Öffentliche Ausschreibungen Öffentliche Ausschreibung Auftragsbekanntmachungen

Home
Ausschreibungen, tagesaktuell
Ausschreibung: DeutschlandDeutschland
Ausschreibung: Ingenieure u. ArchitektenIngenieure u. Architekten
Ausschreibung: EDV, Hardware, SoftwareEDV-Hard- u. -Software
Ausschreibung: Hochbau, Tiefbau, Trockenbau, BauBauausschreibungen
Ausschreibung: Regionale ÜbersichtRegionale Übersicht
AusschreibungsarchivAusschreibungsarchiv
Kostenlose Services
Ausschreibung: Gastzugangkostenloser Gastzugang
Ausschreibung: Suche mittels CPV-CodesAusschreibungssuche mittels CPV-Codes
Ausschreibung: eMail, automatische, tagesaktuellAusschreibungen per eMail, automatische, tagesaktuell
Ausschreibung: Suchprofil, individuell, mit ErgebnisübersichtSuchprofil, individuell, mit Ergebnisübersicht
Abonnenten/Gäste
TED Online ZugangTED-DB Online Zugang
BfAI Online ZugangBfAI-DB Online Zugang
Anmeldung
Ausschreibung: TED - Alert, Leistungen/PreiseLeistungen/Preise, TED - Alert ab EUR 10,-/Monat
Ausschreibung: Anmeldung zu TED-AlertAnmeldung zu TED-Alert
Ausschreibung: Anmeldung zu BfAI-AlertAnmeldung zu BfAI-Alert
Info / Datenquellen / Datenbeschreibungen
Ausschreibung: Info zu TED-Alert und BfAI-AlertInfo TED-/BfAI-Alert
Ausschreibung: DatenbeschreibungDatenbeschreibung TED
Ausschreibung: CPV-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in TED-DBTED-DB; CPV-Codes
Ausschreibung: SIC-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in BfAI-DBBfAI-DB; SIC-Codes
Miscellaneous
Ausschreibung: VeröffentlichenAusschreibungen veröffentlichen
Ausschreibung: Integrieren Sie eine Ausschreibungsabfragen auf Ihrer Websitelink2us
RSS Feed 'Aktuelle Ausschreibungen / Auftragsbekanntmachungen    RSS Feed
    NewsReader Download
Ausschreibung: KontaktKontakt
Ausschreibung: DokumentenlieferserviceDokumentenlieferservice im Auftrag des AAVEG
Ausschreibung: LinksLinks
Ausschreibung: ImpressumImpressum
Ausschreibung: FirmenprofilFirmenprofil
   

Ausschreibungen u. Aufträge: Dampfturbinen - CZ-Stetí
Dampfturbinen.
Dokument Nr...................: 146568-2004
Veröffentlicht................: 01.09.2004
*
 AUFTRAGSBEKANNTMACHUNG - SEKTOREN
 Bauauftrag
 I.1)	Offizieller Name und Anschrift des Auftraggebers: Frantschach
 Energo a.s., Att: Ing. Hromník Metod, Litomerická 746, CZ-411 08 Stetí.
 Tel.: +420416802129. Fax: +420416803022. E-mail:
 metod.hromnik@frantschach.com.
 II.1.8.1) Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV): 29112100.
 Beschreibung: Dampfturbinen.
 IV.3.3) Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder der
 Teilnahmeanträge: 30.9.2004. Uhrzeit: 12:00.
 IV.3.5) Sprache oder Sprachen, die für die Angebotslegung oder
 Teilnahmeanträge verwendet werden können: Tschechisch.
OT: VYHLÁSENÍ ZAKÁZKY - KOMUNÁLNÍ SLUZBY
 Stavební práce
 Na tuto zakázku se vztahuje Mezivládní dohoda o zadávání verejnżch
 zakázek (GPA): Ne.
 ODDÍL I: ZADAVATEL
 I.1)	Úrední název a adresa zadavatele: Frantschach Energo a.s., K rukám:
 Ing. Hromník Metod, Litomerická 746, CZ-411 08 Stetí. Tel.:
 +420416802129. Fax: +420416803022. E-mail: metod.hromnik@frantschach.com.
 I.2)	Adresa, na které lze získat dalsí informace: Stejná jako v bode I.1.
 I.3)	Adresa, na které lze získat dokumentaci: Frantschach Energo a.s., K
 rukám: Ing. Hromník Metod, Litomerická 746, CZ-411 08 Stetí. Tel.:
 +420416802129. Fax: +420416803022. E-mail: metod.hromnik@frantschach.com.
 I.4)	Adresa, na kterou musí bżt zaslány nabídky/zádosti o úcast:
 Frantschach Energo a.s., K rukám: Ing. Hromník Metod, Litomerická 746,
 CZ-411 08 Stetí. Tel.: +420416802129. Fax: +420416803022.
 ODDÍL II: PREDMET ZAKÁZKY
 II.1) Popis
 II.1.4) Rámcová dohoda: Ne.
 II.1.5) Název pridelenż zakázce zadavatelem: Frantschach Energo a.s. -
 parní kondenzacní turbina TG6.
 II.1.6) Popis/predmet zakázky: Realizace stavby parní kondenzacní
 turbina TG6 o vżkonu cca 50 MWe vc. okruhu chlazení a vyvedení
 elektrického vżkonu v rozsahu a hranicích dle zadávací dokumentace.
 Stavba na " klíc" ve stávajícím provozu.
 II.1.7) Místo stavebních prací, místo dodání nebo plnení: Stetí.
 II.1.8) Nomenklatura
 II.1.8.1) Spolecnż slovník pro verejné zakázky (CPV): 29112100.
 II.1.9) Rozdelení do polozek: Ne.
 II.1.10) Budou prijímány varianty: Ne.
 II.3) Doba trvání zakázky nebo lhuta pro dokoncení: Pocínaje: 1.2.2005 -
 Konce: 31.7.2006.
 ODDÍL III: PRÁVNÍ, HOSPODÁRSKÉ, FINANCNÍ A TECHNICKÉ INFORMACE
 III.1) Podmínky vztahující se k zakázce
 III.1.1) Pozadované zálohy a záruky: 0.
 III.1.2) Hlavní podmínky financování a platby a/nebo odkaz na príslusná
 ustanovení: Viz zadávací dokumentace.
 III.2) Podmínky úcasti
 III.2.1) Informace tżkající se osobní situace zhotovitele, dodavatele
 nebo poskytovatele sluzeb a informace a formality nezbytné pro hodnocení
 minimální pozadované kapacity: Dle § 37 zákona o verejnżch zakázkách
 predlozením certifikátu.
 Pocet autorizovanżch osob dle z. 360/92 Sb. v plat. znení, které budou
 odpovedné za provádení prací.
 III.2.1.2) Hospodárská a financní kapacita - pozadovanż zpusob
 prokázání: Dle § 32 zákona odstavce (1).
 III.2.1.3) Technická kapacita - pozadovanż zpusob prokázání: Reference o
 realizaci TG50 MWe a vyssí vc. príslusenství za posledních 8 let formou
 min. gen. dodávky technol. s prukazem min. 50 ti procentního podílu
 vlastních prací + doklady dle § 33, (1), (a) zákona o VZ.
 III.3) Podmínky vztahující se pouze na zakázky na sluzby
 III.3.2) Právnické osoby musí uvádet jména a profesní kvalifikaci
 pracovníku odpovednżch za provedení zakázky: Ano.
 ODDÍL IV: RÍZENÍ
 IV.1) Druh rízení: Vyjednávací.
 IV.1.2) Pocet podniku, které budou vyzvány k podání nabídek: Minimum: 3
 - Maximum: 8.
 IV.2) Kritéria pro zadání zakázky: Hospodársky nejvżhodnejsí nabídka z
 hlediska:
 Kritérií uvedenżch níze:
 1: Úplnost a technická úroven nabízeného díla, záruky - váha kritéria: 45%
 2: Cena za dílo - váha kritéria: 35%
 3: Technická zpusobilost, reference - váha kritéria: 20%
 V sestupném poradí podle dulezitosti: Ano.
 IV.3) Administrativní informace
 IV.3.1) Spisové císlo pridelené zadavatelem: 0417369.
 IV.3.2) Podmínky pro získání zadávací dokumentace a dalsích dokumentu:
 Cena: 0 CZK.
 IV.3.3) Lhuta pro prijetí nabídek nebo zádostí o úcast: 30.9.2004. Cas:
 12:00.
 IV.3.4) Odeslání vżzvy k podání nabídek vybranżm zájemcum: Predpokládané
 datum: 15.10.2004.
 IV.3.5) Jazyk nebo jazyky, ve kterżch mohou bżt nabídky nebo zádosti o
 úcast vypracovány: cestina.
 IV.3.6) Lhuta, po kterou je uchazec svou nabídkou vázán: Do: 30.4.2005.
 IV.3.7) Podmínky pro otevrení nabídek
 IV.3.7.1) Osoby oprávnené k tomu, aby byly prítomny otevírání nabídek:
 Clenové hodnotící komise jmenovaní zadavatelem. Uchazeci, kterí
 predlozili nabídku.
 IV.3.7.2) Den, cas a místo: 1.10.2004-10:00:00.
 Zasedací místnost v sídle zadavatele.
 ODDÍL VI: DALSÍ INFORMACE
 VI.1) Nepovinné vyhlásení: Ne.
 VI.3) Zakázka se vztahuje k projektu/programu financovanému z prostredku
 EU: Ne.
 VI.4) Dalsí informace: II.1.1) Druh zakázky na stavební práce (pokud se
 jedná o zakázku na stavební práce)
 Projekt a provedení
 II.1.7) Místo stavebních prací, místo dodání nebo plnení
 NUTS kód CZ0423565709
 IV.3.2) Podmínky pro získání zadávací dokumentace a dalsích dokumentu:
 Lze získat do 22.10.2004 12:00:00.
 VI.5) Den odeslání tohoto vyhlásení: 27.8.2004.
--------------------------------------------------------------------------------
       Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
    The Office for Official Publications of the European Communities
        The Federal Office of Foreign Trade Information
  Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung ausschreibung Ausschreibungen Ingenieure Öffentliche Ausschreibungen Datenbank Öffentliche Ausschreibungen Architekten Öffentliche Ausschreibungen Bau