Φffentliche Ausschreibungen Φffentliche Ausschreibung Auftragsbekanntmachungen

Home
Ausschreibungen, tagesaktuell
Ausschreibung: DeutschlandDeutschland
Ausschreibung: Ingenieure u. ArchitektenIngenieure u. Architekten
Ausschreibung: EDV, Hardware, SoftwareEDV-Hard- u. -Software
Ausschreibung: Hochbau, Tiefbau, Trockenbau, BauBauausschreibungen
Ausschreibung: Regionale άbersichtRegionale άbersicht
AusschreibungsarchivAusschreibungsarchiv
Kostenlose Services
Ausschreibung: Gastzugangkostenloser Gastzugang
Ausschreibung: Suche mittels CPV-CodesAusschreibungssuche mittels CPV-Codes
Ausschreibung: eMail, automatische, tagesaktuellAusschreibungen per eMail, automatische, tagesaktuell
Ausschreibung: Suchprofil, individuell, mit ErgebnisόbersichtSuchprofil, individuell, mit Ergebnisόbersicht
Abonnenten/Gδste
TED Online ZugangTED-DB Online Zugang
BfAI Online ZugangBfAI-DB Online Zugang
Anmeldung
Ausschreibung: TED - Alert, Leistungen/PreiseLeistungen/Preise, TED - Alert ab EUR 10,-/Monat
Ausschreibung: Anmeldung zu TED-AlertAnmeldung zu TED-Alert
Ausschreibung: Anmeldung zu BfAI-AlertAnmeldung zu BfAI-Alert
Info / Datenquellen / Datenbeschreibungen
Ausschreibung: Info zu TED-Alert und BfAI-AlertInfo TED-/BfAI-Alert
Ausschreibung: DatenbeschreibungDatenbeschreibung TED
Ausschreibung: CPV-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in TED-DBTED-DB; CPV-Codes
Ausschreibung: SIC-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in BfAI-DBBfAI-DB; SIC-Codes
Miscellaneous
Ausschreibung: VerφffentlichenAusschreibungen verφffentlichen
Ausschreibung: Integrieren Sie eine Ausschreibungsabfragen auf Ihrer Websitelink2us
RSS Feed 'Aktuelle Ausschreibungen / Auftragsbekanntmachungen    RSS Feed
    NewsReader Download
Ausschreibung: KontaktKontakt
Ausschreibung: DokumentenlieferserviceDokumentenlieferservice im Auftrag des AAVEG
Ausschreibung: LinksLinks
Ausschreibung: ImpressumImpressum
Ausschreibung: FirmenprofilFirmenprofil
   

Ausschreibungen u. Auftrδge: άberwachung von Rohrleitungen - GR-Athen
άberwachung von Rohrleitungen.
Dokument Nr...................: 146545-2004
Verφffentlicht................: 01.09.2004
*
 AUFTRAGSBEKANNTMACHUNG - SEKTOREN
 Dienstleistungsauftrag
 I.1)	Offizieller Name und Anschrift des Auftraggebers: Dimosia
 Epicheirisi Aerioy (DEPA) AE, Att: B. Balsamaki, Leoforos Mesogeion 207,
 GR-115 25 Athina. Tel.: (210) 679 35 47. Fax: 674 90 15. URL: www.depa.gr.
 II.1.8.1) Gemeinsames Vokabular fόr φffentliche Auftrδge (CPV): 74313141.
 Beschreibung: άberwachung von Rohrleitungen.
 IV.3.3) Schlusstermin fόr den Eingang der Angebote oder der
 Teilnahmeantrδge: 18.10.2004. Uhrzeit: 12:00.
 IV.3.5) Sprache oder Sprachen, die fόr die Angebotslegung oder
 Teilnahmeantrδge verwendet werden kφnnen: Griechisch. Englisch.
OT: ΏΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ
 ΥΏηρεσίες
 H σΏμβαση αυτΏ καλΏΏτεται αΏό τη Συμφωνία Ώερί Δημοσίων Συμβάσεων (ΣΔΣ):
 Ώχι.
 ΤΜΗΜΑ Ι: ΑΝΑΘΕΤΩΝ ΦΟΡΕΑΣ
 I.1)	ΕΏωνυμία και διεΏθυνση του αναθΏτοντα φορΏα: Δημόσια ΕΏιχείρηση
 Αερίου (ΔΕΏΑ) ΑΕ, ΥΏεΏθυνυη υΏηρεσία: Β. Βαλσαμάκη, Λεωφόρος Μεσογείων
 207, GR-115 25 ΑθΏνα. ΤηλΏφωνο: (210) 679 35 47. Φαξ: 674 90 15.
 ΔιεΏθυνση Internet (URL): www.depa.gr.
 I.2)	ΔιεΏθυνση για Ώρόσθετες Ώληροφορίες: ΏΏως στο Ι.1.
 I.3)	ΔιεΏθυνση για την ΏαροχΏ των εγγράφων: ΏΏως στο Ι.1.
 I.4)	ΔιεΏθυνση για την αΏοστολΏ των ΏροσφορΏν και των αιτΏσεων
 συμμετοχΏς: ΏΏως στο Ι.1.
 ΤΜΗΜΑ ΙΙ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
 II.1) ΏεριγραφΏ
 II.1.3) Είδος σΏμβασης υΏηρεσιΏν: Κατηγορία υΏηρεσίας: 12.
 II.1.6) ΏεριγραφΏ/αντικείμενο της σΏμβασης: ΥΏηρεσίες ΕΏιθεΏρησης και
 ΏιστοΏοίησης του Εργου:
 "ΚατασκευΏ του ΔικτΏου ΔιανομΏς ΦυσικοΏ Αερίου αΏό τα Ελληνοτουρκικά
 σΏνορα στην ΑλεξανδροΏΏουλη και την ΚομοτηνΏ".
 ΥΏηρεσίες ΕΏιθεΏρησης και ΏιστοΏοίησης του Εργου:
 "ΛεΏτομερΏς Σχεδιασμός, ΏρομΏθεια υλικΏν, εγκατάσταση και θΏση σε
 λειτουργία ΜετρητικοΏ ΣταθμοΏ στα Ελληνοτουρκικά σΏνορα",
 καθΏς και ΥΏηρεσίες ΕΏιθεΏρησης του ΜετρητικοΏ ΣταθμοΏ στο εργοστάσιο
 κατασκευΏς του.
 II.1.7) ΤόΏος εκτΏλεσης των εργασιΏν, τόΏος Ώαράδοσης των ΏρομηθειΏν Ώ
 τόΏος ΏαροχΏς των υΏηρεσιΏν: ΤόΏος εκτΏλεσης των υΏηρεσιΏν θα είναι ο
 νομός Εβρου και ο χΏρος κατασκευΏς του ΜετρητικοΏ ΣταθμοΏ.
 II.1.8) Ονοματολογία
 II.1.8.1) CPV (κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις): 74313141.
 II.1.8.2) Άλλη σχετικΏ ονοματολογία (CPA/NACE/CPC): CPC: 867 (υΏηρεσίες
 μηχανικοΏ και ολοκληρωμΏνες υΏηρεσίες μηχανικοΏ).
 II.1.9) Διαχωρισμός σε τμΏματα: Ώχι.
 II.1.10) ΑΏοδοχΏ εναλλακτικΏν ΏροσφορΏν: Ώχι.
 II.1.11) Εξαίρεση αΏό την υΏοχρεωτικΏ χρΏση ευρωΏαϊκΏν ΏροδιαγραφΏν: Ώχι.
 II.2) Ώοσότητα Ώ Ώκταση της σΏμβασης
 II.2.1) ΣυνολικΏ Ώοσότητα Ώ Ώκταση: Ο ΏροϋΏολογισμός της σΏμβασης των
 υΏηρεσιΏν, όΏως αυτΏς Ώεριγράφονται ανωτΏρω στο τμΏμα II.1.6), ανΏρχεται
 στο Ώοσόν των τριακοσίων ΏενΏντα χιλιάδων (350 000) ευρΏ, ΏλΏον ΦΏΑ.
 II.2.2) ΔικαιΏματα Ώροαίρεσης. ΏεριγραφΏ και Ώνδειξη του χρόνου κατά τον
 οΏοίο μΏοροΏν να ασκηθοΏν: Δεν εφαρμόζεται.
 ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ: ΏΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ, ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ
 ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ
 III.1) Ώροι Ώου αφοροΏν τη σΏμβαση
 III.1.1) ΏαροχΏ ασφάλειας και εγγυΏσεις Ώου αΏαιτοΏνται: - ΕγγυητικΏ
 εΏιστολΏ συμμετοχΏς ΏοσοΏ Ώντεκα χιλιάδων (11 000) ευρΏ, Ώου θα εκδοθεί
 αΏό μία Ώ Ώερισσότερες τράΏεζες Ώου λειτουργοΏν νόμιμα σε κράτη μΏλη της
 ΕΕ Ώ αΏό το ΤΣΜΕΔΕ.
 - Για την υΏογραφΏ της ΣΏμβασης θα κατατεθεί ΕγγυητικΏ ΕΏιστολΏ ΚαλΏς
 ΕκτΏλεσης Ώψους ίσου Ώρος το δΏκα τοις εκατό (10 %) του ΣυμβατικοΏ
 ΤιμΏματος, Ώου θα εκδοθεί αΏό μία Ώ Ώερισσότερες τράΏεζες Ώου λειτουργοΏν
 νόμιμα σε κράτη μΏλη της ΕΕ Ώ αΏό το ΤΣΜΕΔΕ.
 Εάν οι ΕγγυητικΏς ΕΏιστολΏς Ώχουν εκδοθεί σε άλλη γλΏσσα, εκτός της
 ελληνικΏς Ώ της αγγλικΏς, ΏρΏΏει να συνοδεΏονται αΏό εΏίσημη μετάφρασΏ
 τους, εΏικυρωμΏνη αΏό αρμόδια αρχΏ, στην ελληνικΏ γλΏσσα.
 III.1.2) Κυριότεροι όροι χρηματοδότησης και ΏληρωμΏς Ώ/και αναφορά στις
 εφαρμοζόμενες διατάξεις: - Χρηματοδότηση αΏό ιδίους Ώόρους και
 συγχρηματοδότηση κατά 58 % αΏό δημόσια δαΏάνη. Η δημόσια δαΏάνη
 συγχρηματοδοτείται κατά 50 % αΏό εθνικΏ συμμετοχΏ μΏσω του Ώρογράμματος
 Δημοσίων ΕΏενδΏσεων (Ώ.Δ.Ε.) και κατά 50 % αΏό το ΕυρωΏαϊκό Ταμείο
 ΏεριφερειακΏς ΑνάΏτυξης (Ε.Τ.Ώ.Α.), με την εΏιφΏλαξη της αΏόφασης της
 ΕυρωΏαϊκΏς ΕΏιτροΏΏς για το Ώοσοστό συμμετοχΏς του Ε.Τ.Ώ.Α.
 Η αΏοστολΏ του Ε.Τ.Ώ.Α. συνίσταται στα εξΏς:
 ΣυμβολΏ στην άμβλυνση των ανισοτΏτων όσον αφορά την ανάΏτυξη και το
 βιοτικό εΏίΏεδο μεταξΏ των διαφόρων ΏεριφερειΏν, καθΏς και τη μείωση της
 καθυστΏρησης των λιγότερο ευνοημΏνων ΏεριφερειεΏν.
 ΣυμβολΏ στη διόρθωση των κυριοτΏρων ΏεριφερειακΏν ανισοτΏτων στην
 Κοινότητα, χάρη στη συμμετοχΏ, στην ανάΏτυξη και στη διαρθρωτικΏ
 ΏροσαρμογΏ των αναΏτυξιακά καθυστερημΏνων ΏεριφερειΏν, καθΏς και στην
 κοινωνικοοικονομικΏ ανασυγκρότηση των ΏεριφερειΏν.
 Η συγχρηματοδότηση αΏό το Ώ.Δ.Ε. και το Ε.Τ.Ώ.Α. γίνεται στο Ώλαίσιο του
 ΕΏιχειρησιακοΏ Ώρογράμματος "Ανταγωνιστικότητα" του 3ου Κ.Ώ.Σ., Αξονας
 Ώροτεραιότητας 6 "Ασφάλεια ενεργειακοΏ εφοδιασμοΏ και ΏροΏθηση της
 αΏελευθΏρωσης της αγοράς ενΏργειας", ΜΏτρο 6.1 "Ώρόσβαση σε εναλλακτικΏς
 ΏηγΏς τροφοδοσίας φυσικοΏ αερίου", Δράση 6.1.2 "ΣΏνδεση του ελληνικοΏ
 συστΏματος με νΏες ΏηγΏς τροφοδοσίας στην Ασία".
 - Οι ΏληρωμΏς θα καταβάλλονται τμηματικά, με την Ώρόοδο της ΣΏμβασης, σε
 μηνιαία βάση, χωρίς ΏροκαταβολΏ.
 III.1.3) ΝομικΏ μορφΏ Ώου ΏρΏΏει να Ώχει ο όμιλος
 εργοληΏτΏν/ΏρομηθευτΏν/Ώαρεχόντων υΏηρεσίες στον οΏοίο θα ανατεθεί η
 σΏμβαση: Δεν αΏαιτείται ειδικΏ νομικΏ μορφΏ για τους ΣυμμετΏχοντες.
 Στην ΏερίΏτωση ΚοινοΏραξίας στη φάση υΏοβολΏς των ΏροσφορΏν, αρκεί το
 ΏροσΏμφωνο της σΏστασης της (όχι αΏαραίτητα συμβολαιογραφικό Ώγγραφο).
 Για την υΏογραφΏ της ΣΏμβασης, θα αΏαιτηθεί συμβολαιογραφικό Ώγγραφο
 σΏστασης της ΚοινοΏραξίας.
 III.2) ΏρϋΏοθΏσεις συμμετοχΏς
 III.2.1) Ώληροφορίες σχετικά με την ΏροσωΏικΏ κατάσταση των
 εργοληΏτΏν/ΏρομηθευτΏν/Ώαρεχόντων υΏηρεσίες και αναγκαίες διατυΏΏσεις για
 την αξιολόγηση των ελαχίστων οικονομικΏν και τεχνικΏν ικανοτΏτων τους: Οι
 ΣυμμετΏχοντες θα ΏρΏΏει να υΏοβάλουν αΏοδεικτικά Ώγγραφα τόσο για την
 εγγραφΏ τους σε ΕΏαγγελματικό
 ΦορΏα, σΏμφωνα με τη"Νομοθεσία της χΏρας στην οΏοία είναι εγκατεστημΏνη η
 βάση της εταιρείας τους όσο και για
 την ικανότητα τους να αναλάβουν τις συγκεκριμΏνες ΥΏηρεσίες.
 Κάθε Διαγωνιζόμενη εταιρεία Ώ στην ΏερίΏτωση ΚοινοΏραξίας κάθε
 εταιρεία-μΏλος της, ΏρΏΏει να υΏοβάλει δΏλωση
 των αρμοδίων αρχΏν η οΏοία θα αναφΏρει ότι:
 ί) Ώχει εκΏληρΏσει τις υΏοχρεΏσεις της σχετικά με τις ΏληρωμΏς των
 εισφορΏν κοινωνικΏς ασφάλισης,
 ii) Ώχει εκΏληρΏσει τις υΏοχρεΏσεις της ως Ώρος την ΏληρωμΏ φόρων σΏμφωνα
 με τη νομοθεσία της χΏρας στην οΏοία είναι εγκατεστημΏνη.
 ΣημειΏνεται ρητά ότι η ΣΏμβαση Ώου θα υΏογραφεί, υΏόκειται στη διαδικασία
 διασταΏρωσης στοιχείων του Νόμου 3021/2002.
 Εταιρεία Ώου συμμετΏχει ως μΏλος ΚοινοΏραξίας δεν δΏναται να συμμετάσχει
 στο Διαγωνισμό και ατομικΏς.
 III.2.1.1) Νομικό καθεστΏς - αΏαιτοΏμενα αΏοδεικτικά: Κάθε ΣυμμετΏχουσα
 εταιρεία Ώ στην ΏερίΏτωση ΚοινοΏραξίας κάθε εταιρεία-μΏλος της, θα ΏρΏΏει
 να υΏοβάλει:
 ΔΏλωση των αρμοδίων αρχΏν η οΏοία θα αναφΏρει ότι:
 ί) δεν Ώχει κινηθεί καμία διαδικασία εις βάρος της για την κΏρυξη της σε
 ΏτΏχευση, υΏοχρεωτικΏ διαχείριση, συμβιβασμό ΏτΏχευσης Ώ οΏοιοδΏΏοτε άλλο
 τΏΏο τΏτοιας διαδικασίας Ώου ΏροβλΏΏεται αΏό την εθνικΏ της νομοθεσία,
 ii) δεν Ώχει καταδικαστεί για οτιδΏΏοτε σχετικό με την ΏρακτικΏ Ώ την
 εΏαγγελματικΏ της ακεραιότητα και συμΏεριφορά,
 iii) δεν Ώχει διαΏράξει καμία εμΏορικΏ αΏάτη.
 ΑΏοδεικτικά για τη νομιμοΏοίηση της κάθε εταιρείας.
 Ώρακτικά των ΔΣ των εταιρειΏν για συμμετοχΏ στο Διαγωνισμό και ορισμό
 εκΏροσΏΏων.
 ΒεβαιΏσεις για την ονομαστικοΏοίηση των μετοχΏν και μετοχολόγιο για τις
 ημεδαΏΏς εταιρείες.
 ΏροσΏμφωνα στην ΏερίΏτωση ΚοινοΏραξίας Ώ υΏεΏθυνη και δεσμευτικΏ δΏλωση
 όλων των μελΏν της ΚοινοΏραξίας ότι θα συστΏσουν ΚοινοΏραξία σε ΏερίΏτωση
 Ώου θα ανατεθοΏν οι ΥΏηρεσίες σ" αυτΏν.
 III.2.1.2) ΟικονομικΏ και χρηματοΏιστωτικΏ ικανότητα-αΏαιτοΏμενα
 αΏοδεικτικά: Κάθε ΣυμμετΏχουσα εταιρεία Ώ στην ΏερίΏτωση ΚοινοΏραξίας
 κάθε εταιρεία-μΏλος, ΏρΏΏει να υΏοβάλει:
 - Ώαρουσίαση του οικονομικοΏ υΏόβαθρου, συμΏεριλαμβανομΏνων των ετησίων
 ισολογισμΏν των τριΏν (3) τελευταίων ετΏν,
 - ΤραΏεζικΏς βεβαιΏσεις Ώου να βεβαιΏνουν την ΏιστοληΏτικΏ της ικανότητα.
 III.2.1.3) ΤεχνικΏ ικανότητα - αΏαιτοΏμενα αΏοδεικτικά: Κάθε
 ΣυμμετΏχουσα εταιρεία Ώ στην ΏερίΏτωση ΚοινοΏραξίας κάθε εταιρεία-μΏλος,
 ΏρΏΏει να υΏοβάλει:
 1. ΚοινοΏοίηση (Notification) του ΟργανισμοΏ σΏμφωνα με την οδηγία
 97/23/ΕΚ (ΡΕD),
 2. ΔιαΏίστευση σΏμφωνα με το ΏρότυΏο ΕΛΟΤ - ΕΝ 45004 ΤΏΏου Α, αΏό το
 Ε.ΣΥ.Δ Ώ αντίστοιχο φορΏα-μΏλος της συμφωνίας αμοιβαίας αναγνΏρισης της
 ΕυρωΏαϊκΏς Συνεργασίας για τη ΔιαΏίστευση για Ώεδίο εφαρμογΏς συναφΏς με
 το αντικείμενο εΏιθεΏρησης του Ώαρόντος ΔιαγωνισμοΏ,
 3. Εγγραφα Ώου αΏοδεικνΏουν το Ώροφίλ, τη δομΏ και οργανωτικΏ δομΏ καθΏς
 και ΏεριγραφΏ του τεχνικοΏ εξοΏλισμοΏ και των εφαρμοζόμενων διαδικασιΏν
 Ώοιότητας,
 4. Κατάλογο Ώου θα αΏοδεικνΏει την εμΏειρία ΕΏιθεΏρησης Μεγάλων Εργων
 ΦυσικοΏ Αερίου ΥψηλΏς Ώίεσης Ώ/και Μεγάλων Εγκαταστάσεων
 Αερίου/Ώετρελαίου του ΟργανισμοΏ ΕΏιθεΏρησης, για τα τελευταία δΏκα (10)
 χρόνια. Ο κατάλογος θα, Ώεριλαμβάνει στοιχεία όΏως Αριθμός και διάρκεια
 ΣΏμβασης, Τίτλος Εργου, ΏροϋΏολογισμός, Αντικείμενο ΥΏηρεσιΏν κ.λΏ.
 5. Ελάχιστη ΏροϋΏόθεση αΏοτελεί η εΏιτυχΏς εκτΏλεση τουλάχιστον ενός (1)
 τΏτοιου Ώργου κατά την τελευταία
 Ώενταετία,
 6. Κατάλογο συμβάσεων Ώου βρίσκονται σε εξΏλιξη, ο οΏοίος θα Ώεριλαμβάνει
 στοιχεία ως ανωτΏρω.
 Σημείωση: Στην ΏερίΏτωση Ώου καλΏΏτεται το στοιχείο (1) ανωτΏρω,
 εναλλακτικά του (2) αρκεί να κατατεθεί τεκμηρίωση, με Εγχειρίδιο
 Ώοιότητας του ΣυμμετΏχοντος, Ώστε να αΏοδειχθεί ότι θα εφαρμοστεί
 κατάλληλο ΣΏστημα Ώοιότητος κατά την εκτΏλεση της ΣΏμβασης.
 ΕΏίσης οι ΣυμμετΏχοντες θα ΏρΏΏει να υΏοβάλουν:
 1. Βιογραφικά ΣημειΏματα των Ώροτεινόμενων ΕΏιθεωρητΏν (ΏεριλαμβανομΏνου
 και του ΑναΏληρωτΏ ΕΏιθεωρητΏ) σΏμφωνα με υΏόδειγμα Ώου ΏεριΏχεται στα
 τεΏχη του ΔιαγωνισμοΏ, με Ώροσόντα σΏμφωνα με τις αΏαιτΏσεις της
 ΔιακΏρυξης,
 2. Εγγραφη δεσμευτικΏ δΏλωση (σΏμφωνα με υΏόδειγμα των τευχΏν του
 ΔιαγωνισμοΏ) ότι οι Ώροτεινόμενοι ΕΏιθεωρητΏς θα είναι αυτοί Ώου θα
 χρησιμοΏοιηθοΏν κατά τη διάρκεια εκτΏλεσης της ΣΏμβασης,
 3. Αναλυτικό Οργανόγραμμα εκτΏλεσης των ΥΏηρεσιΏν.
 III.2.1.4) ΛοιΏΏς Ώληροφορίες: Σε οΏοιαδΏΏοτε στιγμΏ κατά τη διάρκεια
 ΏαροχΏς των ΥΏηρεσιΏν εκ μΏρους του ΕΏιθεωρητΏ, ο ΑγοραστΏς θα Ώχει το
 δικαίωμα να ζητΏσει γραΏτΏς αΏό τον ΕΏιθεωρητΏ να κάνει ΏροσθΏκες,
 αλλαγΏς του αντικειμΏνου των ΥΏηρεσιΏν, καθΏς και του χρόνου ΏαροχΏς
 τους. Το σΏνολο των υΏόψη ΑλλαγΏν δεν μΏορεί να συνεΏάγεται αΏξηση Ώ
 μείωση του ΣυμβατικοΏ ΤιμΏματος ΏΏραν ΏοσοστοΏ τριάντα τοις εκατό (30 %)
 αυτοΏ.
 Οδηγίες, όροι, λεΏτομερΏς ΏεριγραφΏ των κριτηρίων ανάθεσης της ΣΏμβασης,
 της διαδικασίας εΏιλογΏς, Τεχνικά και Οικονομικά ΤεΏχη καθΏς και το
 σχΏδιο της ΣΏμβασης θα διατίθενται στους ΣυμμετΏχοντες.
 Η διενΏργεια του ΔιαγωνισμοΏ και η εκτΏλεση της ΣΏμβασης θα διΏΏεται αΏό
 την ελληνικΏ νομοθεσία.
 III.3) Ώροι Ώου αφοροΏν ειδικά τις συμβάσεις υΏηρεσιΏν
 III.3.1) Η εκτΏλεση εΏιφυλάσσεται σε μια συγκεκριμΏνη εΏαγγελματικΏ
 τάξη: Ώχι.
 III.3.2) Τα νομικά ΏρόσωΏα θα κληθοΏν να δηλΏσουν τα ονόματα και τα
 εΏαγγελματικά Ώροσόντα των στελεχΏν τους Ώου θα είναι υΏεΏθυνα για την
 εκτΏλεση της σΏμβασης: Ναι.
 ΤΜΗΜΑ IV: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
 IV.1) Είδος της διαδικασίας: ΑνοικτΏ.
 IV.1.1) ΏροηγοΏμενες ΏροκηρΏξεις σχετικά με την ίδια σΏμβαση
 IV.1.1.1) ΏεριοδικΏ ενδεικτικΏ ΏροκΏρυξη για την ίδια σΏμβαση: Αριθ.
 ΏροκΏρυξης στον Ώίνακα ΏεριεχομΏνων της ΕΕΕΚ: 2003/S 179-162176 - Της:
 18.9.2003.
 IV.2) ΚριτΏρια ανάθεσης: Η χαμηλότερη τιμΏ.
 IV.3) ΔιοικητικΏς Ώληροφορίες
 IV.3.1) Αριθμός αναφοράς Ώου χρησιμοΏοιεί για τον φάκελο ο αναθΏτων
 φορΏας: Διαγωνισμός ΔΕΏΑ αριθ. 250/03/ΔΏ.
 IV.3.2) ΤρόΏος αΏόκτησης συμβατικΏν τευχΏν και συμΏληρωματικΏν εγγράφων:
 ΜΏοροΏν να ζητηθοΏν Ώως: 30.9.2004.
 Κόστος: 80 EUR.
 Ώροι και τρόΏος ΏληρωμΏς: ΜΏοροΏν να ζητηθοΏν Ώως 30.9.2004 αΏό τη
 διεΏθυνση του σημείου I.1) καταβάλλοντας εφάΏαξ στο λογιστΏριο της ΔΕΏΑ
 (διεΏθυνση του σημείου I.1), τοις μετρητοίς, για Ώξοδα αναΏαραγωγΏς το
 Ώοσόν των 80 ευρΏ, κατά τις ακόλουθες ημΏρες: Τρίτη, Τετάρτη και ΏΏμΏτη
 και Ώρες 10.00-12.00.
 IV.3.3) Ώροθεσμία για την ΏαραλαβΏ των ΏροσφορΏν Ώ των αιτΏσεων
 συμμετοχΏς: 18.10.2004. Ώρα: 12:00.
 IV.3.5) ΓλΏσσα (-ες) Ώου μΏοροΏν να χρησιμοΏοιηθοΏν στην Ώροσφορά Ώ στην
 αίτηση συμμετοχΏς: Ελληνικά. Αγγλικά.
 IV.3.6) Ελάχιστο χρονικό διάστημα κατά το οΏοίο ο ΏροσφΏρων δεσμεΏεται
 αΏό την Ώροσφορά του: 4 μΏνας αΏό την αναφερόμενη Ώροθεσμία ΏαραλαβΏς
 ΏροσφορΏν.
 IV.3.7) Ώροι για το άνοιγμα των ΏροσφορΏν
 IV.3.7.1) ΏρόσωΏα Ώου εΏιτρΏΏεται να Ώαρευρίσκονται κατά το άνοιγμα των
 ΏροσφορΏν: Νόμιμα εξουσιοδοτημΏνοι εκΏρόσωΏοι των συμμετεχόντων.
 IV.3.7.2) ΗμΏρα, Ώρα και τόΏος: ΣυμφΏνως Ώρος τα τεΏχη της ΔιακΏρυξης.
 ΤΜΗΜΑ VI: ΏΡΟΣΘΕΤΕΣ ΏΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
 VI.1) ΏροκΏρυξη μη υΏοχρεωτικΏ: Ώχι.
 VI.2) Εφόσον ισχΏει, αναφΏρατε εάν η ΏαροΏσα σΏμβαση Ώχει
 εΏαναλαμβανόμενο χαρακτΏρα και Ώροσδιορίσατε τον εκτιμΏμενο χρόνο
 δημοσίευσης ΏεραιτΏρω ΏροκηρΏξεων: Δεν ισχΏει.
 VI.3) Η ΏαροΏσα σΏμβαση σχετίζεται με σχΏδιο/Ώρόγραμμα χρηματοδοτοΏμενο
 αΏό τα ταμεία της ΕΕ: Ναι.
 ΟΏως αναλυτικά αναφΏρεται ανωτΏρω στο τμΏμα III.1.2).
 VI.4) ΛοιΏΏς Ώληροφορίες: ΙΙ.3) Διάρκεια Ώ Ώροθεσμία εκτΏλεσης της
 σΏμβασης:
 15 μΏνες αΏό την Ώγγραφη ειδοΏοίηση του Κυρίου του Εργου (ΔΕΏΑ) για το
 Ώργο "ΚατασκευΏ του ΔικτΏου ΔιανομΏς ΦυσικοΏ Αερίου αΏό τα Ελληνοτουρκικά
 σΏνορα, στην ΑλεξανδροΏΏουλη και την ΚομοτηνΏ",
 12 μΏνες αΏό την Ώγγραφη ειδοΏοίηση του Κυρίου του Εργου (ΔΕΏΑ) για το
 Ώργο "ΛεΏτομερΏς Σχεδιασμός, ΏρομΏθεια υλικΏν, εγκατάσταση και θΏση σε
 λειτουργία ΜετρητικοΏ ΣταθμοΏ στα Ελληνοτουρκικά σΏνορα".
 ΙΙΙ.3.1) Η εκτΏλεση εΏιφυλάσσεται σε μια συγκεκριμΏνη εΏαγγελματικΏ τάξη:
 Η ΏαροχΏ των εν λόγω υΏηρεσιΏν δεν εΏιφυλάσσεται βάσει νομοθετικΏν,
 κανονιστικΏν και διοικητικΏν Ώράξεων σε συγκεκριμΏνη εΏαγγελματικΏ
 κατηγορία.
 VI.5) Ημερομηνία αΏοστολΏς της ΏαροΏσας ΏροκΏρυξης: 26.8.2004.
--------------------------------------------------------------------------------
       Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
    The Office for Official Publications of the European Communities
        The Federal Office of Foreign Trade Information
  Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung ausschreibung Ausschreibungen Ingenieure Φffentliche Ausschreibungen Datenbank Φffentliche Ausschreibungen Architekten Φffentliche Ausschreibungen Bau