Öffentliche Ausschreibungen Öffentliche Ausschreibung Auftragsbekanntmachungen

Home
Ausschreibungen, tagesaktuell
Ausschreibung: DeutschlandDeutschland
Ausschreibung: Ingenieure u. ArchitektenIngenieure u. Architekten
Ausschreibung: EDV, Hardware, SoftwareEDV-Hard- u. -Software
Ausschreibung: Hochbau, Tiefbau, Trockenbau, BauBauausschreibungen
Ausschreibung: Regionale ÜbersichtRegionale Übersicht
AusschreibungsarchivAusschreibungsarchiv
Kostenlose Services
Ausschreibung: Gastzugangkostenloser Gastzugang
Ausschreibung: Suche mittels CPV-CodesAusschreibungssuche mittels CPV-Codes
Ausschreibung: eMail, automatische, tagesaktuellAusschreibungen per eMail, automatische, tagesaktuell
Ausschreibung: Suchprofil, individuell, mit ErgebnisübersichtSuchprofil, individuell, mit Ergebnisübersicht
Abonnenten/Gäste
TED Online ZugangTED-DB Online Zugang
BfAI Online ZugangBfAI-DB Online Zugang
Anmeldung
Ausschreibung: TED - Alert, Leistungen/PreiseLeistungen/Preise, TED - Alert ab EUR 10,-/Monat
Ausschreibung: Anmeldung zu TED-AlertAnmeldung zu TED-Alert
Ausschreibung: Anmeldung zu BfAI-AlertAnmeldung zu BfAI-Alert
Info / Datenquellen / Datenbeschreibungen
Ausschreibung: Info zu TED-Alert und BfAI-AlertInfo TED-/BfAI-Alert
Ausschreibung: DatenbeschreibungDatenbeschreibung TED
Ausschreibung: CPV-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in TED-DBTED-DB; CPV-Codes
Ausschreibung: SIC-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in BfAI-DBBfAI-DB; SIC-Codes
Miscellaneous
Ausschreibung: VeröffentlichenAusschreibungen veröffentlichen
Ausschreibung: Integrieren Sie eine Ausschreibungsabfragen auf Ihrer Websitelink2us
RSS Feed 'Aktuelle Ausschreibungen / Auftragsbekanntmachungen    RSS Feed
    NewsReader Download
Ausschreibung: KontaktKontakt
Ausschreibung: DokumentenlieferserviceDokumentenlieferservice im Auftrag des AAVEG
Ausschreibung: LinksLinks
Ausschreibung: ImpressumImpressum
Ausschreibung: FirmenprofilFirmenprofil
   

Ausschreibungen u. Aufträge: Dienstleistungen von Architektur- und Ingenieurbüros, Bauleistungen und zugehörige technische Beratung - FI-Oulu
Dienstleistungen von Architektur- und Ingenieurbüros, Bauleistungen und zugehörige technische Beratung.
Dokument Nr...................: 146508-2004
Veröffentlicht................: 01.09.2004
*
 VERGABEBEKANNTMACHUNG
 Dienstleistungsauftrag
 I.1)	Offizieller Name und Anschrift des öffentlichen Auftraggebers:
 Oulun ev.-lut. seurakuntayhtymä perustettavien yhtiöiden lukuun, Att:
 yhtymäjohtaja Ilpo Kähkönen, Isokatu 17, PL 122, FIN-90101 Oulu. Tel.:
 (358-8) 316 13 60. Fax: (358-8) 311 86 25. E-mail: ilpo.kahkonen@evl.fi.
 URL: http://www.yritys.fi.
 II.1.8.1) Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV): 74200000.
 Beschreibung: Dienstleistungen von Architektur- und Ingenieurbüros,
 Bauleistungen und zugehörige technische Beratung.
 IV.3.3) Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder
 Teilnahmeanträge: 6.10.2004.
 IV.3.5) Sprache oder Sprachen, die für die Angebotslegung oder
 Teilnahmeanträge verwendet werden können: Finnisch.
OT: ILMOITUS JULKISESTA HANKINNASTA
 Palvelut
 OSA I: HANKINTAVIRANOMAINEN
 I.1)	Hankintaviranomaisen virallinen nimi ja osoite: Oulun ev.-lut.
 seurakuntayhtymä perustettavien yhtiöiden lukuun, Yhteyshenkilö:
 yhtymäjohtaja Ilpo Kähkönen, Isokatu 17, PL 122, FIN-90101 Oulu. Puhelin:
 (358-8) 316 13 60. Telekopio: (358-8) 311 86 25. E-mail:
 ilpo.kahkonen@evl.fi. URL: http://www.yritys.fi.
 I.2)	Osoite, josta saa lisätietoja: Sama kuin kohdassa I.1.
 I.4)	Tarjouksien/osallistumishakemuksien lähetysosoite: Sama kuin
 kohdassa I.1.
 I.5)	Hankintaviranomaisen luonne: Muu yksikkö.
 OSA II: HANKINTASOPIMUKSEN TARKOITUS
 II.1) Kuvaus
 II.1.3) Palvelusopimuksen lajiPalvelun pääluokka: 12.
 II.1.4) Puitesopimus: Ei.
 II.1.5) Hankintaviranomaisen sopimukselle antama nimi: Kortteli 69.
 II.1.6) Kuvaus/hankintasopimuksen tarkoitus: Rakennuttamispalvelut
 tilaajalle hankkeeseen, jossa suunnittelu ja rakentaminen toteutetaan
 erikseen. Rakennuttamispalvelut sisältävät mm. hankesuunnitelman
 päivittämisen, suunnittelun valmistelun ja ohjauksen, rakentamisen
 valmistelun ja ohjauksen, vastaan- ja käyttöönoton, takuuajan
 toimenpiteet sekä raportoinnin suunnittelun ja rakentamisen aikana.
 II.1.7) Toteutus-, toimitus- tai suorituspaikka: Oulu, Karjasillan
 kaupunginosa, kortteli 69
 NUTS koodi: FI151.
 II.1.8) Nimikkeistö
 II.1.8.1) CPV (yhteinen hankintasanasto): 74200000.
 II.1.9) Jako osa-alueisiin: Ei.
 II.1.10) Otetaanko vaihtoehdot huomioon: Ei.
 II.2) Hankintasopimusten määrä tai laajuus
 II.2.1) Kokonaismäärä tai -laajuus: Hankkeen laajuus on n. 9 800 kem2 ja
 kokonaiskustannusarvio on n. 14 000 000 EUR (alv 0%).
 II.3) Sopimuksen voimassaoloaikaa tai täyttämistä koskeva aikaraja: 36
 kuukausina ilmoitettu aika hankintasopimuksen tekemisestä.
 OSA III: OIKEUDELLISET, TALOUDELLISET, RAHOITUKSELLISET JA TEKNISET TIEDOT
 III.1) Sopimukseen liittyvät ehdot
 III.1.1) Vaaditut takuut ja vakuudet: Vaaditaan KSE 95 mukaisesti.
 III.1.2) Tärkeimmät rahoitus- ja maksuehdot ja/tai viittaus säännöksiin,
 joihin ne sisältyvät: Maksut suoritetaan hankkeen edistymisen mukaan.
 III.2) Edellytykset osallistumiselle
 III.2.1) Urakoitsijan/tavarantoimittajan/palvelujen suorittajan omaa
 asemaa koskevat tiedot sekä tältä vaadittavat taloudelliset ja tekniset
 vähimmäisedellytykset: Tiedot ja selvitykset vaaditaan seuraavien
 alakohtien (oikeudellinen asema, taloudellinen ja rahoituksellinen
 suorituskyky, tekninen suorituskyky) mukaisesti.
 III.2.1.1) Oikeudellinen asema - vaaditut todisteet: Vaaditaan osoitus
 pyydetyn palvelun kannalta itsenäisestä, riippumattomasta asemasta.
 III.2.1.2) Taloudellinen ja rahoituksellinen suorituskyky - vaaditut
 todisteet: Vaaditaan ennakkoperintärekisteriote, verojäämätodistus ja
 todistus eläkemaksujen suorittamisesta. Lisäksi vaaditaan viimeisimmät
 tilinpäätöstiedot ja selvitys vastuuvakuutuksesta.
 III.2.1.3) Tekninen suorituskyky - vaaditut todisteet: Vaaditaan
 seuraavat tiedot:1. Todistus yrityksen johtohenkilöiden sekä erityisesti
 kyseisen palvelun suorittamisesta vastaavien henkilöiden koulutuksesta ja
 ammatillisesta pätevyydestä. 2. Luettelo tärkeimmistä toimituksista
 kokonaisarvoineen ja päivämäärineen sekä vastaanottajatietoineen viimeksi
 kuluneilta kolmelta vuodelta. 3. Selvitys toimijan omista ja
 ulkopuolisista teknisistä asiantuntijoista tai teknisistä toimielimistä,
 erityisesti niistä, jotka ovat vastuussa laadunvalvonnasta. 4. Selvitys
 palvelun suorittajan keskimääräisestä vuosittaisesta työvoimasta ja
 johtohenkilöiden lukumäärästä viimeksi kuluneilta kolmelta vuodelta. 5.
 Selvitys toimittajan laadunvarmistusmenetelmistä ja tutkimus- ja
 tuotekehitysjärjestelmistä. 6. Selvitys siitä, miltä osin palvelun
 suorittaja aikoo antaa sopimuksen alihankkijoiden toteutettavaksi.
 III.3) Palveluhankintasopimukseen liittyvät ehdot
 III.3.1) Palvelun suorittaminen on rajattu tietylle ammattikunnalle:
 Kyllä.
 Maankäyttö- ja rakennuslaki, Suomen rakentamismääräykset.
 III.3.2) Oikeushenkilöiden on ilmoitettava sopimuksen täytäntöönpanosta
 vastaavan henkilöstön nimet ja ammatillinen pätevyys: Kyllä.
 OSA IV: HANKINTAMENETTELYT
 IV.1) Menettelyvaihtoehdot: Rajoitettu.
 IV.1.4) Niiden yritysten lukumäärä, joilta tarjouksia aiotaan pyytää:
 Vähimmäismäärä: 5 - Enimmäismäärä: 10.
 IV.2) Sopimuksen tekemisen perusteet: Taloudellisesti edullisin tarjous
 seuraavin perustein:
 Jäljempänä esitetyn mukaiset perusteet:
 1: Hinta
 2: Projektin vetäjä
 3: Muu henkilöstö
 4: Tekniset valmiudet
 5: Laadunvarmistus
 6: Johtaminen, organisointi ja taloudellinen vakavuus
 7: Työmääräarvio ja työohjelma
 8: Vastaavuus tilaajan tarpeisiin ja olosuhdetuntemus
 9: Erityisosaaminen (referenssit)
 Tärkeysjärjestyksessä: Ei.
 IV.3) Hallinnolliset tiedot
 IV.3.3) Määräaika tarjousten tai osallistumishakemusten
 vastaanottamiselle: 6.10.2004.
 IV.3.4) Tarjouspyyntöjen lähettäminen valituille ehdokkaille: Arvioitu
 päivämäärä: 20.10.2004.
 IV.3.5) Kieli tai kielet, joita voidaan käyttää tarjouksissa tai
 osallistumishakemuksissa: Suomi.
 OSA VI: MUUT TIEDOT
 VI.1) Onko tämä ilmoitus vapaaehtoinen: Ei.
 VI.3) Sopimus liittyy johonkin EU:n rakennerahastoista rahoitettuun
 hankkeeseen/ohjelmaan: Ei.
 VI.4) Lisätietoja: Konsultin valinnassa kiinnitetään huomioita
 ammattitaitoon, yhteistyökykyyn ja toimitusvarmuuteen. Tarjouksen
 arvioinnissa käytetään RAKLI/SKOL/ATL:n hyväksymää ohjetta
 "Arviointimenettelyyn perustuva konsultin valinta" tilaajan omaan
 järjestelmään sovellettuna. Arviointiin vaikuttavat tekijät ilmenevät
 tarjouspyyntöasiapapereista. Tilojen käyttötarkoituksia ovat asuminen,
 ryhmäkotiasuminen ja toimisto/liiketilat.
 VI.5) Ilmoituksen lähettämispäivä: 30.8.2004.
--------------------------------------------------------------------------------
       Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
    The Office for Official Publications of the European Communities
        The Federal Office of Foreign Trade Information
  Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung ausschreibung Ausschreibungen Ingenieure Öffentliche Ausschreibungen Datenbank Öffentliche Ausschreibungen Architekten Öffentliche Ausschreibungen Bau