Öffentliche Ausschreibungen Öffentliche Ausschreibung Auftragsbekanntmachungen

Home
Ausschreibungen, tagesaktuell
Ausschreibung: DeutschlandDeutschland
Ausschreibung: Ingenieure u. ArchitektenIngenieure u. Architekten
Ausschreibung: EDV, Hardware, SoftwareEDV-Hard- u. -Software
Ausschreibung: Hochbau, Tiefbau, Trockenbau, BauBauausschreibungen
Ausschreibung: Regionale ÜbersichtRegionale Übersicht
AusschreibungsarchivAusschreibungsarchiv
Kostenlose Services
Ausschreibung: Gastzugangkostenloser Gastzugang
Ausschreibung: Suche mittels CPV-CodesAusschreibungssuche mittels CPV-Codes
Ausschreibung: eMail, automatische, tagesaktuellAusschreibungen per eMail, automatische, tagesaktuell
Ausschreibung: Suchprofil, individuell, mit ErgebnisübersichtSuchprofil, individuell, mit Ergebnisübersicht
Abonnenten/Gäste
TED Online ZugangTED-DB Online Zugang
BfAI Online ZugangBfAI-DB Online Zugang
Anmeldung
Ausschreibung: TED - Alert, Leistungen/PreiseLeistungen/Preise, TED - Alert ab EUR 10,-/Monat
Ausschreibung: Anmeldung zu TED-AlertAnmeldung zu TED-Alert
Ausschreibung: Anmeldung zu BfAI-AlertAnmeldung zu BfAI-Alert
Info / Datenquellen / Datenbeschreibungen
Ausschreibung: Info zu TED-Alert und BfAI-AlertInfo TED-/BfAI-Alert
Ausschreibung: DatenbeschreibungDatenbeschreibung TED
Ausschreibung: CPV-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in TED-DBTED-DB; CPV-Codes
Ausschreibung: SIC-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in BfAI-DBBfAI-DB; SIC-Codes
Miscellaneous
Ausschreibung: VeröffentlichenAusschreibungen veröffentlichen
Ausschreibung: Integrieren Sie eine Ausschreibungsabfragen auf Ihrer Websitelink2us
RSS Feed 'Aktuelle Ausschreibungen / Auftragsbekanntmachungen    RSS Feed
    NewsReader Download
Ausschreibung: KontaktKontakt
Ausschreibung: DokumentenlieferserviceDokumentenlieferservice im Auftrag des AAVEG
Ausschreibung: LinksLinks
Ausschreibung: ImpressumImpressum
Ausschreibung: FirmenprofilFirmenprofil
   

Ausschreibungen u. Aufträge: Arzneimittel - PL-Ketrzyn
Arzneimittel.
Antihämorrhagika.
Arzneimittel für das Nervensystem.
Analgetika.
Varia.
Intravenöse Flüssigkeiten.
Verbandsmaterial.
Heftpflaster.
Albumin.
Heparin.
Dokument Nr...................: 147134-2004
Veröffentlicht................: 02.09.2004
*
 VERGABEBEKANNTMACHUNG
 Lieferauftrag
 I.1)	Offizieller Name und Anschrift des öffentlichen Auftraggebers:
 Szpital Powiatowy w Ketrzynie, Att: Elzbieta Michniewicz, Anna Bienkowska
 - Dzial Zamówien Publicznych, tel. 089 7514981, 7515368, mgr farmacji
 Teresa Niemirowicz-Szczytt - Kierownik Apteki Szpitala, tel. 089 7513387,
 ul. Marii Curie-Sklodowskiej 2, PL-11-400 Ketrzyn. Tel.: +48 89 7515370.
 Fax: +48 89 7513797. E-mail: dzt@post.pl.
 II.1.8.1) Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV):
 24400000, 33141550, 33141110, 33141112, 24461200, 24461000, 24421200,
 24490000, 33141540, 24492510.
 Beschreibung: Arzneimittel.
 Heparin.
 Verbandsmaterial.
 Heftpflaster.
 Analgetika.
 Arzneimittel für das Nervensystem.
 Antihämorrhagika.
 Varia.
 Albumin.
 Intravenöse Flüssigkeiten.
 IV.3.3) Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder
 Teilnahmeanträge: 14.9.2004. Uhrzeit: 11:00.
 IV.3.5) Sprache oder Sprachen, die für die Angebotslegung oder
 Teilnahmeanträge verwendet werden können: Polnisch.
OT: OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU
 Dostawy
 Czy niniejsze zamówienie jest objete zakresem Porozumienia w sprawie
 zamówien rzadowych (GPA)? Nie.
 SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA
 I.1)	Oficjalna nazwa i adres instytucji zamawiajacej: Szpital Powiatowy
 w Ketrzynie, Att: Elzbieta Michniewicz, Anna Bienkowska - Dzial Zamówien
 Publicznych, tel. 089 7514981, 7515368, mgr farmacji Teresa
 Niemirowicz-Szczytt - Kierownik Apteki Szpitala, tel. 089 7513387, ul.
 Marii Curie-Sklodowskiej 2, PL-11-400 Ketrzyn. Tel.: +48 89 7515370. Fax:
 +48 89 7513797. E-mail: dzt@post.pl.
 I.2)	Adres, pod którym mozna uzyskac dalsze informacje: Taki jak w pkt.
 I.1.
 I.3)	Adres, pod którym mozna uzyskac dokumentacje: Taki jak w pkt. I.1.
 I.4)	Adres, na który nalezy przesylac oferty/wnioski o dopuszczenie do
 udzialu w postepowaniu: Taki jak w pkt. I.1.
 I.5)	Rodzaj instytucji zamawiajacej: Podmiot prawa publicznego.
 SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
 II.1) Opis
 II.1.2) Rodzaj zamówienia na dostawy: Kupno.
 II.1.4) Jest to umowa ramowa: Nie.
 II.1.5) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucje zamawiajaca: Dostawa
 leków, srodków farmaceutycznych, materialów opatrunkowych, plynów
 infuzyjnych.
 II.1.6) Opis/przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa
 leków, srodków farmaceutycznych, materialów opatrunkowych, plynów
 infuzyjnych dla potrzeb Szpitala Powiatowego w Ketrzynie.
 II.1.7) Miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, realizacji dostaw lub
 swiadczenia uslug: Apteka Szpitalna Szpitala Powiatowego w Ketrzynie, ul.
 M.C. Sklodowskiej 2, 11-400 Ketrzyn.
 II.1.8) Nomenklatura
 II.1.8.1) Wspólny Slownik Zamówien(CPV): 24400000, 33141550, 33141110,
 33141112.
 II.1.9) Podzial zamówienia na czesci: Tak.
 Oferty mozna skladac w odniesieniu do: Wszystkich czesci.
 II.1.10) Dopuszcza sie przedstawianie wariantów: Nie.
 II.2) Wielkosc lub zakres zamówienia
 II.2.1) Calkowita wielkosc lub zakres zamówienia: Przedmiot zamówienia
 podzielono na 14 pakietów.
 II.3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 okres w
 miesiacach liczac od momentu udzielenia zamówienia.
 Informacje o czesciach zamówienia
 Czesc Nr: 1
 1) Nomenklatura
 1.1)	Wspólny Slownik Zamówien (CPV): 24461200.
 2) Krótki opis: Narkotyki.
 3) Zakres lub wielkosc: Asortyment i ilosci okreslone w zalaczniku do
 SIWZ.
 Czesc Nr: 2
 1) Nomenklatura
 1.1)	Wspólny Slownik Zamówien (CPV): 24461000.
 2) Krótki opis: Leki psychotropowe.
 3) Zakres lub wielkosc: Asortyment i ilosci okreslone w zalaczniku do
 SIWZ.
 Czesc Nr: 3
 1) Nomenklatura
 1.1)	Wspólny Slownik Zamówien (CPV): 24421200.
 2) Krótki opis: Material tamujacy krwawienie.
 3) Zakres lub wielkosc: Asortyment i ilosci okreslone w zalaczniku do
 SIWZ.
 Czesc Nr: 4
 1) Nomenklatura
 1.1)	Wspólny Slownik Zamówien (CPV): 24490000.
 2) Krótki opis: Srodki farmaceutyczne.
 3) Zakres lub wielkosc: Asortyment i ilosci okreslone w zalaczniku do
 SIWZ.
 Czesc Nr: 5
 1) Nomenklatura
 1.1)	Wspólny Slownik Zamówien (CPV): 24490000.
 2) Krótki opis: Inne srodki farmaceutyczne.
 3) Zakres lub wielkosc: Asortyment i ilosci okreslone w zalaczniku do
 SIWZ.
 Czesc Nr: 6
 1) Nomenklatura
 1.1)	Wspólny Slownik Zamówien (CPV): 33141540.
 2) Krótki opis: Preparaty krwiopochodne.
 3) Zakres lub wielkosc: Asortyment i ilosci okreslone w zalaczniku do
 SIWZ.
 Czesc Nr: 7
 1) Nomenklatura
 1.1)	Wspólny Slownik Zamówien (CPV): 24492510.
 2) Krótki opis: Plyny infuzyjne.
 3) Zakres lub wielkosc: Asortyment i ilosci okreslone w zalaczniku do
 SIWZ.
 Czesc Nr: 8
 1) Nomenklatura
 1.1)	Wspólny Slownik Zamówien (CPV): 24492510.
 2) Krótki opis: Plyny infuzyjne - niestandardowe.
 3) Zakres lub wielkosc: Asortyment i ilosci okreslone w zalaczniku do
 SIWZ.
 Czesc Nr: 9
 1) Nomenklatura
 1.1)	Wspólny Slownik Zamówien (CPV): 24490000.
 2) Krótki opis: Chemikalia.
 3) Zakres lub wielkosc: Asortyment i ilosci okreslone w zalaczniku do
 SIWZ.
 Czesc Nr: 10
 1) Nomenklatura
 1.1)	Wspólny Slownik Zamówien (CPV): 33141550.
 2) Krótki opis: Heparyny drobnoczastkowe.
 3) Zakres lub wielkosc: Asortyment i ilosci okreslone w zalaczniku do
 SIWZ.
 Czesc Nr: 11
 1) Nomenklatura
 1.1)	Wspólny Slownik Zamówien (CPV): 24490000.
 2) Krótki opis: Leki inne.
 3) Zakres lub wielkosc: Asortyment i ilosci okreslone w zalaczniku do
 SIWZ.
 Czesc Nr: 12
 1) Nomenklatura
 1.1)	Wspólny Slownik Zamówien (CPV): 33141112.
 2) Krótki opis: Plastry.
 3) Zakres lub wielkosc: Asortyment i ilosci okreslone w zalaczniku do
 SIWZ.
 Czesc Nr: 13
 1) Nomenklatura
 1.1)	Wspólny Slownik Zamówien (CPV): 33141110.
 2) Krótki opis: Materialy opatrunkowe.
 3) Zakres lub wielkosc: Asortyment i ilosci okreslone w zalaczniku do
 SIWZ.
 Czesc Nr: 14
 1) Nomenklatura
 1.1)	Wspólny Slownik Zamówien (CPV): 33141110.
 2) Krótki opis: Opatrunki.
 3) Zakres lub wielkosc: Asortyment i ilosci okreslone w zalaczniku do
 SIWZ.
 SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I
 TECHNICZNYM
 III.1) Warunki dotyczace zamówienia
 III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje: Wymagane wadium w wysokosci 29
 985,00 PLN za calosc przedmiotu zamówienia. Wysokosc wadium dla
 poszczególnych pakietów podano w specyfikacji istotnych warunków
 zamówienia.
 III.1.2) Glówne warunki finansowania i platnosci i/lub odwolanie do
 odpowiednich przepisów: Platnosc przelewem na konto Wykonawcy, wskazane
 na fakturze w terminie minimum 30 dni od daty wystawienia faktury, nie
 wybiegajac przed termin realizacji dostawy.
 III.2) Warunki uczestnictwa
 III.2.1) Informacje dotyczace sytuacji wykonawcy, dostawcy lub
 uslugodawcy oraz informacje i formalnosci niezbedne do oceny, czy spelnia
 on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne: W postepowaniu o
 udzielenie zamówienia moga wiac udzial wykonawcy, którzy nie podlegaja
 wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 spelniaja
 warunki okreslone a art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
 ustawy Prawo zamówien publicznych (Dz.U. z 2004 Nr 19 poz. 177) oraz
 specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 III.2.1.1) Stan prawny - wymagane dokumenty: Zgodnie ze specyfikacja
 istotnych warunków zamówienia.
 III.2.1.2) Zdolnosc ekonomiczna i finansowa - wymagane dokumenty:
 Zgodnie ze specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
 III.2.1.3) Zdolnosc techniczna - wymagane dokumenty: Zgodnie ze
 specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
 III.3) Specyficzne warunki dotyczace zamówien na uslugi
 III.3.1) Swiadczenie uslugi zastrzezone jest dla okreslonego zawodu Nie.
 III.3.2) Osoby prawne zobowiazuje sie do wskazania nazwisk oraz
 kwalifikacji zawodowych pracowników odpowiedzialnych za wykonanie
 zadania: Nie.
 SEKCJA IV: PROCEDURA
 IV.1) Rodzaj procedury: Otwarta.
 IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia: Oferta najbardziej korzystna
 ekonomicznie pod wzgledem:
 Kryteria jak nizej:
 1: cena 90%;
 2: termin platnosci 10%;
 Kolejnosc wedlug znaczenia: Tak.
 IV.3) Informacje administracyjne
 IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucje zamawiajaca:
 Nr sprawy 31/PN/2004.
 IV.3.2) Warunki uzyskania dokumentów zamówienia oraz dokumentów
 dodatkowych: Dostepne do: 7.9.2004.
 Cena: 48,80 PLN.
 Warunki i sposób platnosci: Za zaliczeniem pocztowym, gotówka w kasie
 szpitalnej.
 IV.3.3) Termin skladania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzialu w
 postepowaniu: 14.9.2004. Godzina: 11:00.
 IV.3.5) Jezyk lub jezyki, w których mozna sporzadzac oferty lub wnioski
 o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu: polski.
 IV.3.6) Minimalny okres, w którym oferent bedzie zwiazany oferta: 60 dni
 od ostatecznego terminu skladania ofert.
 IV.3.7) Warunki dotyczace otwierania ofert
 IV.3.7.1) Osoby upowaznione do obecnosci podczas owtierania ofert:
 Wszystkie osoby zainteresowane zgodnie z ustawa Prawo zamówien
 publicznych.
 IV.3.7.2) Data, godzina i miejsce: 14.9.2004-11:15.
 W siedzibie Zamawiajacego w dziale Technicznym i Zamówien Publicznych.
 SEKCJA VI: INNE INFORMACJE
 VI.1) Publikacja niniejszego ogloszenia jest nieobowiazkowa: Nie.
 VI.3) Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze srodków UE:
 Nie.
 VI.5) Data wyslania niniejszego ogloszenia: 26.8.2004.
--------------------------------------------------------------------------------
       Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
    The Office for Official Publications of the European Communities
        The Federal Office of Foreign Trade Information
  Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung ausschreibung Ausschreibungen Ingenieure Öffentliche Ausschreibungen Datenbank Öffentliche Ausschreibungen Architekten Öffentliche Ausschreibungen Bau