Öffentliche Ausschreibungen Öffentliche Ausschreibung Auftragsbekanntmachungen

Home
Ausschreibungen, tagesaktuell
Ausschreibung: DeutschlandDeutschland
Ausschreibung: Ingenieure u. ArchitektenIngenieure u. Architekten
Ausschreibung: EDV, Hardware, SoftwareEDV-Hard- u. -Software
Ausschreibung: Hochbau, Tiefbau, Trockenbau, BauBauausschreibungen
Ausschreibung: Regionale ÜbersichtRegionale Übersicht
AusschreibungsarchivAusschreibungsarchiv
Kostenlose Services
Ausschreibung: Gastzugangkostenloser Gastzugang
Ausschreibung: Suche mittels CPV-CodesAusschreibungssuche mittels CPV-Codes
Ausschreibung: eMail, automatische, tagesaktuellAusschreibungen per eMail, automatische, tagesaktuell
Ausschreibung: Suchprofil, individuell, mit ErgebnisübersichtSuchprofil, individuell, mit Ergebnisübersicht
Abonnenten/Gäste
TED Online ZugangTED-DB Online Zugang
BfAI Online ZugangBfAI-DB Online Zugang
Anmeldung
Ausschreibung: TED - Alert, Leistungen/PreiseLeistungen/Preise, TED - Alert ab EUR 10,-/Monat
Ausschreibung: Anmeldung zu TED-AlertAnmeldung zu TED-Alert
Ausschreibung: Anmeldung zu BfAI-AlertAnmeldung zu BfAI-Alert
Info / Datenquellen / Datenbeschreibungen
Ausschreibung: Info zu TED-Alert und BfAI-AlertInfo TED-/BfAI-Alert
Ausschreibung: DatenbeschreibungDatenbeschreibung TED
Ausschreibung: CPV-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in TED-DBTED-DB; CPV-Codes
Ausschreibung: SIC-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in BfAI-DBBfAI-DB; SIC-Codes
Miscellaneous
Ausschreibung: VeröffentlichenAusschreibungen veröffentlichen
Ausschreibung: Integrieren Sie eine Ausschreibungsabfragen auf Ihrer Websitelink2us
RSS Feed 'Aktuelle Ausschreibungen / Auftragsbekanntmachungen    RSS Feed
    NewsReader Download
Ausschreibung: KontaktKontakt
Ausschreibung: DokumentenlieferserviceDokumentenlieferservice im Auftrag des AAVEG
Ausschreibung: LinksLinks
Ausschreibung: ImpressumImpressum
Ausschreibung: FirmenprofilFirmenprofil
   

Ausschreibungen u. Aufträge: Dienstleistungen von Sicherheitsdiensten - HU-Esztergom
Dienstleistungen von Sicherheitsdiensten.
Bewachungsdienste.
Streifendienste.
Portierdienste.
Dokument Nr...................: 147380-2004
Veröffentlicht................: 02.09.2004
*
 VERGABEBEKANNTMACHUNG
 Dienstleistungsauftrag
 I.1)	Offizieller Name und Anschrift des öffentlichen Auftraggebers:
 Esztergom Város Önkormányzat Vaszary Kolos Kórház, Att: Stróbl József
 Gazdasági Igazgató, Petofi út 26-28, HU-2500 Esztergom. Tel.: +36 33 411
 199. Fax: +36 33 411 950.
 II.1.8.1) Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV):
 74610000, 74613000, 74615000, 93411200.
 Beschreibung: Dienstleistungen von Sicherheitsdiensten.
 Bewachungsdienste.
 Streifendienste.
 Portierdienste.
 IV.3.3) Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder
 Teilnahmeanträge: 1.10.2004. Uhrzeit: 11:00.
 IV.3.5) Sprache oder Sprachen, die für die Angebotslegung oder
 Teilnahmeanträge verwendet werden können: Ungarisch.
OT: AJÁNLATI FELHÍVÁS
 Szolgáltatás
 A szerzodés a Közbeszerzési Megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: Nem.
 I. SZAKASZ: SZERZODÉSKÖTO HATÓSÁG
 I.1)	A szerzodésköto hatóság hivatalos megnevezése és címe: Esztergom
 Város Önkormányzat Vaszary Kolos Kórház, Címzett: Stróbl József Gazdasági
 Igazgató, Petofi út 26-28, HU-2500 Esztergom. Tel.: +36 33 411 199. Fax:
 +36 33 411 950.
 I.2)	További információk a következo címen szerezhetok be: HOSPITRADE
 Kft., Címzett: Suha Zoltán, Otthon u. 42., HU-1118 Budapest. Tel.: +36 1
 385 0905. Fax: +36 1 466 9028. E-mail: hospitrade@mail.datanet.hu.
 I.3)	Dokumentáció a következo címen kérheto: HOSPITRADE Kft., Címzett:
 Suha Zoltán, Otthon u. 42., HU-1118 Budapest. Tel.: +36 1 385 0905. Fax:
 +36 1 466 9028. E-mail: hospitrade@mail.datanet.hu.
 I.4)	Az ajánlatokat/jelentkezéseket a következo címre kell küldeni:
 HOSPITRADE Kft., Címzett: Suha Zoltán, Otthon u. 42., HU-1118 Budapest.
 Tel.: +36 1 385 0905. Fax: +36 1 466 9028. E-mail:
 hospitrade@mail.datanet.hu.
 I.5)	A szerzodésköto hatóság típusa: Egyéb.
 II. SZAKASZ: A SZERZODÉS TÁRGYA
 II.1) Meghatározás
 II.1.3) Szolgáltatásnyújtásra irányuló szerzodés típusaA szolgáltatás
 besorolása: 23.
 II.1.4) Ez egy keretszerzodés: Nem.
 II.1.5)  A szerzodésköto hatóság által a szerzodéshez rendelt elnevezés:
 Orzés-védelem.
 II.1.6) A szerzodés meghatározása/tárgya: Ajánlatkéro székhelyének (20
 000 m˛) portaszolgálati, orzés-védelmi és rendészeti, valamint
 vagyonvédelmi feladatainak vállalkozási szerzodés alapján történo
 ellátása a dokumentációban részletezett technikai beruházás
 megvalósításával.
 II.1.7) Az építési beruházás, a szállítás vagy a teljesítés helye:
 Esztergom
 NUTS-kód HU212.
 II.1.8) Nómenklatúra
 II.1.8.1) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV): 74610000, 74613000,
 74615000, 93411200.
 II.1.9) Tételes megoszlás: Nem.
 II.1.10) Elfogadhatók változatok: Nem.
 II.2) Szerzodés szerinti mennyiség vagy szolgáltatási kör:
 II.2.1) Teljes mennyiség vagy szolgáltatási kör: 20 000 m˛.
 II.3) A szerzodés idotartama vagy teljesítésének határideje: 60
 hónap(ok) a szerzodés elbírálásától számítva.
 III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS MÜSZAKI INFORMÁCIÓK
 III.1) A szerzodésre vonatkozó feltételek
 III.1.2) Fo finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a
 vonatkozó rendelkezésekre: Havonta kiállított számla ellenében, 30 napon
 belül banki átutalással egyenlíti ki ajánlatkéro, de ajánlattevo ennél
 kedvezobb fizetési határidore is tehet ajánlatot.
 III.2) Részvételi feltételek
 III.2.1) A kivitelezo, beszállító vagy szolgáltató személyes helyzetére
 vonatkozó információk, valamint a minimálisan megkövetelt gazdasági,
 pénzügyi és müszaki kapacitás értékeléséhez szükséges információk és
 formai eloírások: A részvételre jelentkezo és a Kbt. 105.§ (1) b) pontja
 szerinti alvállalkozója a szerzodés teljesítésére alkalmatlan, ha
 - valamely pénzintézettol származó nyilatkozata alapján megállapítható,
 hogy az elmúlt 1 évben:
 - nem tett eleget határidore fizetési kötelezettségeinek, vagy
 - bankszámláján legalább kétszer sorban állás mutatkozott, vagy
 - bankszámlája ellen végrehajtás van folyamatban
 - Mérlege a 2001 -2002. évek közül bármely évben negatív
 - Jegyzett tokéjük együttesen nem éri el a 15 millió Ft-ot
 - A részvételre jelentkezo és a Kbt. 105. § (1) b) pontja szerinti
 alvállalkozója együttesen nem
 rendelkezik 2001-2003 évekbol az ellenszolgáltatás összegét, teljesítés
 idejét, megrendelo nevét és telefonszámát tartalmazó referenciával, és
 azt igazoló referencia levéllel legalább:
 * 1 db minimum 15.000 m˛ nagyságú orzés-védelmi szolgáltatásról
 * 1 db üzemelo rendszám-azonosítási rendszerrol (3 vagy azt meghaladó
 belépési ponttal),minimum 15.000 m2 nagyságú védett területre vonatkozóan,
 * 1 db üzemelo eseményvezérelt digitális térfigyelésrol (amely 5 vagy
 annál több kamerával rendelkezik)
 - A részvételre jelentkezo és a Kbt. 105. § (1) b) pontja szerinti
 alvállalkozója együttesen nem rendelkezik
 * legalább 1, a szolgáltatás ellátásáért felelos olyan szakemberrel vagy
 vezetovel, aki min. 5 év gyakorlattal bír az ellátandó feladat területén,
 továbbá a vezetoi között nincs legalább egy ember, aki a
 minoségellenorzésért felelos
 * a Kbt. 67. § (3) bek. f) pontjában kért tanúsítvánnyal (ISO 9001:2000),
 valamint figyelemmel a Kbt. 68. § (3) bek.-ben írtakat.
 A részvételre jelentkezo és a Kbt. 105. § (1) b) pontja szerinti
 alvállalkozója nem rendelkezik magyarországi személy,- vagyonvédelmi és
 magánnyomozói szakmai kamara által kiadott igazolással.
 Az eljárásból kizárásra kerül, ha:
 - a Kbt. 60. § (1) bekezdésben, a 61. § (1) bekezdés a)-d), és a 62. §
 (1) bek. a) b) pontjaiban hivatkozott kizáró okok fenn állnak,.
 III.2.1.1) Jogi helyzet - igazoló okmánnyal: A részvételre jelentkezo és
 a Kbt. 105.§(1) b) pontja szerinti alvállalkozója az ajánlatban:
 - a Kbt. 63. § (2)-(3) bekezdések szerint nyilatkoznia kell, hogy nem
 tartozik a Kbt. 60.§ (1) bek. a)-d) és f), a 61. § (1) bek. a)-c)
 pontjainak hatálya alá,
 - nyilatkoznia kell, hogy a Kbt. 62. § (1) bek. a) pontja szerinti kizáró
 okok nem állnak fenn,
 - a Kbt. a 61.§ (1) d) pontjára vonatkozóan csatolnia kell 60 napnál nem
 régebbi cégkivonatát, valamint a 60. § (1) e) pontja szerinti hatósági
 igazolásokat, figyelemmel a Kbt. 63. § (2) bekezdésében foglaltakra.
 III.2.1.2) Gazdasági és pénzügyi kapacitás - igazoló okmánnyal: A
 részvételre jelentkezo és a Kbt. 105. § (1) b) pontja szerinti
 alvállakozója csatolja:
 - 30 napnál nem régebbi Ajánlattevo fizetoképességére vonatkozó, a
 számláját vezeto valamennyi pénzintézettol származó nyilatkozata az
 alábbi tartalommal:
 * ajánlattevo bankszámláját mióta vezeti
 * fizetési kötelezettségeinek pontosan eleget tesz-e
 * számláján volt-e sorban állás, ha igen utoljára mikor,
 * bankszámlája ellen van-e végrehajtás folyamatban
 - 2001 és 2002. évekre vonatkozó éves beszámoló csatolása a Kbt. 66.§ (1)
 bek. b) pontjában folglaltaknak megfeleloen
 - cégkivonatát vagy a Kbt. 63. § (2) c) pontja szerinti nyilatkozatát,
 melybol ellenorizheto a jegyzett toke nagysága.
 III.2.1.3) Müszaki kapacitás - igazoló okmánnyal: - A részvételre
 jelentkezo vagy a Kbt. 105.§(1) b) pontja szerinti alvállalkozója által
 becsatolt referencia levéllel, igazolt referenciáját 2001 -2003 évekbol
 amely:
 * 1 db minimum 15.000m2 nagyságú orzés-védelmi szolgáltatásról szól
 * 1 db üzemelo rendszám-azonosítási rendszerrol szól (3 vagy azt
 meghaladó belépési ponttal) minimum 15.000 m2 nagyságú védett területre
 vonatkozóan,
 * 1 db üzemelo eseményvezérelt digitális térfigyelésrol szóló (5 vagy
 annál több kamerával rendelkezik)
 A részvételre jelentkezo vagy a Kbt. 105.§(1) b) pontja szerinti
 alvállalkozója által becsatolt
 * legalább 1, a szolgáltatás ellátásáért felelos szakemberérol vagy
 vezetojérol szóló szakmai önéletrajz, amibol leellenorizheto, hogy e
 személy(ek) min. 5 év gyakorlattal bír(nak) az ellátandó feladat
 területén,
 * a minoségellenorzésért felelos vezetore vonatkozó, végzettségét igazoló
 bizonyítvány másolat
 * a Kbt. 67. § (3) bek. f) pontjában kért tanúsítvány (ISO 9001:2000),
 figyelemmel a Kbt. 68. § (3) bek. -ben írtakat.
 III.3) Szolgáltatási szerzodésekre vonatkozó különleges feltételek
 III.3.1) A szolgáltatásnyújtás meghatározott szakképesítéshez van kötve:
 Igen.
 [1998. évi IV. tv és a 24/1998. (IV. 9.) BM rendelet].
 III.3.2) A szervezeteknek közölniük kell a szerzodés teljesítéséért
 felelos személyek nevét és szakképzettségét: Nem.
 IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
 IV.1) Az eljárás típusa: Tárgyalásos.
 IV.1.1) Megtörtént már a jelöltek kiválasztása: Nem.
 IV.2) Az elbírálás szempontjai: A következo szempontok alapján a
 gazdaságilag legelonyösebb ajánlat:
 A következo szempontok:
 1: Fizetendo ellenszolgáltatás mértéke havonta, súlyszám: 75
 2: Müszaki tartalom, súlyszám: 48, ezen belül: eltárolt képek nagysága
 színesben, súlyszám: 4, eltárolt képek nagysága FF-ben. , súlyszám: 4,
 kameránként beállítható mozgásérzékeny felület, súlyszám: 6, áramellátás,
 súlyszám: 5, a rendszer képfogadó képessége, súlyszám: 5,
 rendszámazonosító hatékonysága, súlyszám: 5, rendszámazonosító
 áramellátása, súlyszám: 5, optikai zoom, súlyszám: 2, kamera felbontása
 színes üzemmódban, súlyszám: 2, kamera érzékenysége színesben, súlyszám:
 2, kamera érzékenysége ff-ben, súlyszám: 2, kamera felbontása, súlyszám:
 2, kamera érzékenysége, súlyszám: 2, objektív állíthatósága, súlyszám: 2
 3: Telepített technológia meghibásodásakor fizetett kötbér mértéke
 (Ft/óra), súlyszám: 35
 4: Fizetési feltételek: súlyszám: 13, ezen belül: leghosszabb idore
 garantált fix ár, súlyszám: 9, ártartás utáni árváltozatás mértéke,
 súlyszám: 4
 5: A Kórház nevére elkülönített felelosségbiztosítás nagysága: (Ft/év),
 súlyszám: 4
 Csökkeno fontossági sorrendben: Igen.
 IV.3) Adminisztratív információk
 IV.3.1) A szerzodésköto hatóság által az aktához rendelt hivatkozási
 szám: 24/122/2004.
 IV.3.2) A szerzodéses és egyéb dokumentáció beszerzésének feltételei: A
 dokumentáció beszerezheto: 1.10.2004 -ig.
 A fizetés feltételei és módja: lásd: VI. 4. pontban.
 IV.3.3) Az ajánlatok, illetve jelentkezések beérkezési határideje:
 1.10.2004. Idopont: 11:00.
 IV.3.4) Az ajánlattételi felhívás feladása a kiválasztott jelöltek
 részére: Tervezett dátum: 14.10.2004.
 IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve
 jelentkezések benyújthatók: magyar.
 VI. SZAKASZ: EGYÉB INFORMÁCIÓK
 VI.1) A felhívás nem kötelezo jellegü: Nem.
 VI.3) A szerzodés EU alapokból finanszírozott projekttel/programmal
 kapcsolatos: Nem.
 VI.4) További információ: a) Az eljárás alkalmazása feltételeinek
 indoklása:
 a Kbt. 124. § (2) bek. a) pontja alpján, mivel az elozoekben
 lebonyolított nyílt eljárás a Kbt. 92.§ c) pontja alapján eredménytelen
 volt, és a felhívás és a dokumentációnak a feltételei idoközben
 lényegesen nem változtak meg.
 b) A dokumentáció beszerzésének feltételei:
 határideje: 2004.10.01. munkanapokon 9-14 óra között, kivéve a pályázat
 beadásának napján,
 amikor is 9-1 1 óra között
 Ár: 30.000+ 7.500 ÁFA=37.500 HUF
 HOSPITRADE Kft. (1118 Bp., Otthon u. 42.) helyszínen, a pénztárba történo
 készpénzbefizetéssel
 c) A jelentkezés felbontásának feltételei:
 jelenlétre a Kbt. 110.§ (2) bek. szerinti személyek jogosultak
 az ajánlatok felbontásának ideje: 2004.10.01. 11.00 óra
 helye: HOSPITRADE Kft. 1118 Bp., Otthon u. 42.
 d) A jelentkezéshez csatolni kötelezo:
 * cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldányát,
 * [1998. évi IV. tv és a 24/1998. (IV. 9.) BM rendelet], alapján a
 székhelye szerinti rendorkapitányság igazságrendészeti osztályának
 határozatát, valamint a magyarországi szakmai kamara tagsági igazolását,
 és a vagyonor igazolványok másolatát
 * nem magyarországi székhellyel rendelkezo Ajánlattevo vagy
 alvállalkozója esetében nyilatkozata, hogy mely hatóságok tartják nyílván
 a Kbt. 60. § (1) bek. e) pontjában leírt járulékfizetési
 kötelezettségeket. Amennyiben nem hatóság tartja nyilván a
 járulékfizetési kötelezettségeket, úgy a Kbt. 63. § (2) bek. b) pontja
 szerinti nyilatkozatot kell csatolni.
 * a Kbt. 105. § (1) a) és b) pontjaiban és (3)bek.-ben foglaltakról szóló
 nyilatkozata
 * nem magyar nyelvü igazolások, nyilatkozatok esetében Ajánlattevo
 hiteles vagy hitelesített magyarnyelvü fordítása ezen iratokról.
 * nyilatkozata az általa 10%-ot meghaladó mértékben bevonni kívánt
 alvállalkozó(k)ról, akkor is, ha a nyilatkozat nemleges,
 * Ajánlattevonek vagy alvállalkozójának szolgáltatás végzéséhez
 kapcsolódó évi 100 millió Ft-ot meghaladó felelosségbiztosítási kötvénye,
 illetve nyilatkozata, hogy nyertessége esetén a szolgáltatás végzéséhez
 kapcsolódó, a megajánlott szolgáltatás éves összegének legalább 50%-át
 eléro összegü biztosítást -a meglévo felelosségbiztosításából
 elkülönítve, vagy új felelosségbiztosítás kötésével - a Kórházra nevesít.
 e) a bírálatnál alkalmazni kívánt értékelési módszer valamennyi
 valamennyi részszempont esetében: az ajánlatoknak elbírálás
 részszempontjai szerinti tartalmi elemeinek értékelésénél a legkedvezobb
 ajánlati tartalmú elem a maximális pontszámot kapja, a többi ajánlatok
 tartalmi elemeinek pontszáma az adott részszempontokon belül a
 megajánlott legjobb tartalmi elemhez viszonyítva arányosítással kerül
 meghatározásra. Adható pontszám valamennyi részszempont esetén: 0-10-ig
 f) a részvételi eljáráson való részvétel feltétele a részvételi
 dokumentáció megvásárlása
 g) a jelentkezés összeállításával és benyújtásával kapcsolatos összes
 költség az ajánlattevot terheli
 h) a jelentkezést zárt csomagolásban, 1 eredeti és 2 másolati példányban
 kell becsatolni,
 i) a jelentkezést roncsolásmentesen nem bontható kötésben, folyamatos
 lapszámmal és kézjeggyel, valamint oldalszámot is jelölo
 tartalomjegyzékkel kell ellátni, és minden Ajánlattevo által tett
 nyilatkozatot cégszerüen aláírva kell csatolni.
 j) az ajánlat csomagolásán fel kell tüntetni: Ajánlatkéro és Ajánlattevo
 nevét, címét, valamint ,,Orzés-védelem" feliratot, és hogy ,,eredeti
 példány" vagy ,,másolati példány".
 k) a Kbt. 100.§ (2) bek. értelmében a részvételi szakszaban Ajánlatkéro
 nem kérhet, részvételre jelentkezo pedig nem tehet ajánlatot.
 l) a Kbt.112.§ (2) bek. szerinti hiánypótlásra Ajánlatkéro lehetoséget
 biztosít.
 m) a jelentkezonek nyilatkozatát, a Kbt.96. § (2) bek.-ben foglaltakról,
 valamint, hogy:
 * az orzés-védelmi technikai rendszer terv alapján történo kiépítése,
 futamido alatti karbantartása Jelentkezo feladata és költsége
 * tudomásul veszi, hogy a beépítésre kerülo technika költségét a
 parkolási díjból befolyó összegbol téríti meg Ajánlatkéro
 * a parkolási díj beszedésére zárt elszámolású számlázó rendszert alakít
 ki
 * A futamido végén a beépített technika Ajánlatkéro tulajdonába kerül
 * ajánlattevo nyilatkozata, hogy a kórházra vonatkozóan kidolgozza és
 kiterjeszti a kockázatértékelési rendszerét árban foglaltan
 * elfogadja, hogy a szolgáltatás megkezdésének idopontja a
 szerzodéskötést követo második hónap elso napja, illetve az általa
 ajánlott technikát a második hónap utolsó napjáig üzembe helyezi,
 * a foglalkoztatni kívánt személyek mindegyike rendelkezik egészségügyi
 kiskönyvvel, és
 Rendszeres munka-, balesetvédelmi-, és tüzvédelmi oktatásban részesül
 * az ajánlati szakaszban benyújtott ajanlatában kell megtennie
 n) a részvételi jelentkezok a felhívással és dokumentációval kapcsolatos
 kérdéseiket a HOSPITRADE Kft. címén levélben, vagy a 385-0905 faxon
 tehetik meg, a Kbt-ben megadott határidok figyelembe vételével,
 o) Ajánlatkéro a részvételi szakaszban alkalmasnak minosített jelentkezok
 részére ajánlati dokumentációt készít, melynek ára 50.000+ 12.500 (ÁFA)
 pénznem: HUF
 p) eredményhirdetés idopontja: a részvételi jelentkezés bontását követo 7
 munkanapon 10 óra, címe: HOSPITRADE Kft. 1118 Bp. Otthon u. 42.
 VI.5) A felhívás feladásának dátuma: 25.8.2004.
--------------------------------------------------------------------------------
       Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
    The Office for Official Publications of the European Communities
        The Federal Office of Foreign Trade Information
  Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung ausschreibung Ausschreibungen Ingenieure Öffentliche Ausschreibungen Datenbank Öffentliche Ausschreibungen Architekten Öffentliche Ausschreibungen Bau