Öffentliche Ausschreibungen Öffentliche Ausschreibung Auftragsbekanntmachungen

Home
Ausschreibungen, tagesaktuell
Ausschreibung: DeutschlandDeutschland
Ausschreibung: Ingenieure u. ArchitektenIngenieure u. Architekten
Ausschreibung: EDV, Hardware, SoftwareEDV-Hard- u. -Software
Ausschreibung: Hochbau, Tiefbau, Trockenbau, BauBauausschreibungen
Ausschreibung: Regionale ÜbersichtRegionale Übersicht
AusschreibungsarchivAusschreibungsarchiv
Kostenlose Services
Ausschreibung: Gastzugangkostenloser Gastzugang
Ausschreibung: Suche mittels CPV-CodesAusschreibungssuche mittels CPV-Codes
Ausschreibung: eMail, automatische, tagesaktuellAusschreibungen per eMail, automatische, tagesaktuell
Ausschreibung: Suchprofil, individuell, mit ErgebnisübersichtSuchprofil, individuell, mit Ergebnisübersicht
Abonnenten/Gäste
TED Online ZugangTED-DB Online Zugang
BfAI Online ZugangBfAI-DB Online Zugang
Anmeldung
Ausschreibung: TED - Alert, Leistungen/PreiseLeistungen/Preise, TED - Alert ab EUR 10,-/Monat
Ausschreibung: Anmeldung zu TED-AlertAnmeldung zu TED-Alert
Ausschreibung: Anmeldung zu BfAI-AlertAnmeldung zu BfAI-Alert
Info / Datenquellen / Datenbeschreibungen
Ausschreibung: Info zu TED-Alert und BfAI-AlertInfo TED-/BfAI-Alert
Ausschreibung: DatenbeschreibungDatenbeschreibung TED
Ausschreibung: CPV-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in TED-DBTED-DB; CPV-Codes
Ausschreibung: SIC-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in BfAI-DBBfAI-DB; SIC-Codes
Miscellaneous
Ausschreibung: VeröffentlichenAusschreibungen veröffentlichen
Ausschreibung: Integrieren Sie eine Ausschreibungsabfragen auf Ihrer Websitelink2us
RSS Feed 'Aktuelle Ausschreibungen / Auftragsbekanntmachungen    RSS Feed
    NewsReader Download
Ausschreibung: KontaktKontakt
Ausschreibung: DokumentenlieferserviceDokumentenlieferservice im Auftrag des AAVEG
Ausschreibung: LinksLinks
Ausschreibung: ImpressumImpressum
Ausschreibung: FirmenprofilFirmenprofil
   

Ausschreibungen u. Aufträge: Transformatoren mit Flüssigkeitsisolation - DK-Kopenhagen
Transformatoren mit Flüssigkeitsisolation.
Dokument Nr...................: 147414-2004
Veröffentlicht................: 02.09.2004
*
 AUFTRAGSBEKANNTMACHUNG - SEKTOREN
 Lieferauftrag
 I.1)	Offizieller Name und Anschrift des Auftraggebers: Københavns
 Energi, Att: Finn Vilholm, Vognmagergade 8, DK-1149 København K. Tel.:
 +45 33953934. Fax: +45 33953939. E-mail: fvil@ke.dk. URL: www.ke.dk.
 II.1.8.1) Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV): 31171000.
 Beschreibung: Transformatoren mit Flüssigkeitsisolation.
 IV.3.3) Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder der
 Teilnahmeanträge: 1.10.2004. Uhrzeit: 15:00.
 IV.3.5) Sprache oder Sprachen, die für die Angebotslegung oder
 Teilnahmeanträge verwendet werden können: Dänisch.
OT: UDBUDSBEKENDTGØRELSE - FORSYNINGSSEKTOREN
 Vareindkøbsaftale
 DEL I: ORDREGIVENDE MYNDIGHED
 I.1)	Den ordregivende myndigheds officielle navn og adresse: Københavns
 Energi, Att.: Finn Vilholm, Vognmagergade 8, DK-1149 København K.
 Telefon: +45 33953934. Fax: +45 33953939. E-postadresse: fvil@ke.dk.
 Internetadresse (URL): www.ke.dk.
 I.2)	Adresse, hvor der kan fås yderligere oplysninger: Som i I.1.
 I.3)	Adresse, hvor der kan fås dokumentation: Som i I.1.
 I.4)	Adresse, som bud/anmodninger om deltagelse skal sendes til: Som i
 I.1.
 DEL II: KONTRAKTENS GENSTAND
 II.1) Beskrivelse
 II.1.2) Type vareindkøbsaftale: Køb.
 II.1.4) Rammeaftale: Ja.
 II.1.5) Ordregiverens betegnelse for aftalen: Distributionstransformere
 til NVE, SEAS og Københavns Energi.
 II.1.6) Beskrivelse/kontraktens genstand: 3 sjællandske
 eldistributionsselskaber udbyder i fællesskab 3-fasede
 distributionstransformere for distribution på 10/0,4 kV eller for
 vindmølletilslutning.
 Transformerne skal opfylde bestemmelserne i IEC publ. 76 og DEFU
 rekommandation nr. 6, seneste revision, dog med afvigelser som nævnt i
 det følgende.
 Transformerne skal CE-mærkes, og der skal udstedes
 overensstemmelsesdokument vedrørende CE i overensstemmelse med
 EU-direktiverne.
 Hoveddata for distributionstransformer:
 Pos. 1: Mærkeeffekt: 100 kVA
 Mærkespænding: 10,5/0,42 kV
 Spændingsregulering: +/- 2x2,5 % i 5 trin
 Mærkefrekvens: 50 Hz
 Koblingsgruppe: DYN 5
 Pos. 2: Mærkeeffekt: 200 kVA
 Mærkespænding: 10,5/0,42 kV
 Spændingsregulering: +/- 2x2,5 % i 5 trin
 Mærkefrekvens: 50 Hz
 Koblingsgruppe: DYN 5
 Pos. 3: Mærkeeffekt: 400 kVA
 Mærkespænding: 10,5/0,42 kV
 Spændingsregulering: +/- 2x2,5 % i 5 trin
 Mærkefrekvens: 50 Hz
 Koblingsgruppe: DYN 5
 Pos. 4: Mærkeeffekt: 500 kVA
 Mærkespænding: 10,5/0,42 kV
 Spændingsregulering: +/- 2x2,5 % i 5 trin
 Mærkefrekvens: 50 Hz
 Koblingsgruppe: DYN 1
 Pos. 5: Mærkeeffekt: 630 kVA
 Mærkespænding: 10,5/0,42 kV eller 10,5/0,69 kV
 Spændingsregulering: +/- 2x2,5 % i 5 trin
 Mærkefrekvens: 50 Hz
 Koblingsgruppe: DYN 5
 Pos. 6: Mærkeeffekt: 800 kVA
 Mærkespænding: 10,5/0,42 kV eller 10,5/0,69 kV
 Spændingsregulering: +/- 2x2,5 % i 5 trin
 Mærkefrekvens: 50 Hz
 Koblingsgruppe: DYN 5 eller DYN 1
 Pos. 7: Mærkeeffekt: 1 000 kVA
 Mærkespænding: 10,5/0,42 kV eller 10,5/0,69 kV
 Spændingsregulering: +/- 2x2,5 % i 5 trin
 Mærkefrekvens: 50 Hz
 Koblingsgruppe: DYN 5 eller DYN 1
 Pos. 8: Mærkeeffekt: 1 250 kVA
 Mærkespænding: 10,5/0,42 kV eller 10,5/0,69 kV
 Spændingsregulering: +/- 2x2,5 % i 5 trin
 Mærkefrekvens: 50 Hz
 Koblingsgruppe: DYN 5.
 II.1.7) Leverings- eller udførelsessted for bygge- eller anlægsarbejdet,
 varerne eller tjenesteydelserne: NVE-, SEAS- og KE-forsyningsområder på
 Sjælland, Danmark.
 NUTS-kode: DK00.
 II.1.8) Nomenklatur
 II.1.8.1) CPV-klassifikation (Common Procurement Vocabulary): 31171000.
 II.1.9) Opdeling i delaftaler: Nej.
 II.1.10) Vil varianter blive taget i betragtning: Nej.
 II.1.11) Fravigelse af brug af europæiske specifikationer: Nej.
 II.2) Ordrens mængde eller omfang
 II.2.1) Samlet mængde eller omfang: Pos. 1: Forventet årsforbrug: 55 stk.
 Pos. 2: Forventet årsforbrug: 35 stk.
 Pos. 3: Forventet årsforbrug: 25 stk.
 Pos. 4: Forventet årsforbrug: 15 stk.
 Pos. 5: Forventet årsforbrug: 8 stk.
 Pos. 6: Forventet årsforbrug: 5 stk.
 Pos. 7: Forventet årsforbrug: 16 stk.
 Pos. 8: Forventet årsforbrug: 1 stk.
 II.2.2) Optioner. Angiv, hvornår de kan gøres gældende: Forlængelse af
 kontrakten i yderligere 12 eller 24 måneder fra kontraktens udløb.
 II.3) Kontraktens varighed eller frist for dens udførelse: Startdato:
 1.1.2005 - Slutdato: 31.12.2005.
 DEL III: RETLIGE, ØKONOMISKE, FINANSIELLE OG TEKNISKE OPLYSNINGER
 III.1) Betingelser i relation til kontrakten
 III.1.1) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges: Ingen.
 III.1.2) De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller
 henvisninger til retsforskrifter, hvoraf de fremgår: Fast pris i DKK i
 kontraktperioden frit leveret på angiven adresse i forsyningsområderne.
 III.1.3) Retlig form, som kræves af den sammenslutning af entreprenører,
 leverandører eller tjenesteydere, ordren tildeles: Ingen.
 III.2) Betingelser for deltagelse
 III.2.1) Oplysninger om leverandørens/entreprenørens/tjenesteyderens
 egne forhold og de nødvendige oplysninger og formaliteter til vurdering
 af den krævede minimumskapacitet af økonomisk, finansiel og teknisk art:
 Fremstillende virksomhed og fabrikationssted
 Leverandørens og fremstillerens miljøpolitik og kvalitetssystem
 Referenceliste vedr. relevante leverancer (for fremstiller og leverandør)
 Beskrivelse af service- og salgsorganisation i Danmark.
 III.2.1.1) Retlig situation - krævet dokumentation: Erklæring om at der
 ikke er fremsat konkursbegæring, at virksomheden ikke er gået i
 betalingsstandsning og at der ikke foreligger forfalden gæld til det
 offentlige.
 III.2.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet - krævet dokumentation:
 Bankerklæring vedr. fremstillerens og leverandørens soliditet.
 DEL IV: PROCEDURER
 IV.1) Type procedure: Udbud efter forhandling.
 IV.1.2) Antal (eller mindste og største antal) virksomheder,
 ordregiveren agter at opfordre til at afgive bud: Mindste antal: 3 -
 Største antal: 6.
 IV.2) Tildelingskriterier: Det økonomisk mest fordelagtige bud vurderet
 på grundlag af:
 De i udbudsmaterialet anførte kriterier.
 IV.3) Administrative oplysninger
 IV.3.1) Sagsnummer hos ordregiveren: J. nr. 3903.
 IV.3.3) Frist for modtagelse af bud eller anmodninger om deltagelse:
 1.10.2004. Klokkeslæt: 15:00.
 IV.3.4) Afsendelse af opfordringer til at afgive bud til de udvalgte
 ansøgere: Anslået dato: 15.10.2004.
 IV.3.5) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af bud eller anmodninger om
 deltagelse: Dansk.
 DEL VI: ANDRE OPLYSNINGER
 VI.1) Ikke-påkrævet udbudsbekendtgørelse: Nej.
 VI.3) Kontrakten vedrører et projekt/program, der finansieres af EU"s
 strukturfonde: Nej.
 VI.5) Dato for afsendelse af bekendtgørelsen: 27.8.2004.
--------------------------------------------------------------------------------
       Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
    The Office for Official Publications of the European Communities
        The Federal Office of Foreign Trade Information
  Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung ausschreibung Ausschreibungen Ingenieure Öffentliche Ausschreibungen Datenbank Öffentliche Ausschreibungen Architekten Öffentliche Ausschreibungen Bau