Öffentliche Ausschreibungen Öffentliche Ausschreibung Auftragsbekanntmachungen

Home
Ausschreibungen, tagesaktuell
Ausschreibung: DeutschlandDeutschland
Ausschreibung: Ingenieure u. ArchitektenIngenieure u. Architekten
Ausschreibung: EDV, Hardware, SoftwareEDV-Hard- u. -Software
Ausschreibung: Hochbau, Tiefbau, Trockenbau, BauBauausschreibungen
Ausschreibung: Regionale ÜbersichtRegionale Übersicht
AusschreibungsarchivAusschreibungsarchiv
Kostenlose Services
Ausschreibung: Gastzugangkostenloser Gastzugang
Ausschreibung: Suche mittels CPV-CodesAusschreibungssuche mittels CPV-Codes
Ausschreibung: eMail, automatische, tagesaktuellAusschreibungen per eMail, automatische, tagesaktuell
Ausschreibung: Suchprofil, individuell, mit ErgebnisübersichtSuchprofil, individuell, mit Ergebnisübersicht
Abonnenten/Gäste
TED Online ZugangTED-DB Online Zugang
BfAI Online ZugangBfAI-DB Online Zugang
Anmeldung
Ausschreibung: TED - Alert, Leistungen/PreiseLeistungen/Preise, TED - Alert ab EUR 10,-/Monat
Ausschreibung: Anmeldung zu TED-AlertAnmeldung zu TED-Alert
Ausschreibung: Anmeldung zu BfAI-AlertAnmeldung zu BfAI-Alert
Info / Datenquellen / Datenbeschreibungen
Ausschreibung: Info zu TED-Alert und BfAI-AlertInfo TED-/BfAI-Alert
Ausschreibung: DatenbeschreibungDatenbeschreibung TED
Ausschreibung: CPV-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in TED-DBTED-DB; CPV-Codes
Ausschreibung: SIC-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in BfAI-DBBfAI-DB; SIC-Codes
Miscellaneous
Ausschreibung: VeröffentlichenAusschreibungen veröffentlichen
Ausschreibung: Integrieren Sie eine Ausschreibungsabfragen auf Ihrer Websitelink2us
RSS Feed 'Aktuelle Ausschreibungen / Auftragsbekanntmachungen    RSS Feed
    NewsReader Download
Ausschreibung: KontaktKontakt
Ausschreibung: DokumentenlieferserviceDokumentenlieferservice im Auftrag des AAVEG
Ausschreibung: LinksLinks
Ausschreibung: ImpressumImpressum
Ausschreibung: FirmenprofilFirmenprofil
   

Ausschreibungen u. Aufträge: Labormöbel - PL-Olsztyn
Labormöbel.
Dokument Nr...................: 147838-2004
Veröffentlicht................: 03.09.2004
*
 VERGABEBEKANNTMACHUNG
 Lieferauftrag
 I.1)	Offizieller Name und Anschrift des öffentlichen Auftraggebers:
 Uniwersytet Warminsko-Mazurski w Olsztynie, ul. Heweliusza 12, PL-10-957
 Olsztyn. Tel.: +48 89 523 32 23. Fax: +48 89 523 32 23. E-mail:
 izaran@uwm.edu.pl. URL: www.uwm.edu.pl.
 II.1.8.1) Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV): 36123000.
 Beschreibung: Labormöbel.
 IV.3.3) Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder
 Teilnahmeanträge: 52 Tage nach Versendung der Bekanntmachung. Uhrzeit:
 10:00.
 IV.3.5) Sprache oder Sprachen, die für die Angebotslegung oder
 Teilnahmeanträge verwendet werden können: Polnisch.
OT: OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU
 Dostawy
 Czy niniejsze zamówienie jest objete zakresem Porozumienia w sprawie
 zamówien rzadowych (GPA)? Nie.
 SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA
 I.1)	Oficjalna nazwa i adres instytucji zamawiajacej: Uniwersytet
 Warminsko-Mazurski w Olsztynie, ul. Heweliusza 12, PL-10-957 Olsztyn.
 Tel.: +48 89 523 32 23. Fax: +48 89 523 32 23. E-mail: izaran@uwm.edu.pl.
 URL: www.uwm.edu.pl.
 I.2)	Adres, pod którym mozna uzyskac dalsze informacje: Taki jak w pkt.
 I.1.
 I.3)	Adres, pod którym mozna uzyskac dokumentacje: Taki jak w pkt. I.1.
 I.4)	Adres, na który nalezy przesylac oferty/wnioski o dopuszczenie do
 udzialu w postepowaniu: Taki jak w pkt. I.1.
 I.5)	Rodzaj instytucji zamawiajacej: Inne.
 SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
 II.1) Opis
 II.1.2) Rodzaj zamówienia na dostawy: Kupno.
 II.1.4) Jest to umowa ramowa: Nie.
 II.1.5) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucje zamawiajaca: Dostawa i
 instalacja mebli laboratoryjnych do Centrum Biotechnologii Uniwersytetu
 Warminsko - Mazurskiego.
 II.1.6) Opis/przedmiot zamówienia: Dygestoria, stoly robocze, stoly
 wyspowe, krzesla laboratoryjne, szafki stacjonarne i wiszace, taborety
 laboratoryjne, stanowiska przyscienne, szafy na odczynniki chemiczne,
 ociekacze, pólki nascienne, moduly umywalkowe, lodówki i
 lodówko-zamrazarki, biurka, regaly magazynowe.
 II.1.7) Miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, realizacji dostaw lub
 swiadczenia uslug: Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Warminsko -
 Mazurskiego.
 II.1.8) Nomenklatura
 II.1.8.1) Wspólny Slownik Zamówien(CPV): 36123000.
 II.1.9) Podzial zamówienia na czesci: Nie.
 II.1.10) Dopuszcza sie przedstawianie wariantów: Nie.
 II.2) Wielkosc lub zakres zamówienia
 II.2.1) Calkowita wielkosc lub zakres zamówienia: Wyposazenie w meble
 laboratoryjne nowego obiektu dydaktycznego Centrum Biotechnologii w:
 dygestoria, stoly robocze, stoly wyspowe, krzesla laboratoryjne, szafki
 stacjonarne i wiszace, taborety laboratoryjne, stanowiska przyscienne,
 szafy na odczynniki chemiczne, ociekacze, pólki nascienne, moduly
 umywalkowe, lodówki i lodówko-zamrazarki, biurka, regaly magazynowe.
 II.3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 70 okres w dniach
 liczac od momentu udzielenia zamówienia.
 SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I
 TECHNICZNYM
 III.1) Warunki dotyczace zamówienia
 III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje: 20 000 PLN.
 III.2) Warunki uczestnictwa
 III.2.1) Informacje dotyczace sytuacji wykonawcy, dostawcy lub
 uslugodawcy oraz informacje i formalnosci niezbedne do oceny, czy spelnia
 on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne: - Spelni warunki
 art. 22 ust. 1 ustawy p.z.p.;
 - Wykaze, ze zrealizowal w ciagu ostatnich trzech lat co najmniej dwie
 dostawy o wartosci kazdej dostawy nie mniejszej niz 900 000 PLN bez
 podatku VAT;
 - Znajduje sie w sytuacji finansowej zapewniajacej wykonanie zamówienia.
 III.2.1.1) Stan prawny - wymagane dokumenty: - Aktualne zaswiadczenie z
 rejestru lub zaswiadczenie o wpisie do ewidencji dzialalnosci
 gospodarczej;
 - Zaswiadczenie z ZUS i Urzedu Skarbowego;
 - Zaswiadczenia z KRK.
 III.2.1.2) Zdolnosc ekonomiczna i finansowa - wymagane dokumenty:
 Informacja banku, potwierdzajaca, ze Wykonawca znajduje sie w sytuacji
 finansowej zapewniajacej wykonanie zamówienia.
 SEKCJA IV: PROCEDURA
 IV.1) Rodzaj procedury: Otwarta.
 IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia: Oferta najbardziej korzystna
 ekonomicznie pod wzgledem:
 Kryteria jak nizej:
 1: Cena - 70%.
 2: Ocena techniczna - 30%.
 Kolejnosc wedlug znaczenia: Tak.
 IV.3) Informacje administracyjne
 IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucje zamawiajaca:
 Zam. 106/2004.
 IV.3.2) Warunki uzyskania dokumentów zamówienia oraz dokumentów
 dodatkowych: Dostepne do: 21.10.2004.
 Cena: 100 PLN.
 Warunki i sposób platnosci: Gotówka w kasie Zamawiajacego lub przelewem
 na konto.
 IV.3.3) Termin skladania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzialu w
 postepowaniu: 52 dni od daty wyslania ogloszenia: Godzina: 10:00.
 IV.3.5) Jezyk lub jezyki, w których mozna sporzadzac oferty lub wnioski
 o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu: polski.
 IV.3.6) Minimalny okres, w którym oferent bedzie zwiazany oferta: 60 dni
 od ostatecznego terminu skladania ofert.
 IV.3.7) Warunki dotyczace otwierania ofert
 IV.3.7.2) Data, godzina i miejsce: 22.10.2004-11:00.
 Rektorat - Sala Posiedzen Komisji Senackich.
 SEKCJA VI: INNE INFORMACJE
 VI.1) Publikacja niniejszego ogloszenia jest nieobowiazkowa: Nie.
 VI.3) Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze srodków UE:
 Nie.
 VI.5) Data wyslania niniejszego ogloszenia: 31.8.2004.
--------------------------------------------------------------------------------
       Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
    The Office for Official Publications of the European Communities
        The Federal Office of Foreign Trade Information
  Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung ausschreibung Ausschreibungen Ingenieure Öffentliche Ausschreibungen Datenbank Öffentliche Ausschreibungen Architekten Öffentliche Ausschreibungen Bau