Öffentliche Ausschreibungen Öffentliche Ausschreibung Auftragsbekanntmachungen

Home
Ausschreibungen, tagesaktuell
Ausschreibung: DeutschlandDeutschland
Ausschreibung: Ingenieure u. ArchitektenIngenieure u. Architekten
Ausschreibung: EDV, Hardware, SoftwareEDV-Hard- u. -Software
Ausschreibung: Hochbau, Tiefbau, Trockenbau, BauBauausschreibungen
Ausschreibung: Regionale ÜbersichtRegionale Übersicht
AusschreibungsarchivAusschreibungsarchiv
Kostenlose Services
Ausschreibung: Gastzugangkostenloser Gastzugang
Ausschreibung: Suche mittels CPV-CodesAusschreibungssuche mittels CPV-Codes
Ausschreibung: eMail, automatische, tagesaktuellAusschreibungen per eMail, automatische, tagesaktuell
Ausschreibung: Suchprofil, individuell, mit ErgebnisübersichtSuchprofil, individuell, mit Ergebnisübersicht
Abonnenten/Gäste
TED Online ZugangTED-DB Online Zugang
BfAI Online ZugangBfAI-DB Online Zugang
Anmeldung
Ausschreibung: TED - Alert, Leistungen/PreiseLeistungen/Preise, TED - Alert ab EUR 10,-/Monat
Ausschreibung: Anmeldung zu TED-AlertAnmeldung zu TED-Alert
Ausschreibung: Anmeldung zu BfAI-AlertAnmeldung zu BfAI-Alert
Info / Datenquellen / Datenbeschreibungen
Ausschreibung: Info zu TED-Alert und BfAI-AlertInfo TED-/BfAI-Alert
Ausschreibung: DatenbeschreibungDatenbeschreibung TED
Ausschreibung: CPV-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in TED-DBTED-DB; CPV-Codes
Ausschreibung: SIC-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in BfAI-DBBfAI-DB; SIC-Codes
Miscellaneous
Ausschreibung: VeröffentlichenAusschreibungen veröffentlichen
Ausschreibung: Integrieren Sie eine Ausschreibungsabfragen auf Ihrer Websitelink2us
RSS Feed 'Aktuelle Ausschreibungen / Auftragsbekanntmachungen    RSS Feed
    NewsReader Download
Ausschreibung: KontaktKontakt
Ausschreibung: DokumentenlieferserviceDokumentenlieferservice im Auftrag des AAVEG
Ausschreibung: LinksLinks
Ausschreibung: ImpressumImpressum
Ausschreibung: FirmenprofilFirmenprofil
   

Ausschreibungen u. Aufträge: Laborreagenzien - PL-Warschau
Laborreagenzien.
Dokument Nr...................: 147096-2004
Veröffentlicht................: 02.09.2004
*
 VERGABEBEKANNTMACHUNG
 Lieferauftrag
 I.1)	Offizieller Name und Anschrift des öffentlichen Auftraggebers:
 Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny, Att: Elzbieta Chojna,
 Dzial Zamówien Publicznych, Blok E, I pietro pok. 1332, ul. Banacha 1 a,
 PL-02-097 Warszawa. Tel.: +48 22 668 85 60. Fax: +48 22 668 85 86.
 E-mail: zp@spcsk.amwaw.edu.pl. URL: spcsk.amwaw.edu.pl.
 II.1.8.1) Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV): 24496500.
 Beschreibung: Laborreagenzien.
 IV.3.3) Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder
 Teilnahmeanträge: 25.10.2004. Uhrzeit: 09:00.
 IV.3.5) Sprache oder Sprachen, die für die Angebotslegung oder
 Teilnahmeanträge verwendet werden können: Polnisch.
OT: OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU
 Dostawy
 Czy niniejsze zamówienie jest objete zakresem Porozumienia w sprawie
 zamówien rzadowych (GPA)? Nie.
 SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA
 I.1)	Oficjalna nazwa i adres instytucji zamawiajacej: Samodzielny
 Publiczny Centralny Szpital Kliniczny, Att: Elzbieta Chojna, Dzial
 Zamówien Publicznych, Blok E, I pietro pok. 1332, ul. Banacha 1 a,
 PL-02-097 Warszawa. Tel.: +48 22 668 85 60. Fax: +48 22 668 85 86.
 E-mail: zp@spcsk.amwaw.edu.pl. URL: spcsk.amwaw.edu.pl.
 I.2)	Adres, pod którym mozna uzyskac dalsze informacje: Taki jak w pkt.
 I.1.
 I.3)	Adres, pod którym mozna uzyskac dokumentacje: Taki jak w pkt. I.1.
 I.4)	Adres, na który nalezy przesylac oferty/wnioski o dopuszczenie do
 udzialu w postepowaniu: Taki jak w pkt. I.1.
 I.5)	Rodzaj instytucji zamawiajacej: Podmiot prawa publicznego.
 SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
 II.1) Opis
 II.1.2) Rodzaj zamówienia na dostawy: Kupno.
 II.1.4) Jest to umowa ramowa: Nie.
 II.1.5) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucje zamawiajaca: Dostawa
 odczynników dia potrzeb Pracowni Analitycznych Klinik SP CSK -
 okreslonych w 19 pakietach.
 II.1.6) Opis/przedmiot zamówienia: Dostawa odczynników dla potrzeb
 Pracowni Analitycznych Klinik SPCSK -okreslonych w 19 pakietach
 -szczególowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Zalacznik Nr 1 do SIWZ.
 II.1.7) Miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, realizacji dostaw lub
 swiadczenia uslug: Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny -
 Dzial Zaopatrzenia.
 II.1.8) Nomenklatura
 II.1.8.1) Wspólny Slownik Zamówien(CPV): 24496500.
 II.1.9) Podzial zamówienia na czesci: Tak.
 Oferty mozna skladac w odniesieniu do: Wszystkich czesci.
 II.1.10) Dopuszcza sie przedstawianie wariantów: Nie.
 II.2) Wielkosc lub zakres zamówienia
 II.2.1) Calkowita wielkosc lub zakres zamówienia: Szczególowy opis
 ilosci przedmiotu zamówienia zawiera Zalacznik Nr 1 do SIWZ.
 II.3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 okres w
 miesiacach liczac od momentu udzielenia zamówienia.
 Informacje o czesciach zamówienia
 Czesc Nr: 1
 1) Nomenklatura
 1.1)	Wspólny Slownik Zamówien (CPV): 24496500.
 2) Krótki opis: Pakiet Nr 1 - Probówki z odczynnikiem /system zamkniety/
 do pobierania krwi.
 3) Zakres lub wielkosc: Szczególowy opis asortymentowo ilosciowy zostal
 okreslony w Zalaczniku Nr 1 do SIWZ.
 Czesc Nr: 2
 1) Nomenklatura
 1.1)	Wspólny Slownik Zamówien (CPV): 24496500.
 2) Krótki opis: Pakiet Nr 2.
 3) Zakres lub wielkosc: 1. Igla systemowa z zaworem 8/10 - 2400 SZT. 2.
 Adapter typu Luer z zaworem - 600 szt. 3. Uchwyt jednorazowego uzytku do
 igiel systemowych - 3000 szt.
 Czesc Nr: 3
 1) Nomenklatura
 1.1)	Wspólny Slownik Zamówien (CPV): 24496500.
 2) Krótki opis: Pakiet Nr 3 Nakluwacze nozykowe - 12 000 szt.
 3) Zakres lub wielkosc: Nakluwacze nozykowe - 12 000 szt.
 Czesc Nr: 4
 1) Nomenklatura
 1.1)	Wspólny Slownik Zamówien (CPV): 24496500.
 2) Krótki opis: Pakiet Nr 4 Test ureazowy do wykrywania Helicobakter.
 3) Zakres lub wielkosc: Test ureazowy do wykrywania Helicobakter - 2 200
 szt.
 Czesc Nr: 5
 1) Nomenklatura
 1.1)	Wspólny Slownik Zamówien (CPV): 24496500.
 2) Krótki opis: Pakiet Nr 5 Odczynniki diagnostyki molekularnej gruzlicy
 Amplicor MTB.
 3) Zakres lub wielkosc: Szczególowy opis asortymentowo ilosciowy zostal
 okreslony w Zalaczniku Nr 1 do SIWZ.
 Czesc Nr: 6
 1) Nomenklatura
 1.1)	Wspólny Slownik Zamówien (CPV): 24496500.
 2) Krótki opis: Pakiet Nr 6 Podloze do hodowli pratków gruzlicy.
 3) Zakres lub wielkosc: Podloze Lovensteina-Jensena 2 500 szt.
 Czesc Nr: 7
 1) Nomenklatura
 1.1)	Wspólny Slownik Zamówien (CPV): 24496500.
 2) Krótki opis: Pakiet Nr 7 Odczynniki do oznaczania stezenia glukozy we
 krwi, pelnej w aparacie.
 3) Zakres lub wielkosc: Plyn systemowy (koncentrat) 12 op.
 Czesc Nr: 8
 1) Nomenklatura
 1.1)	Wspólny Slownik Zamówien (CPV): 24496500.
 2) Krótki opis: Pakiet Nr 8 Materialy zuzywalne do aparatu Ecomatic
 oznaczajacego stezenie glukozy we krwi.
 3) Zakres lub wielkosc: Szczególowy opis asortymentowo ilosciowy zostal
 okreslony w zalaczniku Nr 1 do SIWZ.
 Czesc Nr: 9
 1) Nomenklatura
 1.1)	Wspólny Slownik Zamówien (CPV): 24496500.
 2) Krótki opis: Pakiet Nr 9 Aldosterone znakowane trytem, Kortizol
 znakowany trytem.
 3) Zakres lub wielkosc: 1. Aldosterone znakowane trytem 250uCi. Poz. 2
 Kortizol znakowany trytem 250uCi.
 Czesc Nr: 10
 1) Nomenklatura
 1.1)	Wspólny Slownik Zamówien (CPV): 24496500.
 2) Krótki opis: Pakiet Nr 10 Opiphase Hisafe.
 3) Zakres lub wielkosc: Opiphase Hisafe 4 op.
 Czesc Nr: 11
 1) Nomenklatura
 1.1)	Wspólny Slownik Zamówien (CPV): 24496500.
 2) Krótki opis: Pakiet Nr 11 Dwuchlorometan do spektroskopii.
 3) Zakres lub wielkosc: Dwuchlorometan do spektroskopii - 2 op.
 Czesc Nr: 12
 1) Nomenklatura
 1.1)	Wspólny Slownik Zamówien (CPV): 24496500.
 2) Krótki opis: Pakiet 12 Odczynniki laboratoryjne.
 3) Zakres lub wielkosc: Szczególowy opis asortymentowo ilosciowy zostal
 okreslony w Zalaczniku Nr 1 do SIWZ.
 Czesc Nr: 13
 1) Nomenklatura
 1.1)	Wspólny Slownik Zamówien (CPV): 24496500.
 2) Krótki opis: Pakiet Nr 13 1. Lactate test do enzymatycznego
 oznaczania kwasu mlekowego 2. Peruvate test do enzymatycznego oznaczenia
 kwasu pirogronowego.
 3) Zakres lub wielkosc: 1. Lactate test do enzymatycznego oznaczania
 kwasu mlekowego - 3 op. 2. Peruvate test do enzymatycznego oznaczania
 kwasu pupirogronowego - 5 op.
 Czesc Nr: 14
 1) Nomenklatura
 1.1)	Wspólny Slownik Zamówien (CPV): 24496500.
 2) Krótki opis: Pakiet Nr 14 Odczynniki do wykonywania rutynowych
 biopsji miesni.
 3) Zakres lub wielkosc: Szczególowy opis asortymentowo ilosciowy zostal
 okreslony w Zalacznika Nr 1 do SIWZ.
 Czesc Nr: 15
 1) Nomenklatura
 1.1)	Wspólny Slownik Zamówien (CPV): 24496500.
 2) Krótki opis: Pakiet Nr 15 Preparat do utrwalania materialu
 cytologicznego.
 3) Zakres lub wielkosc: Preparat do utrwalania materialu cytologicznego
 - 60 op.
 Czesc Nr: 16
 1) Nomenklatura
 1.1)	Wspólny Slownik Zamówien (CPV): 24496500.
 2) Krótki opis: Pakiet. Nr 16 Trombina.
 3) Zakres lub wielkosc: Trombina.
 Czesc Nr: 17
 1) Nomenklatura
 1.1)	Wspólny Slownik Zamówien (CPV): 24496500.
 2) Krótki opis: Pakiet Nr 17 Tromboplastyna.
 3) Zakres lub wielkosc: Tromboplastyna - 70 szt.
 Czesc Nr: 18
 1) Nomenklatura
 1.1)	Wspólny Slownik Zamówien (CPV): 24496500.
 2) Krótki opis: Pakiet Nr 18 Odczynniki laboratoryjne.
 3) Zakres lub wielkosc: Szczególowy opis asortymentowo ilosciowy zostal
 okreslony w Zalaczniku Nr 1 do SIWZ.
 Czesc Nr: 19
 1) Nomenklatura
 1.1)	Wspólny Slownik Zamówien (CPV): 24496500.
 2) Krótki opis: Pakiet Nr 19 Nozyki do testów alergologicznych.
 3) Zakres lub wielkosc: Nozyki do testów alergologicznych 78 000 szt.
 SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I
 TECHNICZNYM
 III.1) Warunki dotyczace zamówienia
 III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje: 2 260 PLN.
 III.1.2) Glówne warunki finansowania i platnosci i/lub odwolanie do
 odpowiednich przepisów: Termin platnosci zgodnie z zapisami SIWZ.
 III.1.3) Forma prawna, jaka musi przyjac grupa dostawców, wykonawców lub
 uslugodawców, której udzielono zamówienia: Zgodnie z zapisami SIWZ.
 III.2) Warunki uczestnictwa
 III.2.1) Informacje dotyczace sytuacji wykonawcy, dostawcy lub
 uslugodawcy oraz informacje i formalnosci niezbedne do oceny, czy spelnia
 on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne: Okreslone w SIWZ.
 III.2.1.1) Stan prawny - wymagane dokumenty: Dokumenty okreslone w
 Rozporzadzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 2004r. par.1
 ust.1.
 SEKCJA IV: PROCEDURA
 IV.1) Rodzaj procedury: Otwarta.
 IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia: Najnizsza cena.
 IV.3) Informacje administracyjne
 IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucje zamawiajaca:
 SP CS K/DZP/124/04.
 IV.3.2) Warunki uzyskania dokumentów zamówienia oraz dokumentów
 dodatkowych: Dostepne do: 25.10.2004.
 Cena: 30,00 PLN.
 Warunki i sposób platnosci: Gotówka lub za zaliczeniem pocztowym.
 IV.3.3) Termin skladania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzialu w
 postepowaniu: 25.10.2004. Godzina: 09:00.
 IV.3.5) Jezyk lub jezyki, w których mozna sporzadzac oferty lub wnioski
 o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu: polski.
 IV.3.6) Minimalny okres, w którym oferent bedzie zwiazany oferta: 60 dni
 od ostatecznego terminu skladania ofert.
 IV.3.7) Warunki dotyczace otwierania ofert
 IV.3.7.1) Osoby upowaznione do obecnosci podczas owtierania ofert:
 Otwarcie ofert jest jawne.
 IV.3.7.2) Data, godzina i miejsce: 25.10.2004-10:00.
 Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny Dzial Zamówien
 Publicznych, Blok E, I pietro pok. 1332.
 SEKCJA VI: INNE INFORMACJE
 VI.1) Publikacja niniejszego ogloszenia jest nieobowiazkowa: Nie.
 VI.3) Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze srodków UE:
 Nie.
 VI.5) Data wyslania niniejszego ogloszenia: 30.8.2004.
--------------------------------------------------------------------------------
       Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
    The Office for Official Publications of the European Communities
        The Federal Office of Foreign Trade Information
  Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung ausschreibung Ausschreibungen Ingenieure Öffentliche Ausschreibungen Datenbank Öffentliche Ausschreibungen Architekten Öffentliche Ausschreibungen Bau