Öffentliche Ausschreibungen Öffentliche Ausschreibung Auftragsbekanntmachungen

Home
Ausschreibungen, tagesaktuell
Ausschreibung: DeutschlandDeutschland
Ausschreibung: Ingenieure u. ArchitektenIngenieure u. Architekten
Ausschreibung: EDV, Hardware, SoftwareEDV-Hard- u. -Software
Ausschreibung: Hochbau, Tiefbau, Trockenbau, BauBauausschreibungen
Ausschreibung: Regionale ÜbersichtRegionale Übersicht
AusschreibungsarchivAusschreibungsarchiv
Kostenlose Services
Ausschreibung: Gastzugangkostenloser Gastzugang
Ausschreibung: Suche mittels CPV-CodesAusschreibungssuche mittels CPV-Codes
Ausschreibung: eMail, automatische, tagesaktuellAusschreibungen per eMail, automatische, tagesaktuell
Ausschreibung: Suchprofil, individuell, mit ErgebnisübersichtSuchprofil, individuell, mit Ergebnisübersicht
Abonnenten/Gäste
TED Online ZugangTED-DB Online Zugang
BfAI Online ZugangBfAI-DB Online Zugang
Anmeldung
Ausschreibung: TED - Alert, Leistungen/PreiseLeistungen/Preise, TED - Alert ab EUR 10,-/Monat
Ausschreibung: Anmeldung zu TED-AlertAnmeldung zu TED-Alert
Ausschreibung: Anmeldung zu BfAI-AlertAnmeldung zu BfAI-Alert
Info / Datenquellen / Datenbeschreibungen
Ausschreibung: Info zu TED-Alert und BfAI-AlertInfo TED-/BfAI-Alert
Ausschreibung: DatenbeschreibungDatenbeschreibung TED
Ausschreibung: CPV-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in TED-DBTED-DB; CPV-Codes
Ausschreibung: SIC-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in BfAI-DBBfAI-DB; SIC-Codes
Miscellaneous
Ausschreibung: VeröffentlichenAusschreibungen veröffentlichen
Ausschreibung: Integrieren Sie eine Ausschreibungsabfragen auf Ihrer Websitelink2us
RSS Feed 'Aktuelle Ausschreibungen / Auftragsbekanntmachungen    RSS Feed
    NewsReader Download
Ausschreibung: KontaktKontakt
Ausschreibung: DokumentenlieferserviceDokumentenlieferservice im Auftrag des AAVEG
Ausschreibung: LinksLinks
Ausschreibung: ImpressumImpressum
Ausschreibung: FirmenprofilFirmenprofil
   

Ausschreibungen u. Aufträge: Bürogebäude - NL-Den Haag
Bürogebäude.
Elektrotechnikinstallation.
Maschinentechnische Installationsarbeiten.
Dokument Nr...................: 147742-2004
Veröffentlicht................: 03.09.2004
*
 VORINFORMATION
 Bauauftrag
 I.1)	Offizieller Name und Anschrift des öffentlichen Auftraggebers:
 Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,
 Rijksgebouwendienst, Directie Projecten, Att: de heer ir. H.G.P. van
 Langen, Postbus 20952, NL-2500 EZ "s-Gravenhage. Tel.: +31 (0)70 339 50
 70. Fax: +31 (0)70 339 12 30.
 II.3.1) Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV): 45213150,
 45351000, 45315100.
 Beschreibung: Bürogebäude.
 Maschinentechnische Installationsarbeiten.
 Elektrotechnikinstallation.
 II.6) Voraussichtlicher Beginn: Des Verfahrens: 15.10.2004.
OT: ENUNTIATIEVE AANKONDIGING
 Werken
 De opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (WHO):
 Ja.
 AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST
 I.1)	Officiële naam en adres van de aanbestedende dienst: Ministerie van
 Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,
 Rijksgebouwendienst, Directie Projecten, Att: de heer ir. H.G.P. van
 Langen, Postbus 20952, NL-2500 EZ "s-Gravenhage. Tel.: +31 (0)70 339 50
 70. Fax: +31 (0)70 339 12 30.
 I.3)	Type van aanbestedende dienst: Centrale overheid.
 AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT - WERKEN
 II.2) Plaats van uitvoering: Schedeldoekshaven te NL-"s-Gravenhage.
 II.3) Nomenclatuur
 II.3.1) CPV-classificatie (Common Procurement Vocabulary): 45213150,
 45351000, 45315100.
 II.4) Aard en omvang van de werken: Het werk betreft het
 renoveren/verbouwen van een kantoorgebouw voor het ministerie van
 Justitie, Dienst Justitiële Inrichtingen, met een totaal
 brutovloeroppervlak van circa 12 000 m². Het werk wordt in drie percelen
 als volgt verdeeld:
 Perceel 1: de bouwkundige, constructieve en transporttechnische werken.
 Perceel 2: de werktuigbouwkundige en sanitairtechnische werken.
 Perceel 3: de elektrotechnische werken.
 Het werk zal per perceel worden gegund. Inschrijven op samengevoegde
 percelen wordt niet toegestaan.
 II.6) Voorziene data: Begin van de aanbestedingsprocedure: 15.10.2004.
 II.8) Belangrijkste financierings en betalingswijze: Een (tijdelijke)
 combinatie van inschrijvers wordt toegestaan, mits de combinatie na
 gunning een rechtsvorm naar Nederlands recht aanneemt van vennootschap
 onder firma. Bij een combinatie dienen alle leden bij aanmelding
 schriftelijk te verklaren dat zij zowel gezamenlijk als hoofdelijk
 aansprakelijk zullen zijn voor de financiële en technische uitvoering van
 de opdracht. Een inschrijver mag zich per perceel slechts eenmaal al dan
 niet in combinatie met een andere inschrijver aanmelden. Ondernemingen
 die tot één bedrijf behoren, kunnen tezamen niet meer dan één uitnodiging
 per perceel ontvangen. Als zekerheidstelling zal bij gunning van het werk
 een bankgarantie van de inschrijver worden verlangd. De voorwaarden ten
 aanzien van de betalingen en prijsherziening worden vermeld in de
 aanbestedingsstukken.
 II.9) Overige inlichtingen: Bedrijven die zich vóór de datum van deze
 publicatie reeds bij de aanbestedende dienst of één van haar adviseurs
 als gegadigde hebben aangemeld kunnen hieraan geen enkel recht ontlenen,
 maar zullen zich opnieuw overeenkomstig de in deze publicatie aangegeven
 procedure moeten aanmelden. Nadere informatie zal in de aankondiging
 worden vermeld.
 II.5) Geschatte kosten (excl. BTW) van het voorgestelde werk: De raming
 is voorbehouden aan de aanbestedende dienst.
 II.6) Voorziene data:
 Versturen van de uitnodigingen voor offerte naar geselecteerde partijen:
 medio november 2004.
 Opstellen offertes gegadigde partijen: medio december 2004.
 Gunning van het werk: medio januari 2005.
 Aanvang bouw: medio februari 2005.
 II.7) Voorziene voltooiingsdatum:
 Oplevering van het werk: medio juli 2005.
 AFDELING IV: ADMINISTRATIEVE INFORMATIE
 AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN
 VI.3) Datum van verzending van deze aankondiging: 27.8.2004.
--------------------------------------------------------------------------------
       Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
    The Office for Official Publications of the European Communities
        The Federal Office of Foreign Trade Information
  Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung ausschreibung Ausschreibungen Ingenieure Öffentliche Ausschreibungen Datenbank Öffentliche Ausschreibungen Architekten Öffentliche Ausschreibungen Bau