Öffentliche Ausschreibungen Öffentliche Ausschreibung Auftragsbekanntmachungen

Home
Ausschreibungen, tagesaktuell
Ausschreibung: DeutschlandDeutschland
Ausschreibung: Ingenieure u. ArchitektenIngenieure u. Architekten
Ausschreibung: EDV, Hardware, SoftwareEDV-Hard- u. -Software
Ausschreibung: Hochbau, Tiefbau, Trockenbau, BauBauausschreibungen
Ausschreibung: Regionale ÜbersichtRegionale Übersicht
AusschreibungsarchivAusschreibungsarchiv
Kostenlose Services
Ausschreibung: Gastzugangkostenloser Gastzugang
Ausschreibung: Suche mittels CPV-CodesAusschreibungssuche mittels CPV-Codes
Ausschreibung: eMail, automatische, tagesaktuellAusschreibungen per eMail, automatische, tagesaktuell
Ausschreibung: Suchprofil, individuell, mit ErgebnisübersichtSuchprofil, individuell, mit Ergebnisübersicht
Abonnenten/Gäste
TED Online ZugangTED-DB Online Zugang
BfAI Online ZugangBfAI-DB Online Zugang
Anmeldung
Ausschreibung: TED - Alert, Leistungen/PreiseLeistungen/Preise, TED - Alert ab EUR 10,-/Monat
Ausschreibung: Anmeldung zu TED-AlertAnmeldung zu TED-Alert
Ausschreibung: Anmeldung zu BfAI-AlertAnmeldung zu BfAI-Alert
Info / Datenquellen / Datenbeschreibungen
Ausschreibung: Info zu TED-Alert und BfAI-AlertInfo TED-/BfAI-Alert
Ausschreibung: DatenbeschreibungDatenbeschreibung TED
Ausschreibung: CPV-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in TED-DBTED-DB; CPV-Codes
Ausschreibung: SIC-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in BfAI-DBBfAI-DB; SIC-Codes
Miscellaneous
Ausschreibung: VeröffentlichenAusschreibungen veröffentlichen
Ausschreibung: Integrieren Sie eine Ausschreibungsabfragen auf Ihrer Websitelink2us
RSS Feed 'Aktuelle Ausschreibungen / Auftragsbekanntmachungen    RSS Feed
    NewsReader Download
Ausschreibung: KontaktKontakt
Ausschreibung: DokumentenlieferserviceDokumentenlieferservice im Auftrag des AAVEG
Ausschreibung: LinksLinks
Ausschreibung: ImpressumImpressum
Ausschreibung: FirmenprofilFirmenprofil
   

Ausschreibungen u. Aufträge: Öffentlicher Verkehr mit Bussen - DK-Ribe
Öffentlicher Verkehr mit Bussen.
Dokument Nr...................: 146550-2004
Veröffentlicht................: 01.09.2004
*
 AUFTRAGSBEKANNTMACHUNG - SEKTOREN
 Dienstleistungsauftrag
 I.1)	Offizieller Name und Anschrift des Auftraggebers: Ribe amts
 trafikselskab, Att: Troels Keilgaard, Sorsigvej 35, DK-6760 Ribe. Tel.:
 +45 79 88 60 00. Fax: +45 79 88 68 09. E-mail: rat@ribeamt.dk.
 II.1.8.1) Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV): 60112200.
 Beschreibung: Öffentlicher Verkehr mit Bussen.
 IV.3.3) Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder der
 Teilnahmeanträge: 1.12.2004. Uhrzeit: 12:00.
 IV.3.5) Sprache oder Sprachen, die für die Angebotslegung oder
 Teilnahmeanträge verwendet werden können: Dänisch.
OT: UDBUDSBEKENDTGØRELSE - FORSYNINGSSEKTOREN
 Tjenesteydelsesaftale
 DEL I: ORDREGIVENDE MYNDIGHED
 I.1)	Den ordregivende myndigheds officielle navn og adresse: Ribe amts
 trafikselskab, Att.: Troels Keilgaard, Sorsigvej 35, DK-6760 Ribe.
 Telefon: +45 79 88 60 00. Fax: +45 79 88 68 09. E-postadresse:
 rat@ribeamt.dk.
 DEL II: KONTRAKTENS GENSTAND
 II.1) Beskrivelse
 II.1.6) Beskrivelse/kontraktens genstand: Der udbydes almindelig
 rutekørsel på bybus-, lokal- og regionalruter i Ribe amt.
 Udbuddet er opdelt i mindre enheder. Der kan afgives bud på enkelte
 udbudsenheder eller en kombination af disse efter eget valg.
 Der kan i begrænset omfang afgives alternative bud. Betingelserne herfor
 fremgår af udbudsmaterialet.
 II.1.8) Nomenklatur
 II.1.8.1) CPV-klassifikation (Common Procurement Vocabulary): 60112200.
 II.2) Ordrens mængde eller omfang
 II.2.1) Samlet mængde eller omfang: Ca. 40 000 køreplantimer pr. år med
 i alt op til 34 busser.
 DEL III: RETLIGE, ØKONOMISKE, FINANSIELLE OG TEKNISKE OPLYSNINGER
 III.1) Betingelser i relation til kontrakten
 III.1.1) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges: Til sikkerhed
 for entreprenørens opfyldelse af kontrakten stilles en garanti på 125 000
 DKK pr. driftsbus gennem et anerkendt pengeinstitut eller
 kautionsforsikringsselskab.
 III.2) Betingelser for deltagelse
 III.2.1) Oplysninger om leverandørens/entreprenørens/tjenesteyderens
 egne forhold og de nødvendige oplysninger og formaliteter til vurdering
 af den krævede minimumskapacitet af økonomisk, finansiel og teknisk art:
 Tilbudsgiver skal opfylde buslovens kvalifikationskrav. Der skal derfor
 enten foreligge en tilladelse efter buslovens § 1, stk. 1
 ("grundtilladelse") og tilladelse for det nødvendige antal busser eller
 et forhåndstilsagn fra Færdselsstyrelsen.
 Tilbudsgiver skal endvidere afgive en tro og love-erklæring om gæld til
 det offentlige.
 DEL IV: PROCEDURER
 IV.1) Type procedure: Offentligt udbud.
 IV.2) Tildelingskriterier: Det økonomisk mest fordelagtige bud vurderet
 på grundlag af:
 De i udbudsmaterialet anførte kriterier.
 IV.3) Administrative oplysninger
 IV.3.1) Sagsnummer hos ordregiveren: 8-52-19-4-02.
 IV.3.3) Frist for modtagelse af bud eller anmodninger om deltagelse:
 1.12.2004. Klokkeslæt: 12:00.
 IV.3.5) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af bud eller anmodninger om
 deltagelse: Dansk.
 IV.3.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet til at
 vedstå sit bud: Indtil: 4.5.2005.
 IV.3.7) Fremgangsmåden ved åbning af bud
 IV.3.7.1) Personer, der må være til stede ved åbningen af bud: Offentlig
 åbning.
 IV.3.7.2) Tid og sted: 1.12.2004-13.00.
 Amtsgården, Sorsigvej 35, DK-Ribe.
 DEL VI: ANDRE OPLYSNINGER
 VI.4) Yderligere oplysninger: Varighed eller frist for udførelse af
 ordren: 3 eller 6 år fra 19. juni 2005 eller 1. august 2005.
 Betingelser i relation til tjenesteydelsesaftaler: Se III.2.
 Betingelser for at få udbudsmaterialet og yderligere dokumenter:
 Tilbudsmaterialet kan gratis downloades fra trafikselskabets hjemmeside
 www.rat.ribeamt.dk. Anmodning om tilsendelse af udbudsmaterialet på
 papirform skal fremsendes til Ribe amts trafikselskab vedlagt check på
 500,- DKK pr. ønsket eksemplar af udbudsmaterialet.
 Udbudsmaterialet forventes offentliggjort på www.rat.ribeamt.dk og
 udsendt omkring 15. september 2004.
 Der afholdes orienteringsmøde om udbuddet mandag den 6. oktober 2004 kl.
 13.00 på Amtsgården, Sorsigvej 35 i DK-Ribe. Tilmelding til dette møde
 skal ske senest 29. september 2004 på ovennævnte adresse.
 Udbuddet er omfattet af lov om lønmodtageres rettigheder ved
 virksomhedsoverdragelse.
 Beslutning om hvilke tilbudsgivere, der vælges til kontraktindgåelse,
 forventes truffet senest onsdag den 2. marts 2005.
 VI.5) Dato for afsendelse af bekendtgørelsen: 25.8.2004.
--------------------------------------------------------------------------------
       Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
    The Office for Official Publications of the European Communities
        The Federal Office of Foreign Trade Information
  Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung ausschreibung Ausschreibungen Ingenieure Öffentliche Ausschreibungen Datenbank Öffentliche Ausschreibungen Architekten Öffentliche Ausschreibungen Bau