Öffentliche Ausschreibungen Öffentliche Ausschreibung Auftragsbekanntmachungen

Home
Ausschreibungen, tagesaktuell
Ausschreibung: DeutschlandDeutschland
Ausschreibung: Ingenieure u. ArchitektenIngenieure u. Architekten
Ausschreibung: EDV, Hardware, SoftwareEDV-Hard- u. -Software
Ausschreibung: Hochbau, Tiefbau, Trockenbau, BauBauausschreibungen
Ausschreibung: Regionale ÜbersichtRegionale Übersicht
AusschreibungsarchivAusschreibungsarchiv
Kostenlose Services
Ausschreibung: Gastzugangkostenloser Gastzugang
Ausschreibung: Suche mittels CPV-CodesAusschreibungssuche mittels CPV-Codes
Ausschreibung: eMail, automatische, tagesaktuellAusschreibungen per eMail, automatische, tagesaktuell
Ausschreibung: Suchprofil, individuell, mit ErgebnisübersichtSuchprofil, individuell, mit Ergebnisübersicht
Abonnenten/Gäste
TED Online ZugangTED-DB Online Zugang
BfAI Online ZugangBfAI-DB Online Zugang
Anmeldung
Ausschreibung: TED - Alert, Leistungen/PreiseLeistungen/Preise, TED - Alert ab EUR 10,-/Monat
Ausschreibung: Anmeldung zu TED-AlertAnmeldung zu TED-Alert
Ausschreibung: Anmeldung zu BfAI-AlertAnmeldung zu BfAI-Alert
Info / Datenquellen / Datenbeschreibungen
Ausschreibung: Info zu TED-Alert und BfAI-AlertInfo TED-/BfAI-Alert
Ausschreibung: DatenbeschreibungDatenbeschreibung TED
Ausschreibung: CPV-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in TED-DBTED-DB; CPV-Codes
Ausschreibung: SIC-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in BfAI-DBBfAI-DB; SIC-Codes
Miscellaneous
Ausschreibung: VeröffentlichenAusschreibungen veröffentlichen
Ausschreibung: Integrieren Sie eine Ausschreibungsabfragen auf Ihrer Websitelink2us
RSS Feed 'Aktuelle Ausschreibungen / Auftragsbekanntmachungen    RSS Feed
    NewsReader Download
Ausschreibung: KontaktKontakt
Ausschreibung: DokumentenlieferserviceDokumentenlieferservice im Auftrag des AAVEG
Ausschreibung: LinksLinks
Ausschreibung: ImpressumImpressum
Ausschreibung: FirmenprofilFirmenprofil
   

Ausschreibungen u. Aufträge: Schienengleise - SE-Johanneshov
Schienengleise.
Dokument Nr...................: 146559-2004
Veröffentlicht................: 01.09.2004
*
 AUFTRAGSBEKANNTMACHUNG - SEKTOREN
 Lieferauftrag
 I.1)	Offizieller Name und Anschrift des Auftraggebers: SL Infrateknik
 AB, Att: K. Virkkunen / K. Lindström, Garagevägen 18, S-121 89
 Johanneshov. Tel.: 08-686 39 00. Fax: 08-686 1549. E-mail: se fax. URL:
 www.sl.se.
 II.1.8.1) Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV): 29813120.
 Beschreibung: Schienengleise.
 IV.3.3) Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder der
 Teilnahmeanträge: 1.10.2004.
 IV.3.5) Sprache oder Sprachen, die für die Angebotslegung oder
 Teilnahmeanträge verwendet werden können: Schwedisch.
OT: ANBUDSINFORDRAN/ANSÖKAN - FÖRSÖRJNINGSSEKTORERNA
 Varor
 Upphandlingen omfattas av "Government Procurement Agreement" (GPA): Ja.
 AVDELNING I: UPPHANDLANDE ENHET
 I.1)	Den upphandlande enhetens namn och adress: SL Infrateknik AB, Att:
 K. Virkkunen / K. Lindström, Garagevägen 18, S-121 89 Johanneshov. Tel.:
 08-686 39 00. Fax: 08-686 1549. E-mail: se fax. URL: www.sl.se.
 I.2)	Adress varifrån ytterligare information kan erhållas: Som i I.1.
 I.3)	Adress varifrån dokument kan erhållas: Som i I.1.
 I.4)	Adress till vilken anbud eller ansökningar skall sändas: Som i I.1.
 AVDELNING II: UPPHANDLINGENS FÖREMÅL
 II.1) Beskrivning
 II.1.2) Typ av kontrakt: Köp.
 II.1.4) Ramavtal: Ja.
 II.1.5) Den upphandlande enhetens benämning på upphandlingen: Räl.
 II.1.6) Beskrivning/upphandlingens föremål: Ramavtalet avser
 tillverkning och leverans av räl till SL Infrateknik AB:s lager efter
 avrop, för underhåll och ombyggnation av SL Infrateknik AB:s
 spåranläggningar i Stockholm län.
 II.1.8) Nomenklatur
 II.1.8.1) CPV-klassificering (Gemensam upphandlingsordlista): 29813120.
 II.1.9) Uppdelning av kontraktet: Ja.
 Anbud får lämnas på: Alla delar.
 En del.
 Flera delar.
 II.1.10) Alternativa utföranden accepteras: Ja.
 II.1.11) Avvikelse från användandet av Europeiska specifikationer: Nej.
 II.2) Kvantitet eller omfattning av upphandlingen
 II.2.1) Total kvantitet eller omfattning: Avtalstiden 2 år. 5 000 ton
 totalt under avtalstiden, varav 4 800 ton BV 50, 100 ton Ri 60 och 100
 ton PH 37.
 II.2.2) Optioner. Beskriv och ange, om möjligt, när dessa kan komma att
 användas: Optionsperiod 1,5 + 1,5 år. 3 000 ton totalt för varje
 optionsperiod om 1,5 år, varav 2 800 ton BV 50, 100 ton Ri 60 och 100 ton
 PH 37.
 AVDELNING III: JURIDISK, EKONOMISK, FINANSIELL OCH TEKNISK INFORMATION
 III.2) Villkor för deltagande i urvalsförfarandet
 III.2.1) Information om villkor beträffande leverantörers/entreprenörers
 juridiska, ekonomiska och finansiella ställning samt tekniska kapacitet
 och förmåga: Anbudsgivare kommer att uteslutas från deltagande i
 upphandlingen om han:
 1. är i konkurs eller likvidation, är under tvångsförvaltning eller är
 föremål för ackord eller tills vidare har inställt sina betalningar eller
 är underkastad näringsförbud,
 2. är föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation,
 tvångsförvaltning eller annat liknande förfarande,
 3. är dömd för brott avseende yrkesutövning enligt lagakraftvunnen dom,
 4. har gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövning,
 5. inte har fullgjort sina åligganden avseende socialförsäkringsavgifter
 eller skatt i det egna landet eller i det land där upphandlingen sker.
 Finansiell ställning skall uppvisa ett normalt kreditvärde eller högre.
 Teknisk kapacitet: Leverantören skall ha goda tekniska resurser och
 välfungerande kvalitetssäkringsrutiner.
 III.2.1.1) Juridisk ställning - referenser som krävs: 1. Intyg om
 registrering i yrkes- eller handelsregister i det land där anbudsgivaren
 är etablerad (i Sverige: Patent- och registreringsverket) på svenska
 eller engelska, 2. Intyg från behörig myndighet i Sverige och det land
 där anbudsgivaren ar etablerad som utvisar att anbudsgivaren betalt
 föreskrivna sociala avgifter (Anbudsgivare registrerade i Sverige ska
 använda SKV4820-blankett ifylld av Skatteverket), på svenska eller
 engelska.
 3. Intyg från behörig myndighet i Sverige och det land där anbudsgivaren
 är etablerad som utvisar att anbudsgivaren där betalat föreskrivna
 skatter och avgifter (Anbudsgivare registrerade i Sverige ska använda
 SKV4820-blankett ifylld av Skatteverket), på svenska eller engelska.
 III.2.1.2) Ekonomisk och finansiell ställning - referenser som krävs:
 Prövningen av anbudsgivares ekonomiska ställning kommer att ske genom
 utdrag från Kreditfakta Kreditupplysningar i Norden AB, vilket SL
 Infrateknik AB kommer att kontrollera.
 III.2.1.3) Teknisk förmåga och kapacitet - referenser som krävs: En
 beskrivning av anbudssökandens tekniska resurser, samt vidtagna åtgärder
 för kvalitetssäkring erfordras, på svenska eller engelska.
 AVDELNING IV: FÖRFARANDE
 IV.1) Upphandlingsförfarande Förhandlat.
 IV.2) Tilldelningskriterier: Det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet
 med hänsyn till:
 Kriterier angivna i förfrågningsunderlaget.
 IV.3) Administrativ information
 IV.3.1) Den upphandlande enhetens referensnummer på projektet:
 SLI-2004-0643.
 IV.3.3) Sista datum för mottagande av anbud (anbudsinlämning) eller
 ansökan att få delta (anbudsansökning): 1.10.2004.
 IV.3.5) Språk som får användas i anbudsansökningar och anbud: Svenska.
 IV.3.6) Minimiperiod under vilken anbudsgivaren skall vara bunden av
 sitt anbud: 6 månader från den angivna sista dagen för mottagande av
 anbud.
 AVDELNING VI: ÖVRIG INFORMATION
 VI.1) Offentliggörandet av meddelandet är icke-obligatoriskt: Nej.
 VI.3) Något av kontrakten har samband med ett projekt/program som
 finansieras av EU-fonder: Nej.
 VI.5) Datum för avsändande av annonsen: 25.8.2004.
--------------------------------------------------------------------------------
       Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
    The Office for Official Publications of the European Communities
        The Federal Office of Foreign Trade Information
  Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung ausschreibung Ausschreibungen Ingenieure Öffentliche Ausschreibungen Datenbank Öffentliche Ausschreibungen Architekten Öffentliche Ausschreibungen Bau