Öffentliche Ausschreibungen Öffentliche Ausschreibung Auftragsbekanntmachungen

Home
Ausschreibungen, tagesaktuell
Ausschreibung: DeutschlandDeutschland
Ausschreibung: Ingenieure u. ArchitektenIngenieure u. Architekten
Ausschreibung: EDV, Hardware, SoftwareEDV-Hard- u. -Software
Ausschreibung: Hochbau, Tiefbau, Trockenbau, BauBauausschreibungen
Ausschreibung: Regionale ÜbersichtRegionale Übersicht
AusschreibungsarchivAusschreibungsarchiv
Kostenlose Services
Ausschreibung: Gastzugangkostenloser Gastzugang
Ausschreibung: Suche mittels CPV-CodesAusschreibungssuche mittels CPV-Codes
Ausschreibung: eMail, automatische, tagesaktuellAusschreibungen per eMail, automatische, tagesaktuell
Ausschreibung: Suchprofil, individuell, mit ErgebnisübersichtSuchprofil, individuell, mit Ergebnisübersicht
Abonnenten/Gäste
TED Online ZugangTED-DB Online Zugang
BfAI Online ZugangBfAI-DB Online Zugang
Anmeldung
Ausschreibung: TED - Alert, Leistungen/PreiseLeistungen/Preise, TED - Alert ab EUR 10,-/Monat
Ausschreibung: Anmeldung zu TED-AlertAnmeldung zu TED-Alert
Ausschreibung: Anmeldung zu BfAI-AlertAnmeldung zu BfAI-Alert
Info / Datenquellen / Datenbeschreibungen
Ausschreibung: Info zu TED-Alert und BfAI-AlertInfo TED-/BfAI-Alert
Ausschreibung: DatenbeschreibungDatenbeschreibung TED
Ausschreibung: CPV-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in TED-DBTED-DB; CPV-Codes
Ausschreibung: SIC-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in BfAI-DBBfAI-DB; SIC-Codes
Miscellaneous
Ausschreibung: VeröffentlichenAusschreibungen veröffentlichen
Ausschreibung: Integrieren Sie eine Ausschreibungsabfragen auf Ihrer Websitelink2us
RSS Feed 'Aktuelle Ausschreibungen / Auftragsbekanntmachungen    RSS Feed
    NewsReader Download
Ausschreibung: KontaktKontakt
Ausschreibung: DokumentenlieferserviceDokumentenlieferservice im Auftrag des AAVEG
Ausschreibung: LinksLinks
Ausschreibung: ImpressumImpressum
Ausschreibung: FirmenprofilFirmenprofil
   

Ausschreibungen u. Aufträge: Server - CZ-Praha
Datenbanksoftware.
Anwendungssoftware.
Server.
Netzwerkinfrastruktur.
Dokument Nr...................: 147103-2004
Veröffentlicht................: 02.09.2004
*
 VERGABEBEKANNTMACHUNG
 Lieferauftrag
 I.1)	Offizieller Name und Anschrift des öffentlichen Auftraggebers: CR -
 Ceská správa sociálního zabezpecení, Att: Ing. Cmakal Tomás CSc.,
 Krízíkova 1292, CZ-22508 Praha. Tel.: +420257063020. Fax: +420257063033.
 E-mail: tomas.cmakal@cssz.cz. URL: www.cssz.cz.
 II.1.8.1) Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV):
 30260000, 32424000, 30241100, 30241200.
 Beschreibung: Server.
 Netzwerkinfrastruktur.
 Datenbanksoftware.
 Anwendungssoftware.
 IV.3.3) Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder
 Teilnahmeanträge: 25.10.2004. Uhrzeit: 15:00.
 IV.3.5) Sprache oder Sprachen, die für die Angebotslegung oder
 Teilnahmeanträge verwendet werden können: Tschechisch.
OT: VYHLÁSENÍ ZAKÁZKY
 Dodávky
 Na tuto zakázku se vytahuje Mezivládní dohoda o zadávání verejnżch
 zakázek (GPA): Ne.
 ODDÍL I: ZADAVATEL
 I.1)	Úrední název a adresa zadavatele: CR - Ceská správa sociálního
 zabezpecení, K rukám: Ing. Cmakal Tomás CSc., Krízíkova 1292, CZ-22508
 Praha. Tel.: +420257063020. Fax: +420257063033. E-mail:
 tomas.cmakal@cssz.cz. URL: www.cssz.cz.
 I.2)	Adresa, na které lze získat dalsí informace: Stejná jako v bode I.1.
 I.3)	Adresa, na které lze získat dokumentaci: Ceská správa sociálního
 zabezpecení CR, K rukám: Ing. Cmakal Tomás CSc., Krízová 1292, CZ-225 08
 Praha 5. Tel.: +420257063020. Fax: +420257063033. E-mail:
 tomas.cmakal@cssz.cz.
 I.4)	Adresa, na kterou musí bżt zaslány nabídky/zádosti o úcast: Ceská
 správa sociálního zabezpecení CR, K rukám: Ing. Drábik Dusan, Krízová
 1292, CZ-225 08 Praha 5. Tel.: +420257062267. Fax: +420251556664.
 I.5)	Druh zadavatele: Na ústrední úrovni.
 ODDÍL II: PREDMET ZAKÁZKY
 II.1) Popis
 II.1.2) Druh zakázky na dodávky: Koupe.
 II.1.4) Jedná se o rámcovou dohodu: Ne.
 II.1.5) Název pridelenż zakázce zadavatelem: Komplexní dodávka datového
 uloziste.
 II.1.6) Popis/predmet zakázky: Komplexní dodávka a instalace datového
 úloziste (storages, SAN, datovżch serveru, racku, datového stroje pro
 hlavní a zálozní DÚ) blíze specifikovanżch v zadávací dokumentaci vcetne
 dodávky potrebného software, zaskolení obsluhy a zárucního servisu.
 II.1.7) Místo stavebních prací, místo dodání nebo plnení: Praha 5.
 II.1.8) Nomenklatura
 II.1.8.1) Spolecnż slovník pro verejné zakázky (CPV): 30260000,
 32424000, 30241100, 30241200.
 II.1.9) Rozdelení do polozek: Ano.
 Nabídky mohou bżt predkládány pro: Vsechny polozky.
 II.1.10) Budou prijímány varianty: Ne.
 II.3) Doba trvání zakázky nebo lhuta pro dokoncení: Pocínaje: 1.12.2004
 - Konce: 31.12.2006.
 Informace o polozkách
 Polozka c.: 1
 1) Nomenklatura
 1.1)	Spolecnż slovník pro verejné zakázky (CPV): 30260000, 32424000,
 30241100, 30241200.
 2) Strucnż popis: 2004: Prípravná fáze dodávky a impl. DÚ vc. zákl.
 analżzy stáv. stavu ICT Zadav. a návrhu architektury z hled. DÚ, zákl.
 vybudování infrastr. HI. DÚ v rámci hl. dat. a vżp. centra.
 Polozka c.: 2
 1) Nomenklatura
 1.1)	Spolecnż slovník pro verejné zakázky (CPV): 30260000, 32424000,
 30241100, 30241200.
 2) Strucnż popis: 2005: realizace test. a vżvoj prostredí, implementace
 a uvedení do provozu Hlavního dat. úloziste vcetne funkcí vysoké
 dostupnosti, príprava budování Zál. Dat. úloziste.
 Polozka c.: 3
 1) Nomenklatura
 1.1)	Spolecnż slovník pro verejné zakázky (CPV): 30260000, 32424000,
 30241100, 30241200.
 2) Strucnż popis: 2006:realizace systému Zál. datového úloziste v
 zálozním datovém a vżpocetním centru, spojení center a realizace (test)
 funkce rízeného pádu hlavního datového a vżpocetního centra.
 ODDÍL III: PRÁVNÍ, HOSPODÁRSKÉ, FINANCNÍ A TECHNICKÉ INFORMACE
 III.1) Podmínky vztahující se k zakázce
 III.1.1) Pozadované zálohy a záruky: 2500000,00.
 III.1.2) Hlavní podmínky financování a platby a/nebo odkaz na príslusná
 ustanovení: Cena bude uhrazena po dodání a instalaci zbozí jednotlivżch
 dílcích plnení na základe danového dokladu se splatností 21 dnu.
 Podrobnejsí platební podmínky viz zadávací dokumentace.
 III.2) Podmínky úcasti
 III.2.1) Informace tżkající se osobní situace zhotovitele, dodavatele
 nebo poskytovatele sluzeb a informace a formality nezbytné pro hodnocení
 minimální pozadované hospodárské, financní a technické kapacity:
 Certifikace uchazece dle ISO 9001, 9000.
 Zadavatel nepozaduje.
 III.2.1.2) Hospodárská a financní kapacita - pozadovanż zpusob
 prokázání: Dle § 32 odst. 1 písm. a) a b) zákona; úcetní uzáverka se
 pozaduje v zjednoduseném rozsahu.
 III.2.1.3) Technická kapacita - pozadovanż zpusob prokázání: Pozadavky
 jsou uvedeny v bode 1.3 prílohy c. 1 zadávací dokumentace.
 III.3) Podmínky vztahující se pouze na zakázky na sluzby
 III.3.2) Právnické osoby musí uvádet jména a profesní kvalifikaci
 pracovníku odpovednżch za provedení zakázky: Ano.
 ODDÍL IV: RÍZENÍ
 IV.1) Druh rízení: Otevrené.
 IV.1.1) Zájemci byli jiz vybráni: Ne.
 IV.2) Kritéria pro zadání zakázky: Hospodársky nejvżhodnejsí nabídka z
 hlediska:
 Kritérií uvedenżch níze:
 1: Doba opravy nahlásenżch chyb a závad - váha kritéria: 60 %
 2: Nabídková cena - váha kritéria: 30 %
 3: Prekrocení minimálních pozadavku na HW a SW - váha kritéria: 10 %
 V sestupném poradí podle dulezitosti: Ano.
 IV.3) Administrativní informace
 IV.3.1) Spisové císlo pridelené zadavatelem: 0417652.
 IV.3.2) Podmínky pro získání zadávací dokumentace a dalsích dokumentu:
 Lze získat do: 30.9.2004.
 Cena: 0 CZK.
 IV.3.3) Lhuta pro prijetí nabídek nebo zádostí o úcast: 25.10.2004. Cas:
 15:00.
 IV.3.5) Jazyk nebo jazyky, ve kterżch mohou bżt nabídky nebo zádosti o
 úcast vypracovány: cestina.
 IV.3.6) Lhuta, po kterou je uchazec svou nabídkou vázán: Do: 31.12.2006.
 IV.3.7) Podmínky pro otevrení nabídek
 IV.3.7.1) Osoby oprávnené k tomu, aby byly prítomny otevírání nabídek:
 Zástupci uchazecu, prípadne osoby jimi poverené; zástupci dodavatele.
 IV.3.7.2) Den, cas a místo: 29.10.2004-10:00.
 CSSZ, Krízová 25, Praha 5 - Smíchov.
 ODDÍL VI: DALSÍ INFORMACE
 VI.1) Nepovinné vyhlásení: Ne.
 VI.3) Zakázka se vztahuje k projektu/programu financovanému z prostredku
 EU: Ne.
 VI.4) Dalsí informace: Soucástí 1. cásti VZ je i dodávka 1 balíku
 prov.SW: predpokl. cena 10000000 Kc. Soucástí 3. cásti VZ je i dodávka
 SW-prov. a pro BI: predpokl. cena 20000000 Kc.
 II.1.7) Místo stavebních prací, místo dodání nebo plnení: Kód NUTS CZ0105
 IV.3.2) Podmínky pro získání zadávací dokumentace a dalsích dokumentu:
 Lze získat do: 30.09.2004 15:00.
 VI.5) Den odeslání tohoto vyhlásení: 30.8.2004.
--------------------------------------------------------------------------------
       Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
    The Office for Official Publications of the European Communities
        The Federal Office of Foreign Trade Information
  Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung ausschreibung Ausschreibungen Ingenieure Öffentliche Ausschreibungen Datenbank Öffentliche Ausschreibungen Architekten Öffentliche Ausschreibungen Bau