Öffentliche Ausschreibungen Öffentliche Ausschreibung Auftragsbekanntmachungen

Home
Ausschreibungen, tagesaktuell
Ausschreibung: DeutschlandDeutschland
Ausschreibung: Ingenieure u. ArchitektenIngenieure u. Architekten
Ausschreibung: EDV, Hardware, SoftwareEDV-Hard- u. -Software
Ausschreibung: Hochbau, Tiefbau, Trockenbau, BauBauausschreibungen
Ausschreibung: Regionale ÜbersichtRegionale Übersicht
AusschreibungsarchivAusschreibungsarchiv
Kostenlose Services
Ausschreibung: Gastzugangkostenloser Gastzugang
Ausschreibung: Suche mittels CPV-CodesAusschreibungssuche mittels CPV-Codes
Ausschreibung: eMail, automatische, tagesaktuellAusschreibungen per eMail, automatische, tagesaktuell
Ausschreibung: Suchprofil, individuell, mit ErgebnisübersichtSuchprofil, individuell, mit Ergebnisübersicht
Abonnenten/Gäste
TED Online ZugangTED-DB Online Zugang
BfAI Online ZugangBfAI-DB Online Zugang
Anmeldung
Ausschreibung: TED - Alert, Leistungen/PreiseLeistungen/Preise, TED - Alert ab EUR 10,-/Monat
Ausschreibung: Anmeldung zu TED-AlertAnmeldung zu TED-Alert
Ausschreibung: Anmeldung zu BfAI-AlertAnmeldung zu BfAI-Alert
Info / Datenquellen / Datenbeschreibungen
Ausschreibung: Info zu TED-Alert und BfAI-AlertInfo TED-/BfAI-Alert
Ausschreibung: DatenbeschreibungDatenbeschreibung TED
Ausschreibung: CPV-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in TED-DBTED-DB; CPV-Codes
Ausschreibung: SIC-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in BfAI-DBBfAI-DB; SIC-Codes
Miscellaneous
Ausschreibung: VeröffentlichenAusschreibungen veröffentlichen
Ausschreibung: Integrieren Sie eine Ausschreibungsabfragen auf Ihrer Websitelink2us
RSS Feed 'Aktuelle Ausschreibungen / Auftragsbekanntmachungen    RSS Feed
    NewsReader Download
Ausschreibung: KontaktKontakt
Ausschreibung: DokumentenlieferserviceDokumentenlieferservice im Auftrag des AAVEG
Ausschreibung: LinksLinks
Ausschreibung: ImpressumImpressum
Ausschreibung: FirmenprofilFirmenprofil
   

Ausschreibungen u. Aufträge: Personenkraftwagen - PL-Warschau
Personenkraftwagen.
Kleinbusse.
Fahrzeuge mit Dieselmotoren.
Kraftfahrzeuge für den Transport von weniger als 10 Personen.
Kraftfahrzeuge für die Beförderung von zehn oder mehr Personen.
Dokument Nr...................: 147099-2004
Veröffentlicht................: 02.09.2004
*
 VERGABEBEKANNTMACHUNG
 Lieferauftrag
 I.1)	Offizieller Name und Anschrift des öffentlichen Auftraggebers:
 Telewizja Polska S.A. Osrodek Administracji, Att: Andrzej Dyda, Andrzej
 Karbowniczek, Maria Nadolna, Danuta Jaskulska, ul. J.P. Woronicza 17,
 PL-00-999 Warszawa. Tel.: +48 22 547 89 10, 547 81 51, 640 22 51, 547 64
 79. Fax: +48 22 547 42 17, 547 44 29. E-mail:
 Danuta.Jaskulska@waw.tvp.pl. URL: www.tvp.pl/zamowienia_publiczne.
 II.1.8.1) Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV):
 34110000, 34114400, 34115000, 34116000, 34120000.
 Beschreibung: Personenkraftwagen.
 Kleinbusse.
 Fahrzeuge mit Dieselmotoren.
 Kraftfahrzeuge für den Transport von weniger als 10 Personen.
 Kraftfahrzeuge für die Beförderung von zehn oder mehr Personen.
 IV.3.3) Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder
 Teilnahmeanträge: 5.10.2004. Uhrzeit: 12:00.
 IV.3.5) Sprache oder Sprachen, die für die Angebotslegung oder
 Teilnahmeanträge verwendet werden können: Polnisch.
OT: OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU
 Dostawy
 Czy niniejsze zamówienie jest objete zakresem Porozumienia w sprawie
 zamówien rzadowych (GPA)? Tak.
 SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA
 I.1)	Oficjalna nazwa i adres instytucji zamawiajacej: Telewizja Polska
 S.A. Osrodek Administracji, Att: Andrzej Dyda, Andrzej Karbowniczek,
 Maria Nadolna, Danuta Jaskulska, ul. J.P. Woronicza 17, PL-00-999
 Warszawa. Tel.: +48 22 547 89 10, 547 81 51, 640 22 51, 547 64 79. Fax:
 +48 22 547 42 17, 547 44 29. E-mail: Danuta.Jaskulska@waw.tvp.pl. URL:
 www.tvp.pl/zamowienia_publiczne.
 I.2)	Adres, pod którym mozna uzyskac dalsze informacje: Taki jak w pkt.
 I.1.
 I.3)	Adres, pod którym mozna uzyskac dokumentacje: Telewizja Polska S.A.
 Osrodek Administracji, Att: Danuta Jaskulska, ul. J.P. Woronicza 17,
 budynek "Sepólno", PL-00-999 Warszawa. Tel.: +48 22 547 64 79. Fax: +48
 22 547 42 17. E-mail: Danuta.Jaskulska@waw.tvp.pl. URL:
 www.tvp.pl/zamowienia_publiczne.
 I.4)	Adres, na który nalezy przesylac oferty/wnioski o dopuszczenie do
 udzialu w postepowaniu: Telewizja Polska S.A. Osrodek Administracji, Att:
 Danuta Jaskulska, ul. J.P. Woronicza 17, budynek "Sepólno", pok. nr 108,
 PL-00-999 Warszawa. Tel.: +48 22 547 64 79. Fax: +48 22 547 42 17.
 E-mail: Danuta.Jaskulska@waw.tvp.pl. URL: www.tvp.pl/zamowienia_publiczne.
 I.5)	Rodzaj instytucji zamawiajacej: Podmiot prawa publicznego.
 SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
 II.1) Opis
 II.1.2) Rodzaj zamówienia na dostawy: Kupno.
 II.1.4) Jest to umowa ramowa: Nie.
 II.1.5) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucje zamawiajaca: Dostawa
 samochodów dla Telewizji Polskiej S.A.
 II.1.6) Opis/przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa
 samochodów osobowych typu sedan, kombi, van - klasy sredniej, samochodów
 osobowych typu kombi, samochodów osobowych, towarowo-osobowych typu
 "BUS", samochodów osobowych klasy wyzszej.
 II.1.7) Miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, realizacji dostaw lub
 swiadczenia uslug: Dostawa samochodów do siedziby TVP S.A. w Warszawie
 przy ul. J.P. Woronicza 17 oraz do wskazanych Oddzialów TVP S.A.
 II.1.8) Nomenklatura
 II.1.8.1) Wspólny Slownik Zamówien(CPV): 34110000, 34114400, 34115000,
 34116000, 34120000.
 II.1.9) Podzial zamówienia na czesci: Tak.
 Oferty mozna skladac w odniesieniu do: Wszystkich czesci.
 II.1.10) Dopuszcza sie przedstawianie wariantów: Nie.
 II.2) Wielkosc lub zakres zamówienia
 II.2.1) Calkowita wielkosc lub zakres zamówienia: Powyzej 130 000 EUR.
 II.3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 okres w
 miesiacach liczac od momentu udzielenia zamówienia.
 Informacje o czesciach zamówienia
 Czesc Nr: I samochody osobowe typu sedan, kombi, van - klasy sredniej.
 1) Nomenklatura
 1.1)	Wspólny Slownik Zamówien (CPV): 34110000, 34114400, 34115000.
 2) Krótki opis: Samochody osobowe:
 a) typu sedan 1.8 l. benzyna,
 b) typu kombi 1,8 l. benzyna,
 c) typu van 2 l. Diesel.
 3) Zakres lub wielkosc: Samochody osobowe:
 a) typu sedan 1.8 l. benzyna - 22 szt.
 b) typu kombi 1,8 l. benzyna - 19 szt.
 c) typu van 2 l. Diesel - 14 szt.
 Czesc Nr: II samochody osobowe typu kombi.
 1) Nomenklatura
 1.1)	Wspólny Slownik Zamówien (CPV): 34110000, 34115000.
 2) Krótki opis: Samochody osobowe:
 a) typu kombi 2.0 l. benzyna,
 b) typu kombi 2.0 l. Diesel.
 3) Zakres lub wielkosc: Samochody osobowe:
 a) typu kombi 2.0 l. benzyna - 35 szt.
 b) typu kombi 2.0 l. Diesel - 30 szt.
 Czesc Nr: III - samochody osobowe, towarowo-osobowe typu "BUS"
 1) Nomenklatura
 1.1)	Wspólny Slownik Zamówien (CPV): 34110000, 34116000, 34120000.
 2) Krótki opis: Samochody:
 a) 12 osób+przedz. bagazowy o dl. min. 0,7 m,
 b) 9 osób+przedz. bagazowy o dl. min. 0,7 m,
 c) 6 osób+przedz. bagazowy bez szyb o dl. min. 3 m,
 d) 3 osoby+przegroda pelna+przedz. ladunkowy bez szyb o dl. min. 4 m.
 3) Zakres lub wielkosc: Samochody:
 a) 12 osób+przedz. bagazowy o dl. min. 0,7 m - 3 szt.
 b) 9 osób+przedz. bagazowy o dl. min. 0,7 m - 51 szt.
 c) 6 osób+przedz. bagazowy bez szyb o dl. min. 3 m - 7 szt.
 d) 3 osoby+przegroda pelna+przedz. ladunkowy bez szyb o dl. min. 4 m - 5
 szt.
 Czesc Nr: IV - samochody osobowe klasy wyzszej.
 1) Nomenklatura
 1.1)	Wspólny Slownik Zamówien (CPV): 34110000.
 2) Krótki opis: Samochody osobowe klasy wyzszej poj. 3 litry.
 3) Zakres lub wielkosc: Samochody osobowe klasy wyzszej poj. 3 litry - 5
 szt.
 SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I
 TECHNICZNYM
 III.1) Warunki dotyczace zamówienia
 III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje: Wadium - 380 000 zl (slownie:
 trzysta osiemdziesiat tysiecy),
 w tym:
 I czesc - 105 000 zl (sto piec tysiecy zlotych),
 II czesc - 105 000 zl (sto piec tysiecy zlotych),
 III czesc - 150 000 zl (sto piecdziesiat tysiecy zlotych),
 IV czesc - 20 000 zl (dwadziescia tysiecy zlotych).
 III.2) Warunki uczestnictwa
 III.2.1) Informacje dotyczace sytuacji wykonawcy, dostawcy lub
 uslugodawcy oraz informacje i formalnosci niezbedne do oceny, czy spelnia
 on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne: O zamówienie
 moga ubiegac sie Wykonawcy, którzy spelniaja opisane powyzej wymagania:
 a) spelniaja warunki okreslone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówien
 publicznych,
 b) sa producentem lub autoryzowanym dystrybutorem oferowanej marki
 samochodu i zapewnia co najmniej jeden autoryzowany punkt serwisowy na
 oferowana marke samochodu na terenie kazdego województwa Rzeczpospolitej
 Polskiej,
 c) posiadaja konto bankowe wolne od zajec sadowych i administracyjnych.
 Ocena spelnienia warunków zostanie dokonana zgodnie z formula
 "spelnia-nie spelnia" w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i
 oswiadczeniach wymaganych niniejsza specyfikacja.
 III.2.1.1) Stan prawny - wymagane dokumenty: Dokument potwierdzajacy
 status prawny Wykonawcy (aktualny odpis z wlasciwego rejestru albo
 aktualne zaswiadczenie o wpisie do ewidencji dzialalnosci gospodarczej)
 wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uplywem terminu skladania
 ofert, okreslajacy m.in. nazwiska osób upowaznionych do podejmowania
 czynnosci prawnych w imieniu Wykonawcy).
 III.2.1.2) Zdolnosc ekonomiczna i finansowa - wymagane dokumenty:
 Informacja banku, w którym wykonawca posiada podstawowy rachunek bankowy,
 potwierdzajaca wysokosc posiadanych srodków finansowych lub zdolnosc
 kredytowa wykonawcy, wystawiona nie wczesniej niz 6 miesiecy przed
 uplywem terminu skladania ofert.
 III.3) Specyficzne warunki dotyczace zamówien na uslugi
 III.3.1) Swiadczenie uslugi zastrzezone jest dla okreslonego zawodu Nie.
 III.3.2) Osoby prawne zobowiazuje sie do wskazania nazwisk oraz
 kwalifikacji zawodowych pracowników odpowiedzialnych za wykonanie
 zadania: Nie.
 SEKCJA IV: PROCEDURA
 IV.1) Rodzaj procedury: Otwarta.
 IV.1.3) Wczesniejsze publikacje dotyczace tego samego zamówienia
 IV.1.3.1) Wstepne ogloszenie informacyjne dotyczace tego samego
 zamówienia: Numer ogloszenia w spisie Dz.U.: 2004/S 126-106604 - Z:
 1.7.2004.
 IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia: Oferta najbardziej korzystna
 ekonomicznie pod wzgledem:
 Kryteria jak nizej:
 1: Cena - 40%
 2: Warunki platnosci - 30%
 3: Koszty eksploatacji - 20%
 4: Okres gwarancji - 10%
 Kolejnosc wedlug znaczenia: Tak.
 IV.3) Informacje administracyjne
 IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucje zamawiajaca:
 AOD/492/2004.
 IV.3.2) Warunki uzyskania dokumentów zamówienia oraz dokumentów
 dodatkowych: Dostepne do: 5.10.2004.
 Cena: 20,00 PLN.
 IV.3.3) Termin skladania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzialu w
 postepowaniu: 5.10.2004. Godzina: 12:00.
 IV.3.5) Jezyk lub jezyki, w których mozna sporzadzac oferty lub wnioski
 o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu: polski.
 IV.3.6) Minimalny okres, w którym oferent bedzie zwiazany oferta: 60 dni
 od ostatecznego terminu skladania ofert.
 IV.3.7) Warunki dotyczace otwierania ofert
 IV.3.7.2) Data, godzina i miejsce: 5.10.2004-12:15.
 W siedzibie Zamawiajacego w budynku Kontener pokój nr 11.
 SEKCJA VI: INNE INFORMACJE
 VI.1) Publikacja niniejszego ogloszenia jest nieobowiazkowa: Nie.
 VI.3) Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze srodków UE:
 Nie.
 VI.5) Data wyslania niniejszego ogloszenia: 24.8.2004.
--------------------------------------------------------------------------------
       Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
    The Office for Official Publications of the European Communities
        The Federal Office of Foreign Trade Information
  Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung ausschreibung Ausschreibungen Ingenieure Öffentliche Ausschreibungen Datenbank Öffentliche Ausschreibungen Architekten Öffentliche Ausschreibungen Bau