dokumentation: Dette vil fremgå af
 udbudsmaterialet.
 III.3) Betingelser i relation til tjenesteydelsesaftaler
 III.3.1) Udførelse af tjenesteydelsen er forbeholdt en bestemt
 profession: Ja.
 Tjenesteydere, der udfører erhvervsmæssig kørsel for fremmed regning,
 skal indhente tilladelse fra myndighederrne.
 III.3.2) Juridiske personer skal anføre navn og faglige kvalifikationer
 for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten: Nej.
 DEL IV: PROCEDURER
 IV.1) Type procedure: Offentligt udbud.
 IV.1.1) Er ansøgere allerede blevet udvalgt: Nej.
 IV.2) Tildelingskriterier: Det økonomisk mest fordelagtige bud vurderet
 på grundlag af:
 De i udbudsmaterialet anførte kriterier.
 IV.3) Administrative oplysninger
 IV.3.2) Betingelser for at få udbudsmaterialet og yderligere dokumenter:
 Kan fås indtil: 22.9.2004.
 IV.3.3) Frist for modtagelse af bud eller anmodninger om deltagelse:
 18.10.2004. Klokkeslæt: 11:00.
 IV.3.5) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af bud eller anmodninger om
 deltagelse: Dansk.
 IV.3.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet til at
 vedstå sit bud: Indtil: 31.12.2004.
 IV.3.7) Fremgangsmåden ved åbning af bud
 IV.3.7.1) Personer, der må være til stede ved åbningen af bud:
 Tilbudsgivere kan ikke deltage ved åbning af bud.
 DEL VI: ANDRE OPLYSNINGER
 VI.1) Ikke-påkrævet udbudsbekendtgørelse: Nej.
 VI.3) Kontrakten vedrører et projekt/program, der finansieres af EU"s
 strukturfonde: Nej.
 VI.4) Yderligere oplysninger: IV.3.3) Frist for modtagelse af bud eller
 anmodninger om deltagelse (afhængigt af, om der er tale om et åbent
 udbud, henholdsvis et begrænset udbud eller udbud efter forhandling):
 Sted: COWI A/S, Havneparken 1, DK-7100 Vejle. Att.: Brian Leth Sørensen.
 Tilbud skal udarbejdes på dansk.
 VI.5) Dato for afsendelse af bekendtgørelsen: 27.8.2004.
--------------------------------------------------------------------------------
       Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
    The Office for Official Publications of the European Communities
        The Federal Office of Foreign Trade Information
  Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung ausschreibung Ausschreibungen Ingenieure Öffentliche Ausschreibungen Datenbank Öffentliche Ausschreibungen Architekten Öffentliche Ausschreibungen Bau