Öffentliche Ausschreibungen Öffentliche Ausschreibung Auftragsbekanntmachungen

Home
Ausschreibungen, tagesaktuell
Ausschreibung: DeutschlandDeutschland
Ausschreibung: Ingenieure u. ArchitektenIngenieure u. Architekten
Ausschreibung: EDV, Hardware, SoftwareEDV-Hard- u. -Software
Ausschreibung: Hochbau, Tiefbau, Trockenbau, BauBauausschreibungen
Ausschreibung: Regionale ÜbersichtRegionale Übersicht
AusschreibungsarchivAusschreibungsarchiv
Kostenlose Services
Ausschreibung: Gastzugangkostenloser Gastzugang
Ausschreibung: Suche mittels CPV-CodesAusschreibungssuche mittels CPV-Codes
Ausschreibung: eMail, automatische, tagesaktuellAusschreibungen per eMail, automatische, tagesaktuell
Ausschreibung: Suchprofil, individuell, mit ErgebnisübersichtSuchprofil, individuell, mit Ergebnisübersicht
Abonnenten/Gäste
TED Online ZugangTED-DB Online Zugang
BfAI Online ZugangBfAI-DB Online Zugang
Anmeldung
Ausschreibung: TED - Alert, Leistungen/PreiseLeistungen/Preise, TED - Alert ab EUR 10,-/Monat
Ausschreibung: Anmeldung zu TED-AlertAnmeldung zu TED-Alert
Ausschreibung: Anmeldung zu BfAI-AlertAnmeldung zu BfAI-Alert
Info / Datenquellen / Datenbeschreibungen
Ausschreibung: Info zu TED-Alert und BfAI-AlertInfo TED-/BfAI-Alert
Ausschreibung: DatenbeschreibungDatenbeschreibung TED
Ausschreibung: CPV-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in TED-DBTED-DB; CPV-Codes
Ausschreibung: SIC-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in BfAI-DBBfAI-DB; SIC-Codes
Miscellaneous
Ausschreibung: VeröffentlichenAusschreibungen veröffentlichen
Ausschreibung: Integrieren Sie eine Ausschreibungsabfragen auf Ihrer Websitelink2us
RSS Feed 'Aktuelle Ausschreibungen / Auftragsbekanntmachungen    RSS Feed
    NewsReader Download
Ausschreibung: KontaktKontakt
Ausschreibung: DokumentenlieferserviceDokumentenlieferservice im Auftrag des AAVEG
Ausschreibung: LinksLinks
Ausschreibung: ImpressumImpressum
Ausschreibung: FirmenprofilFirmenprofil
   

Ausschreibungen u. Aufträge: Heizöl - SE-Lidingö
Bleifreies Benzin.
Dieselöl.
Heizöl.
Dokument Nr...................: 147840-2004
Veröffentlicht................: 03.09.2004
*
 VERGABEBEKANNTMACHUNG
 Lieferauftrag
 I.1)	Offizieller Name und Anschrift des öffentlichen Auftraggebers:
 Lidingö stad, Konsult- och servicekontoret, Att: Ingrid Storm, S-181 82
 Lidingö. Tel.: 46 8 731 30 47. Fax: 46 8 731 46 80. E-mail:
 ism@lidingo.se. URL: www.lidingo.se.
 II.1.8.1) Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV):
 23122100, 23121100, 23111200.
 Beschreibung: Heizöl.
 Dieselöl.
 Bleifreies Benzin.
 IV.3.3) Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder
 Teilnahmeanträge: 19.10.2004.
 IV.3.5) Sprache oder Sprachen, die für die Angebotslegung oder
 Teilnahmeanträge verwendet werden können: Schwedisch.
OT: ANBUDSINFORDRAN/ANSÖKAN
 Varor
 Upphandlingen omfattas av "Government Procurement Agreement" (GPA): Ja.
 AVDELNING I: UPPHANDLANDE ENHET
 I.1)	Den upphandlande enhetens namn och adress: Lidingö stad, Konsult-
 och servicekontoret, Att: Ingrid Storm, S-181 82 Lidingö. Tel.: 46 8 731
 30 47. Fax: 46 8 731 46 80. E-mail: ism@lidingo.se. URL: www.lidingo.se.
 I.2)	Adress varifrån ytterligare information kan erhållas: Som i I.1.
 I.3)	Adress varifrån dokument kan erhållas: Lidingö stad, Konsult- och
 servicekontoret, Att: Gun-Britt Nordström, S-181 82 Lidingö. Tel.: 46 8
 731 30 61. E-mail: gnm@lidingo.se.
 I.4)	Adress till vilken anbud eller ansökningar skall sändas: Lidingö
 stad, Konsult- och servicekontoret, Upphandlingsenheten, S-181 82 Lidingö.
 I.5)	Typ av upphandlande enhet: Regional eller lokal myndighet.
 AVDELNING II: UPPHANDLINGENS FÖREMÅL
 II.1) Beskrivning
 II.1.2) Typ av kontrakt: Köp.
 II.1.4) Ramavtal: Ja.
 II.1.5) Den upphandlande enhetens benämning på upphandlingen: Drivmedel
 och eldningsolja.
 II.1.6) Beskrivning: Leverans av drivmedel till stadens farmartankar och
 leverans av eldningsolja till stadens fastigheter.
 II.1.8) Nomenklatur
 II.1.8.1) CPV-klassificering (Gemensam upphandlingsordlista): 23122100,
 23121100, 23111200.
 II.1.10) Alternativa utföranden accepteras: Nej.
 II.2) Kvantitet eller omfattning av kontraktet
 II.2.2) Optioner. Beskriv och ange, om möjligt, när dessa kan komma att
 användas: Möjlighet till ett års förlängning.
 II.3) Tidsgränser för leverans eller utförande: Startdatum: 10.1.2005 -
 Slutdatum: 4.4.2008.
 AVDELNING III: JURIDISK, EKONOMISK, FINANSIELL OCH TEKNISK INFORMATION
 AVDELNING IV: FÖRFARANDE
 IV.1) Upphandlingsförfarande: Öppet.
 IV.1.1) Anbudssökande är redan utsedda: Nej.
 IV.2) Tilldelningskriterier: Det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet
 med hänsyn till:
 Kriterier angivna i förfrågningsunderlaget.
 IV.3) Administrativ information
 IV.3.1) Den upphandlande enhetens referensnummer på projektet: Dnr
 2004.10135-053.
 IV.3.3) Sista datum för mottagande av anbud (anbudsinlämning) eller
 ansökan att få delta (anbudsansökning): 19.10.2004.
 IV.3.5) Språk som får användas i anbudsansökningar och anbud Svenska.
 IV.3.6) Minimiperiod under vilken anbudsgivaren skall vara bunden av
 sitt anbud: Till och med: 31.5.2004.
 IV.3.7) Anbudsöppning
 IV.3.7.1) Personer som äger rätt att närvara vid anbudsöppningen: Om
 anbudsgivare så begär skall av handelskammare utsedd person närvara.
 IV.3.7.2) Tid och plats: 21.10.2004-14.00.
 Konsult - och servicekontoret.
 AVDELNING VI: ÖVRIG INFORMATION
 VI.1) Offentliggörandet av meddelandet är icke-obligatoriskt: Ja.
 VI.3) Något av kontrakten har samband med ett projekt/program som
 finansieras av EU-fonder: Nej.
 VI.4) Övrig information: II.1.9) Uppdelning av kontraktet:Anbud får
 lämnas på: alla delar.
 VI.5) Datum för avsändande av annonsen: 27.8.2004.
--------------------------------------------------------------------------------
       Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
    The Office for Official Publications of the European Communities
        The Federal Office of Foreign Trade Information
  Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung ausschreibung Ausschreibungen Ingenieure Öffentliche Ausschreibungen Datenbank Öffentliche Ausschreibungen Architekten Öffentliche Ausschreibungen Bau