Öffentliche Ausschreibungen Öffentliche Ausschreibung Auftragsbekanntmachungen

Home
Ausschreibungen, tagesaktuell
Ausschreibung: DeutschlandDeutschland
Ausschreibung: Ingenieure u. ArchitektenIngenieure u. Architekten
Ausschreibung: EDV, Hardware, SoftwareEDV-Hard- u. -Software
Ausschreibung: Hochbau, Tiefbau, Trockenbau, BauBauausschreibungen
Ausschreibung: Regionale ÜbersichtRegionale Übersicht
AusschreibungsarchivAusschreibungsarchiv
Kostenlose Services
Ausschreibung: Gastzugangkostenloser Gastzugang
Ausschreibung: Suche mittels CPV-CodesAusschreibungssuche mittels CPV-Codes
Ausschreibung: eMail, automatische, tagesaktuellAusschreibungen per eMail, automatische, tagesaktuell
Ausschreibung: Suchprofil, individuell, mit ErgebnisübersichtSuchprofil, individuell, mit Ergebnisübersicht
Abonnenten/Gäste
TED Online ZugangTED-DB Online Zugang
BfAI Online ZugangBfAI-DB Online Zugang
Anmeldung
Ausschreibung: TED - Alert, Leistungen/PreiseLeistungen/Preise, TED - Alert ab EUR 10,-/Monat
Ausschreibung: Anmeldung zu TED-AlertAnmeldung zu TED-Alert
Ausschreibung: Anmeldung zu BfAI-AlertAnmeldung zu BfAI-Alert
Info / Datenquellen / Datenbeschreibungen
Ausschreibung: Info zu TED-Alert und BfAI-AlertInfo TED-/BfAI-Alert
Ausschreibung: DatenbeschreibungDatenbeschreibung TED
Ausschreibung: CPV-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in TED-DBTED-DB; CPV-Codes
Ausschreibung: SIC-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in BfAI-DBBfAI-DB; SIC-Codes
Miscellaneous
Ausschreibung: VeröffentlichenAusschreibungen veröffentlichen
Ausschreibung: Integrieren Sie eine Ausschreibungsabfragen auf Ihrer Websitelink2us
RSS Feed 'Aktuelle Ausschreibungen / Auftragsbekanntmachungen    RSS Feed
    NewsReader Download
Ausschreibung: KontaktKontakt
Ausschreibung: DokumentenlieferserviceDokumentenlieferservice im Auftrag des AAVEG
Ausschreibung: LinksLinks
Ausschreibung: ImpressumImpressum
Ausschreibung: FirmenprofilFirmenprofil
   

Ausschreibungen u. Aufträge: Glatteisbeseitigung - PL-Opole
Installation von Zäunen, Geländern und Sicherheitseinrichtungen.
Schneeräumung.
Glatteisbeseitigung.
Dokument Nr...................: 146467-2004
Veröffentlicht................: 01.09.2004
*
 VERGABEBEKANNTMACHUNG
 Dienstleistungsauftrag
 I.1)	Offizieller Name und Anschrift des öffentlichen Auftraggebers:
 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddzial w Opolu, Att: W
 sprawach technicznych - Leszek Romanowski; w sprawach procedury
 przetargowej - Stanislaw Bukowy, ul. Niedzialkowskiego 6, PL-45-085
 Opole. Tel.: +48 77 401 63 44; 454 55 05; 401 63 30. Fax: +48 77 454 44
 68. E-mail: przetargi@opole.gddkia.gov.pl. URL: www.opole.gddkia.gov.pl.
 II.1.8.1) Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV):
 90213000, 90212000, 45340000.
 Beschreibung: Glatteisbeseitigung.
 Schneeräumung.
 Installation von Zäunen, Geländern und Sicherheitseinrichtungen.
 IV.3.3) Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder
 Teilnahmeanträge: 18.10.2004. Uhrzeit: 09:50.
 IV.3.5) Sprache oder Sprachen, die für die Angebotslegung oder
 Teilnahmeanträge verwendet werden können: Polnisch.
OT: OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU
 Uslugi
 Czy niniejsze zamówienie jest objete zakresem Porozumienia w sprawie
 zamówien rzadowych (GPA)? Tak.
 SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA
 I.1)	Oficjalna nazwa i adres instytucji zamawiajacej: Generalna Dyrekcja
 Dróg Krajowych i Autostrad Oddzial w Opolu, Att: W sprawach technicznych
 - Leszek Romanowski; w sprawach procedury przetargowej - Stanislaw
 Bukowy, ul. Niedzialkowskiego 6, PL-45-085 Opole. Tel.: +48 77 401 63 44;
 454 55 05; 401 63 30. Fax: +48 77 454 44 68. E-mail:
 przetargi@opole.gddkia.gov.pl. URL: www.opole.gddkia.gov.pl.
 I.2)	Adres, pod którym mozna uzyskac dalsze informacje: Generalna
 Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddzial w Opolu, Rejon w
 Kedzierzynie-Kozlu, Att: Boguslaw Pilch, Marceli Grzejszczak, ul. 24
 Kwietnia 4, PL-47-200 Kedzierzyn-Kozle. Tel.: 48 77 482-30-61. Fax: 48 77
 482-27-74. E-mail: rdkkozle@opole.gddkia.gov.pl. URL:
 www.opole.gddkia.gov.pl.
 I.3)	Adres, pod którym mozna uzyskac dokumentacje: Generalna Dyrekcja
 Dróg Krajowych i Autostrad Oddzial w Opolu, Rejon w Kedzierzynie-Kozlu,
 Att: Boguslaw Pilch, Marceli Grzejszczak, ul. 24 Kwietnia 4, PL-47-200
 Kedzierzyn-Kozle. Tel.: 48 77 482-30-61. Fax: 48 77 482-27-74. E-mail:
 rdkkozle@opole.gddkia.gov.pl. URL: www.opole.gddkia.gov.pl.
 I.4)	Adres, na który nalezy przesylac oferty/wnioski o dopuszczenie do
 udzialu w postepowaniu: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
 Oddzial w Opolu, Rejon w Kedzierzynie-Kozlu, Att: Boguslaw Pilch, Marceli
 Grzejszczak, ul. 24 Kwietnia 4, PL-47-200 Kedzierzyn-Kozle. Tel.: 48 77
 482-30-61. Fax: 48 77 482-27-74. E-mail: rdkkozle@opole.gddkia.gov.pl.
 URL: www.opole.gddkia.gov.pl.
 I.5)	Rodzaj instytucji zamawiajacej: Szczebel regionalny/lokalny.
 SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
 II.1) Opis
 II.1.3) Rodzaj zamówienia na uslugiKategoria uslug: 16.
 II.1.4) Jest to umowa ramowa: Nie.
 II.1.5) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucje zamawiajaca: Uslugi
 zimowego utrzymania dróg krajowych nr 38.40.45 i A-4 na terenie Rejonu w
 Kedzierzynle-Kozlu Oddzialu GDDKiA w Opolu -6 czesci (zadan) w sezonach
 zimowych 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007 (CZESC 6 tylko w sezonie zimowym
 2004/2005).
 II.1.6) Opis/przedmiot zamówienia: Wykonywanie uslug zimowego utrzymania
 dróg krajowych nr 38, 40, 45 i A-4 na terenie Rejonu w Kedzierzynie-Kozlu
 w sezonach zimowych 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007 w ramach wydzielonych
 czesci: CZESC 1 - zimowe utrzymanie chodników przy drodze krajowej nr 38
 na powierzchni ok. 2500 m2; CZESC 2 - zimowe utrzymanie chodników przy
 drodze krajowej nr 40 na powierzchni ok. 9 200 m2; CZESC 3 - zimowe
 utrzymanie chodników przy drodze krajowej nr 45 na powierzchni ok. 3 400
 m.2, CZESC 4 - montaz i demontaz zaslon przeciwsnieznych przy drogach
 krajowych nr 38 i 40 w ilosci ok 15 km; CZESC 5 - montaz i demontaz
 zaslon przeciwsnieznych przy drodze krajowej nr 45 w ilosci ok. 13 km;
 CZESC 6 - montaz i demontaz zaslon przeciwsnieznych przy drodze krajowej
 nr A-4 w ilosci ok. 14 km (tylko w sezonie 2004/2005).
 II.1.7) Miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, realizacji dostaw lub
 swiadczenia uslug: W ciagu dróg krajowych nr 38, 40, 45 i A-4.
 II.1.8) Nomenklatura
 II.1.8.1) Wspólny Slownik Zamówien(CPV): 90213000, 90212000, 45340000.
 II.1.9) Podzial zamówienia na czesci: Tak.
 Oferty mozna skladac w odniesieniu do: Kilku czesci.
 II.1.10) Dopuszcza sie przedstawianie wariantów: Nie.
 II.2) Wielkosc lub zakres zamówienia
 II.2.1) Calkowita wielkosc lub zakres zamówienia: Tak, jak okreslono w
 pkt II.1.6 oraz w zalaczniku B.
 II.3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: Data zakonczenia:
 30.4.2007.
 Informacje o czesciach zamówienia
 Czesc Nr: 1
 1) Nomenklatura
 1.1)	Wspólny Slownik Zamówien (CPV): 90213000, 90212000.
 2) Krótki opis: Zimowe utrzymanie chodników w miejscowosciach na terenie
 Rejonu w Kedzierzynie-Kozlu przy drodze krajowej nr 38 w sezonach
 zimowych 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007.
 3) Zakres lub wielkosc: Zimowe utrzymanie chodników o lacznej
 powierzchni ok. 2 500 m2, w tym zwalczanie sliskosci zimowej i
 odsniezanie (recznie lub mechanicznie).
 Czesc Nr: 2
 1) Nomenklatura
 1.1)	Wspólny Slownik Zamówien (CPV): 90213000, 90212000.
 2) Krótki opis: Zimowe utrzymanie chodników w miejscowosciach na terenie
 Rejonu w Kedzierzynie-Kozlu przy drodze krajowej nr 40 w sezonach
 zimowych 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007.
 3) Zakres lub wielkosc: Zimowe utrzymanie chodników o lacznej
 powierzchni ok. 9 200 m2, w tym zwalczanie sliskosci i odsniezanie
 (recznie lub mechanicznie).
 Czesc Nr: 3
 1) Nomenklatura
 1.1)	Wspólny Slownik Zamówien (CPV): 90213000, 90212000.
 2) Krótki opis: Zimowe utrzymanie chodników w miejscowosciach na terenie
 Rejonu w Kedzierzynie-Kozlu przy drodze krajowej nr 45 w sezonach
 zimowych 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007.
 3) Zakres lub wielkosc: Zimowe utrzymanie chodników o lacznej
 powierzchni ok. 3 400 m2, w tym zwalczanie sliskosci i odsniezanie
 (recznie lub mechanicznie).
 Czesc Nr: 4
 1) Nomenklatura
 1.1)	Wspólny Slownik Zamówien (CPV): 45340000.
 2) Krótki opis: Montaz i demontaz zaslon przeciwsnieznych przy drogach
 krajowych nr 38 i 40 na terenie Rejonu w Kedzierzynie-Kozlu w sezonach
 zimowych 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007.
 3) Zakres lub wielkosc: Montaz i demontaz zaslon przeciwsnieznych o
 lacznej dlugosci ok. 15 km.
 Czesc Nr: 5
 1) Nomenklatura
 1.1)	Wspólny Slownik Zamówien (CPV): 45340000.
 2) Krótki opis: Montaz i demontaz zaslon przeciwsnieznych przy drodze
 krajowej nr 45 na terenie Rejonu w Kedzierzynie-Kozlu w sezonach zimowych
 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007.
 3) Zakres lub wielkosc: Montaz i demontaz zaslon przeciwsnieznych o
 lacznej dlugosci ok. 13 km.
 Czesc Nr: 6
 1) Nomenklatura
 1.1)	Wspólny Slownik Zamówien (CPV): 45340000.
 2) Krótki opis: Montaz i demontaz zaslon przeciwsnieznych przy drodze
 krajowej nr A-4 na terenie Rejonu w Kedzierzynie-Kozlu w sezonie zimowym
 2004/2005.
 3) Zakres lub wielkosc: Montaz i demontaz zaslon przeciwsnieznych o
 lacznej dlugosci ok. 14 km.
 SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I
 TECHNICZNYM
 III.1) Warunki dotyczace zamówienia
 III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje: Czesc 1 - 380 PLN; Czesc 2 - 1 400
 PLN; Czesc 3 - 500 PLN; Czesc 4 - 3 500 PLN; Czesc 5 - 3 000 PLN; Czesc 6
 - 1 500 PLN.
 III.1.2) Glówne warunki finansowania i platnosci i/lub odwolanie do
 odpowiednich przepisów: Wg zasad okreslonych w specyfikacjach istotnych
 warunków zamówienia.
 III.1.3) Forma prawna, jaka musi przyjac grupa dostawców, wykonawców lub
 uslugodawców, której udzielono zamówienia: Konsorcjum.
 III.2) Warunki uczestnictwa
 III.2.1) Informacje dotyczace sytuacji wykonawcy, dostawcy lub
 uslugodawcy oraz informacje i formalnosci niezbedne do oceny, czy spelnia
 on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne: O udzielenie
 zamówienia - kazdej jego czesci, moga ubiegac sie wykonawcy, którzy: 1)
 nie podlegaja wg art.22 ust 1 pkt 4 wykluczeniu z postepowania o
 udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust 1 i 2, 2) spelniaja wymogi
 okreslone na podstawie art. 22 ust 1 pkt. 1 - 3, tj: Czesc l, 2 i 3 (dla
 kazdej czesci oddzielnie):a) dysponuja srodkami finansowymi w wysokosci
 co najmniej 10 000 PLN, b) posiadaja srednioroczne przychody w ciagu
 ostatnich 3 lat (2001 - 2003) w wysokosci co najmniej 100 000 PLN; c) sa
 ubezpieczeni (OC) w zakresie prowadzonej dzialalnosci na kwote min. 50
 000 PLN; d) dysponuja odpowiednio wykwalifikowanymi i doswiadczonymi
 pracownikami w tym osoba na stanowisko dyspozytora (koordynatora akcji);
 Czesc 4, 5 i 6 (dla kazdej czesci oddzielnie): a) posiadaja srednioroczne
 przychody w ciagu ostatnich 3 lat (2001 - 2003) w wysokosci co najmniej
 100 000 PLN; b) sa ubezpieczeni (OC) w zakresie prowadzonej dzialalnosci
 na kwote min. 50 000 PLN; c) dysponuja odpowiednio wykwalifikowanymi i
 doswiadczonymi pracownikami; d) posiadaja stosowny potencjal techniczny
 do realizacji zamówienia.
 III.2.1.1) Stan prawny - wymagane dokumenty: 1) Aktualny odpisu z
 wlasciwego rejestru albo aktualne zaswiadczenia o wpisie do ewidencji
 dzialalnosci gospodarczej, 2) aktualna informacja z Krajowego Rejestru
 Karnego albo równowazne zaswiadczenie wlasciwego organu sadowego lub
 administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie okreslonym w art. 24
 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, 3) aktualna informacja z Krajowego Rejestru
 Karnego w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, 4) aktualne
 zaswiadczenia wlasciwego naczelnika urzedu skarbowego oraz wlasciwego
 oddzialu ZUS lub KRUS potwierdzajace odpowiednio, ze wykonawca nie zalega
 z oplacaniem podatków, oplat oraz skladek na ubezpieczenie zdrowotne lub
 spoleczne, lub zaswiadczen, ze uzyskal przewidziane prawem zwolnienie,
 odroczenie lub rozlozenie na raty zaleglych platnosci lub wstrzymanie w
 calosci wykonania decyzji wlasciwego organu Dokumenty wymienione w pkt
 1-3 winny byc wystawione nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uplywem
 terminu skladania ofert, natomiast dokumenty wymienione w pkt. 4 -
 odpowiednio 3 miesiace. Uwaga: A) w przypadku gdy wykonawca ma siedzibe
 lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 1, 3, 4 sklada dokument lub
 dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibe lub miejsce
 zamieszkania, potwierdzajace odpowiednio, ze: - nie otwarto jego
 likwidacji ani nie ogloszono upadlosci; - nie orzeczono wobec niego
 zakazu ubiegania sie o zamówienie; - nie zalega z uiszczaniem podatków,
 oplat lub skladek na ubezpieczenie spoleczne lub zdrowotne albo ze
 uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na raty
 zaleglych platnosci lub wstrzymanie w calosci wykonania decyzji
 wlasciwego organu. B) Jezeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w
 którym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, nie wydaje sie
 dokumentów, o których mowa w pkt 2, zastepuje sie je dokumentem
 zawierajacym oswiadczenie zlozone przed notariuszem, wlasciwym organem
 sadowym, administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego lub
 gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym
 wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania.
 III.2.1.2) Zdolnosc ekonomiczna i finansowa - wymagane dokumenty:
 Oddzielnie dla kazdej czesci zamówienia: 1) elementy sprawozdania
 finansowego - bilans i rachunek zysków i strat albo w przypadku
 wykonawców nie zobowiazanych do sporzadzania w/w dokumentów, inne
 dokumenty okreslajacych obroty, zysk oraz zobowiazania i naleznosci za
 okres trzech ostatnich lat, tj. 2001 - 2003, a jezeli okres prowadzenia
 dzialalnosci jest krótszy - za ten okres; 2) informacji banku, w którym
 wykonawca posiada podstawowy rachunek bankowy, potwierdzajacej wysokosc
 posiadanych srodków finansowych lub zdolnosc kredytowa wykonawcy,
 wystawionej nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uplywem terminu skladania
 ofert; 3) polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzajacego, ze
 wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
 prowadzonej dzialalnosci gospodarczej - w odpowiedniej wysokosci.
 III.2.1.3) Zdolnosc techniczna - wymagane dokumenty: Oddzielnie dla
 kazdej czesci zamówienia: 1) wykaz niezbednych do wykonania danej czesci
 zamówienia narzedzi i urzadzen, jakie posiada wykonawca; 2) wykazu osób i
 podmiotów, które beda realizowac dana czesc zamówienia 3) wykazu
 wykonanych w okresie ostatnich trzech sezonów zimowych, tj. 2001/2002,
 2002/2003, 2003/2004 uslug zimowego utrzymania bedacych przedmiotem
 czesci zamówienia (jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krótszy - w
 tym okresie) z podaniem ich zakresu, wartosci, dat wykonania i dokumentów
 potwierdzajacych, ze uslugi te zostaly wykonane nalezycie.
 III.3) Specyficzne warunki dotyczace zamówien na uslugi
 III.3.1) Swiadczenie uslugi zastrzezone jest dla okreslonego zawodu Nie.
 III.3.2) Osoby prawne zobowiazuje sie do wskazania nazwisk oraz
 kwalifikacji zawodowych pracowników odpowiedzialnych za wykonanie
 zadania: Tak.
 SEKCJA IV: PROCEDURA
 IV.1) Rodzaj procedury: Otwarta.
 IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia: Najnizsza cena.
 IV.3) Informacje administracyjne
 IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucje zamawiajaca:
 GDDKiA-O/Op-8-417/25/1 -6/04.
 IV.3.2) Warunki uzyskania dokumentów zamówienia oraz dokumentów
 dodatkowych: Dostepne do: 13.10.2004.
 IV.3.3) Termin skladania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzialu w
 postepowaniu: 18.10.2004. Godzina: 09:50.
 IV.3.5) Jezyk lub jezyki, w których mozna sporzadzac oferty lub wnioski
 o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu: polski.
 IV.3.6) Minimalny okres, w którym oferent bedzie zwiazany oferta: 60 dni
 od ostatecznego terminu skladania ofert.
 IV.3.7) Warunki dotyczace otwierania ofert
 IV.3.7.1) Osoby upowaznione do obecnosci podczas owtierania ofert: Bez
 ograniczen.
 IV.3.7.2) Data, godzina i miejsce: 18.10.2004-10:00.
 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddzial w Opolu Rejon w
 Kedzierzynie-Kozlu, PL-47-200 Kedzierzyn-Kozle, ul. 24 Kwietnia 4, pok. 5.
 SEKCJA VI: INNE INFORMACJE
 VI.1) Publikacja niniejszego ogloszenia jest nieobowiazkowa: Nie.
 VI.3) Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze srodków UE:
 Nie.
 VI.5) Data wyslania niniejszego ogloszenia: 27.8.2004.
--------------------------------------------------------------------------------
       Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
    The Office for Official Publications of the European Communities
        The Federal Office of Foreign Trade Information
  Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung ausschreibung Ausschreibungen Ingenieure Öffentliche Ausschreibungen Datenbank Öffentliche Ausschreibungen Architekten Öffentliche Ausschreibungen Bau