Öffentliche Ausschreibungen Öffentliche Ausschreibung Auftragsbekanntmachungen

Home
Ausschreibungen, tagesaktuell
Ausschreibung: DeutschlandDeutschland
Ausschreibung: Ingenieure u. ArchitektenIngenieure u. Architekten
Ausschreibung: EDV, Hardware, SoftwareEDV-Hard- u. -Software
Ausschreibung: Hochbau, Tiefbau, Trockenbau, BauBauausschreibungen
Ausschreibung: Regionale ÜbersichtRegionale Übersicht
AusschreibungsarchivAusschreibungsarchiv
Kostenlose Services
Ausschreibung: Gastzugangkostenloser Gastzugang
Ausschreibung: Suche mittels CPV-CodesAusschreibungssuche mittels CPV-Codes
Ausschreibung: eMail, automatische, tagesaktuellAusschreibungen per eMail, automatische, tagesaktuell
Ausschreibung: Suchprofil, individuell, mit ErgebnisübersichtSuchprofil, individuell, mit Ergebnisübersicht
Abonnenten/Gäste
TED Online ZugangTED-DB Online Zugang
BfAI Online ZugangBfAI-DB Online Zugang
Anmeldung
Ausschreibung: TED - Alert, Leistungen/PreiseLeistungen/Preise, TED - Alert ab EUR 10,-/Monat
Ausschreibung: Anmeldung zu TED-AlertAnmeldung zu TED-Alert
Ausschreibung: Anmeldung zu BfAI-AlertAnmeldung zu BfAI-Alert
Info / Datenquellen / Datenbeschreibungen
Ausschreibung: Info zu TED-Alert und BfAI-AlertInfo TED-/BfAI-Alert
Ausschreibung: DatenbeschreibungDatenbeschreibung TED
Ausschreibung: CPV-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in TED-DBTED-DB; CPV-Codes
Ausschreibung: SIC-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in BfAI-DBBfAI-DB; SIC-Codes
Miscellaneous
Ausschreibung: VeröffentlichenAusschreibungen veröffentlichen
Ausschreibung: Integrieren Sie eine Ausschreibungsabfragen auf Ihrer Websitelink2us
RSS Feed 'Aktuelle Ausschreibungen / Auftragsbekanntmachungen    RSS Feed
    NewsReader Download
Ausschreibung: KontaktKontakt
Ausschreibung: DokumentenlieferserviceDokumentenlieferservice im Auftrag des AAVEG
Ausschreibung: LinksLinks
Ausschreibung: ImpressumImpressum
Ausschreibung: FirmenprofilFirmenprofil
   

Ausschreibungen u. Aufträge: Straßenreinigung - PL-Walbrzych
Straßenreinigung.
Straßenkehrdienste.
Schneeräumung.
Glatteisbeseitigung.
Dokument Nr...................: 148034-2004
Veröffentlicht................: 03.09.2004
*
 VERGABEBEKANNTMACHUNG
 Dienstleistungsauftrag
 I.1)	Offizieller Name und Anschrift des öffentlichen Auftraggebers:
 Starostwo Powiatowe w Walbrzychu, Att: Slawomir Kanik, ul. Zamkowa 4,
 PL-58-300 Walbrzych. Tel.: +48 74 846 06 16. Fax: +48 74 846 06 74.
 E-mail: wizpiop@powiat.walbrzych.pl.
 II.1.8.1) Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV):
 90210000, 90211000, 90212000, 90213000.
 Beschreibung: Straßenreinigung.
 Straßenkehrdienste.
 Schneeräumung.
 Glatteisbeseitigung.
 IV.3.3) Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder
 Teilnahmeanträge: 22.10.2004. Uhrzeit: 09:00.
 IV.3.5) Sprache oder Sprachen, die für die Angebotslegung oder
 Teilnahmeanträge verwendet werden können: Polnisch.
OT: OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU
 Uslugi
 Czy niniejsze zamówienie jest objete zakresem Porozumienia w sprawie
 zamówien rzadowych (GPA)? Nie.
 SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA
 I.1)	Oficjalna nazwa i adres instytucji zamawiajacej: Starostwo
 Powiatowe w Walbrzychu, Att: Slawomir Kanik, ul. Zamkowa 4, PL-58-300
 Walbrzych. Tel.: +48 74 846 06 16. Fax: +48 74 846 06 74. E-mail:
 wizpiop@powiat.walbrzych.pl.
 I.2)	Adres, pod którym mozna uzyskac dalsze informacje: Taki jak w pkt.
 I.1.
 I.3)	Adres, pod którym mozna uzyskac dokumentacje: Taki jak w pkt. I.1.
 I.4)	Adres, na który nalezy przesylac oferty/wnioski o dopuszczenie do
 udzialu w postepowaniu: Taki jak w pkt. I.1.
 I.5)	Rodzaj instytucji zamawiajacej: Szczebel regionalny/lokalny.
 SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
 II.1) Opis
 II.1.3) Rodzaj zamówienia na uslugiKategoria uslug: 27.
 II.1.4) Jest to umowa ramowa: Nie.
 II.1.5) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucje zamawiajaca: Zimowe
 utrzymanie dróg powiatowych i montaz zaslon snieznych na sezony zimowe
 2004/2005, 2005/2006 i 2006/2007 oraz caloroczne utrzymanie chodników,
 placów, schodów terenowych i przystanków komunikacji miejskiej przy
 drogach powiatowych na terenie m. Walbrzycha w okresie trzech kolejnych
 lat.
 II.1.6) Opis/przedmiot zamówienia: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych i
 montaz zaslon snieznych na sezony zimowe 2004/2005, 2005/2006 i 2006/2007
 oraz caloroczne utrzymanie chodników, placów, schodów terenowych i
 przystanków komunikacji miejskiej przy drogach powiatowych na terenie m.
 Walbrzycha w okresie trzech kolejnych lat - zgodnie z warunkami podanymi
 szczególowo w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 II.1.7) Miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, realizacji dostaw lub
 swiadczenia uslug: Drogi, chodniki, place i schody terenowe znajdujace
 sie w pasie drogowym dróg Powiatu Walbrzyskiego.
 II.1.8) Nomenklatura
 II.1.8.1) Wspólny Slownik Zamówien(CPV): 90210000, 90211000, 90212000,
 90213000.
 II.1.9) Podzial zamówienia na czesci: Tak.
 Oferty mozna skladac w odniesieniu do: Wszystkich czesci.
 II.1.10) Dopuszcza sie przedstawianie wariantów: Nie.
 II.2) Wielkosc lub zakres zamówienia
 II.2.1) Calkowita wielkosc lub zakres zamówienia: Powyzej 3 840 000,00
 PLN.
 II.3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 30 okres w
 miesiacach liczac od momentu udzielenia zamówienia.
 Informacje o czesciach zamówienia
 Czesc Nr: 1: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w granicach
 administracyjnych gminy Stare Bogaczowice, Czarny Bór, Mieroszów i
 Boguszów Gorce.
 1) Nomenklatura
 1.1)	Wspólny Slownik Zamówien (CPV): 90210000, 90211000, 90212000,
 90213000.
 2) Krótki opis: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w granicach
 administracyjnych gminy Stare Bogaczowice, Czarny Bór, Mieroszów i
 Boguszów Gorce.
 3) Zakres lub wielkosc: Zgodnie z warunkami podanymi w Specyfikacji
 Istotnych Warunków Zamówienia.
 Czesc Nr: 2: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w granicach
 administracyjnych gminy Walim, Gluszyca i droga nr 3362D
 Walbrzych-Rybnica Lesna.
 1) Nomenklatura
 1.1)	Wspólny Slownik Zamówien (CPV): 90210000, 90211000, 90212000,
 90213000.
 2) Krótki opis: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w granicach
 administracyjnych gminy Walim, Gluszyca i droga nr 3362D
 Walbrzych-Rybnica Lesna.
 3) Zakres lub wielkosc: Zgodnie z warunkami podanymi w Specyfikacji
 Istotnych Warunków Zamówienia.
 Czesc Nr: 3: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w granicach
 administracyjnych gminy Walbrzych.
 1) Nomenklatura
 1.1)	Wspólny Slownik Zamówien (CPV): 90210000, 90211000, 90212000,
 90213000.
 2) Krótki opis: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w granicach
 administracyjnych gminy Walbrzych.
 3) Zakres lub wielkosc: Zgodnie z warunkami podanymi w Specyfikacji
 Istotnych Warunków Zamówienia.
 Czesc Nr: 4: Caloroczne utrzymanie chodników, placów, schodów terenowych,
 sciezek rowerowych, przystanków komunikacji miejskiej i koszy na smieci w
 granicach miasta Walbrzycha - Nowe Miasto, Rusinowa, Stary Zdrój.
 1) Nomenklatura
 1.1)	Wspólny Slownik Zamówien (CPV): 90210000, 90211000, 90212000,
 90213000.
 2) Krótki opis: Caloroczne utrzymanie chodników, placów, schodów
 terenowych, sciezek rowerowych, przystanków komunikacji miejskiej i koszy
 na smieci w granicach miasta Walbrzycha - Nowe Miasto, Rusinowa, Stary
 Zdrój.
 3) Zakres lub wielkosc: Zgodnie z warunkami podanymi w Specyfikacji
 Istotnych Warunków Zamówienia.
 Czesc Nr: 5: Caloroczne utrzymanie chodników, placów, schodów terenowych,
 sciezek rowerowych, przystanków komunikacji miejskiej i koszy na smieci w
 granicach miasta Walbrzycha - Piaskowa Góra, Bialy Kamien, Sobiecin,
 Poniatów, Sródmiescie.
 1) Nomenklatura
 1.1)	Wspólny Slownik Zamówien (CPV): 90210000, 90211000, 90212000,
 90213000.
 2) Krótki opis: Caloroczne utrzymanie chodników, placów, schodów
 terenowych, sciezek rowerowych, przystanków komunikacji miejskiej i koszy
 na smieci w granicach miasta Walbrzycha - Piaskowa Góra, Bialy Kamien,
 Sobiecin, Poniatów, Sródmiescie.
 3) Zakres lub wielkosc: Zgodnie z warunkami podanymi w Specyfikacji
 Istotnych Warunków Zamówienia.
 Czesc Nr: 6: Caloroczne utrzymanie chodników, placów, schodów terenowych,
 sciezek rowerowych, przystanków komunikacji miejskiej i koszy na smieci w
 granicach miasta Walbrzycha - Sródmiescie, Gaj, Podgórze, Glinik Nowy.
 1) Nomenklatura
 1.1)	Wspólny Slownik Zamówien (CPV): 90210000, 90211000, 90212000,
 90213000.
 2) Krótki opis: Caloroczne utrzymanie chodników, placów, schodów
 terenowych, sciezek rowerowych, przystanków komunikacji miejskiej i koszy
 na smieci w granicach miasta Walbrzycha - Sródmiescie, Gaj, Podgórze,
 Glinik Nowy.
 3) Zakres lub wielkosc: Zgodnie z warunkami podanymi w Specyfikacji
 Istotnych Warunków Zamówienia.
 SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I
 TECHNICZNYM
 III.1) Warunki dotyczace zamówienia
 III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje: Wadium
 Zadanie czastkowe nr 1 - 11 000,00 PLN;
 Zadanie czastkowe nr 2 - 9 700,00 PLN;
 Zadanie czastkowe nr 3 - 15 000,00 PLN;
 Zadanie czastkowe nr 4 - 800,00 PLN;
 Zadanie czastkowe nr 5 - 1000,00 PLN;
 Zadanie czastkowe nr 6 - 1500,00 PLN.
 III.2) Warunki uczestnictwa
 III.2.1) Informacje dotyczace sytuacji wykonawcy, dostawcy lub
 uslugodawcy oraz informacje i formalnosci niezbedne do oceny, czy spelnia
 on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne: - Nie podleganie
 wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na
 podstawie art. 24 ustawy zamówien z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
 zamówien publicznych,
 - posiadanie minimum 3 letniego doswiadczenia w zakresie uslug
 stanowiacych przedmiot zamówienia - minimum 1 kontrakt w kazdym z
 ostatnich 3 lat dotyczacych przedmiotu zamówienia,
 - posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
 prowadzonej dzilalnosci gospodarczej - ubezpieczenie na laczna sume
 odszkodowawcza min. 200 000 PLN. Przedmiot ubezpieczenia - uslugi
 obejmujace przedmiot zamówienia,
 - posiadanie sprzetu w ilosci i rodzaju wymaganym przez zamawiajacego
 zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznej - zalacznik nr 1 do SIWZ,
 - posiadanie zasobów ludzkich do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie
 z wymaganiami specyfikacji technicznej - zalacznik nr 1 do SIWZ.
 III.2.1.1) Stan prawny - wymagane dokumenty: Aktualny odpis z wlasciwego
 rejestru albo zaswiadczenie o wpisie do ewidencji dzialalnosci
 gospodarczej, wystawione nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uplywem
 terminu skladania ofert.
 III.2.1.2) Zdolnosc ekonomiczna i finansowa - wymagane dokumenty:
 Sprawozdanie finansowe, a jezeli podlega ono badaniu przez bieglego
 rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowosci równiez z opinia o badanym
 sprawozdaniu albo w przypadku wykonawców nie zobowiazanych do
 sporzadzania sprawozdania finansowego innych dokumentów okreslajacych
 obroty, zysk oraz zobowiazania i naleznosci - za lata obrotowe 2001,
 2002, 2003, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krótszy - za ten
 okres.
 III.2.1.3) Zdolnosc techniczna - wymagane dokumenty: - Wykaz wykonanych
 w okresie ostatnich trzech lat uslug o charakterze tozsamym z przedmiotem
 zamówienia, z podaniem ich wartosci, dat wykonania oraz odbiorców -
 potwierdzone referencjami,
 - Wykaz niezbednych do wykonania zamówienia narzedzi i urzadzen, jakimi
 dysponuje dostawca lub wykonawca w szczególnosci minimum sprzetowe
 okreslone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 III.3) Specyficzne warunki dotyczace zamówien na uslugi
 III.3.1) Swiadczenie uslugi zastrzezone jest dla okreslonego zawodu Nie.
 III.3.2) Osoby prawne zobowiazuje sie do wskazania nazwisk oraz
 kwalifikacji zawodowych pracowników odpowiedzialnych za wykonanie
 zadania: Nie.
 SEKCJA IV: PROCEDURA
 IV.1) Rodzaj procedury: Otwarta.
 IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia: Oferta najbardziej korzystna
 ekonomicznie pod wzgledem:
 Kryteria okreslone jak w dokumentach zamówienia.
 IV.3) Informacje administracyjne
 IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucje zamawiajaca:
 IZ-ZP/3434/34/2004.
 IV.3.2) Warunki uzyskania dokumentów zamówienia oraz dokumentów
 dodatkowych: Dostepne do: 19.10.2004.
 Cena: 10,00 PLN.
 Warunki i sposób platnosci: Przelew, wplata gotówkowa na konto
 zamawiajacego lub za zaliczeniem pocztowym.
 IV.3.3) Termin skladania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzialu w
 postepowaniu: 22.10.2004. Godzina: 09:00.
 IV.3.5) Jezyk lub jezyki, w których mozna sporzadzac oferty lub wnioski
 o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu: polski.
 IV.3.6) Minimalny okres, w którym oferent bedzie zwiazany oferta: 60 dni
 od ostatecznego terminu skladania ofert.
 IV.3.7) Warunki dotyczace otwierania ofert
 IV.3.7.2) Data, godzina i miejsce: 22.10.2004-09:30.
 Siedziba zamawiajacego, pokój nr 29.
 SEKCJA VI: INNE INFORMACJE
 VI.1) Publikacja niniejszego ogloszenia jest nieobowiazkowa: Nie.
 VI.3) Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze srodków UE:
 Nie.
 VI.5) Data wyslania niniejszego ogloszenia: 31.8.2004.
--------------------------------------------------------------------------------
       Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
    The Office for Official Publications of the European Communities
        The Federal Office of Foreign Trade Information
  Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung ausschreibung Ausschreibungen Ingenieure Öffentliche Ausschreibungen Datenbank Öffentliche Ausschreibungen Architekten Öffentliche Ausschreibungen Bau