Öffentliche Ausschreibungen Öffentliche Ausschreibung Auftragsbekanntmachungen

Home
Ausschreibungen, tagesaktuell
Ausschreibung: DeutschlandDeutschland
Ausschreibung: Ingenieure u. ArchitektenIngenieure u. Architekten
Ausschreibung: EDV, Hardware, SoftwareEDV-Hard- u. -Software
Ausschreibung: Hochbau, Tiefbau, Trockenbau, BauBauausschreibungen
Ausschreibung: Regionale ÜbersichtRegionale Übersicht
AusschreibungsarchivAusschreibungsarchiv
Kostenlose Services
Ausschreibung: Gastzugangkostenloser Gastzugang
Ausschreibung: Suche mittels CPV-CodesAusschreibungssuche mittels CPV-Codes
Ausschreibung: eMail, automatische, tagesaktuellAusschreibungen per eMail, automatische, tagesaktuell
Ausschreibung: Suchprofil, individuell, mit ErgebnisübersichtSuchprofil, individuell, mit Ergebnisübersicht
Abonnenten/Gäste
TED Online ZugangTED-DB Online Zugang
BfAI Online ZugangBfAI-DB Online Zugang
Anmeldung
Ausschreibung: TED - Alert, Leistungen/PreiseLeistungen/Preise, TED - Alert ab EUR 10,-/Monat
Ausschreibung: Anmeldung zu TED-AlertAnmeldung zu TED-Alert
Ausschreibung: Anmeldung zu BfAI-AlertAnmeldung zu BfAI-Alert
Info / Datenquellen / Datenbeschreibungen
Ausschreibung: Info zu TED-Alert und BfAI-AlertInfo TED-/BfAI-Alert
Ausschreibung: DatenbeschreibungDatenbeschreibung TED
Ausschreibung: CPV-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in TED-DBTED-DB; CPV-Codes
Ausschreibung: SIC-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in BfAI-DBBfAI-DB; SIC-Codes
Miscellaneous
Ausschreibung: VeröffentlichenAusschreibungen veröffentlichen
Ausschreibung: Integrieren Sie eine Ausschreibungsabfragen auf Ihrer Websitelink2us
RSS Feed 'Aktuelle Ausschreibungen / Auftragsbekanntmachungen    RSS Feed
    NewsReader Download
Ausschreibung: KontaktKontakt
Ausschreibung: DokumentenlieferserviceDokumentenlieferservice im Auftrag des AAVEG
Ausschreibung: LinksLinks
Ausschreibung: ImpressumImpressum
Ausschreibung: FirmenprofilFirmenprofil
   

Ausschreibungen u. Aufträge: Mülldeponie - B-Harelbeke
Mülldeponie.
Mit der Erdgasförderung verbundene Bohrungen.
Dokument Nr...................: 147808-2004
Veröffentlicht................: 03.09.2004
*
 VERGABEBEKANNTMACHUNG
 Bauauftrag
 I.1)	Offizieller Name und Anschrift des öffentlichen Auftraggebers: CV
 Imog, Intergemeentelijke Maatschappij voor Openbare Gezondheid, Att: dhr.
 Jacques Soenens, algemeen directeur, Kortrijksesteenweg 264, B-8530
 Harelbeke. Tel.: 056/71 61 17. Fax: 056/71 09 85. E-mail: Info@imog.be.
 URL: www.imog.be.
 II.1.8.1) Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV):
 45222110, 76310000.
 Beschreibung: Mülldeponie.
 Mit der Erdgasförderung verbundene Bohrungen.
 IV.3.3) Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder
 Teilnahmeanträge: 29.10.2004.
 IV.3.5) Sprache oder Sprachen, die für die Angebotslegung oder
 Teilnahmeanträge verwendet werden können: Niederländisch.
OT: AANKONDIGING VAN OPDRACHT
 Werken
 De opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (WHO):
 Ja.
 AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST
 I.1)	Officiële naam en adres van de aanbestedende dienst: CV Imog,
 Intergemeentelijke Maatschappij voor Openbare Gezondheid, Att: dhr.
 Jacques Soenens, algemeen directeur, Kortrijksesteenweg 264, B-8530
 Harelbeke. Tel.: 056/71 61 17. Fax: 056/71 09 85. E-mail: Info@imog.be.
 URL: www.imog.be.
 I.2)	Adres waar nadere inlichtingen verkrijgbaar zijn: Ecorem NV, Att:
 ir. Evert Vermaut, Kontichsesteenweg 38, B-2630 Aartselaar. Tel.: 03/871
 09 00. Fax: 03/871 09 01. E-mail: Evert.Vermaut@ecorem.be. URL:
 www.ecorem.be.
 I.3)	Adres waar bescheiden verkrijgbaar zijn: Ecorem NV, Att: ir. Evert
 Vermaut, Kontichsesteenweg 38, B-2630 Aartselaar. Tel.: 03/871 09 00.
 Fax: 03/871 09 01. E-mail: Evert.Vermaut@ecorem.be. URL: www.ecorem.be.
 I.4)	Adres voor indiening van offertes/aanvragen tot deelneming: Zelfde
 adres als I.1.
 I.5)	Type van aanbestedende dienst: Publiekrechtelijke instelling.
 AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT
 II.1) Beschrijving
 II.1.1) Aard van de opdracht voor de uitvoering van werken: Uitvoering
 met welke middelen ook van een werk dat aan de door de aanbestedende
 dienst vastgestelde eisen voldoet.
 II.1.4) Raamcontract: Neen.
 II.1.5) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
 Optimalisatie en uitbreiding stortgasonttrekkingsinstallatie.
 II.1.6) Beschrijving/voorwerp van de opdracht: De uit te voeren opdracht
 kadert in de definitieve afwerking van de categorie 1- en 2-stortplaats
 van de cv IMOG te Moen en heeft als onderwerp: de optimalisatie en
 uitbreiding van de stortgasonttrekkingsinfrastructuur van de stortplaats
 van de cv IMOG te Moen.
 II.1.7) Plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of
 verlening van de diensten: Stortplaats cv IMOG Moen, St. Pietersbruglaan
 1, B-8552 Zwevegem - Moen.
 NUTS-code: BE 254 (Kortrijk).
 NUTS-code: BE254.
 II.1.8) Nomenclatuur
 II.1.8.1) CPV-classificatie (Common Procurement Vocabulary): 45222110,
 76310000.
 II.1.8.2) Andere relevante nomenclatuur (CPA/NACE/CPC): CPC: categorie
 27: 91123 en 88450.
 II.1.9) Verdeling in percelen: Neen.
 II.1.10) Worden varianten in aanmerking genomen: Ja.
 II.2) Hoeveelheid of omvang van de opdracht
 II.2.1) Globale hoeveelheid of omvang: De opdracht omvat de
 optimalisatie en uitbreiding van de stortgasonttrekkingsinstallatie van
 de stortplaats van de cv IMOG te Moen.
 II.2.2) Opties. Tijdstip waarop zij kunnen worden uitgeoefend: Maximaal
 180 dagen.
 AFDELING III: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INFORMATIE
 III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
 III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen: De borgtocht wordt bepaald
 op 5 percent van de oorspronkelijke aannemingssom.
 III.2) Voorwaarden voor deelneming
 III.2.1) Inlichtingen betreffende de eigen situatie van de
 aannemers/leveranciers/dienstverleners en inlichtingen en formaliteiten
 die nodig zijn voor de beoordeling van de minimaal vereiste economische,
 financiële en technische capaciteit: Bepalingen uit de Belgische
 wetgeving betreffende de overheidsopdrachten zijn van toepassing.
 Meer bepaald art. 68 - 69 - 69bis - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 van het KB van
 8.1.1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken,
 leveringen en diensten.
 III.2.1.1) Juridische situatie - verlangde bewijsstukken: Bepalingen uit
 de Belgische wetgeving betreffende de overheidsopdrachten zijn van
 toepassing.
 Meer bepaald art. 68 - 69 - 69bis - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 van het KB van
 8.1.1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken,
 leveringen en diensten.
 III.2.1.2) Economische en financiële draagkracht - verlangde
 bewijsstukken: Bepalingen uit de Belgische wetgeving betreffende de
 overheidsopdrachten zijn van toepassing.
 Meer bepaald art. 68 - 69 - 69bis - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 van het KB van
 8.1.1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken,
 leveringen en diensten.
 III.2.1.3) Technische bekwaamheid - verlangde bewijsstukken: Bepalingen
 uit de Belgische wetgeving betreffende de overheidsopdrachten zijn van
 toepassing.
 Meer bepaald art. 68 - 69 - 69bis - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 van het KB van
 8.1.1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken,
 leveringen en diensten.
 AFDELING IV: PROCEDURE
 IV.1) Type van aanbestedingsprocedure: Onderhandeling.
 IV.1.1) De gegadigden zijn reeds geselecteerd: Neen.
 IV.2) Gunningscriteria: Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op:
 De in het bestek vermelde criteria.
 IV.3) Administratieve inlichtingen
 IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst:
 Besteknummer B07/065.370.
 IV.3.2) Bestekken en aanvullende stukken - voorwaarden voor verkrijging
 ervan: Verkrijgbaar tot: 26.10.2004.
 Prijs: 50,00 EUR.
 Voorwaarden en wijze van betaling: Het bestek ligt ter inzage tijdens
 werkdagen van 9:00 tot 12:30 en van 13:30 tot 17:00 bij het studiebureau
 Ecorem nv, Kontichsesteenweg 38, B-2630 Aartselaar.
 Na opvragen van het bestek en betaling van 50,00 EUR kan het bestek
 bekomen worden. Betaling kan cash op de burelen van Ecorem nv op
 bovenstaand adres of door overschrijving op ING 320-0246525-21. Indien
 het bestek naar de aanvrager moet opgestuurd worden, dienen bijkomend
 5,00 EUR voor de verzendingskosten betaald te worden.
 IV.3.3) Uiterste termijn voor ontvangst van offertes of aanvragen tot
 deelneming: 29.10.2004.
 IV.3.4) Verzending van uitnodigingen tot inschrijven aan geselecteerde
 gegadigden: Voorziene datum: 31.8.2004.
 IV.3.5) Taal of talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van de
 aanbieding of het verzoek tot deelneming: Nederlands.
 AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN
 VI.1) Vrijwillige publicatie: Ja.
 VI.3) Deze opdracht heeft betrekking op een project/programma dat door
 de fondsen van de EU wordt gefinancierd: Neen.
 VI.5) Datum van verzending van de aankondiging: 24.8.2004.
--------------------------------------------------------------------------------
       Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
    The Office for Official Publications of the European Communities
        The Federal Office of Foreign Trade Information
  Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung ausschreibung Ausschreibungen Ingenieure Öffentliche Ausschreibungen Datenbank Öffentliche Ausschreibungen Architekten Öffentliche Ausschreibungen Bau