Öffentliche Ausschreibungen Öffentliche Ausschreibung Auftragsbekanntmachungen

Home
Ausschreibungen, tagesaktuell
Ausschreibung: DeutschlandDeutschland
Ausschreibung: Ingenieure u. ArchitektenIngenieure u. Architekten
Ausschreibung: EDV, Hardware, SoftwareEDV-Hard- u. -Software
Ausschreibung: Hochbau, Tiefbau, Trockenbau, BauBauausschreibungen
Ausschreibung: Regionale ÜbersichtRegionale Übersicht
AusschreibungsarchivAusschreibungsarchiv
Kostenlose Services
Ausschreibung: Gastzugangkostenloser Gastzugang
Ausschreibung: Suche mittels CPV-CodesAusschreibungssuche mittels CPV-Codes
Ausschreibung: eMail, automatische, tagesaktuellAusschreibungen per eMail, automatische, tagesaktuell
Ausschreibung: Suchprofil, individuell, mit ErgebnisübersichtSuchprofil, individuell, mit Ergebnisübersicht
Abonnenten/Gäste
TED Online ZugangTED-DB Online Zugang
BfAI Online ZugangBfAI-DB Online Zugang
Anmeldung
Ausschreibung: TED - Alert, Leistungen/PreiseLeistungen/Preise, TED - Alert ab EUR 10,-/Monat
Ausschreibung: Anmeldung zu TED-AlertAnmeldung zu TED-Alert
Ausschreibung: Anmeldung zu BfAI-AlertAnmeldung zu BfAI-Alert
Info / Datenquellen / Datenbeschreibungen
Ausschreibung: Info zu TED-Alert und BfAI-AlertInfo TED-/BfAI-Alert
Ausschreibung: DatenbeschreibungDatenbeschreibung TED
Ausschreibung: CPV-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in TED-DBTED-DB; CPV-Codes
Ausschreibung: SIC-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in BfAI-DBBfAI-DB; SIC-Codes
Miscellaneous
Ausschreibung: VeröffentlichenAusschreibungen veröffentlichen
Ausschreibung: Integrieren Sie eine Ausschreibungsabfragen auf Ihrer Websitelink2us
RSS Feed 'Aktuelle Ausschreibungen / Auftragsbekanntmachungen    RSS Feed
    NewsReader Download
Ausschreibung: KontaktKontakt
Ausschreibung: DokumentenlieferserviceDokumentenlieferservice im Auftrag des AAVEG
Ausschreibung: LinksLinks
Ausschreibung: ImpressumImpressum
Ausschreibung: FirmenprofilFirmenprofil
   

Ausschreibungen u. Aufträge: Arzneimittel - PL-Siemianowice Slaskie
Arzneimittel.
Antiseptika und Desinfektionsmittel.
Verbandsmaterial; Klemm-, Sutur- und Ligaturausstattung.
Verbandsmaterial.
Klebeverband.
Heftpflaster.
Bandagen.
Verbandmull.
Watte für medizinische Zwecke.
Verpackte Kompressen.
Kompressen.
Chirurgische Suturen.
Heparin.
Dokument Nr...................: 147834-2004
Veröffentlicht................: 03.09.2004
*
 VERGABEBEKANNTMACHUNG
 Lieferauftrag
 I.1)	Offizieller Name und Anschrift des öffentlichen Auftraggebers:
 Szpital Miejski w Siemianowicach Slaskich, Att: Inz. Henryk Podsiadlo,
 ul. 1-go Maja 9, PL-41-100 Siemianowice Slaskie. Tel.: +48 32 228 30 30.
 Fax: +48 32 228 14 98. E-mail: spzzoz@zozsiemianowice.pl. URL:
 www.siemianowice.pl.
 II.1.8.1) Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV):
 24400000, 33141100, 33141114, 33141119, 33141116, 33141115, 33141111,
 33141110, 33141112, 33141550, 33141121, 24431600, 33141113.
 Beschreibung: Arzneimittel.
 Verbandsmaterial; Klemm-, Sutur- und Ligaturausstattung.
 Verbandmull.
 Kompressen.
 Verpackte Kompressen.
 Watte für medizinische Zwecke.
 Klebeverband.
 Verbandsmaterial.
 Heftpflaster.
 Heparin.
 Chirurgische Suturen.
 Antiseptika und Desinfektionsmittel.
 Bandagen.
 IV.3.3) Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder
 Teilnahmeanträge: 12.10.2004. Uhrzeit: 9:30.
 IV.3.5) Sprache oder Sprachen, die für die Angebotslegung oder
 Teilnahmeanträge verwendet werden können: Polnisch.
OT: OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU
 Dostawy
 Czy niniejsze zamówienie jest objete zakresem Porozumienia w sprawie
 zamówien rzadowych (GPA)? Nie.
 SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA
 I.1)	Oficjalna nazwa i adres instytucji zamawiajacej: Szpital Miejski w
 Siemianowicach Slaskich, Att: Inz. Henryk Podsiadlo, ul. 1-go Maja 9,
 PL-41-100 Siemianowice Slaskie. Tel.: +48 32 228 30 30. Fax: +48 32 228
 14 98. E-mail: spzzoz@zozsiemianowice.pl. URL: www.siemianowice.pl.
 I.2)	Adres, pod którym mozna uzyskac dalsze informacje: Szpital Miejski
 w Siemianowicach Slaskich, Att: Inz. Henryk Podsiadlo, ul. Jana Pawla II
 1 a - Budynek, Administracyjny, PL-41-100 Siemianowice Slaskie. Tel.: +48
 32 228 29 45. Fax: +48 32 228 14 97. E-mail: spzzoz@zozsiemianowice.pl.
 URL: www.zozsiemianowice.pl.
 I.3)	Adres, pod którym mozna uzyskac dokumentacje: Szpital Miejski w
 Siemianowicach Slaskich, Att: Henryk Wasowski, ul. Jana Pawla II 1 a -
 Budynek, Administracyjny, PL-41-100 Siemianowice Slaskie. Tel.: +48 32
 228 29 45. Fax: +48 32 228 14 97. E-mail: spzzoz@zozsiemianowice.pl. URL:
 www.zozsiemianowice.pl.
 I.4)	Adres, na który nalezy przesylac oferty/wnioski o dopuszczenie do
 udzialu w postepowaniu: Szpital Miejski w Siemianowicach Slaskich, Att:
 Henryk Wasowski, ul. Jana Pawla II 1 a - Budynek, Administracyjny,
 PL-41-100 Siemianowice Slaskie. Tel.: +48 32 228 29 45. Fax: +48 32 228
 14 97. E-mail: spzzoz@zozsiemianowice.pl. URL: www.zozsiemianowice.pl.
 I.5)	Rodzaj instytucji zamawiajacej: Podmiot prawa publicznego.
 SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
 II.1) Opis
 II.1.2) Rodzaj zamówienia na dostawy: Kupno.
 II.1.4) Jest to umowa ramowa: Tak.
 II.1.5) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucje zamawiajaca: Dostawa
 dla potrzeb Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Slaskich leków i innych
 wyrobów medycznych.
 II.1.6) Opis/przedmiot zamówienia: Pakiet Nr 1- 3 - leki - szczególowy
 opis zawiera zalacznik Nr 1 do siwz.
 Pakiet Nr 4 - gazy - szczególowy opis zawiera zalacznik Nr 1 do siwz.
 Pakiet Nr 5 - kompresy - szczególowy opis zawiera zalacznik Nr 1 do siwz.
 Pakiet Nr 6 - serwety operacyjne - szczególowy opis zawiera zalacznik Nr
 1 do siwz.
 Pakiet Nr 7 - podklady - szczególowy opis zawiera zalacznik Nr 1 do siwz.
 Pakiet Nr 8 - tupfery - szczególowy opis zawiera zalacznik Nr 1 do siwz.
 Pakiet Nr 9 - wata - szczególowy opis zawiera zalacznik Nr 1 do siwz.
 Pakiet Nr 10 - opaski - szczególowy opis zawiera zalacznik Nr 1 do siwz.
 Pakiet Nr 11 - opaski gipsowe - szczególowy opis zawiera zalacznik Nr 1
 do siwz.
 Pakiet Nr 12 - plastry opatrunkowe jalowe - szczególowy opis zawiera
 zalacznik Nr 1 do siwz.
 Pakiet Nr 13 - siatki opatrunkowe - szczególowy opis zawiera zalacznik Nr
 1 do siwz.
 Pakiet Nr 14-15 - opatrunki - szczególowy opis zawiera zalacznik Nr 1 do
 siwz.
 Pakiet Nr 16 - przylepce - szczególowy opis zawiera zalacznik Nr 1 do
 siwz.
 Pakiet Nr 17 - cytostatyki -szczególowy opis zawiera zalacznik Nr 1 do
 siwz.
 Pakiet Nr 18-19 - heparyny drobnoczasteczkowe - szczególowy opis zawiera
 zalacznik Nr 1 do siwz.
 Pakiet Nr 20 - narkotyki - szczególowy opis zawiera zalacznik Nr 1 do
 siwz.
 Pakiet Nr 21-27 - nici - szczególowy opis zawiera zalacznik Nr 1 do siwz.
 Pakiet Nr 28-33-dezynfekcja - szczególowy opis zawiera zalacznik Nr 1 do
 siwz.
 II.1.7) Miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, realizacji dostaw lub
 swiadczenia uslug: Szpital Miejski w Siemianowicach Slaskich - Apteka
 Centralna.
 II.1.8) Nomenklatura
 II.1.8.1) Wspólny Slownik Zamówien(CPV): 24400000, 33141100, 33141114,
 33141119, 33141116, 33141115, 33141111, 33141110, 33141112, 33141550,
 33141121, 24431600, 33141113.
 II.1.9) Podzial zamówienia na czesci: Tak.
 Oferty mozna skladac w odniesieniu do: Wszystkich czesci.
 II.1.10) Dopuszcza sie przedstawianie wariantów: Nie.
 II.2) Wielkosc lub zakres zamówienia
 II.2.1) Calkowita wielkosc lub zakres zamówienia: Wartosc ogólna
 zamówienia: 1 870 856,77 PLN.
 II.3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 okres w
 miesiacach liczac od momentu udzielenia zamówienia.
 Informacje o czesciach zamówienia
 Czesc Nr: 1
 1) Nomenklatura
 1.1)	Wspólny Slownik Zamówien (CPV): 24400000.
 2) Krótki opis: Leki.
 3) Zakres lub wielkosc: 778 416,00 PLN.
 Czesc Nr: 2
 1) Nomenklatura
 1.1)	Wspólny Slownik Zamówien (CPV): 24400000.
 2) Krótki opis: Leki.
 3) Zakres lub wielkosc: 284 138,50 PLN.
 Czesc Nr: 3
 1) Nomenklatura
 1.1)	Wspólny Slownik Zamówien (CPV): 24400000.
 2) Krótki opis: Leki.
 3) Zakres lub wielkosc: 46 553,65 PLN.
 Czesc Nr: 4
 1) Nomenklatura
 1.1)	Wspólny Slownik Zamówien (CPV): 33141100, 33141114.
 2) Krótki opis: Gazy.
 3) Zakres lub wielkosc: 15 892,00 PLN.
 Czesc Nr: 5
 1) Nomenklatura
 1.1)	Wspólny Slownik Zamówien (CPV): 33141100, 33141119.
 2) Krótki opis: Kompresy.
 3) Zakres lub wielkosc: 117 545,00 PLN.
 Czesc Nr: 6
 1) Nomenklatura
 1.1)	Wspólny Slownik Zamówien (CPV): 33141100, 33141116.
 2) Krótki opis: Serwety operacyjne.
 3) Zakres lub wielkosc: 13 991,10 PLN.
 Czesc Nr: 7
 1) Nomenklatura
 2) Krótki opis: Podklady.
 3) Zakres lub wielkosc: 11 602,00 PLN.
 Czesc Nr: 8
 1) Nomenklatura
 2) Krótki opis: Tupfery.
 3) Zakres lub wielkosc: 1 735,60 PLN.
 Czesc Nr: 9
 1) Nomenklatura
 1.1)	Wspólny Slownik Zamówien (CPV): 33141115.
 2) Krótki opis: Wata.
 3) Zakres lub wielkosc: 27 432,00 PLN.
 Czesc Nr: 10
 1) Nomenklatura
 1.1)	Wspólny Slownik Zamówien (CPV): 33141100, 33141113.
 2) Krótki opis: Opaski.
 3) Zakres lub wielkosc: 17 529,60 PLN.
 Czesc Nr: 11
 1) Nomenklatura
 1.1)	Wspólny Slownik Zamówien (CPV): 33141100.
 2) Krótki opis: Opaski gipsowe 12 minutowe.
 3) Zakres lub wielkosc: 30 215,00 PLN.
 Czesc Nr: 12
 1) Nomenklatura
 1.1)	Wspólny Slownik Zamówien (CPV): 33141100, 33141112.
 2) Krótki opis: Plastry opatrunkowe jalowe z powloka zapobiegajaca
 przyklejaniu sie do ran.
 3) Zakres lub wielkosc: 13 029,00 PLN.
 Czesc Nr: 13
 1) Nomenklatura
 1.1)	Wspólny Slownik Zamówien (CPV): 33141100, 33141110.
 2) Krótki opis: Siatki opatrunkowe elastyczne.
 3) Zakres lub wielkosc: 261,40 PLN.
 Czesc Nr: 14
 1) Nomenklatura
 1.1)	Wspólny Slownik Zamówien (CPV): 33141100, 33141111.
 2) Krótki opis: Opatrunki.
 3) Zakres lub wielkosc: 813,50 PLN.
 Czesc Nr: 15
 1) Nomenklatura
 1.1)	Wspólny Slownik Zamówien (CPV): 33141100, 33141110.
 2) Krótki opis: Opatrunki.
 3) Zakres lub wielkosc: 3 139,50 PLN.
 Czesc Nr: 16
 1) Nomenklatura
 1.1)	Wspólny Slownik Zamówien (CPV): 33141100, 33141112.
 2) Krótki opis: Przylepce.
 3) Zakres lub wielkosc: 10 774,40 PLN.
 Czesc Nr: 17
 1) Nomenklatura
 1.1)	Wspólny Slownik Zamówien (CPV): 24400000.
 2) Krótki opis: Cytostatyki.
 3) Zakres lub wielkosc: 30 991,80 PLN.
 Czesc Nr: 18
 1) Nomenklatura
 1.1)	Wspólny Slownik Zamówien (CPV): 33141550.
 2) Krótki opis: Heparyny drobnoczasteczkowe.
 3) Zakres lub wielkosc: 75 070,00 PLN.
 Czesc Nr: 19
 1) Nomenklatura
 1.1)	Wspólny Slownik Zamówien (CPV): 33141550.
 2) Krótki opis: Heparyny drobnoczasteczkowe.
 3) Zakres lub wielkosc: 43 046,60 PLN.
 Czesc Nr: 20
 1) Nomenklatura
 1.1)	Wspólny Slownik Zamówien (CPV): 24400000.
 2) Krótki opis: Narkotyki.
 3) Zakres lub wielkosc: 5 175,60 PLN.
 Czesc Nr: 21
 1) Nomenklatura
 1.1)	Wspólny Slownik Zamówien (CPV): 33141100, 33141121.
 2) Krótki opis: Nici.
 3) Zakres lub wielkosc: 29 919,00 PLN.
 Czesc Nr: 22
 1) Nomenklatura
 1.1)	Wspólny Slownik Zamówien (CPV): 33141100, 33141121.
 2) Krótki opis: Nici.
 3) Zakres lub wielkosc: 31 897,96 PLN.
 Czesc Nr: 23
 1) Nomenklatura
 1.1)	Wspólny Slownik Zamówien (CPV): 33141100, 33141121.
 2) Krótki opis: Nici.
 3) Zakres lub wielkosc: 81 484,08 PLN.
 Czesc Nr: 24
 1) Nomenklatura
 1.1)	Wspólny Slownik Zamówien (CPV): 33141100, 33141121.
 2) Krótki opis: Nici.
 3) Zakres lub wielkosc: 24 137,52 PLN.
 Czesc Nr: 25
 1) Nomenklatura
 1.1)	Wspólny Slownik Zamówien (CPV): 33141100, 33141121.
 2) Krótki opis: Nici.
 3) Zakres lub wielkosc: 17 198,80 PLN.
 Czesc Nr: 26
 1) Nomenklatura
 1.1)	Wspólny Slownik Zamówien (CPV): 33141100, 33141121.
 2) Krótki opis: Nici.
 3) Zakres lub wielkosc: 1 113,12 PLN.
 Czesc Nr: 27
 1) Nomenklatura
 1.1)	Wspólny Slownik Zamówien (CPV): 33141100, 33141121.
 2) Krótki opis: Nici.
 3) Zakres lub wielkosc: 14 906,04 PLN.
 Czesc Nr: 28
 1) Nomenklatura
 1.1)	Wspólny Slownik Zamówien (CPV): 24400000, 24431600.
 2) Krótki opis: Dezynfekcja.
 3) Zakres lub wielkosc: 17 592,50 PLN.
 Czesc Nr: 29
 1) Nomenklatura
 1.1)	Wspólny Slownik Zamówien (CPV): 24400000, 24431600.
 2) Krótki opis: Dezynfekcja.
 3) Zakres lub wielkosc: 35 289,60 PLN.
 Czesc Nr: 30
 1) Nomenklatura
 1.1)	Wspólny Slownik Zamówien (CPV): 24400000, 24431600.
 2) Krótki opis: Dezynfekcja.
 3) Zakres lub wielkosc: 6 300,00 PLN.
 Czesc Nr: 31
 1) Nomenklatura
 1.1)	Wspólny Slownik Zamówien (CPV): 24400000, 24431600.
 2) Krótki opis: Dezynfekcja rak, skóry i blon sluzowych.
 3) Zakres lub wielkosc: 13 770,50 PLN.
 Czesc Nr: 32
 1) Nomenklatura
 1.1)	Wspólny Slownik Zamówien (CPV): 24400000, 24431600.
 2) Krótki opis: Dezynfekcja i mycie narzedzi.
 3) Zakres lub wielkosc: 48 354,40 PLN.
 Czesc Nr: 33
 1) Nomenklatura
 1.1)	Wspólny Slownik Zamówien (CPV): 24400000, 24431600.
 2) Krótki opis: Dezynfekcja powierzchni.
 3) Zakres lub wielkosc: 21 541,00 PLN.
 SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I
 TECHNICZNYM
 III.1) Warunki dotyczace zamówienia
 III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje: Wymagane wadium w wysokosci: 11
 637,00 PLN.
 III.1.2) Glówne warunki finansowania i platnosci i/lub odwolanie do
 odpowiednich przepisów: Srodki wlasne, platne wg. warunków zawartych w
 ofercie.
 III.2) Warunki uczestnictwa
 III.2.1) Informacje dotyczace sytuacji wykonawcy, dostawcy lub
 uslugodawcy oraz informacje i formalnosci niezbedne do oceny, czy spelnia
 on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne: Warunki zgodnie
 z art. 26 Prawa Zamówien Publicznych i wymagan okreslonych w Specyfikacji
 Istotnych warunków Zamówienia.
 III.2.1.1) Stan prawny - wymagane dokumenty: Wymagane w Specyfikacji
 Istotnych warunków Zamówienia.
 III.2.1.2) Zdolnosc ekonomiczna i finansowa - wymagane dokumenty:
 Wymagane w Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia.
 III.2.1.3) Zdolnosc techniczna - wymagane dokumenty: Wymagane w
 Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia.
 III.3) Specyficzne warunki dotyczace zamówien na uslugi
 III.3.1) Swiadczenie uslugi zastrzezone jest dla okreslonego zawodu Nie.
 SEKCJA IV: PROCEDURA
 IV.1) Rodzaj procedury: Otwarta.
 IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia: Najnizsza cena.
 IV.3) Informacje administracyjne
 IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucje zamawiajaca:
 Sz.M./ZP/59/04.
 IV.3.2) Warunki uzyskania dokumentów zamówienia oraz dokumentów
 dodatkowych: Dostepne do: 12.10.2004.
 Cena: 50,00 PLN.
 Warunki i sposób platnosci: Warunki i sposób platnosci za zaliczeniem
 pocztowym lub w kasie przy odbiorze SIWZ.
 IV.3.3) Termin skladania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzialu w
 postepowaniu: 12.10.2004. Godzina: 9:30.
 IV.3.5) Jezyk lub jezyki, w których mozna sporzadzac oferty lub wnioski
 o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu: polski.
 IV.3.6) Minimalny okres, w którym oferent bedzie zwiazany oferta: 60 dni
 od ostatecznego terminu skladania ofert.
 IV.3.7) Warunki dotyczace otwierania ofert
 IV.3.7.2) Data, godzina i miejsce: 12.10.2004-10:00.
 Miejsce Szpital Miejski - Budynek Administracyjny.
 SEKCJA VI: INNE INFORMACJE
 VI.1) Publikacja niniejszego ogloszenia jest nieobowiazkowa: Nie.
 VI.3) Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze srodków UE:
 Nie.
 VI.5) Data wyslania niniejszego ogloszenia: 23.8.2004.
--------------------------------------------------------------------------------
       Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
    The Office for Official Publications of the European Communities
        The Federal Office of Foreign Trade Information
  Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung ausschreibung Ausschreibungen Ingenieure Öffentliche Ausschreibungen Datenbank Öffentliche Ausschreibungen Architekten Öffentliche Ausschreibungen Bau