Öffentliche Ausschreibungen Öffentliche Ausschreibung Auftragsbekanntmachungen

Home
Ausschreibungen, tagesaktuell
Ausschreibung: DeutschlandDeutschland
Ausschreibung: Ingenieure u. ArchitektenIngenieure u. Architekten
Ausschreibung: EDV, Hardware, SoftwareEDV-Hard- u. -Software
Ausschreibung: Hochbau, Tiefbau, Trockenbau, BauBauausschreibungen
Ausschreibung: Regionale ÜbersichtRegionale Übersicht
AusschreibungsarchivAusschreibungsarchiv
Kostenlose Services
Ausschreibung: Gastzugangkostenloser Gastzugang
Ausschreibung: Suche mittels CPV-CodesAusschreibungssuche mittels CPV-Codes
Ausschreibung: eMail, automatische, tagesaktuellAusschreibungen per eMail, automatische, tagesaktuell
Ausschreibung: Suchprofil, individuell, mit ErgebnisübersichtSuchprofil, individuell, mit Ergebnisübersicht
Abonnenten/Gäste
TED Online ZugangTED-DB Online Zugang
BfAI Online ZugangBfAI-DB Online Zugang
Anmeldung
Ausschreibung: TED - Alert, Leistungen/PreiseLeistungen/Preise, TED - Alert ab EUR 10,-/Monat
Ausschreibung: Anmeldung zu TED-AlertAnmeldung zu TED-Alert
Ausschreibung: Anmeldung zu BfAI-AlertAnmeldung zu BfAI-Alert
Info / Datenquellen / Datenbeschreibungen
Ausschreibung: Info zu TED-Alert und BfAI-AlertInfo TED-/BfAI-Alert
Ausschreibung: DatenbeschreibungDatenbeschreibung TED
Ausschreibung: CPV-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in TED-DBTED-DB; CPV-Codes
Ausschreibung: SIC-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in BfAI-DBBfAI-DB; SIC-Codes
Miscellaneous
Ausschreibung: VeröffentlichenAusschreibungen veröffentlichen
Ausschreibung: Integrieren Sie eine Ausschreibungsabfragen auf Ihrer Websitelink2us
RSS Feed 'Aktuelle Ausschreibungen / Auftragsbekanntmachungen    RSS Feed
    NewsReader Download
Ausschreibung: KontaktKontakt
Ausschreibung: DokumentenlieferserviceDokumentenlieferservice im Auftrag des AAVEG
Ausschreibung: LinksLinks
Ausschreibung: ImpressumImpressum
Ausschreibung: FirmenprofilFirmenprofil
   

Ausschreibungen u. Aufträge: Tresore - SK-Trencín
Tresore.
Dokument Nr...................: 147821-2004
Veröffentlicht................: 03.09.2004
*
 VERGABEBEKANNTMACHUNG
 Lieferauftrag
 I.1)	Offizieller Name und Anschrift des öffentlichen Auftraggebers:
 Ministerstvo obrany SR zastúpené Velitelstvom logistiky OS SR, Att: Ing.
 Oto Dzurilla, Legionárska 5, SK-911 27 Trencín. Tel.: +421 960 333 470,
 +421 960 333 537. Fax: +421 960 333 398. URL: www.mod.gov.sk.
 II.1.8.1) Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV): 28521300
 - E128.
 Beschreibung: Tresore. Und zugehörige Installationsdienste.
 IV.3.3) Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder
 Teilnahmeanträge: 2.11.2004. Uhrzeit: 11:00.
 IV.3.5) Sprache oder Sprachen, die für die Angebotslegung oder
 Teilnahmeanträge verwendet werden können: Tschechisch Slowakisch.
OT: OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ METÓDY VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
 Tovary
 Uplatní sa Dohoda o vládnom obstarávaní (GPA): Áno.
 ODDIEL I: OBSTARÁVATEL
 I.1)	Úradnż názov a adresa obstarávatelaMinisterstvo obrany SR zastúpené
 Velitelstvom logistiky OS SR, K rukám: Ing. Oto Dzurilla, Legionárska 5,
 SK-911 27 Trencín. Tel.: +421 960 333 470, +421 960 333 537. Fax: +421
 960 333 398. URL: www.mod.gov.sk.
 I.2)	Adresa, na ktorej je mozné získat dalsie informácieAko v bode I.1.
 I.3)	Adresa, na ktorej je mozné získat podkladyAko v bode I.1.
 I.4)	Adresa, na ktorú sa dorucia ponuky/ziadosti o úcastAko v bode I.1.
 I.5)	Typ obstarávatela: Ústredná úroven.
 ODDIEL II: PREDMET OBSTARÁVANIA
 II.1) Opis
 II.1.2) Typ zmluvy na dodanie tovaru: Nákup.
 II.1.4) Rámcová dohoda: Áno.
 II.1.5) Názov predmetu obstarávania urcenż obstarávatelom: Bezpecnostné
 úschovné objekty - mobilné skrinové trezory.
 II.1.6) Opis/predmet obstarávania: Dodávka, manipulácia, instalácia a
 krátke zaskolenie budúceho uzívatela (v miestach dodania) mobilnżch
 skrinovżch trezorov, certifikovanżch pre ukladanie písomností stupna
 utajenia "PT", "T" a "D", v súlade so zákonom NR SR c. 215/2004 Z.z. o
 ochrane utajovanżch skutocností a o zmene a doplnení niektorżch zákonov a
 súvisiacimi vyhláskami NBÚ SR c. 336/2004 o fyzickej a objektovej
 bezpecnosti a c. 337/2004, ktorou sa upravujú podrobnosti o certifikácii
 mechanickżch zábrannżch prostriedkov.
 II.1.7) Miesto zhotovenia práce, dodania tovaru alebo poskytnutia
 sluzieb: Útvary a zariadenia ozbrojenżch síl SR.
 II.1.8) Nomenklatúra
 II.1.8.1) Spolocnż slovník obstarávania (CPV): 28521300 - E128.
 II.1.8.2) Iná relevantná nomenklatúra (NACE/CPA/CPC): Klasifikácia
 produkcie - 28.75.21, 28.75.90.
 II.1.9) Rozdelenie na casti: Áno.
 Ponuky môzu byt predlozené pre: Vsetky casti.
 Jednu cast.
 Viacero castí.
 II.1.10) Budú akceptované varianty: Nie.
 II.2) Mnozstvo alebo rozsah zmluvy
 II.2.1) Celkové mnozstvo alebo rozsah: Predpokladané mnozstvo 2 131 ks
 certifikovanżch mobilnżch skrinovżch trezorov (s dodaním v rokoch 2005 az
 2009). Konkrétne miesta a termíny dodania trezorov budú upresnené v
 ciastkovżch kúpnych zmluvách útvarov a zariadení ozbrojenżch síl SR,
 ktoré tieto budú uzatvárat s úspesnżm uchádzacom na základe rámcovej
 zmluvy.
 II.3) Trvanie zmluvy alebo lehota na vykonanie: 60 mesiace(ov) od
 uzatvorenia zmluvy.
 Informácie o castiach
 Cast c: 01
 1) Nomenklatúra
 1.1)	Spolocnż slovník obstarávania (CPV): 28521300 - E128.
 1.2)	Iná relevantná nomenklatúra (NACE/CPA/CPC): KP - 28.75.21, 28.75.90.
 2) Krátky opis: Dodávka, manipulácia v miestach dodania a instalácia
 certifikovanżch mobilnżch skrinovżch trezorov, pre ukladanie písomností
 stupna "PT" - velkost "Al".
 3) Rozsah a mnozstvo: 7 kusov.
 4) Uvedenie odlisnżch dátumov zacatia/dodania: Zacatie: 1.2.2005
 Dodanie: 30.11.2005.
 Cast c: 02
 1) Nomenklatúra
 1.1)	Spolocnż slovník obstarávania (CPV): 28521300 - E128.
 1.2)	Iná relevantná nomenklatúra (NACE/CPA/CPC): KP - 28. 75. 21, 28.
 75. 90.
 2) Krátky opis: Dodávka, manipulácia v miestach dodania a instalácia
 certifikovanżch mobilnżch skrinovżch trezorov, pre ukladanie písomností
 stupna "PT" - velkost "A10".
 3) Rozsah a mnozstvo: 7 kusov.
 4) Uvedenie odlisnżch dátumov zacatia/dodania: Zacatie: 1.2.2005
 Dodanie: 30.11.2005.
 Cast c: 03
 1) Nomenklatúra
 1.1)	Spolocnż slovník obstarávania (CPV): 28521300 - E128.
 1.2)	Iná relevantná nomenklatúra (NACE/CPA/CPC): KP - 28. 75. 21, 28.
 75. 90.
 2) Krátky opis: Dodávka, manipulácia v miestach dodania a instalácia
 certifikovanżch mobilnżch skrinovżch trezorov, pre ukladanie písomností
 stupna "PT" - velkost "B1".
 3) Rozsah a mnozstvo: 3 kusy.
 4) Uvedenie odlisnżch dátumov zacatia/dodania: Zacatie: 1.2.2005
 Dodanie: 30.11.2005.
 Cast c: 04
 1) Nomenklatúra
 1.1)	Spolocnż slovník obstarávania (CPV): 28521300 - E128.
 1.2)	Iná relevantná nomenklatúra (NACE/CPA/CPC): KP - 28.75.21, 28.75.90.
 2) Krátky opis: Dodávka, manipulácia v miestach dodania a instalácia
 certifikovanżch mobilnżch skrinovżch trezorov, pre ukladanie písomností
 stupna "PT" - velkost "B5".
 3) Rozsah a mnozstvo: 8 kusov.
 4) Uvedenie odlisnżch dátumov zacatia/dodania: Zacatie: 1.2.2005
 Dodanie: 30.11.2005.
 Cast c: 05
 1) Nomenklatúra
 1.1)	Spolocnż slovník obstarávania (CPV): 28521300 - E128.
 1.2)	Iná relevantná nomenklatúra (NACE/CPA/CPC): KP - 28. 75. 21, 28,
 75, 90.
 2) Krátky opis: Dodávka, manipulácia v miestach dodania a instalácia
 certifikovanżch mobilnżch skrinovżch trezorov, pre ukladanie písomností
 stupna "PT" - velkost "C1".
 3) Rozsah a mnozstvo: 24 kusov.
 4) Uvedenie odlisnżch dátumov zacatia/dodania: Zacatie: 1.2.2005
 Dodanie: 30.11.2005.
 Cast c: 06
 1) Nomenklatúra
 1.1)	Spolocnż slovník obstarávania (CPV): 28521300 - E128.
 1.2)	Iná relevantná nomenklatúra (NACE/CPA/CPC): KP - 28. 75. 21, 28.
 75. 90.
 2) Krátky opis: Dodávka, manipulácia v miestach dodania a instalácia
 certifikovanżch mobilnżch skrinovżch trezorov, pre ukladanie písomností
 stupna "PT" - velkost "C3".
 3) Rozsah a mnozstvo: 8 kusov.
 4) Uvedenie odlisnżch dátumov zacatia/dodania: Zacatie: 1.2.2005
 Dodanie: 30.11.2005.
 Cast c: 07
 1) Nomenklatúra
 1.1)	Spolocnż slovník obstarávania (CPV): 28521300 - E128.
 1.2)	Iná relevantná nomenklatúra (NACE/CPA/CPC): KP - 28. 75. 21, 28.
 75. 90.
 2) Krátky opis: Dodávka, manipulácia v miestach dodania a instalácia
 certifikovanżch mobilnżch skrinovżch trezorov, pre ukladanie písomností
 stupna "PT" - velkost "D1".
 3) Rozsah a mnozstvo: 13 kusov.
 4) Uvedenie odlisnżch dátumov zacatia/dodania: Zacatie: 1.2.2005
 Dodanie: 30.11.2009.
 Cast c: 08
 1) Nomenklatúra
 1.1)	Spolocnż slovník obstarávania (CPV): 28521300 - E128.
 1.2)	Iná relevantná nomenklatúra (NACE/CPA/CPC): KP - 28. 75. 21, 28.
 75. 90.
 2) Krátky opis: Dodávka, manipulácia v miestach dodania a instalácia
 certifikovanżch mobilnżch skrinovżch trezorov, pre ukladanie písomností
 stupna "PT" - velkost "E1".
 3) Rozsah a mnozstvo: 26 kusov.
 4) Uvedenie odlisnżch dátumov zacatia/dodania: Zacatie: 1.2.2005
 Dodanie: 30.11.2007.
 Cast c: 09
 1) Nomenklatúra
 1.1)	Spolocnż slovník obstarávania (CPV): 28521300 - E128.
 1.2)	Iná relevantná nomenklatúra (NACE/CPA/CPC): KP - 28. 75. 21, 28.
 75. 90.
 2) Krátky opis: Dodávka, manipulácia v miestach dodania a instalácia
 certifikovanżch mobilnżch skrinovżch trezorov, pre ukladanie písomností
 stupna "PT" - velkost "F".
 3) Rozsah a mnozstvo: 5 kusov.
 4) Uvedenie odlisnżch dátumov zacatia/dodania: Zacatie: 1.2.2005
 Dodanie: 30.11.2005.
 Cast c: 10
 1) Nomenklatúra
 1.1)	Spolocnż slovník obstarávania (CPV): 28521300 - E128.
 1.2)	Iná relevantná nomenklatúra (NACE/CPA/CPC): KP - 28. 75. 21, 28.
 75. 90.
 2) Krátky opis: Dodávka, manipulácia v miestach dodania a instalácia
 certifikovanżch mobilnżch skrinovżch
 trezorov, pre ukladanie písomností stupna "T" - velkost "A1".
 3) Rozsah a mnozstvo: 38 kusov.
 4) Uvedenie odlisnżch dátumov zacatia/dodania: Zacatie: 1.2.2005
 Dodanie: 30.11.2009.
 Cast c: 11
 1) Nomenklatúra
 1.1)	Spolocnż slovník obstarávania (CPV): 28521300 - E128.
 1.2)	Iná relevantná nomenklatúra (NACE/CPA/CPC): KP - 28. 75. 21, 28.
 75. 90.
 2) Krátky opis: Dodávka, manipulácia v miestach dodania a instalácia
 certifikovanżch mobilnżch skrinovżch trezorov, pre ukladanie písomností
 stupna "T" - velkost "A10".
 3) Rozsah a mnozstvo: 16 kusov.
 4) Uvedenie odlisnżch dátumov zacatia/dodania: Zacatie: 1.2.2005
 Dodanie: 30.11.2007.
 Cast c: 12
 1) Nomenklatúra
 1.1)	Spolocnż slovník obstarávania (CPV): 28521300 - E128.
 1.2)	Iná relevantná nomenklatúra (NACE/CPA/CPC): KP - 28. 75. 21, 28.
 75. 90.
 2) Krátky opis: Dodávka, manipulácia v miestach dodania a instalácia
 certifikovanżch mobilnżch skrinovżch trezorov, pre ukladanie písomnosti
 stupna "T" - velkost "B1".
 3) Rozsah a mnozstvo: 43 kusov.
 4) Uvedenie odlisnżch dátumov zacatia/dodania: Zacatie: 1.2.2005
 Dodanie: 30.11.2008.
 Cast c: 13
 1) Nomenklatúra
 1.1)	Spolocnż slovník obstarávania (CPV): 28521300 - E128.
 1.2)	Iná relevantná nomenklatúra (NACE/CPA/CPC): KP - 28. 75. 21, 28.
 75. 90.
 2) Krátky opis: Dodávka, manipulácia v miestach dodania a instalácia
 certifikovanżch mobilnżch skrinovżch trezorov, pre ukladanie písomností
 stupna "T" - velkost "B5".
 3) Rozsah a mnozstvo: 10 kusov.
 4) Uvedenie odlisnżch dátumov zacatia/dodania: Zacatie: 1.2.2005
 Dodanie: 30.11.2007.
 Cast c: 14
 1) Nomenklatúra
 1.1)	Spolocnż slovník obstarávania (CPV): 28521300 - E128.
 1.2)	Iná relevantná nomenklatúra (NACE/CPA/CPC): KP - 28. 75. 21, 28.
 75. 90.
 2) Krátky opis: Dodávka, manipulácia v miestach dodania a instalácia
 certifikovanżch mobilnżch skrinovżch trezorov, pre ukladanie písomností
 stupna "T" - velkost "C1".
 3) Rozsah a mnozstvo: 87 kusov.
 4) Uvedenie odlisnżch dátumov zacatia/dodania: Zacatie: 1.2.2005
 Dodanie: 30.11.2007.
 Cast c: 15
 1) Nomenklatúra
 1.1)	Spolocnż slovník obstarávania (CPV): 28521300 - E128.
 1.2)	Iná relevantná nomenklatúra (NACE/CPA/CPC): KP - 28.75.21, 28.75.90.
 2) Krátky opis: Dodávka, manipulácia v miestach dodania a instalácia
 certifikovanżch mobilnżch skrinovżch trezorov, pre ukladanie písomností
 stupna "T" - velkost "C3".
 3) Rozsah a mnozstvo: 74 kusov.
 4) Uvedenie odlisnżch dátumov zacatia/dodania: Zacatie: 1.2.2005
 Dodanie: 30.11.2007.
 Cast c: 16
 1) Nomenklatúra
 1.1)	Spolocnż slovník obstarávania (CPV): 28521300 - E128.
 1.2)	Iná relevantná nomenklatúra (NACE/CPA/CPC): KP - 28. 75. 21, 28.
 75. 90.
 2) Krátky opis: Dodávka, manipulácia v miestach dodania a instalácia
 certifikovanżch mobilnżch skrinovżch trezorov, pre ukladanie písomnosti
 stupna "T" - velkost "D1".
 3) Rozsah a mnozstvo: 51 kusov.
 4) Uvedenie odlisnżch dátumov zacatia/dodania: Zacatie: 1.2.2005
 Dodanie: 30.11.2005.
 Cast c: 17
 1) Nomenklatúra
 1.1)	Spolocnż slovník obstarávania (CPV): 28521300 - E128.
 1.2)	Iná relevantná nomenklatúra (NACE/CPA/CPC): KP - 28. 75. 21, 28.
 75. 90.
 2) Krátky opis: Dodávka, manipulácia v miestach dodania a instalácia
 certifikovanżch mobilnżch skrinovżch trezorov, pre ukladanie písomnosti
 stupna "T" - velkost "E1".
 3) Rozsah a mnozstvo: 58 kusov.
 4) Uvedenie odlisnżch dátumov zacatia/dodania: Zacatie: 1.2.2005
 Dodanie: 30.11.2006.
 Cast c: 18
 1) Nomenklatúra
 1.1)	Spolocnż slovník obstarávania (CPV): 28521300 - E128.
 1.2)	Iná relevantná nomenklatúra (NACE/CPA/CPC): KP - 28. 75. 21, 28.
 75. 90.
 2) Krátky opis: Dodávka, manipulácia v miestach dodania a instalácia
 certifikovanżch mobilnżch skrinovżch trezorov, pre ukladanie písomnosti
 stupna "T" - velkost "F".
 3) Rozsah a mnozstvo: 21 kusov.
 4) Uvedenie odlisnżch dátumov zacatia/dodania: Zacatie: 1.2.2005
 Dodanie: 30.11.2005.
 Cast c: 19
 1) Nomenklatúra
 1.1)	Spolocnż slovník obstarávania (CPV): 28521300 - E128.
 1.2)	Iná relevantná nomenklatúra (NACE/CPA/CPC): KP -28.75.21, 28.75.90.
 2) Krátky opis: Dodávka, manipulácia v miestach dodania a instalácia
 certifikovanżch mobilnżch skrinovżch
 trezorov, pre ukladanie písomností stupna "D" - velkost "A1".
 3) Rozsah a mnozstvo: 76 kusov.
 4) Uvedenie odlisnżch dátumov zacatia/dodania: Zacatie: 1.2.2005
 Dodanie: 30.11.2009.
 Cast c: 20
 1) Nomenklatúra
 1.1)	Spolocnż slovník obstarávania (CPV): 28521300 - E128.
 1.2)	Iná relevantná nomenklatúra (NACE/CPA/CPC): KP - 28. 75. 21, 23.
 75. 90.
 2) Krátky opis: Dodávka, manipulácia v miestach dodania a instalácia
 certifikovanżch mobilnżch skrinovżch trezorov, pre ukladanie písomností
 stupna "D" - velkost "A10".
 3) Rozsah a mnozstvo: 25 kusov.
 4) Uvedenie odlisnżch dátumov zacatia/dodania: Zacatie: 1.2.2005
 Dodanie: 30.11.2008.
 Cast c: 21
 1) Nomenklatúra
 1.1)	Spolocnż slovník obstarávania (CPV): 28521300 - E128.
 1.2)	Iná relevantná nomenklatúra (NACE/CPA/CPC): KP - 28. 75. 21, 28.
 75. 90.
 2) Krátky opis: Dodávka, manipulácia v miestach dodania a instalácia
 certifikovanżch mobilnżch skrinovżch trezorov, pre ukladanie písomnosti
 stupna "D" - velkost "B1".
 3) Rozsah a mnozstvo: 66 kusov.
 4) Uvedenie odlisnżch dátumov zacatia/dodania: Zacatie: 1.2.2005
 Dodanie: 30.11.2008.
 Cast c: 22
 1) Nomenklatúra
 1.1)	Spolocnż slovník obstarávania (CPV): 28521300 - E128.
 1.2)	Iná relevantná nomenklatúra (NACE/CPA/CPC): KP - 28. 75. 21, 28.
 75. 90.
 2) Krátky opis: Dodávka, manipulácia v miestach dodania a instalácia
 certifikovanżch mobilnżch skrinovżch trezorov, pre ukladanie písomností
 stupna "D" - velkost "B5".
 3) Rozsah a mnozstvo: 67 kusov.
 4) Uvedenie odlisnżch dátumov zacatia/dodania: Zacatie: 1.2.2005
 Dodanie: 30.11.2008.
 Cast c: 23
 1) Nomenklatúra
 1.1)	Spolocnż slovník obstarávania (CPV): 28521300 - E128.
 1.2)	Iná relevantná nomenklatúra (NACE/CPA/CPC): KP - 28.75.21, 28.75.90.
 2) Krátky opis: Dodávka, manipulácia v miestach dodania a instalácia
 certifikovanżch mobilnżch skrinovżch trezorov, pre ukladanie písomností
 stupna "D" - velkost "C1".
 3) Rozsah a mnozstvo: 166 kusov.
 4) Uvedenie odlisnżch dátumov zacatia/dodania: Zacatie: 1.2.2005
 Dodanie: 30.11.2009.
 Cast c: 24
 1) Nomenklatúra
 1.1)	Spolocnż slovník obstarávania (CPV): 28521300 - E128.
 1.2)	Iná relevantná nomenklatúra (NACE/CPA/CPC): KP - 28. 75. 21, 28.
 75. 90.
 2) Krátky opis: Dodávka, manipulácia v miestach dodania a instalácia
 certifikovanżch mobilnżch skrinovżch trezorov, pre ukladanie písomností
 stupna "D" - velkost "C3".
 3) Rozsah a mnozstvo: 183 kusov.
 4) Uvedenie odlisnżch dátumov zacatia/dodania: Zacatie: 1.2.2005
 Dodanie: 30.11.2008.
 Cast c: 25
 1) Nomenklatúra
 1.1)	Spolocnż slovník obstarávania (CPV): 28521300 - E128.
 1.2)	Iná relevantná nomenklatúra (NACE/CPA/CPC): KP - 28. 75. 21, 28.
 75. 90.
 2) Krátky opis: Dodávka, manipulácia v miestach dodania a instalácia
 certifikovanżch mobilnżch skrinovżch trezorov, pre ukladanie písomností
 stupna "D" - velkost "D1".
 3) Rozsah a mnozstvo: 423 kusov.
 4) Uvedenie odlisnżch dátumov zacatia/dodania: Zacatie: 1.2.2005
 Dodanie: 30.11.2008.
 Cast c: 26
 1) Nomenklatúra
 1.1)	Spolocnż slovník obstarávania (CPV): 28521300 - E128.
 1.2)	Iná relevantná nomenklatúra (NACE/CPA/CPC): KP - 28. 75. 21, 28.
 75. 90.
 2) Krátky opis: Dodávka, manipulácia v miestach dodania a instalácia
 certifikovanżch mobilnżch skrinovżch trezorov, pre ukladanie písomností
 stupna "D" - velkost "E1".
 3) Rozsah a mnozstvo: 439 kusov.
 4) Uvedenie odlisnżch dátumov zacatia/dodania: Zacatie: 1.2.2005
 Dodanie: 30.11.2009.
 Cast c: 27
 1) Nomenklatúra
 1.1)	Spolocnż slovník obstarávania (CPV): 28521300 - E128.
 1.2)	Iná relevantná nomenklatúra (NACE/CPA/CPC): KP - 28. 75. 21, 28.
 75. 90.
 2) Krátky opis: Dodávka, manipulácia v miestach dodania a instalácia
 certifikovanżch mobilnżch skrinovżch trezorov, pre ukladanie písomností
 stupna "D" - velkost "F".
 3) Rozsah a mnozstvo: 187 kusov.
 4) Uvedenie odlisnżch dátumov zacatia/dodania: Zacatie: 1.2.2005
 Dodanie: 30.11.2007.
 ODDIEL III: PRÁVNE, HOSPODÁRSKE, FINANCNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
 III.1) Podmienky tżkajúce sa zmluvy
 III.1.1) Pozadované zábezpeky a záruky: Banková záruka za uchádzaca
 alebo financná zábezpeka zlozená na úcet obstarávatela vo vżske 100.000,-
 Sk (slovom stotisíc slovenskżch korún) za kazdú cast predmetu
 obstarávania na ktorú uchádzac predlozí ponuku. Ak uchádzac predlozí
 ponuku na vsetkżch 27 castí predmetu obstarávania, vżska zábezpeky bude 2
 700.000,- Sk (slovom dva milióny sedemstotisíc slovenskżch korún).
 Podmienky zlozenia, uvolnenia, vrátenia alebo prepadnutia financnej
 zábezpeky sú uvedené v sútaznżch podkladoch.
 III.1.2) Hlavné podmienky financovania a platieb a/alebo odkaz na
 príslusné predpisy: Úhrada ceny za predmet zmluvy bude vykonaná z
 rozpoctovżch prostriedkov rezortu MO SR, po jeho dodaní, manipulácii,
 instalácii a krátkom zaskolení budúceho uzívatela v miestach plnenia, na
 základe jednotlivżch dodávok (konkretizovanżch v ciastkovżch kúpnych
 zmluvách), bezhotovostnżm stykom (odpisom z úctu obstarávatela, do 21 dní
 od dorucenia faktúry v súlade s § 71 ods. 2 zákona NR SR c. 222/2004 Z.
 z. o dani z pridanej hodnoty). Preddavok alebo záloha na plnenie zmluvy
 sa neposkytuje.
 III.1.3) Právna forma, ktorá sa vyzaduje od skupiny zhotovitelov,
 dodávatelov alebo poskytovatelov sluzieb, s ktorżmi sa uzavrie zmluva:
 Uchádzat musí mat právnu subjektivitu. Skupina, ktorá sa zúcastní
 verejného obstarávania s cielom dodat predmet obstarávania podla bodu II.
 2.1), preukáze právnu subjektivitu az vtedy, ak jej ponuka bude prijatá.
 Podmienky úcasti preukáze v súlade s § 32 ods.1 zákona NR SR c. 523/2003
 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene zákona c. 575/2001 Z. z. o
 organizácii cinnosti vlády a organizácii ústrednej státnej správy v znení
 neskorsích predpisov (dalej len "zákon o verejnom obstarávaní").
 III.2) Podmienky úcasti
 III.2.1) Informácie tżkajúce sa personálnej situácie zhotovitela,
 dodávatela alebo poskytovatela sluzieb a informácie a formálne
 nálezitosti nevyhnutné pre zhodnotenie pozadovanżch minimálnych
 hospodárskych, financnżch a technickżch kapacít: Uchádzac musí splnat
 podmienky v súlade s § 29 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.
 III.2.1.1) Právne postavenie - pozadované dôkazné prostriedky: Podla §
 29 ods. 2 v plnom rozsahu, príp. ods. 3, príp. podla § 32 ods. 1 zákona o
 verejnom obstarávaní.
 Uchádzac, ktorż nemá sídlo v Slovenskej republike a krajina jeho sídla
 nevydáva niektoré z dokladov podla § 29 ods. 2, splnenie podmienok úcasti
 môze dokladovat podla § 29 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní.
 III.2.1.2) Hospodárska a financná kapacita - pozadované dôkazné
 prostriedky: Podla § 30 ods. 1 pís. a.) a d.) zákona o verejnom
 obstarávaní. Uchádzat predlozí:
 -k bodu a.) - vyjadrenie banky o schopnosti plnit financné záväzky, nie
 starsie ako 3 mesiace ku dnu lehoty na predkladanie ponúk, v termíne
 podla bodu IV.3.3.,
 -k bodu d.) - vżkaz o príjmoch a vżdavkoch a obrat, ktorż sa viaze na
 predmet obstarávania, za roky 2001,2002 a 2003 s potvrdením príslusného
 danového úradu, nie starsím ako 3 mesiace ku dnu lehoty na predkladanie
 ponúk, v termíne podla bodu IV. 3. 3.
 III.2.1.3) Technická kapacita - pozadované dôkazné prostriedky. Podla §
 30 ods. 3 pís. a.), b.), d.) a e.) zákona o verejnom obstarávaní.
 Uchádzac predlozí:
 - " k bodu a.) - zoznam dôlezitżch dodávok za roky 2001, 2002 a 2003,
 súvisiacich s dodávkou certifikovanżch mobilnżch skrinovżch trezorov
 (akéhokolvek typu a stupna utajenia) s minimálnym financnżm plnením 500.
 000,-Sk vrátane DPH. Zoznam musí obsahovat min. jednu dodávku v kazdom
 roku s pozadovanżm financnżm plnením. Ak bol odberatelom obstarávatel
 podla § 4 ods. 1 zákona, dôkaz o plnení zmlúv potvrdí príslusnż
 obstarávatel, ak odberatelom bola iná fyzická alebo právnická osoba,
 dôkaz o plnení zmlúv bude potvrdenż odberatelom. Ak to nie je mozné,
 uchádzac predlozí vyhlásenie o plnení zmluvy s uvedením kúpnej ceny,
 obchodného mena a sídla kupujúceho, mena a tel. c. kontaktnej osoby na
 overenie referencie.
 V prípade, ze zoznam nebude obsahovat pozadované údaje, obstarávatel
 vylúci uchádzaca z dôvodu nesplnenia podmienok úcasti.
 - k bodu b.)- opis technickej spôsobilosti uchádzaca a jeho opatrenia na
 zabezpecenie kvality.
 - k bodu d.) - opis a fotografiu predmetu obstarávania, na ktorż
 predkladá uchádzac ponuku,
 - k bodu e.) - overenú kópiu certifikátu Národného bezpecnostného úradu
 SR typu mobilného skrinového trezora (potvrdenie spôsobilosti chránit
 utajované skutocnosti podla §2 ods. 3 vyhlásky NBÚ SR c.337/2004, ktorou
 sa upravujú podrobnosti o certifikácií mechanickżch zábrannżch
 prostriedkov) a
 - overenú kópiu certifikátu autorizovanej osoby (autorizovanou NBÚ SR)
 jednotlivého mechanického zábranného prostriedku (overenie zhody
 vlastností mobilného skrinového trezoru s poziadavkami bezpecnostného
 Standardu podla prílohy vyhlásky NBÚ SR c.336/2004 o fyzickej a
 objektovej bezpecnosti a §2 ods. 2 vyhlásky NBÚ SR c. 337/2004.
 K bodu e.) obstarávatel akceptuje úradne overené kópie certifikátov aj
 podla § 6 vyhlásky NBÚ SR c.337/2004.
 Uchádzac, so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, predlozí overenú
 kópiu certifikátu (overenie zhody vlastností mobilného skrinového trezora
 s poziadavkami bezpecnostného standardu) vystavaného akreditovanou
 skúsobnou v krajine svojho sídla (ak boli skúsky vykonané podla STN EN
 1143-1, STN EN 1143-2 a STN P ENV 1300) a overenú kópiu certifikátu
 Národného bezpecnostného úradu SR (potvrdenie spôsobilosti mobilného
 skrinového trezora chránit utajované skutocnosti).
 O vystavenie certifikátu poziada uchádzac Národnż bezpecnostnż úrad SR v
 súlade s § 54 zákona NR SR c. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovanżch
 skutocností a o zmene a doplnení niektorżch zákonov a podla § 3 ods. 2
 vyhlásky NBU SR c. 337/2004.
 ODDIEL IV: KONANIE
 IV.1) Metóda verejného obstarávania: Verejná sútaz.
 IV.2) Kritériá vyhodnotenia ponúk: Ekonomicky najvżhodnejsia ponuka,
 pokial ide o:
 Kritériá uvedené nizsie:
 1: Najnizsia cena za1kus vrátane 19 % DPH (v clenení cena trezora a cena
 za manipuláciu s trezorom na I. NP) - 80%
 2: Rżchlost zabezpecenia servisného zásahu v hodinách - 20%
 V zostupnom poradí priority: Áno.
 IV.3) Administratívne informácie
 IV.3.1) Evidencné císlo spisu, ktoré pridelil obstarávatel:
 VeLog-428/2004.
 IV.3.2) Podmienky získania sútaznżch podkladov a dodatocnżch podkladov:
 Je mozné získat do: 24.9.2004.
 IV.3.3) Lehota na dorucenie ponúk alebo ziadostí o úcast: 2.11.2004.
 Cas: 11:00.
 IV.3.5) Jazyk alebo jazyky, v ktorżch môzu byt vyhotovené ponuky alebo
 ziadosti o úcast: cesky slovensky.
 IV.3.6) Lehota viazanosti ponuky: Do: 14.1.2005.
 IV.3.7) Podmienky otvárania obálok s ponukami
 IV.3.7.1) Osoby oprávnené zúcastnit sa na otváraní obálok s ponukami:
 Otvárania obálok s ponukami sa môzu zúcastnit vsetci uchádzaci, ktorí
 predlozili ponuku v lehote podla bodu IV. 3. 3.), zastúpení statutárnym
 orgánom uchádzaca, príp. osobou ním splnomocnenou zúcastnit sa otvárania
 obálok s ponukami. Uchádzac sa preukáze preukazom totoznosti,
 splnomocnená osoba preukazom totoznosti a splnomocnením na zastupovanie.
 IV.3.7.2) Dátum, cas a miesto: 3.11.2004-10,00 stredoeurópskeho letného
 casu.
 Velitelstvo logistiky OS SR, Legionárska 5, 911 27 TRENCÍN, Slovenská
 republika - I. poschodie, miestnost c. 217.
 ODDIEL VI: DALSIE INFORMÁCIE
 VI.1) Toto oznámenie je nepovinné: Nie.
 VI.3) Táto zmluva sa tżka projektu/programu financovaného z fondov EÚ:
 Nie.
 VI.4) Dodatocné informácie: IV.1.3.1) Prior information notice
 concerning the same contract (if applicable)
 Oznámenie bolo uverejnené v Obchodnom vestníku CRc.19/2004-192301 z
 12.05.2004.
 Vżsledkom verejnej sútaze bude uzavretie rámcovej zmluvy, podla § 10,
 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní a § 269 a nasl. zákona c.513/1991
 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení, na dobu urcitú do 30.11.2009.
 Ciastkové zmluvy budú útvary a zariadenia ozbrojenżch síl SR uzatvárat na
 základe podmienok platnej rámcovej zmluvy typu - kúpnej zmluvy, podla §
 409 citovaného zákona c. 513/1991 Zb.
 Úspesnż uchádzac dodá obstarávatelovi návrh kodifikacnżch údajov predmetu
 obstarávania podla § 13 zákona c. 11/2004 Z. z. o brannej standardizácii,
 kodifikácii a státnom overovaní kvality vżrobkov a sluzieb na úcely
 obrany, STN ACodP-1 - prírucka NATO o kodifikácií a podla zásad
 kodifikacného systému SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Blizsie informácie mozno
 získat na Úrade pre obrannú standardizáciu, kodifikáciu a státne
 overovanie kvality Trencín (tel.c. 0960/332616, 332926).
 Uchádzac môze poziadat o vysvetlenie podmienok úcasti alebo sútaznżch
 podkladov najneskôr 12 dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk
 podla bodu IV. 3. 3.
 Sútazné podklady budú uchádzacom poskytnuté v lehote na adrese podla bodu
 I. 3., v termíne podla bodu IV.3.2), na základe ich písomnej ziadosti,
 príp. osobne v pracovnżch dnoch v case od 8,00 do 14,00 hod
 stredoeurópskeho letného casu.
 Obstarávatel pozaduje predlozit návrhy na plnenie jednotlivżch kritérií
 zo strany uchádzaca na samostatnom liste a vyhlásenie uchádzaca, ze
 súhlasí s podmienkami urcenżmi obstarávatelom. Návrhy a vyhlásenie musia
 byt potvrdené a podpísané uchádzacom alebo osobou oprávnenou konat za
 uchádzaca.
 Vsetky pozadované doklady predlozené uchádzacmi, musia byt originály,
 príp. úradne overené kópie, nie starsie ako 3 mesiace ku dnu predlozenia
 sútaznej ponuky, do termínu podla bodu IV. 3. 3.
 Obstarávatel si vyhradzuje právo zrusit verejnú sútaz v prípade, ak
 nastanú okolnosti uvedené v § 48 ods.1 a 2 zákona o verejnom obstarávaní
 a dalej pokracovat rokovacím konaním bez zverejnenia podla § 66 ods.1
 pís. e.) zákona o verejnom obstarávaní.
 VI.5) Dátum odoslania tohto oznámenia: 30.8.2004.
--------------------------------------------------------------------------------
       Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
    The Office for Official Publications of the European Communities
        The Federal Office of Foreign Trade Information
  Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung ausschreibung Ausschreibungen Ingenieure Öffentliche Ausschreibungen Datenbank Öffentliche Ausschreibungen Architekten Öffentliche Ausschreibungen Bau