Öffentliche Ausschreibungen Öffentliche Ausschreibung Auftragsbekanntmachungen

Home
Ausschreibungen, tagesaktuell
Ausschreibung: DeutschlandDeutschland
Ausschreibung: Ingenieure u. ArchitektenIngenieure u. Architekten
Ausschreibung: EDV, Hardware, SoftwareEDV-Hard- u. -Software
Ausschreibung: Hochbau, Tiefbau, Trockenbau, BauBauausschreibungen
Ausschreibung: Regionale ÜbersichtRegionale Übersicht
AusschreibungsarchivAusschreibungsarchiv
Kostenlose Services
Ausschreibung: Gastzugangkostenloser Gastzugang
Ausschreibung: Suche mittels CPV-CodesAusschreibungssuche mittels CPV-Codes
Ausschreibung: eMail, automatische, tagesaktuellAusschreibungen per eMail, automatische, tagesaktuell
Ausschreibung: Suchprofil, individuell, mit ErgebnisübersichtSuchprofil, individuell, mit Ergebnisübersicht
Abonnenten/Gäste
TED Online ZugangTED-DB Online Zugang
BfAI Online ZugangBfAI-DB Online Zugang
Anmeldung
Ausschreibung: TED - Alert, Leistungen/PreiseLeistungen/Preise, TED - Alert ab EUR 10,-/Monat
Ausschreibung: Anmeldung zu TED-AlertAnmeldung zu TED-Alert
Ausschreibung: Anmeldung zu BfAI-AlertAnmeldung zu BfAI-Alert
Info / Datenquellen / Datenbeschreibungen
Ausschreibung: Info zu TED-Alert und BfAI-AlertInfo TED-/BfAI-Alert
Ausschreibung: DatenbeschreibungDatenbeschreibung TED
Ausschreibung: CPV-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in TED-DBTED-DB; CPV-Codes
Ausschreibung: SIC-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in BfAI-DBBfAI-DB; SIC-Codes
Miscellaneous
Ausschreibung: VeröffentlichenAusschreibungen veröffentlichen
Ausschreibung: Integrieren Sie eine Ausschreibungsabfragen auf Ihrer Websitelink2us
RSS Feed 'Aktuelle Ausschreibungen / Auftragsbekanntmachungen    RSS Feed
    NewsReader Download
Ausschreibung: KontaktKontakt
Ausschreibung: DokumentenlieferserviceDokumentenlieferservice im Auftrag des AAVEG
Ausschreibung: LinksLinks
Ausschreibung: ImpressumImpressum
Ausschreibung: FirmenprofilFirmenprofil
   

Ausschreibungen u. Aufträge: Elektrizität - CZ-Praha
Elektrizität.
Dokument Nr...................: 147159-2004
Veröffentlicht................: 02.09.2004
*
 VERGABEBEKANNTMACHUNG
 Lieferauftrag
 I.1)	Offizieller Name und Anschrift des öffentlichen Auftraggebers:
 Ceská republika - Kancelár Senátu, Att: PhDr. Novotnż Lubomír,
 Valdstejnské námestí 17, CZ-11801 Praha. Tel.: +420257072756. Fax:
 +420257534272. E-mail: novotny1@senat.cz. URL: www.senat.cz.
 II.1.8.1) Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV): 40100000.
 Beschreibung: Elektrizität.
 IV.3.3) Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder
 Teilnahmeanträge: 25.10.2004. Uhrzeit: 10:00.
 IV.3.5) Sprache oder Sprachen, die für die Angebotslegung oder
 Teilnahmeanträge verwendet werden können: Tschechisch.
OT: VYHLÁSENÍ ZAKÁZKY
 Dodávky
 Na tuto zakázku se vytahuje Mezivládní dohoda o zadávání verejnżch
 zakázek (GPA): Ne.
 ODDÍL I: ZADAVATEL
 I.1)	Úrední název a adresa zadavatele: Ceská republika - Kancelár
 Senátu, K rukám: PhDr. Novotnż Lubomír, Valdstejnské námestí 17, CZ-11801
 Praha. Tel.: +420257072756. Fax: +420257534272. E-mail:
 novotny1@senat.cz. URL: www.senat.cz.
 I.2)	Adresa, na které lze získat dalsí informace: Stejná jako v bode I.1.
 I.3)	Adresa, na které lze získat dokumentaci: Tercier, spol. s.r.o., K
 rukám: Kubitová Ivana DiS., Radlická 1170, CZ-150 00 Praha 5. Tel.:
 +420251119225. Fax: +420251556722. E-mail: tercier@telecom.cz.
 I.4)	Adresa, na kterou musí bżt zaslány nabídky/zádosti o úcast:
 Tercier, spol. s.r.o., K rukám: Kubitová Ivana DiS., Radlická 1170,
 CZ-150 00 Praha 5. Tel.: +420251119225. Fax: +420251556722. E-mail:
 tercier@telecom.cz.
 I.5)	Druh zadavatele: Na ústrední úrovni.
 ODDÍL II: PREDMET ZAKÁZKY
 II.1) Popis
 II.1.2) Druh zakázky na dodávky: Koupe.
 II.1.4) Jedná se o rámcovou dohodu: Ne.
 II.1.5) Název pridelenż zakázce zadavatelem: Zajistení dodávky
 elektrické energie pro areál sídla Senátu Parlamentu CR a s tím spojené
 nekteré sluzby.
 II.1.6) Popis/predmet zakázky: Dodávka el. energie, provoz a údrzba
 cásti rozpínací stanice 8800, vybrané cásti údrzby a oprav 4 transform.
 stanic v návaznosti na "Rád preventivní sluzby" s "Dispecerskż rád" a
 "Provozní rád transformacních stanic Senátu", vc. zajistení poruch.
 sluzby.
 II.1.7) Místo stavebních prací, místo dodání nebo plnení: Praha 1.
 II.1.8) Nomenklatura
 II.1.8.1) Spolecnż slovník pro verejné zakázky (CPV): 40100000.
 II.1.9) Rozdelení do polozek: Ne.
 II.1.10) Budou prijímány varianty: Ne.
 ODDÍL III: PRÁVNÍ, HOSPODÁRSKÉ, FINANCNÍ A TECHNICKÉ INFORMACE
 III.1) Podmínky vztahující se k zakázce
 III.1.1) Pozadované zálohy a záruky: 530000,00.
 III.1.2) Hlavní podmínky financování a platby a/nebo odkaz na príslusná
 ustanovení: Fakturace skutecne poskytnutżch sluzeb a provedenżch prací v
 mesícních intervalech na základe predem odsouhlaseného zajistovacího
 protokolu, podrobne v zadávací dokumentaci.
 III.2) Podmínky úcasti
 III.2.1) Informace tżkající se osobní situace zhotovitele, dodavatele
 nebo poskytovatele sluzeb a informace a formality nezbytné pro hodnocení
 minimální pozadované hospodárské, financní a technické kapacity: Dokladem
 dle § 37 odst. 1 písm. a) nebo písm. b) zák. c. 40/2004 Sb.; dolozením
 príslusného certifikátu, s identifikací oboru zpusobilosti, vydaného
 akreditovanou osobou.
 Nepozadováno.
 III.2.1.2) Hospodárská a financní kapacita - pozadovanż zpusob
 prokázání: Dokladem dle § 32 odst. 1 písm b) zák. c. 40/2004 Sb.;
 dolozením úcetní záverky - ukazatel jeho likvidity musí bżt vetsí nez 0,5
 nebo bżt roven této hodnote.
 III.2.1.3) Technická kapacita - pozadovanż zpusob prokázání: Dokladem
 dle § 33 odst. 1. písm b) bodu 1. zák.c. 40/2004 Sb., zobchodované
 prípady dodávky el. energie musí dosáhnout za rok 2003 minimálne 1 TWh.
 III.3) Podmínky vztahující se pouze na zakázky na sluzby
 III.3.2) Právnické osoby musí uvádet jména a profesní kvalifikaci
 pracovníku odpovednżch za provedení zakázky: Ano.
 ODDÍL IV: RÍZENÍ
 IV.1) Druh rízení: Otevrené.
 IV.1.1) Zájemci byli jiz vybráni: Ne.
 IV.2) Kritéria pro zadání zakázky: Hospodársky nejvżhodnejsí nabídka z
 hlediska:
 Kritérií uvedenżch níze:
 1: Vżse nabídkové ceny vc. DPH - váha kritéria: 33 %
 2: Rychlost zásahu pri poruse - váha kritéria: 25 %
 3: Smluvní úprava zajistovacích a sankcních instrumentu - váha kritéria:
 19 %
 4: Smluvní úprava záruky za jakost díla - váha kritéria: 13 %
 5: Rozsah zajistení uchazecovy odpovednosti za skody - váha kritéria: 10 %
 V sestupném poradí podle dulezitosti: Ano.
 IV.3) Administrativní informace
 IV.3.1) Spisové císlo pridelené zadavatelem: 0417912.
 IV.3.2) Podmínky pro získání zadávací dokumentace a dalsích dokumentu:
 Lze získat do: 10.9.2004.
 Cena: 105,20 CZK.
 IV.3.3) Lhuta pro prijetí nabídek nebo zádostí o úcast: 25.10.2004. Cas:
 10:00.
 IV.3.5) Jazyk nebo jazyky, ve kterżch mohou bżt nabídky nebo zádosti o
 úcast vypracovány: cestina.
 IV.3.6) Lhuta, po kterou je uchazec svou nabídkou vázán: Do: 26.1.2005.
 IV.3.7) Podmínky pro otevrení nabídek
 IV.3.7.1) Osoby oprávnené k tomu, aby byly prítomny otevírání nabídek:
 Clenové hodnotící komise poprípade jejich náhradníci, jeden zástupce
 uchazece o predmetnou verejnou zakázku, zástupci osoby poverené
 zadavatelskżmi cinnostmi.
 IV.3.7.2) Den, cas a místo: 25.10.2004-10:30.
 Tercier, spol. s.r.o.; zasedací místnost.
 ODDÍL VI: DALSÍ INFORMACE
 VI.1) Nepovinné vyhlásení: Ne.
 VI.3) Zakázka se vztahuje k projektu/programu financovanému z prostredku
 EU: Ne.
 VI.4) Dalsí informace: II.1.7) Místo stavebních prací, místo dodání nebo
 plnení:
 Kód NUTS:CZ 0101
 IV.3.2) Podmínky pro získání zadávací dokumentace a dalsích dokumentu:
 Lze získat do: 10.09.2004 15:00:00.
 VI.5) Den odeslání tohoto vyhlásení: 30.8.2004.
--------------------------------------------------------------------------------
       Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
    The Office for Official Publications of the European Communities
        The Federal Office of Foreign Trade Information
  Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung ausschreibung Ausschreibungen Ingenieure Öffentliche Ausschreibungen Datenbank Öffentliche Ausschreibungen Architekten Öffentliche Ausschreibungen Bau