Öffentliche Ausschreibungen Öffentliche Ausschreibung Auftragsbekanntmachungen

Home
Ausschreibungen, tagesaktuell
Ausschreibung: DeutschlandDeutschland
Ausschreibung: Ingenieure u. ArchitektenIngenieure u. Architekten
Ausschreibung: EDV, Hardware, SoftwareEDV-Hard- u. -Software
Ausschreibung: Hochbau, Tiefbau, Trockenbau, BauBauausschreibungen
Ausschreibung: Regionale ÜbersichtRegionale Übersicht
AusschreibungsarchivAusschreibungsarchiv
Kostenlose Services
Ausschreibung: Gastzugangkostenloser Gastzugang
Ausschreibung: Suche mittels CPV-CodesAusschreibungssuche mittels CPV-Codes
Ausschreibung: eMail, automatische, tagesaktuellAusschreibungen per eMail, automatische, tagesaktuell
Ausschreibung: Suchprofil, individuell, mit ErgebnisübersichtSuchprofil, individuell, mit Ergebnisübersicht
Abonnenten/Gäste
TED Online ZugangTED-DB Online Zugang
BfAI Online ZugangBfAI-DB Online Zugang
Anmeldung
Ausschreibung: TED - Alert, Leistungen/PreiseLeistungen/Preise, TED - Alert ab EUR 10,-/Monat
Ausschreibung: Anmeldung zu TED-AlertAnmeldung zu TED-Alert
Ausschreibung: Anmeldung zu BfAI-AlertAnmeldung zu BfAI-Alert
Info / Datenquellen / Datenbeschreibungen
Ausschreibung: Info zu TED-Alert und BfAI-AlertInfo TED-/BfAI-Alert
Ausschreibung: DatenbeschreibungDatenbeschreibung TED
Ausschreibung: CPV-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in TED-DBTED-DB; CPV-Codes
Ausschreibung: SIC-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in BfAI-DBBfAI-DB; SIC-Codes
Miscellaneous
Ausschreibung: VeröffentlichenAusschreibungen veröffentlichen
Ausschreibung: Integrieren Sie eine Ausschreibungsabfragen auf Ihrer Websitelink2us
RSS Feed 'Aktuelle Ausschreibungen / Auftragsbekanntmachungen    RSS Feed
    NewsReader Download
Ausschreibung: KontaktKontakt
Ausschreibung: DokumentenlieferserviceDokumentenlieferservice im Auftrag des AAVEG
Ausschreibung: LinksLinks
Ausschreibung: ImpressumImpressum
Ausschreibung: FirmenprofilFirmenprofil
   

Ausschreibungen u. Aufträge: Komplett- oder Teilbauleistungen im Hochbau sowie Tiefbauarbeiten - DK-Charlottenlund
Komplett- oder Teilbauleistungen im Hochbau sowie Tiefbauarbeiten.
Dokument Nr...................: 147796-2004
Veröffentlicht................: 03.09.2004
*
 VERGABEBEKANNTMACHUNG
 Bauauftrag
 I.1)	Offizieller Name und Anschrift des öffentlichen Auftraggebers:
 Gentofte Kommune - JURA, Att: Sille Schyberg, Bernstorffsvej 161, DK-2920
 Charlottenlund. Tel.: 3998 0000. Fax: 3998 0004. E-mail: SIS@gentofte.dk.
 II.1.8.1) Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV): 45200000.
 Beschreibung: Komplett- oder Teilbauleistungen im Hochbau sowie
 Tiefbauarbeiten.
 IV.3.3) Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder
 Teilnahmeanträge: 4.10.2004. Uhrzeit: 12:00.
 IV.3.5) Sprache oder Sprachen, die für die Angebotslegung oder
 Teilnahmeanträge verwendet werden können: Dänisch.
OT: UDBUDSBEKENDTGØRELSE
 Bygge- og anlægskontrakt
 Kontrakten er omfattet af aftalen om offentlige indkøb (GPA): Nej.
 DEL I: ORDREGIVENDE MYNDIGHED
 I.1)	Den ordregivende myndigheds officielle navn og adresse: Gentofte
 Kommune - JURA, Att.: Sille Schyberg, Bernstorffsvej 161, DK-2920
 Charlottenlund. Telefon: 3998 0000. Fax: 3998 0004. E-postadresse:
 SIS@gentofte.dk.
 I.2)	Adresse, hvor der kan fås yderligere oplysninger: NOVA 5 arkitekter
 a/s, Att.: Anders Dragheim, Sankt Annæ Passage G, DK-1262 København K.
 Telefon: 3393 0880. Fax: 3393 0292. E-postadresse: nova5@nova5.dk.
 Internetadresse (URL): www.nova5.dk.
 I.3)	Adresse, hvor der kan fås dokumentation: NOVA 5 arkitekter a/s,
 Att.: Anders Dragheim, Sankt Annæ Passage G, DK-1262 København K.
 Telefon: 3393 0880. Fax: 3393 0292. E-postadresse: nova5@nova5.dk.
 Internetadresse (URL): www.nova5.dk.
 I.4)	Adresse, som bud/anmodninger om deltagelse skal sendes til:
 Gentofte Kommune - Byggestyringssektionen, Att.: Jimmy Svantemann,
 værelse 329, Bernstorffsvej 161, DK-2920 Charlottenlund. Telefon: 3998
 0000. E-postadresse: jis@gentofte.dk.
 I.5)	Type ordregivende myndighed: Regional/lokal myndighed.
 DEL II: KONTRAKTENS GENSTAND
 II.1) Beskrivelse
 II.1.1) Type bygge- og anlægskontrakt: Udførelse.
 II.1.4) Rammeaftale: Nej.
 II.1.5) Den ordregivende myndigheds betegnelse for aftalen:
 Bygningsfornyelse af Det Gule Palæ, Ordrup Jagtvej 4 C - 8 H, DK-2920
 Charlottenlund.
 II.1.6) Beskrivelse/kontraktens genstand: Renovering af tre bygninger i
 to etager med delvis udnyttet tagetage og fuld kælder, der er 94 boliger
 og et erhvervslejemål. Byggeriet er opført i 1918-26 i murværk med
 tegltag, det samlede etageareal er 6 161 m2.
 Der etableres nyt køkken og bad i alle boliger, bad primært i form af
 tårnbygninger påbygget bygningerne. Tag renoveres og facade isoleres
 udvendigt med mineraluld og puds. Yderligere renoveres kloak og
 installationer.
 Renoveringen er planlagt som et tidligt udbud opdelt i 4 storentrepriser.
 De valgte entreprenører skal samarbejde med rådgiver om færdiggørelsen af
 rådgivers projektering.
 Entreprenørerne skal planlægge, udføre og styre entrepriserne efter
 principperne i Trimmet Byggeri, jf. "Erhvervs- og Boligministeriets
 Vejledning i Byggelogistik".
 De udbudte entrepriser omfatter (se mere beskrivende oplysninger
 vedrørende delaftaler):
 A. Råhus
 B. Komplettering
 C. Installationer
 D. Præfabrikerede badekabiner.
 Af entreprenørens anmodning om prækvalifikation skal det tydeligt og
 klart fremgå hvilken/hvilke entreprise(r), man ønsker at blive
 prækvalificeret til og dermed få mulighed for at afgive tilbud på.
 II.1.7) Leverings- eller udførelsessted for bygge- eller anlægsarbejdet,
 varerne eller tjenesteydelserne: Det Gule Palæ, Ordrup Jagtvej 4 C - 8 H,
 DK 2920-Charlottenlund.
 NUTS-kode: DK002.
 II.1.8) Nomenklatur
 II.1.8.1) CPV-klassifikation (Common Procurement Vocabulary): 45200000.
 II.1.9) Opdeling i delaftaler: Ja.
 Der kan afgives bud på: Alle delaftaler.
 Én delaftale.
 Flere delaftaler.
 II.1.10) Vil varianter blive taget i betragtning: Ja.
 II.2) Ordrens mængde eller omfang
 II.2.1) Samlet mængde eller omfang: Renovering af 6 161 m2 etageareal,
 nuværende 94 boliger, fremtidig 92 boliger samt et erhvervslejemål.
 II.2.2) Optioner. Angiv, hvornår de kan gøres gældende: Ikke relevant.
 Oplysninger vedrørende delaftaler
 Delaftale nr.: 1 - Entreprise A
 1) Nomenklatur
 1.1)	CPV-klassifikationer (Common Procurement Vocabulary): 45200000.
 2) Kort beskrivelse: A. Råhus - byggeplads-, jord-, kloak-, beton- og
 murerarbejder samt facadeisolering.
 3) Omfang eller mængde: Byggeplads: Indretning og drift af byggeplads og
 stillads for alle 4 storentrepriser.
 Jordarbejder: Udgravning for fundamenter til badetårne samt kloak og
 installationer i terræn.
 Kloakarbejder: Renovering og delvis udskiftning af eksisterende
 kloakanlæg i terræn.
 Betonarbejder: Fundamenter til 13 badetårne. Etagedæk til 32 indeliggende
 badeværelser.
 Murerarbejder: Indvendige opmurings-, pudse- og flisearbejder i 92 nye
 køkkener og 32 indeliggende badeværelser samt reparationsarbejder i
 kældre og boligernes værelser. Reparation af facademurværk og fjernelse
 af facadepuds. Etablering af adgang til badetårne gennem eksisterende
 facade.
 Let facadeisolering: Udvendig isolering og ny facadepuds på alle
 bygninger.
 Delaftale nr.: 2 - Entreprise B
 1) Nomenklatur
 1.1)	CPV-klassifikationer (Common Procurement Vocabulary): 45200000.
 2) Kort beskrivelse: B. Komplettering - tømrer-, tag-, snedker-,
 blikkelslager- og malerarbejde.
 3) Omfang eller mængde: Tømrerarbejde: Opsætning af lette gipsvægge,
 reparation og lægning af trægulve m.v.
 Tagarbejde: Ændring og delvis udskiftning af spærkonstruktion, herunder
 isolering, undertag samt lægtning, udbedring af kviste og tagvinduer.
 Rensning, omlægning samt udskiftning af tagsten.
 Snedkerarbejde: Montering og levering af køkkener, inventar, døre,
 fodlister, gerichter samt andet listearbejde.
 Blikkenslagerarbejde: Udskiftning af tagrender og nedløbsrør samt
 blikarbejde ved kviste.
 Malerarbejde: Malerbehandling af gulve, vægge, træværk, lofter og vinduer.
 Delaftale nr.: 3 - Entreprise C
 1) Nomenklatur
 1.1)	CPV-klassifikationer (Common Procurement Vocabulary): 45200000.
 2) Kort beskrivelse: C. Installationer - badeværelsesinstallationer,
 køkkeninstallationer, varme, afløb, vand, gas, ventilation, el.
 3) Omfang eller mængde: Badeværelsesinstallationer: Installationer til
 indeliggende baderum samt tilslutning til installationer i
 badeværelseskabiner.
 Køkkeninstallationer: Installationer til køkkener.
 Varme: Reparation og delvis udskiftning af installationer til
 varmeforsyningsanlægget samt supplerende radiatorer.
 Afløb: Ny afløbsinstallation i lejligheder og fællesarealer.
 Vand: Ny installation for varmt og koldt brugsvand til lejlighederne samt
 fællesarealer.
 Gas: Demontering og aflukning af eksisterende gasinstallationer.
 Ventilation: Nyt mekanisk ventilationsanlæg til køkken og badeværelser.
 El: Ny elinstallation til køkken og bad. Reparation og delvis udskiftning
 af eksisterende elinstallationer i øvrige værelser og fællesarealer.
 Delaftale nr.: 4 - Entreprise D
 1) Nomenklatur
 1.1)	CPV-klassifikationer (Common Procurement Vocabulary): 45200000.
 2) Kort beskrivelse: D. Præfabrikerede badekabiner - Levering og
 montering af industrielt fremstillede badekabiner.
 3) Omfang eller mængde: Levering og montering af 39 industrielt
 fremstillede dobbelte badekabiner opstillet på eks. fundament i 13 stk.
 tre etager høje tårne.
 Inklusive isolering og udvendig betonelement/pudsfacade samt tagopbygning.
 Badekabinerne leveres med intern installation for afløb, vand, varme og
 el.
 DEL III: RETLIGE, ØKONOMISKE, FINANSIELLE OG TEKNISKE OPLYSNINGER
 III.1) Betingelser i relation til kontrakten
 III.1.1) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges: Fremgår af
 udbudsmaterialet.
 III.1.2) De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller
 henvisninger til retsforskrifter, hvoraf de fremgår: Fremgår af
 udbudsmaterialet.
 III.1.3) Retlig form, som kræves af den sammenslutning af entreprenører,
 leverandører eller tjenesteydere, ordren tildeles: Såfremt flere
 entreprenører går sammen om en eller flere entrepriser, hæfter de
 solidarisk herfor.
 III.2) Betingelser for deltagelse
 III.2.1) Oplysninger om leverandørens/entreprenørens/tjenesteyderens
 egne forhold og de nødvendige oplysninger og formaliteter til vurdering
 af den krævede minimumskapacitet af økonomisk, finansiel og teknisk art:
 Anmodning om prækvalifikation skal afleveres i en særlig mappe, der
 rekvireres hos NOVA 5 arkitekter a/s. I mappen vil der forefindes
 faneblade med inddeling, jf. nedenfor a - j. Skema til brug for tro og
 love-erklæring (a) samt skema til nøgletal (f) er vedlagt og skal
 benyttes og udfyldes ved anmodning om prækvalifikation.
 Såfremt den krævede dokumentation ikke fremsendes i fuldt omfang (punkt a
 - j nedenfor), vil anmodningen ikke være konditionsmæssig og derfor
 afvises.
 Udbyder er berettiget til at bede om hele regnskaber, hvis ikke de
 fremsendte nøgletal skønnes tilstrækkelige til gennemførelsen af
 egnethedsvurderingen.
 III.2.1.1) Retlig situation - krævet dokumentation: a) Tro og
 love-erklæring på at tilbudsgiveren ikke har ubetalt forfalden gæld til
 offentlige myndigheder i Danmark på over 100 000 DKK. Se skema i mappen.
 b) Serviceattest: Højst 3 måneder gammel serviceattest (regnet fra
 aflevering af prækvalifikationsanmodningen). Serviceattesten rekvireres
 fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, Kampmannsgade 1, DK-1780 København V,
 tlf.: 33 30 77 00, telefax: 33 32 44 80, eller for udenlandske
 tilbudsgivere sådanne dokumenter, som tilsammen har samme bevismæssige
 funktion som en serviceattest.
 c) Redegørelse for ejerforhold i tilbudsgiverens virksomhed, herunder
 generel firmabeskrivelse og organisation samt adresse, telefon, fax,
 e-mail og kontaktperson.
 III.2.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet - krævet dokumentation: d)
 Bankerklæring (dvs. udtalelse/soliditetserklæring) fra bankforbindelse om
 dennes vurdering af den pågældende virksomheds økonomiske situation.
 e) Forsikringscertifikat (erhvervsansvarsforsikring).
 f) Revisorpåtegnede nøgletal fra de sidste tre årsregnskaber, herunder:
 1. Virksomhedens omsætning gennem de sidste 3 år for sådanne opgaver som
 opgaven vedrører
 2. Virksomhedens samlede omsætning
 3. Virksomhedens samlede aktiver gennem de sidste 3 år
 4. Virksomhedens balance, herunder egenkapital gennem de sidste 3 år.
 Se skema i mappen.
 III.2.1.3) Teknisk kapacitet - krævet dokumentation: g) Erklæring om
 tjenesteyderens årlige gennemsnitlige antal beskæftigede gennem de sidste
 tre år samt hvilket fag de ansatte er uddannet til at varetage.
 h) Referenceliste for tilsvarende ydelser som de anmoder ønske at blive
 prækvalificeret til, præsteret over for andre offentlige myndigheder
 og/eller private inden for de seneste 5 år med angivelse af
 entreprisesum, kontaktperson og telefonnummer.
 i) Dokumentation for erfaringer med partnering og tidligt udbud og
 Trimmet byggeri.
 j) Oplysning om hvor stor en del af kontrakten, som tjenesteyderen agter
 at give i underleverance.
 DEL IV: PROCEDURER
 IV.1) Type procedure: Begrænset udbud.
 IV.1.1) Er ansøgere allerede blevet udvalgt: Nej.
 IV.1.4) Antal virksomheder, som den ordregivende myndighed agter at
 opfordre til at afgive bud: Mindste antal: 5 - Største antal: 7.
 IV.2) Tildelingskriterier: Det økonomisk mest fordelagtige bud vurderet
 på grundlag af:
 De i udbudsmaterialet anførte kriterier.
 IV.3) Administrative oplysninger
 IV.3.3) Frist for modtagelse af bud eller anmodninger om deltagelse:
 4.10.2004. Klokkeslæt: 12:00.
 IV.3.4) Afsendelse af opfordringer til at afgive bud til de udvalgte
 ansøgere: Anslået dato: 18.10.2004.
 IV.3.5) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af bud eller anmodninger om
 deltagelse: Dansk.
 IV.3.7) Fremgangsmåden ved åbning af bud
 IV.3.7.1) Personer, der må være til stede ved åbningen af bud: Ikke
 relevant.
 DEL VI: ANDRE OPLYSNINGER
 VI.1) Ikke-påkrævet udbudsbekendtgørelse: Nej.
 VI.3) Kontrakten vedrører et projekt/program, der finansieres af EU"s
 strukturfonde: Nej.
 VI.4) Yderligere oplysninger: II.3) Kontraktens varighed eller frist for
 dens udførelse: Periode i måneder 20-25.
 III.3.1) Er udførelsen forbeholdt en bestemt profession: Hvis ja,
 henvisning til den relevante lov eller administrative bestemmelse: Ikke
 relevant.
 IV.3.2) Betingelser for at få udbudsmaterialet og yderligere dokumenter:
 Pris (i givet fald): Ikke relevant.
 VI.5) Dato for afsendelse af bekendtgørelsen: 27.8.2004.
--------------------------------------------------------------------------------
       Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
    The Office for Official Publications of the European Communities
        The Federal Office of Foreign Trade Information
  Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung ausschreibung Ausschreibungen Ingenieure Öffentliche Ausschreibungen Datenbank Öffentliche Ausschreibungen Architekten Öffentliche Ausschreibungen Bau