Öffentliche Ausschreibungen Öffentliche Ausschreibung Auftragsbekanntmachungen

Home
Ausschreibungen, tagesaktuell
Ausschreibung: DeutschlandDeutschland
Ausschreibung: Ingenieure u. ArchitektenIngenieure u. Architekten
Ausschreibung: EDV, Hardware, SoftwareEDV-Hard- u. -Software
Ausschreibung: Hochbau, Tiefbau, Trockenbau, BauBauausschreibungen
Ausschreibung: Regionale ÜbersichtRegionale Übersicht
AusschreibungsarchivAusschreibungsarchiv
Kostenlose Services
Ausschreibung: Gastzugangkostenloser Gastzugang
Ausschreibung: Suche mittels CPV-CodesAusschreibungssuche mittels CPV-Codes
Ausschreibung: eMail, automatische, tagesaktuellAusschreibungen per eMail, automatische, tagesaktuell
Ausschreibung: Suchprofil, individuell, mit ErgebnisübersichtSuchprofil, individuell, mit Ergebnisübersicht
Abonnenten/Gäste
TED Online ZugangTED-DB Online Zugang
BfAI Online ZugangBfAI-DB Online Zugang
Anmeldung
Ausschreibung: TED - Alert, Leistungen/PreiseLeistungen/Preise, TED - Alert ab EUR 10,-/Monat
Ausschreibung: Anmeldung zu TED-AlertAnmeldung zu TED-Alert
Ausschreibung: Anmeldung zu BfAI-AlertAnmeldung zu BfAI-Alert
Info / Datenquellen / Datenbeschreibungen
Ausschreibung: Info zu TED-Alert und BfAI-AlertInfo TED-/BfAI-Alert
Ausschreibung: DatenbeschreibungDatenbeschreibung TED
Ausschreibung: CPV-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in TED-DBTED-DB; CPV-Codes
Ausschreibung: SIC-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in BfAI-DBBfAI-DB; SIC-Codes
Miscellaneous
Ausschreibung: VeröffentlichenAusschreibungen veröffentlichen
Ausschreibung: Integrieren Sie eine Ausschreibungsabfragen auf Ihrer Websitelink2us
RSS Feed 'Aktuelle Ausschreibungen / Auftragsbekanntmachungen    RSS Feed
    NewsReader Download
Ausschreibung: KontaktKontakt
Ausschreibung: DokumentenlieferserviceDokumentenlieferservice im Auftrag des AAVEG
Ausschreibung: LinksLinks
Ausschreibung: ImpressumImpressum
Ausschreibung: FirmenprofilFirmenprofil
   

Ausschreibungen u. Aufträge: Perücken - DK-Bramming
Medizinische Hilfsmittel.
Perücken.
Dokument Nr...................: 147878-2004
Veröffentlicht................: 03.09.2004
*
 VERGABEBEKANNTMACHUNG
 Lieferauftrag
 I.1)	Offizieller Name und Anschrift des öffentlichen Auftraggebers:
 Bramming Kommune, Att: Stine Abildgaard, Sct. Knuds Alle 7, DK-6740
 Bramming. Tel.: 76561616. Fax: 76561600. E-mail: bdisa@brammingkom.dk.
 URL: www.bramming.dk.
 II.1.8.1) Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV):
 36675200, 33196000.
 Beschreibung: Perücken.
 Medizinische Hilfsmittel.
 IV.3.3) Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder
 Teilnahmeanträge: 1.11.2004. Uhrzeit: 12:00.
 IV.3.5) Sprache oder Sprachen, die für die Angebotslegung oder
 Teilnahmeanträge verwendet werden können: Dänisch.
OT: UDBUDSBEKENDTGØRELSE
 Vareindkøbsaftale
 Kontrakten er omfattet af aftalen om offentlige indkøb (GPA): Ja.
 DEL I: ORDREGIVENDE MYNDIGHED
 I.1)	Den ordregivende myndigheds officielle navn og adresse: Bramming
 Kommune, Att.: Stine Abildgaard, Sct. Knuds Alle 7, DK-6740 Bramming.
 Telefon: 76561616. Fax: 76561600. E-postadresse: bdisa@brammingkom.dk.
 Internetadresse (URL): www.bramming.dk.
 I.2)	Adresse, hvor der kan fås yderligere oplysninger: Som i I.1.
 I.3)	Adresse, hvor der kan fås dokumentation: Som i I.1.
 I.4)	Adresse, som bud/anmodninger om deltagelse skal sendes til: Som i
 I.1.
 I.5)	Type ordregivende myndighed: Regional/lokal myndighed.
 DEL II: KONTRAKTENS GENSTAND
 II.1) Beskrivelse
 II.1.2) Type vareindkøbsaftale: Køb.
 II.1.4) Rammeaftale: Ja.
 II.1.5) Den ordregivende myndigheds betegnelse for aftalen: Køb af
 parykker til visiterede borgere i Blaavandshuk, Ølgod, Varde og Bramming
 kommuner.
 II.1.6) Beskrivelse/kontraktens genstand: Køb af parykker til visiterede
 borgere.
 II.1.7) Leverings- eller udførelsessted for bygge- eller anlægsarbejdet,
 varerne eller tjenesteydelserne: Blaavandshuk, Ølgod, Varde og Bramming
 kommuner.
 II.1.8) Nomenklatur
 II.1.8.1) CPV-klassifikation (Common Procurement Vocabulary): 33196000.
 II.1.9) Opdeling i delaftaler: Nej.
 II.1.10) Vil varianter blive taget i betragtning: Nej.
 II.2) Ordrens mængde eller omfang
 II.2.1) Samlet mængde eller omfang: Den eksakte mængde er umulig af
 opgive, da den afhænger af visiterede borgere, men følgende indbyggertal
 kan oplyses:
 Blaavandshuk Kommune, ca. 4 200 indbyggere
 Ølgod Kommune, ca. 11 500 indbyggere
 Varde Kommune, ca. 20 100 indbyggere
 Bramming Kommune, ca. 13 300 indbyggere.
 II.2.2) Optioner. Angiv, hvornår de kan gøres gældende: Option på 12
 måneder.
 II.3) Kontraktens varighed eller frist for dens udførelse: Startdato:
 1.1.2005 - Slutdato: 31.12.2007.
 DEL III: RETLIGE, ØKONOMISKE, FINANSIELLE OG TEKNISKE OPLYSNINGER
 III.1) Betingelser i relation til kontrakten
 III.1.1) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges: Ingen.
 III.1.2) De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller
 henvisninger til retsforskrifter, hvoraf de fremgår: Fremgår af
 udbudsmaterialet.
 III.1.3) Retlig form, som kræves af den sammenslutning af entreprenører,
 leverandører eller tjenesteydere, ordren tildeles: Ingen.
 III.2) Betingelser for deltagelse
 III.2.1) Oplysninger om leverandørens/entreprenørens/tjenesteyderens
 egne forhold og de nødvendige oplysninger og formaliteter til vurdering
 af den krævede minimumskapacitet af økonomisk, finansiel og teknisk art:
 III.2.1.1) Retlig situation - krævet dokumentation: Tro og
 love-erklæring om gæld til det offentlige.
 DEL IV: PROCEDURER
 IV.1) Type procedure: Offentligt udbud.
 IV.1.1) Er ansøgere allerede blevet udvalgt: Nej.
 IV.2) Tildelingskriterier: Det økonomisk mest fordelagtige bud vurderet
 på grundlag af:
 De i udbudsmaterialet anførte kriterier.
 IV.3) Administrative oplysninger
 IV.3.3) Frist for modtagelse af bud eller anmodninger om deltagelse:
 1.11.2004. Klokkeslæt: 12:00.
 IV.3.5) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af bud eller anmodninger om
 deltagelse: Dansk.
 IV.3.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet til at
 vedstå sit bud: 3 måneder regnet fra fristen for modtagelse af bud.
 IV.3.7) Fremgangsmåden ved åbning af bud
 IV.3.7.1) Personer, der må være til stede ved åbningen af bud: Der vil
 ikke være mulighed for at overvære åbningen af tilbud eller at få
 oplysninger om disses indhold.
 DEL VI: ANDRE OPLYSNINGER
 VI.4) Yderligere oplysninger: IV.1.4) Antal virksomheder, som den
 ordregivende myndighed agter at opfordre til at afgive bud (i givet
 fald): Største antal.
 Der kan/vil i aftaleperioden forekomme ændringer af
 kommunestrukturen/opgavefordelingen, jævnfør
 "strukturkommissionens betænkning nr. 1434 af januar 2004", hvilket
 tilbudsgiver ubetinget skal respektere.
 Der tages derfor forbehold for:
 at aftalen kan fortsætte efter januar 2006 med enten flere eller færre
 kommuner som de kendes i dag
 at aftalen helt kan afbrydes pr. januar 2006 som følge af ovennævnte
 betænkning.
 VI.5) Dato for afsendelse af bekendtgørelsen: 30.8.2004.
--------------------------------------------------------------------------------
       Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
    The Office for Official Publications of the European Communities
        The Federal Office of Foreign Trade Information
  Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung ausschreibung Ausschreibungen Ingenieure Öffentliche Ausschreibungen Datenbank Öffentliche Ausschreibungen Architekten Öffentliche Ausschreibungen Bau