Öffentliche Ausschreibungen Öffentliche Ausschreibung Auftragsbekanntmachungen

Home
Ausschreibungen, tagesaktuell
Ausschreibung: DeutschlandDeutschland
Ausschreibung: Ingenieure u. ArchitektenIngenieure u. Architekten
Ausschreibung: EDV, Hardware, SoftwareEDV-Hard- u. -Software
Ausschreibung: Hochbau, Tiefbau, Trockenbau, BauBauausschreibungen
Ausschreibung: Regionale ÜbersichtRegionale Übersicht
AusschreibungsarchivAusschreibungsarchiv
Kostenlose Services
Ausschreibung: Gastzugangkostenloser Gastzugang
Ausschreibung: Suche mittels CPV-CodesAusschreibungssuche mittels CPV-Codes
Ausschreibung: eMail, automatische, tagesaktuellAusschreibungen per eMail, automatische, tagesaktuell
Ausschreibung: Suchprofil, individuell, mit ErgebnisübersichtSuchprofil, individuell, mit Ergebnisübersicht
Abonnenten/Gäste
TED Online ZugangTED-DB Online Zugang
BfAI Online ZugangBfAI-DB Online Zugang
Anmeldung
Ausschreibung: TED - Alert, Leistungen/PreiseLeistungen/Preise, TED - Alert ab EUR 10,-/Monat
Ausschreibung: Anmeldung zu TED-AlertAnmeldung zu TED-Alert
Ausschreibung: Anmeldung zu BfAI-AlertAnmeldung zu BfAI-Alert
Info / Datenquellen / Datenbeschreibungen
Ausschreibung: Info zu TED-Alert und BfAI-AlertInfo TED-/BfAI-Alert
Ausschreibung: DatenbeschreibungDatenbeschreibung TED
Ausschreibung: CPV-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in TED-DBTED-DB; CPV-Codes
Ausschreibung: SIC-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in BfAI-DBBfAI-DB; SIC-Codes
Miscellaneous
Ausschreibung: VeröffentlichenAusschreibungen veröffentlichen
Ausschreibung: Integrieren Sie eine Ausschreibungsabfragen auf Ihrer Websitelink2us
RSS Feed 'Aktuelle Ausschreibungen / Auftragsbekanntmachungen    RSS Feed
    NewsReader Download
Ausschreibung: KontaktKontakt
Ausschreibung: DokumentenlieferserviceDokumentenlieferservice im Auftrag des AAVEG
Ausschreibung: LinksLinks
Ausschreibung: ImpressumImpressum
Ausschreibung: FirmenprofilFirmenprofil
   

Ausschreibungen u. Aufträge: Ballonkatheter - PL-Grudziadz
Kartons, Schachteln oder Kisten.
Einweghandschuhe.
Stöpsel aus Kunststoff.
Klemm-, Sutur- und Ligaturausstattung.
Katheter.
Ballonkatheter.
Kanülen.
Spritzen.
Skalpelle und Klingen.
Operationshandschuhe.
Sanitätspacks.
Drainvorrichtungen.
Sonden.
Dokument Nr...................: 147119-2004
Veröffentlicht................: 02.09.2004
*
 VERGABEBEKANNTMACHUNG
 Lieferauftrag
 I.1)	Offizieller Name und Anschrift des öffentlichen Auftraggebers:
 Szpital Specjalistyczny im. dr. Wladyslawa Bieganskiego, Att: Maria
 Kurowska - w sprawach zwiazanych z procedura; Joanna Laszewska - w
 sprawach zwiazanych z przedmiotem zamówienia, ul. Sikorskiego 32,
 PL-86-300 Grudziadz. Tel.: +48 56 45 00 119. Fax: +48 56 46 21 334.
 E-mail: szpital@szpital.grudziadz.net. URL:
 www.przetargi.szpital.grudziadz.net.
 II.1.8.1) Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV):
 33141210, 33141420, 33141620, 25161200, 21211100, 33141220, 25226100,
 33141310, 33141200, 33141640, 33141641, 33141120, 33141411.
 Beschreibung: Ballonkatheter.
 Operationshandschuhe.
 Sanitätspacks.
 Einweghandschuhe.
 Kartons, Schachteln oder Kisten.
 Kanülen.
 Stöpsel aus Kunststoff.
 Spritzen.
 Katheter.
 Drainvorrichtungen.
 Sonden.
 Klemm-, Sutur- und Ligaturausstattung.
 Skalpelle und Klingen.
 IV.3.3) Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder
 Teilnahmeanträge: 20.10.2004. Uhrzeit: 10:30.
 IV.3.5) Sprache oder Sprachen, die für die Angebotslegung oder
 Teilnahmeanträge verwendet werden können: Polnisch.
OT: OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU
 Dostawy
 Czy niniejsze zamówienie jest objete zakresem Porozumienia w sprawie
 zamówien rzadowych (GPA)? Nie.
 SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA
 I.1)	Oficjalna nazwa i adres instytucji zamawiajacej: Szpital
 Specjalistyczny im. dr. Wladyslawa Bieganskiego, Att: Maria Kurowska - w
 sprawach zwiazanych z procedura; Joanna Laszewska - w sprawach zwiazanych
 z przedmiotem zamówienia, ul. Sikorskiego 32, PL-86-300 Grudziadz. Tel.:
 +48 56 45 00 119. Fax: +48 56 46 21 334. E-mail:
 szpital@szpital.grudziadz.net. URL: www.przetargi.szpital.grudziadz.net.
 I.2)	Adres, pod którym mozna uzyskac dalsze informacje: Taki jak w pkt.
 I.1.
 I.3)	Adres, pod którym mozna uzyskac dokumentacje: Taki jak w pkt. I.1.
 I.4)	Adres, na który nalezy przesylac oferty/wnioski o dopuszczenie do
 udzialu w postepowaniu: Taki jak w pkt. I.1.
 I.5)	Rodzaj instytucji zamawiajacej: Podmiot prawa publicznego.
 SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
 II.1) Opis
 II.1.2) Rodzaj zamówienia na dostawy: Kupno.
 II.1.4) Jest to umowa ramowa: Nie.
 II.1.5) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucje zamawiajaca: Dostawy
 artykulów medycznych jednorazowego uzytku.
 II.1.6) Opis/przedmiot zamówienia: Dostawy artykulów medycznych
 jednorazowego uzytku.
 II.1.7) Miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, realizacji dostaw lub
 swiadczenia uslug: Szpital Specjalistyczny im. dr. Wladyslawa
 Bieganskiego w Grudziadzu - magazyn medyczny.
 II.1.8) Nomenklatura
 II.1.8.1) Wspólny Slownik Zamówien(CPV): 33141210, 33141420, 33141620,
 25161200, 21211100.
 II.1.9) Podzial zamówienia na czesci: Tak.
 Oferty mozna skladac w odniesieniu do: Wszystkich czesci.
 II.1.10) Dopuszcza sie przedstawianie wariantów: Nie.
 II.2) Wielkosc lub zakres zamówienia
 II.2.1) Calkowita wielkosc lub zakres zamówienia: 11 zadan.
 II.3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 okres w
 miesiacach liczac od momentu udzielenia zamówienia.
 Informacje o czesciach zamówienia
 Czesc Nr: 1
 1) Nomenklatura
 1.1)	Wspólny Slownik Zamówien (CPV): 33141620.
 2) Krótki opis: Przyrzady do przetaczania krwi i plynów infuzyjnych.
 3) Zakres lub wielkosc: 3 pozycje.
 Czesc Nr: 2
 1) Nomenklatura
 1.1)	Wspólny Slownik Zamówien (CPV): 33141420, 25226100.
 2) Krótki opis: Kaniule do wlewów dozylnych i korki do kaniul.
 3) Zakres lub wielkosc: 4 pozycje.
 Czesc Nr: 3
 1) Nomenklatura
 1.1)	Wspólny Slownik Zamówien (CPV): 33141210.
 2) Krótki opis: Worki do moczu..
 3) Zakres lub wielkosc: 3 pozycje.
 Czesc Nr: 4
 1) Nomenklatura
 1.1)	Wspólny Slownik Zamówien (CPV): 25161200, 33141420.
 2) Krótki opis: Rekawice.
 3) Zakres lub wielkosc: 2 pozycje.
 Czesc Nr: 5
 1) Nomenklatura
 1.1)	Wspólny Slownik Zamówien (CPV): 33141310.
 2) Krótki opis: Strzykawki.
 3) Zakres lub wielkosc: 2 pozycje.
 Czesc Nr: 6
 1) Nomenklatura
 1.1)	Wspólny Slownik Zamówien (CPV): 33141310.
 2) Krótki opis: Strzykawki.
 3) Zakres lub wielkosc: 1 pozycja.
 Czesc Nr: 7
 1) Nomenklatura
 1.1)	Wspólny Slownik Zamówien (CPV): 33141120.
 2) Krótki opis: Cewniki.
 3) Zakres lub wielkosc: 11 pozycji.
 Czesc Nr: 8
 1) Nomenklatura
 1.1)	Wspólny Slownik Zamówien (CPV): 33141120.
 2) Krótki opis: Zestaw tlenowo - nosowy.
 3) Zakres lub wielkosc: 1 pozycja.
 Czesc Nr: 9
 1) Nomenklatura
 1.1)	Wspólny Slownik Zamówien (CPV): 33141640, 33141641.
 2) Krótki opis: Dreny.
 3) Zakres lub wielkosc: 5 pozycji.
 Czesc Nr: 10
 1) Nomenklatura
 1.1)	Wspólny Slownik Zamówien (CPV): 33141620.
 2) Krótki opis: Zestawy do drenazu oplucnej.
 3) Zakres lub wielkosc: 2 pozycje.
 Czesc Nr: 11
 1) Nomenklatura
 1.1)	Wspólny Slownik Zamówien (CPV): 21211100, 33141120, 33141411.
 2) Krótki opis: Pozostale artykuly medyczne jednorazowego uzytku.
 3) Zakres lub wielkosc: 8 pozycji.
 SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I
 TECHNICZNYM
 III.1) Warunki dotyczace zamówienia
 III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje: 6 400.
 III.2) Warunki uczestnictwa
 III.2.1) Informacje dotyczace sytuacji wykonawcy, dostawcy lub
 uslugodawcy oraz informacje i formalnosci niezbedne do oceny, czy spelnia
 on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne: Okreslone w SIWZ.
 III.2.1.1) Stan prawny - wymagane dokumenty: Okreslone w SIWZ.
 III.2.1.2) Zdolnosc ekonomiczna i finansowa - wymagane dokumenty:
 Okreslone w SIWZ.
 III.2.1.3) Zdolnosc techniczna - wymagane dokumenty: Okreslone w SIWZ.
 III.3) Specyficzne warunki dotyczace zamówien na uslugi
 III.3.1) Swiadczenie uslugi zastrzezone jest dla okreslonego zawodu Nie.
 III.3.2) Osoby prawne zobowiazuje sie do wskazania nazwisk oraz
 kwalifikacji zawodowych pracowników odpowiedzialnych za wykonanie
 zadania: Nie.
 SEKCJA IV: PROCEDURA
 IV.1) Rodzaj procedury: Otwarta.
 IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia: Najnizsza cena.
 IV.3) Informacje administracyjne
 IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucje zamawiajaca:
 A/PN/7/04.
 IV.3.2) Warunki uzyskania dokumentów zamówienia oraz dokumentów
 dodatkowych: Dostepne do: 20.10.2004.
 Cena: 30 PLN.
 Warunki i sposób platnosci: Zaliczenie pocztowe.
 IV.3.3) Termin skladania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzialu w
 postepowaniu: 20.10.2004. Godzina: 10:30.
 IV.3.5) Jezyk lub jezyki, w których mozna sporzadzac oferty lub wnioski
 o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu: polski.
 IV.3.6) Minimalny okres, w którym oferent bedzie zwiazany oferta: 60 dni
 od ostatecznego terminu skladania ofert.
 IV.3.7) Warunki dotyczace otwierania ofert
 IV.3.7.1) Osoby upowaznione do obecnosci podczas owtierania ofert:
 Okreslone w SIWZ.
 IV.3.7.2) Data, godzina i miejsce: 20.10.2004-11.00.
 Budynek administracji ( na terenie Szpitala) ul. Szpitalna 6/8,1 pietro,
 sala konferencyjna - pok. nr 8.
 SEKCJA VI: INNE INFORMACJE
 VI.1) Publikacja niniejszego ogloszenia jest nieobowiazkowa: Nie.
 VI.2) Wskazac, czy zamówienie ma charakter powtarzajacy sie oraz podac
 przyblizone terminy publikacji kolejnych ogloszen: Zamówienie ma
 charakter powtarzajacy sie okresowo, przyblizony termin publikacji
 kolejnych ogloszen 2005 rok.
 VI.3) Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze srodków UE:
 Nie.
 VI.5) Data wyslania niniejszego ogloszenia: 26.8.2004.
--------------------------------------------------------------------------------
       Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
    The Office for Official Publications of the European Communities
        The Federal Office of Foreign Trade Information
  Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung ausschreibung Ausschreibungen Ingenieure Öffentliche Ausschreibungen Datenbank Öffentliche Ausschreibungen Architekten Öffentliche Ausschreibungen Bau