Öffentliche Ausschreibungen Öffentliche Ausschreibung Auftragsbekanntmachungen

Home
Ausschreibungen, tagesaktuell
Ausschreibung: DeutschlandDeutschland
Ausschreibung: Ingenieure u. ArchitektenIngenieure u. Architekten
Ausschreibung: EDV, Hardware, SoftwareEDV-Hard- u. -Software
Ausschreibung: Hochbau, Tiefbau, Trockenbau, BauBauausschreibungen
Ausschreibung: Regionale ÜbersichtRegionale Übersicht
AusschreibungsarchivAusschreibungsarchiv
Kostenlose Services
Ausschreibung: Gastzugangkostenloser Gastzugang
Ausschreibung: Suche mittels CPV-CodesAusschreibungssuche mittels CPV-Codes
Ausschreibung: eMail, automatische, tagesaktuellAusschreibungen per eMail, automatische, tagesaktuell
Ausschreibung: Suchprofil, individuell, mit ErgebnisübersichtSuchprofil, individuell, mit Ergebnisübersicht
Abonnenten/Gäste
TED Online ZugangTED-DB Online Zugang
BfAI Online ZugangBfAI-DB Online Zugang
Anmeldung
Ausschreibung: TED - Alert, Leistungen/PreiseLeistungen/Preise, TED - Alert ab EUR 10,-/Monat
Ausschreibung: Anmeldung zu TED-AlertAnmeldung zu TED-Alert
Ausschreibung: Anmeldung zu BfAI-AlertAnmeldung zu BfAI-Alert
Info / Datenquellen / Datenbeschreibungen
Ausschreibung: Info zu TED-Alert und BfAI-AlertInfo TED-/BfAI-Alert
Ausschreibung: DatenbeschreibungDatenbeschreibung TED
Ausschreibung: CPV-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in TED-DBTED-DB; CPV-Codes
Ausschreibung: SIC-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in BfAI-DBBfAI-DB; SIC-Codes
Miscellaneous
Ausschreibung: VeröffentlichenAusschreibungen veröffentlichen
Ausschreibung: Integrieren Sie eine Ausschreibungsabfragen auf Ihrer Websitelink2us
RSS Feed 'Aktuelle Ausschreibungen / Auftragsbekanntmachungen    RSS Feed
    NewsReader Download
Ausschreibung: KontaktKontakt
Ausschreibung: DokumentenlieferserviceDokumentenlieferservice im Auftrag des AAVEG
Ausschreibung: LinksLinks
Ausschreibung: ImpressumImpressum
Ausschreibung: FirmenprofilFirmenprofil
   

Ausschreibungen u. Aufträge: Organisation von einem Architektenwettbewerb - PL-Lódz
Organisation von einem Architektenwettbewerb.
Dienstleistungen von Architektur- und Ingenieurbüros sowie planungsbezogene Leistungen.
Dokument Nr...................: 146532-2004
Veröffentlicht................: 01.09.2004
*
 WETTBEWERBSBEKANNTMACHUNG
 Sektoren
 I.1)	Offizieller Name und Anschrift des Auftraggebers: Port Lotniczy
 Lódz - Lublinek Sp. z o.o., Att: Janusz Wróbel, ul. Gen. S. Maczka 35,
 PL-94-328 Lódz. Tel.: +48 42 688 84 14. Fax: +48 42 688 83 84. E-mail:
 inwestycje@airport.lodz.pl. URL: www.airport.lodz.pl.
 II.1.4.1) Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV):
 74223000, 74224000.
 Beschreibung: Organisation von einem Architektenwettbewerb.
 Dienstleistungen von Architektur- und Ingenieurbüros sowie
 planungsbezogene Leistungen.
 IV.3.3) Schlusstermin für den Eingang der Wettbewerbsarbeiten bzw. der
 Teilnahmeanträge: 15.11.2004. Uhrzeit: 14:00.
OT: OGLOSZENIE O KONKURSIE NA PROJEKT
 Sektory uzytecznosci publicznej
 SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA/PODMIOT ZAMAWIAJACY
 I.1)	Oficjalana nazwa i adres instytucji zamawiajacej/podmiotu
 zamawiajacego: Port Lotniczy Lódz - Lublinek Sp. z o.o., Att: Janusz
 Wróbel, ul. Gen. S. Maczka 35, PL-94-328 Lódz. Tel.: +48 42 688 84 14.
 Fax: +48 42 688 83 84. E-mail: inwestycje@airport.lodz.pl. URL:
 www.airport.lodz.pl.
 I.2)	Adres, pod którym mozna uzyskac dalsze informacje: Taki jak w pkt.
 I.1.
 I.3)	Adres, pod którym mozna uzyskac dokumentacje: Taki jak w pkt. I.1.
 I.4)	Adres, na który nalezy przesylac wnioski o dopuszczenie do udzialu
 w postepowaniu/projekty: Taki jak w pkt. I.1.
 SEKCJA II: PRZEDMIOT KONKURSU NA PROJEKT
 II.1) Opis projektu
 II.1.1) Nazwa nadana konkursowi przez instytucje zamawiajaca/podmiot
 zamawiajacy: Koncepcja architektoniczno - urbanistyczna terminala
 pasazerskiego miedzynarodowego portu lotniczego Lódz - Lublinek.
 II.1.2) Opis: Celem konkursu jest uzyskanie atrakcyjnej
 architektonicznie koncepcji docelowego ukladu funkcjonalnego terminala
 pasazerskiego o docelowej przepustowosci 500 tys. pasazerów/rok,
 pozwalajacy na rozdzielenie odpraw w ruchu europejskim (Schengen) i
 zagranicznym (non Schengen).
 II.1.3) Miejsce: Lódz - Miasto.
 II.1.4) Nomenklatura
 II.1.4.1) Wspólny Slownik Zamówien (CPV): 74223000, 74224000.
 II.1.4.2) Inna odpowiednia nomenklatura(CPC): CPC 867.
 II.1.4.3) Kategoria uslug: 12.
 SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I
 TECHNICZNYM
 III.1) Kryteria wyboru uczestników: Do udzialu w konkursie dopuszczeni
 zostana uczestnicy, którzy w terminie do 27.9.2004 r. przesla do siedziby
 Zamawiajacego prawidlowo wypelnione wnioski o dopuszczenie do konkursu
 zgodnie z wytycznymi zawartymi w regulaminie konkursu. Wnioski
 rozpatrzone zostana do 30.9.2004 r.
 III.2) Udzial zastrzezony jest dla okreslonego zawodu: Tak.
 Architekt.
 SEKCJA IV: PROCEDURA
 IV.1) Rodzaj konkursu: Otwarty.
 IV.2) Kryteria, które beda stosowane przy ocenie projektów: 1. Trafnosc
 i atrakcyjnosc architektoniczno - eksploatacyjna koncepcji docelowego
 ukladu funkcjonalnego terminala pasazerskiego: 40 %.
 2. Oryginalnosc rozwiazan architektoniczno- przestrzennych budowy
 terminala w kontekscie zapewnienia mozliwosci realizacyjnych w zakresie
 konstrukcyjnym i finansowym: 20 %.
 3. Spójnosc kompozycyjna w kontekscie calosci obszaru i otoczenia Portu
 Lotniczego: 20 %.
 4. Termin wykonania koncepcji: 10 %.
 5. Cena projektu budowlano - wykonawczego terminala: 10 %.
 IV.3) Informacje o charakterze administracyjnym
 IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucje
 zamawiajaca/podmiot zamawiajacy: ZP/EPLL/04/88.
 IV.3.2) Warunki uzyskania dokumentów zamówienia oraz dokumentów
 dodatkowych: Cena: 200PLN + VAT (244 PLN) PLN.
 Warunki i sposób platnosci: Wplata na konto za Regulamin Konkursu: Bank
 Przemyslowy S.A. Oddzial Komunalny Lódz (IBAN)
 PL78-1520-0008-0000-3870-2000-0002; BIC (SWIFT Code) PRZEPLP2, lub za
 zaliczeniem pocztowym (tylko uczestnicy z Polski). Potwierdzenie wplaty
 na konto uczestnicy przesylaja do Zamawiajacego fax"em. Po otrzymaniu
 potwierdzenia dowodu wplaty Regulamin Konkursu przeslany zostanie za
 pomoca poczty lub w celu przyspieszenia za pomoca e-maila. Materialy
 potrzebne do opracowania koncepcji przeslane zostana poczta uczestnikom
 dopuszczonym do konkursu.
 IV.3.3) Termin skladania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzialu w
 postepowaniu: 15.11.2004. Godzina: 14:00.
 IV.4) Nagrody i komisja konkursowa
 IV.4.1) Liczba oraz wartosc nagród, które zostana przyznane: Glówna
 nagroda w konkursie bedzie zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia
 z wolnej reki autora pracy konkursowej, która zajela pierwsze miejsce w
 konkursie do opracowania dokumentacji projektowej - projekt budowlany i
 wykonawczy wraz z uzgodnieniami.
 Za zwycieskie trzy pierwsze miejsca autorzy prac konkursowych otrzymaja
 nagrody pieniezne w wysokosci:
 I miejsce - 30 000,00 PLN;
 II miejsce - 20 000,00 PLN;
 III miejsce - 10 000,00 PLN.
 Oraz przewiduje sie nagrody pieniezne dla dwóch prac wyróznionych po 5
 000,00 PLN. Sad Konkursowy zastrzega sobie prawo innego podzialu nagród.
 Wszyscy autorzy prac konkursowych otrzymaja pamiatkowe dyplomy
 uczestnictwa w konkursie.
 IV.4.2) Szczególy platnosci dla wszystkich uczestników: Uczestnikom
 konkursu, którzy nie zostana dopuszczeni do konkursu na etapie skladania
 wniosków zostanie zwrócona kwota 244,00 PLN z VAT.
 IV.4.3) W nastepstwie niniejszego konkursu na projekt, zamówienie na
 uslugi musi zostac udzielone zwyciezcy lub zwyciezcom konkursu: Tak.
 IV.4.4) Decyzja komisji konkursowej jest wiazaca dla instytucji
 zamawiajacej/podmiotu zamawiajacego: Tak.
 IV.4.5) Imiona i nazwiska wybranych czlonków komisji konkursowej: 1.
 Krzysztof Muszynski-Przewodniczacy Sadu Konkursowego: Politechnika Lódzka.
 2. Marek Lisiak -Architekt Miasta: Urzad Miasta Lodzi.
 3. Jan Gorgul - Sedzia Referent: Politechnika Lódzka.
 4. Michal Marzec - Sedzia Referent: Dyrektor Portu Lotniczego
 Lódz-Lublinek Sp.z o.o.
 5. Janusz Wróbel - Sekretarz Organizacyjny Sadu Konkursowego: Inwestor
 Portu Lotniczego Lódz-Lublinek Sp. z o.o.
 SEKCJA VI: INNE INFORMACJE
 VI.1) Publikacja niniejszego ogloszenia jest nieobowiazkowa: Nie.
 VI.2) Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze srodków UE:
 Nie.
 VI.3) Informacje dodatkowe: IV.3.2) Warunki uzyskania dokumentacji aoraz
 dokumentów dodatkowych: dostepne do 17/09/2004.
 IV.3.5) Jezyk: PL.
 VI.4) Data wyslania niniejszego ogloszenia: 26.8.2004.
--------------------------------------------------------------------------------
       Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
    The Office for Official Publications of the European Communities
        The Federal Office of Foreign Trade Information
  Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung ausschreibung Ausschreibungen Ingenieure Öffentliche Ausschreibungen Datenbank Öffentliche Ausschreibungen Architekten Öffentliche Ausschreibungen Bau