Öffentliche Ausschreibungen Öffentliche Ausschreibung Auftragsbekanntmachungen

Home
Ausschreibungen, tagesaktuell
Ausschreibung: DeutschlandDeutschland
Ausschreibung: Ingenieure u. ArchitektenIngenieure u. Architekten
Ausschreibung: EDV, Hardware, SoftwareEDV-Hard- u. -Software
Ausschreibung: Hochbau, Tiefbau, Trockenbau, BauBauausschreibungen
Ausschreibung: Regionale ÜbersichtRegionale Übersicht
AusschreibungsarchivAusschreibungsarchiv
Kostenlose Services
Ausschreibung: Gastzugangkostenloser Gastzugang
Ausschreibung: Suche mittels CPV-CodesAusschreibungssuche mittels CPV-Codes
Ausschreibung: eMail, automatische, tagesaktuellAusschreibungen per eMail, automatische, tagesaktuell
Ausschreibung: Suchprofil, individuell, mit ErgebnisübersichtSuchprofil, individuell, mit Ergebnisübersicht
Abonnenten/Gäste
TED Online ZugangTED-DB Online Zugang
BfAI Online ZugangBfAI-DB Online Zugang
Anmeldung
Ausschreibung: TED - Alert, Leistungen/PreiseLeistungen/Preise, TED - Alert ab EUR 10,-/Monat
Ausschreibung: Anmeldung zu TED-AlertAnmeldung zu TED-Alert
Ausschreibung: Anmeldung zu BfAI-AlertAnmeldung zu BfAI-Alert
Info / Datenquellen / Datenbeschreibungen
Ausschreibung: Info zu TED-Alert und BfAI-AlertInfo TED-/BfAI-Alert
Ausschreibung: DatenbeschreibungDatenbeschreibung TED
Ausschreibung: CPV-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in TED-DBTED-DB; CPV-Codes
Ausschreibung: SIC-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in BfAI-DBBfAI-DB; SIC-Codes
Miscellaneous
Ausschreibung: VeröffentlichenAusschreibungen veröffentlichen
Ausschreibung: Integrieren Sie eine Ausschreibungsabfragen auf Ihrer Websitelink2us
RSS Feed 'Aktuelle Ausschreibungen / Auftragsbekanntmachungen    RSS Feed
    NewsReader Download
Ausschreibung: KontaktKontakt
Ausschreibung: DokumentenlieferserviceDokumentenlieferservice im Auftrag des AAVEG
Ausschreibung: LinksLinks
Ausschreibung: ImpressumImpressum
Ausschreibung: FirmenprofilFirmenprofil
   

Ausschreibungen u. Aufträge: Bautischler- und Zimmermannsarbeiten aus Holz - CZ-Liberec
Bautischler- und Zimmermannsarbeiten aus Holz.
Abbruch von Gebäuden sowie allgemeine Abbruch- und Erdbewegungsarbeiten.
Baureifmachung und Abräumung.
Dokument Nr...................: 147753-2004
Veröffentlicht................: 03.09.2004
*
 VERGABEBEKANNTMACHUNG
 Bauauftrag
 I.1)	Offizieller Name und Anschrift des öffentlichen Auftraggebers:
 Libereckż kraj, Att: Ing. Jaroslav Zámecník CSc., U Jezu 642, CZ-46180
 Liberec. Tel.: +420485226487. Fax: +420485226330. URL: www.kraj-lbc.cz.
 II.1.8.1) Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV):
 20300000, 45111200, 45110000.
 Beschreibung: Bautischler- und Zimmermannsarbeiten aus Holz.
 Baureifmachung und Abräumung.
 Abbruch von Gebäuden sowie allgemeine Abbruch- und Erdbewegungsarbeiten.
 IV.3.3) Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder
 Teilnahmeanträge: 25.10.2004. Uhrzeit: 08:00.
 IV.3.5) Sprache oder Sprachen, die für die Angebotslegung oder
 Teilnahmeanträge verwendet werden können: Tschechisch.
OT: VYHLÁSENÍ ZAKÁZKY
 Stavební práce
 Na tuto zakázku se vytahuje Mezivládní dohoda o zadávání verejnżch
 zakázek (GPA): Ne.
 ODDÍL I: ZADAVATEL
 I.1)	Úrední název a adresa zadavatele: Libereckż kraj, K rukám: Ing.
 Jaroslav Zámecník CSc., U Jezu 642, CZ-46180 Liberec. Tel.:
 +420485226487. Fax: +420485226330. URL: www.kraj-lbc.cz.
 I.2)	Adresa, na které lze získat dalsí informace: Stejná jako v bode I.1.
 I.3)	Adresa, na které lze získat dokumentaci: Libereckż kraj, K rukám:
 Ing. Jaroslav Zámecník CSc., U Jezu 642, CZ-461 80 Liberec. Tel.:
 +420485226487. Fax: +420485226330.
 I.4)	Adresa, na kterou musí bżt zaslány nabídky/zádosti o úcast:
 Libereckż kraj, K rukám: Ing. Jaroslav Zámecník CSc., U Jezu 642, CZ-461
 80 Liberec. Tel.: +420485226487. Fax: +420485226330.
 I.5)	Druh zadavatele: Na regionální/místní úrovni.
 ODDÍL II: PREDMET ZAKÁZKY
 II.1) Popis
 II.1.1) Druh zakázky na stavební práce: Provedení.
 II.1.4) Jedná se o rámcovou dohodu: Ne.
 II.1.5) Název pridelenż zakázce zadavatelem: Jizerská magistrála pro
 pesí turistiku.
 II.1.6) Popis/predmet zakázky: Úprava 42,3 km turistickżch stezek v CHKO
 Jizerské hory, technické úpravy (zpevnení cest a pesin, mostky a lávky,
 hatové chodníky), vybavovací predmety, rozcestníky, infotabule.
 II.1.7) Místo stavebních prací, místo dodání nebo plnení: Libereckż kraj.
 II.1.8) Nomenklatura
 II.1.8.1) Spolecnż slovník pro verejné zakázky (CPV): 20300000,
 45111200, 45110000.
 II.1.9) Rozdelení do polozek: Ne.
 II.1.10) Budou prijímány varianty: Ne.
 II.3) Doba trvání zakázky nebo lhuta pro dokoncení: Pocínaje: 1.12.2004
 - Konce: 30.9.2006.
 ODDÍL III: PRÁVNÍ, HOSPODÁRSKÉ, FINANCNÍ A TECHNICKÉ INFORMACE
 III.1) Podmínky vztahující se k zakázce
 III.1.2) Hlavní podmínky financování a platby a/nebo odkaz na príslusná
 ustanovení: Splatnost danovżch dokladu minimálne 30 dnu od data vystavení.
 III.2) Podmínky úcasti
 III.2.1) Informace tżkající se osobní situace zhotovitele, dodavatele
 nebo poskytovatele sluzeb a informace a formality nezbytné pro hodnocení
 minimální pozadované hospodárské, financní a technické kapacity:
 Zadavatel nepozaduje.
 III.2.1.2) Hospodárská a financní kapacita - pozadovanż zpusob
 prokázání: § 32 odst. 1) písm. a),c).
 III.2.1.3) Technická kapacita - pozadovanż zpusob prokázání: § 33 odst.
 1) písm. a) body 1, 2, 3, 4.
 III.3) Podmínky vztahující se pouze na zakázky na sluzby
 III.3.2) Právnické osoby musí uvádet jména a profesní kvalifikaci
 pracovníku odpovednżch za provedení zakázky: Ano.
 ODDÍL IV: RÍZENÍ
 IV.1) Druh rízení: Otevrené.
 IV.1.1) Zájemci byli jiz vybráni: Ne.
 IV.2) Kritéria pro zadání zakázky: Hospodársky nejvżhodnejsí nabídka z
 hlediska:
 Kritérií uvedenżch níze:
 1: Nabídková cena - váha kritéria: 40 %
 2: Zkusenosti s obdobnżmi zakázkami, reference - váha kritéria: 25 %
 3: Smluvní úprava záruky za jakost díla - váha kritéria: 25 %
 4: Smluvní úprava zajistovacích a sankcních instrumentu - váha kritéria:
 10 %
 V sestupném poradí podle dulezitosti: Ano.
 IV.3) Administrativní informace
 IV.3.1) Spisové císlo pridelené zadavatelem: 0417830.
 IV.3.2) Podmínky pro získání zadávací dokumentace a dalsích dokumentu:
 Lze získat do: 15.10.2004.
 Cena: 4000,00 CZK.
 Podmínky a zpusob platby: V hotovosti pri vyzvednutí.
 IV.3.3) Lhuta pro prijetí nabídek nebo zádostí o úcast: 25.10.2004. Cas:
 08:00.
 IV.3.5) Jazyk nebo jazyky, ve kterżch mohou bżt nabídky nebo zádosti o
 úcast vypracovány: cestina.
 IV.3.6) Lhuta, po kterou je uchazec svou nabídkou vázán: Do: 1.3.2005.
 IV.3.7) Podmínky pro otevrení nabídek
 IV.3.7.1) Osoby oprávnené k tomu, aby byly prítomny otevírání nabídek:
 Zástupci uchazecu, clenové hodnotící komise a príp. dalsí zástupci
 zadavatele.
 IV.3.7.2) Den, cas a místo: 25.10.2004-09:00:00.
 V sídle zadavatele.
 ODDÍL VI: DALSÍ INFORMACE
 VI.1) Nepovinné vyhlásení: Ne.
 VI.3) Zakázka se vztahuje k projektu/programu financovanému z prostredku
 EU: Ano.
 SROP - Projekt "Jizerská magistrála pro pesí turistiku".
 VI.4) Dalsí informace: II.1.7) Místo stavebních prací, místo dodání nebo
 plnení:
 Kód NUTS CZ 051
 IV.3.2) Podmínky pro získání zadávací dokumentace a dalsích dokumentu:
 Lze získat do: 15.10.2004 14:00:00.
 VI.5) Den odeslání tohoto vyhlásení: 31.8.2004.
--------------------------------------------------------------------------------
       Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
    The Office for Official Publications of the European Communities
        The Federal Office of Foreign Trade Information
  Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung ausschreibung Ausschreibungen Ingenieure Öffentliche Ausschreibungen Datenbank Öffentliche Ausschreibungen Architekten Öffentliche Ausschreibungen Bau