Öffentliche Ausschreibungen Öffentliche Ausschreibung Auftragsbekanntmachungen

Home
Ausschreibungen, tagesaktuell
Ausschreibung: DeutschlandDeutschland
Ausschreibung: Ingenieure u. ArchitektenIngenieure u. Architekten
Ausschreibung: EDV, Hardware, SoftwareEDV-Hard- u. -Software
Ausschreibung: Hochbau, Tiefbau, Trockenbau, BauBauausschreibungen
Ausschreibung: Regionale ÜbersichtRegionale Übersicht
AusschreibungsarchivAusschreibungsarchiv
Kostenlose Services
Ausschreibung: Gastzugangkostenloser Gastzugang
Ausschreibung: Suche mittels CPV-CodesAusschreibungssuche mittels CPV-Codes
Ausschreibung: eMail, automatische, tagesaktuellAusschreibungen per eMail, automatische, tagesaktuell
Ausschreibung: Suchprofil, individuell, mit ErgebnisübersichtSuchprofil, individuell, mit Ergebnisübersicht
Abonnenten/Gäste
TED Online ZugangTED-DB Online Zugang
BfAI Online ZugangBfAI-DB Online Zugang
Anmeldung
Ausschreibung: TED - Alert, Leistungen/PreiseLeistungen/Preise, TED - Alert ab EUR 10,-/Monat
Ausschreibung: Anmeldung zu TED-AlertAnmeldung zu TED-Alert
Ausschreibung: Anmeldung zu BfAI-AlertAnmeldung zu BfAI-Alert
Info / Datenquellen / Datenbeschreibungen
Ausschreibung: Info zu TED-Alert und BfAI-AlertInfo TED-/BfAI-Alert
Ausschreibung: DatenbeschreibungDatenbeschreibung TED
Ausschreibung: CPV-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in TED-DBTED-DB; CPV-Codes
Ausschreibung: SIC-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in BfAI-DBBfAI-DB; SIC-Codes
Miscellaneous
Ausschreibung: VeröffentlichenAusschreibungen veröffentlichen
Ausschreibung: Integrieren Sie eine Ausschreibungsabfragen auf Ihrer Websitelink2us
RSS Feed 'Aktuelle Ausschreibungen / Auftragsbekanntmachungen    RSS Feed
    NewsReader Download
Ausschreibung: KontaktKontakt
Ausschreibung: DokumentenlieferserviceDokumentenlieferservice im Auftrag des AAVEG
Ausschreibung: LinksLinks
Ausschreibung: ImpressumImpressum
Ausschreibung: FirmenprofilFirmenprofil
   

Ausschreibungen u. Aufträge: Dienstleistungen im Bereich Druck und Veröffentlichung sowie zugehörige Leistungen - SE-Örebro
Dienstleistungen im Bereich Druck und Veröffentlichung sowie zugehörige Leistungen.
Dokument Nr...................: 148025-2004
Veröffentlicht................: 03.09.2004
*
 VERGABEBEKANNTMACHUNG
 Dienstleistungsauftrag
 I.1)	Offizieller Name und Anschrift des öffentlichen Auftraggebers:
 Örebro kommun, Att: Calle Bruno, Box 30000, S-701 35 Örebro. Tel.:
 019-211644. Fax: 019-211645. E-mail: upphandling@orebro.se. URL:
 http://www.orebro.se.
 II.1.8.1) Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV): 78000000.
 Beschreibung: Dienstleistungen im Bereich Druck und Veröffentlichung
 sowie zugehörige Leistungen.
 IV.3.3) Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder
 Teilnahmeanträge: 21.10.2004. Uhrzeit: 24:00.
 IV.3.5) Sprache oder Sprachen, die für die Angebotslegung oder
 Teilnahmeanträge verwendet werden können: Schwedisch.
OT: ANBUDSINFORDRAN/ANSÖKAN
 Tjänster
 Upphandlingen omfattas av "Government Procurement Agreement" (GPA): Ja.
 AVDELNING I: UPPHANDLANDE ENHET
 I.1)	Den upphandlande enhetens namn och adress: Örebro kommun, Att:
 Calle Bruno, Box 30000, S-701 35 Örebro. Tel.: 019-211644. Fax:
 019-211645. E-mail: upphandling@orebro.se. URL: http://www.orebro.se.
 I.2)	Adress varifrån ytterligare information kan erhållas: Örebro
 kommun, Att: Calle Bruno, Box 30000, S-701 35 Örebro. Tel.: 019-211644.
 Fax: 019-211645. E-mail: upphandling@orebro.se. URL: http://www.orebro.se.
 I.3)	Adress varifrån dokument kan erhållas: Örebro kommun, Att: Calle
 Bruno, Box 30000, S-701 35 Örebro. Tel.: 019-211644. Fax: 019-211645.
 E-mail: upphandling@orebro.se. URL: http://www.orebro.se.
 I.4)	Adress till vilken anbud eller ansökningar skall sändas: Örebro
 kommun, Att: Calle Bruno, Box 30000, S-701 35 Örebro. Tel.: 019-211644.
 Fax: 019-211645. E-mail: upphandling@orebro.se. URL: http://www.orebro.se.
 I.5)	Typ av upphandlande enhet: Regional eller lokal myndighet.
 AVDELNING II: UPPHANDLINGENS FÖREMÅL
 II.1) Beskrivning
 II.1.3) Typ av kontraktTjänstekategori: A.
 II.1.4) Ramavtal: Ja.
 II.1.5) Den upphandlande enhetens benämning på upphandlingen:
 Tryckeritjänster till samverkande köpargrupp.
 II.1.6) Beskrivning: Upphandling avseende ramavtal på tryckeritjänster
 för successiva avrop enligt beskrivning i anbudsinbjudan,
 kravspecifikation och avtalsmall.
 II.1.7) Plats för byggnation/anläggning, leverans eller utförande:
 Örebro Län.
 Leverans skall ske till leveransadress i Fjugesta, Hällefors, Kopparberg,
 Lindesberg, Nora och Örebro.
 NUTS-kod: SE024.
 II.1.8) Nomenklatur
 II.1.8.1) CPV-klassificering (Gemensam upphandlingsordlista): 78000000.
 II.1.9) Uppdelning av kontraktet: Ja.
 Anbud får lämnas på: Alla delar.
 II.1.10) Alternativa utföranden accepteras: Ja.
 II.2) Kvantitet eller omfattning av kontraktet
 II.2.1) Total kvantitet eller omfattning: 12 500 000 SEK.
 II.3) Tidsgränser för leverans eller utförande: Startdatum: 1.1.2005 -
 Slutdatum: 31.12.2007.
 AVDELNING III: JURIDISK, EKONOMISK, FINANSIELL OCH TEKNISK INFORMATION
 III.2) Villkor för deltagande i urvalsförfarandet
 III.2.1) Information om villkor beträffande leverantörers/entreprenörers
 juridiska, ekonomiska och finansiella ställning samt tekniska kapacitet
 och förmåga: 1. Kopia på företagets registreringsbevis utfärdat av
 behörig officiell myndighet (motsvaras i Sverige av Patent- och
 registreringsverket, PRV) 2. Begäran om upplysningar vid offentlig
 upphandling, Riksskatteverkets blankett SKV 4820. Den skall vara ifylld
 av Skattemyndigheten. Blanketten kan rekvireras via: www.rsv.se.
 Anbudsgivaren skall ha en stabil ekonomisk ställning. Som bevis skall
 anbudsgivare till anbudet bifoga kopia av det senaste årets fastställda
 årsredovisning inklusive den undertecknade revisionsberättelsen. Till
 anbudet skall bifogas beskrivning av företagets verksamhet, maskinell
 utrustning (namn, storlek, typ och antal), samt en kort historik om
 företagets utveckling. Samtliga anbudsgivare skall ange vilka filformat
 som kan hanteras vid beställning och tryckning.
 III.2.1.1) Juridisk ställning - referenser som krävs: 1. Kopia på
 företagets registreringsbevis utfärdat av behörig officiell myndighet
 (motsvaras i Sverige av Patent- och registreringsverket, PRV) 2. Begäran
 om upplysningar vid offentlig upphandling, Riksskatteverkets blankett SKV
 4820. Den skall vara ifylld av Skattemyndigheten. Blanketten kan
 rekvireras via: www.rsv.se.
 III.2.1.2) Ekonomisk och finansiell ställning - referenser som krävs:
 Som bevis skall anbudsgivare till anbudet bifoga kopia av det senaste
 årets fastställda årsredovisning inklusive den undertecknade
 revisionsberättelsen.
 III.2.1.3) Teknisk förmåga och kapacitet - referenser som krävs: Till
 anbudet skall bifogas en lista på tre referenter, gärna offentlig
 verksamhet, med e-postadresser, som anlitat anbudsgivaren för motsvarande
 tryckeritjänster som de efterfrågade, Referenstagningen kommer att ske
 med hjälp av bifogad blankett via e-post.
 III.3) Villkor rörande kontraktet vid tjänsteupphandling
 III.3.1) Tjänsten måste utföras av en viss yrkeskategori: Nej.
 III.3.2) Juridiska personer skall ange namn och yrkesmässiga
 kvalifikationer för den personal som skall utföra tjänsten: Nej.
 AVDELNING IV: FÖRFARANDE
 IV.1) Upphandlingsförfarande: Öppet.
 IV.2) Tilldelningskriterier: Det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet
 med hänsyn till:
 Kriterier angivna i förfrågningsunderlaget.
 IV.3) Administrativ information
 IV.3.1) Den upphandlande enhetens referensnummer på projektet: UHK
 50-2004.
 IV.3.3) Sista datum för mottagande av anbud (anbudsinlämning) eller
 ansökan att få delta (anbudsansökning): 21.10.2004. Klockslag: 24:00.
 IV.3.5) Språk som får användas i anbudsansökningar och anbud Svenska.
 IV.3.6) Minimiperiod under vilken anbudsgivaren skall vara bunden av
 sitt anbud: Till och med: 31.1.2005.
 IV.3.7) Anbudsöppning
 IV.3.7.2) Tid och plats: 22.10.2004-13.30.
 Örebro kn, Upphandlingsenh., Drottningg. 9, Örebro.
 AVDELNING VI: ÖVRIG INFORMATION
 VI.2) Ange om upphandlingen är återkommande och den planerade tidpunkten
 för publicering av ytterligare annonser: Nej.
 VI.3) Något av kontrakten har samband med ett projekt/program som
 finansieras av EU-fonder: Nej.
 VI.4) Övrig information: IV.3.3) Sista datum för mottagande av anbud
 21.10.2004 eller 52 dagar från avsändande av annonsen.
 IV.3.6) Minimiperiod under vilken anbudsgivaren skall vara bunden av sitt
 anbud (vid öppet förfarande): Till och med 31.1.2005 eller 102 dagar från
 den angivna sista dagen för mottagande av anbud.
 VI.5) Datum för avsändande av annonsen: 30.8.2004.
--------------------------------------------------------------------------------
       Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
    The Office for Official Publications of the European Communities
        The Federal Office of Foreign Trade Information
  Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung ausschreibung Ausschreibungen Ingenieure Öffentliche Ausschreibungen Datenbank Öffentliche Ausschreibungen Architekten Öffentliche Ausschreibungen Bau