Öffentliche Ausschreibungen Öffentliche Ausschreibung Auftragsbekanntmachungen

Home
Ausschreibungen, tagesaktuell
Ausschreibung: DeutschlandDeutschland
Ausschreibung: Ingenieure u. ArchitektenIngenieure u. Architekten
Ausschreibung: EDV, Hardware, SoftwareEDV-Hard- u. -Software
Ausschreibung: Hochbau, Tiefbau, Trockenbau, BauBauausschreibungen
Ausschreibung: Regionale ÜbersichtRegionale Übersicht
AusschreibungsarchivAusschreibungsarchiv
Kostenlose Services
Ausschreibung: Gastzugangkostenloser Gastzugang
Ausschreibung: Suche mittels CPV-CodesAusschreibungssuche mittels CPV-Codes
Ausschreibung: eMail, automatische, tagesaktuellAusschreibungen per eMail, automatische, tagesaktuell
Ausschreibung: Suchprofil, individuell, mit ErgebnisübersichtSuchprofil, individuell, mit Ergebnisübersicht
Abonnenten/Gäste
TED Online ZugangTED-DB Online Zugang
BfAI Online ZugangBfAI-DB Online Zugang
Anmeldung
Ausschreibung: TED - Alert, Leistungen/PreiseLeistungen/Preise, TED - Alert ab EUR 10,-/Monat
Ausschreibung: Anmeldung zu TED-AlertAnmeldung zu TED-Alert
Ausschreibung: Anmeldung zu BfAI-AlertAnmeldung zu BfAI-Alert
Info / Datenquellen / Datenbeschreibungen
Ausschreibung: Info zu TED-Alert und BfAI-AlertInfo TED-/BfAI-Alert
Ausschreibung: DatenbeschreibungDatenbeschreibung TED
Ausschreibung: CPV-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in TED-DBTED-DB; CPV-Codes
Ausschreibung: SIC-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in BfAI-DBBfAI-DB; SIC-Codes
Miscellaneous
Ausschreibung: VeröffentlichenAusschreibungen veröffentlichen
Ausschreibung: Integrieren Sie eine Ausschreibungsabfragen auf Ihrer Websitelink2us
RSS Feed 'Aktuelle Ausschreibungen / Auftragsbekanntmachungen    RSS Feed
    NewsReader Download
Ausschreibung: KontaktKontakt
Ausschreibung: DokumentenlieferserviceDokumentenlieferservice im Auftrag des AAVEG
Ausschreibung: LinksLinks
Ausschreibung: ImpressumImpressum
Ausschreibung: FirmenprofilFirmenprofil
   

Ausschreibungen u. Aufträge: Kreditgewährung - LV-Riga
Kreditgewährung.
Dokument Nr...................: 147408-2004
Veröffentlicht................: 02.09.2004
*
 AUFTRAGSBEKANNTMACHUNG - SEKTOREN
 Dienstleistungsauftrag
 I.1)	Offizieller Name und Anschrift des Auftraggebers: VAS "Latvijas
 dzelzcels", 40003032065, Att: Oskars Sturmanis, Gogola iela 3, Riga LV-.
 Tel.: (371) 7233903. Fax: (371) 7233355. E-mail: oskars.sturmanis@ldz.lv.
 URL: http://www.ldz.lv.
 II.1.8.1) Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV): 66130000.
 Beschreibung: Kreditgewährung.
 IV.3.3) Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder der
 Teilnahmeanträge: 18.10.2004. Uhrzeit: 12:00.
 IV.3.5) Sprache oder Sprachen, die für die Angebotslegung oder
 Teilnahmeanträge verwendet werden können: Lettisch.
OT: PAZINOJUMS PAR LIGUMU - KOMUNALIE PAKALPOJUMI
 Pakalpojumi
 Uz so ligumu attiecas valsts pasutijuma ligums (VPL): Ne.
 I IEDALA: LIGUMSLEDZEJA VIENIBA
 I.1)	Ligumsledzejas vienibas oficialais nosaukums un adrese: VAS
 "Latvijas dzelzcels", 40003032065, Att: Oskars Sturmanis, Gogola iela 3,
 Riga LV-. Tel.: (371) 7233903. Fax: (371) 7233355. E-mail:
 oskars.sturmanis@ldz.lv. URL: http://www.ldz.lv.
 I.2)	Adrese, kur var iegut papildu informaciju: Ka I.1. punkta.
 I.3)	Adrese, kur pieejami dokumenti: VAS "Latvijas dzelzcels",
 40003032065, Att: Ugis Vismanis, Gogola iela 3, 460. kabinets, Riga
 LV-1547. Tel.: (371) 7234052. Fax: (371) 7233355. E-mail:
 ugis.vismanis@ldz.lv. URL: http://www.ldz.lv.
 I.4)	Adrese, uz kuru jasuta piedavajumi/dalibas pieteikumi: VAS
 "Latvijas dzelzcels", 40003032065, Att: Oskars Sturmanis, Gogola iela 3,
 249. kabinets, Riga LV-1547. Tel.: (371) 7233903. Fax: (371) 7233355.
 E-mail: oskars.sturmanis@ldz.lv. URL: http://www.ldz.lv.
 II IEDALA: LIGUMA PRIEKSMETS
 II.1) Apraksts
 II.1.3) Pakalpojumu liguma veids: Pakalpojumu kategorija: 6.
 II.1.4) Pamatligums: Ne.
 II.1.5) Nosaukums, ko ligumam pieskirusi ligumsledzeja vieniba: Kredits.
 II.1.6) Apraksts/liguma prieksmets: Aizdevums USD 3 800 000,00 apmera
 dzelzsbetona gulsnu iegades finansesanai.
 II.1.7) Vieta, kur veicami buvdarbi, precu piegade vai pakalpojumi:
 Latvija.
 II.1.8) Nomenklatura
 II.1.8.1) Visparejais iepirkumu klasifikators (CPV): 66130000.
 II.1.9) Sadalijums dalas: Ne.
 II.1.10) Vai tiks pielauti varianti: Ne.
 II.1.11) Atkape no Eiropas specifikaciju izmantosanas: Ne.
 II.2) Liguma apjoms vai darbibas joma
 II.2.1) Kopejais apjoms vai darbibas joma: USD 3 800 000,00.
 II.3) Liguma darbibas laiks vai izpildes termins: No: 22.11.2004 - Lidz:
 22.11.2014.
 III IEDALA: JURIDISKA, EKONOMISKA, FINANSIALA UN TEHNISKA INFORMACIJA
 III.2) Piedalisanas nosacijumi
 III.2.1) Informacija par darbuznemeja, piegadataja vai pakalpojumu
 sniedzeja stavokli un minimalo iespeju novertesanai nepieciesama
 informacija un formalitates:
 III.2.1.1) Tiesiskais statuss - nepieciesamie pieradijumi: Juridiskas
 personas registracijas apliecibas un statutu notariali apstiprinatas
 kopijas. Nodoklu maksataja apliecibas notariali
 apstiprinata kopija.
 III.2.1.2) Ekonomiskas un finansialas iespejas - nepieciesamie
 pieradijumi: Rezidentiem - Valsts ienemumu dienesta izzina par nodoklu
 nomaksu uz ta menesa pirmo datumu, kura tiks iesniegts piedavajums.
 Nerezidentiem - Pretendenta mitnes zemes kompetentas institucijas izdots
 apliecinajums par Pretendenta nodoklu samaksu un finansialo stabilitati
 uz ta menesa pirmo datumu, kura tiks iesniegts piedavajums.
 2004. gada 1. pusgada un apstiprinatais 2003. gada parskats.
 III.2.1.3) Tehniskas iespejas- nepieciesamie pieradijumi: Licences, kas
 nepieciesama uznemejdarbibas veiksana aizdevumu izsniegsanai, notariali
 apstiprinata kopija;
 dokumenti, kas apliecina pretendenta amatpersonas pilnvaras parakstit
 piedavajumu.
 III.2.1.4) Pareja informacija: Dokuments, kas apliecina konkursa dalibas
 maksas samaksu; kredita izmaksu tabula.
 III.3) Pakalpojumu ligumiem specifiski nosacijumi
 III.3.1) Pakalpojumus var nodrosinat vienigi konkretas profesijas
 parstavji: Ne.
 III.3.2) Norade, vai juridiskam personam jauzrada par liguma izpildi
 atbildigo darbinieku vardi un profesionala kvalifikacija: Ne.
 IV IEDALA: PROCEDURA
 IV.1) Proceduras veids: Atklata.
 IV.2) Liguma pieskirsanas kriteriji: Ekonomiski visizdevigakais
 piedavajums, pamatojoties uz:
 Turpmak minetajiem kriterijiem:
 1: 1. Kredita cena;
 2: 2. Kredita atmaksas grafiks;
 3: 3. Soda sankcijas.
 Pec prioritates dilstosa seciba: Ja.
 IV.3) Administrativa informacija
 IV.3.1) Identifikacijas numurs, ko lietai pieskirusi ligumsledzeja
 vieniba: LDZ-2004-001.
 IV.3.2) Liguma dokumentu un papildu dokumentu iegusanas nosacijumi:
 Sanemami lidz: 1.10.2004.
 Cena: 100,00 LVL.
 Samaksas noteikumi un metode: Ar parskaitijumu VAS "Latvijas dzelzcels",
 reg. Nr. 40003032065, norekinu konts AKB "Baltijas Tranzitu Banka"
 LV37BATR005R701486300 ar atzimi "Dalibas maksa konkursam par 3 800 000
 aizdevumu".
 IV.3.3) Piedavajumu vai dalibas pieteikumu iesniegsanas termins:
 18.10.2004. Laiks: 12:00.
 IV.3.5) Valoda vai valodas, kuras var sagatavot piedavajumus vai dalibas
 pieteikumus: latviesu [valoda].
 IV.3.6) Minimalais periods, kura pretendentam japatur speka savs
 piedavajums: 100 dienas pec noteikta piedavajumu iesniegsanas termina.
 IV.3.7) Piedavajumu atversanas nosacijumi
 IV.3.7.1) Personas, kas pilnvarotas piedalities konkursa piedavajumu
 atversana: Piedavajumu atversanas sede var piedalities visas
 ieinteresetas personas.
 IV.3.7.2) Datums, laiks un vieta: 18.10.2004-13:00.
 VAS "Latvijas dzelzcels", Gogola 3, 227. kabinets.
 IV IEDALA: PAREJA INFORMACIJA
 VI.1) Neobligats pazinojums: Ne.
 VI.3) Ligums attiecas uz projektu/programmu, ko finanse no ES fondiem:
 Ne.
 VI.5) Sa pazinojuma nosutisanas datums: 30.8.2004.
--------------------------------------------------------------------------------
       Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
    The Office for Official Publications of the European Communities
        The Federal Office of Foreign Trade Information
  Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung ausschreibung Ausschreibungen Ingenieure Öffentliche Ausschreibungen Datenbank Öffentliche Ausschreibungen Architekten Öffentliche Ausschreibungen Bau