Öffentliche Ausschreibungen Öffentliche Ausschreibung Auftragsbekanntmachungen

Home
Ausschreibungen, tagesaktuell
Ausschreibung: DeutschlandDeutschland
Ausschreibung: Ingenieure u. ArchitektenIngenieure u. Architekten
Ausschreibung: EDV, Hardware, SoftwareEDV-Hard- u. -Software
Ausschreibung: Hochbau, Tiefbau, Trockenbau, BauBauausschreibungen
Ausschreibung: Regionale ÜbersichtRegionale Übersicht
AusschreibungsarchivAusschreibungsarchiv
Kostenlose Services
Ausschreibung: Gastzugangkostenloser Gastzugang
Ausschreibung: Suche mittels CPV-CodesAusschreibungssuche mittels CPV-Codes
Ausschreibung: eMail, automatische, tagesaktuellAusschreibungen per eMail, automatische, tagesaktuell
Ausschreibung: Suchprofil, individuell, mit ErgebnisübersichtSuchprofil, individuell, mit Ergebnisübersicht
Abonnenten/Gäste
TED Online ZugangTED-DB Online Zugang
BfAI Online ZugangBfAI-DB Online Zugang
Anmeldung
Ausschreibung: TED - Alert, Leistungen/PreiseLeistungen/Preise, TED - Alert ab EUR 10,-/Monat
Ausschreibung: Anmeldung zu TED-AlertAnmeldung zu TED-Alert
Ausschreibung: Anmeldung zu BfAI-AlertAnmeldung zu BfAI-Alert
Info / Datenquellen / Datenbeschreibungen
Ausschreibung: Info zu TED-Alert und BfAI-AlertInfo TED-/BfAI-Alert
Ausschreibung: DatenbeschreibungDatenbeschreibung TED
Ausschreibung: CPV-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in TED-DBTED-DB; CPV-Codes
Ausschreibung: SIC-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in BfAI-DBBfAI-DB; SIC-Codes
Miscellaneous
Ausschreibung: VeröffentlichenAusschreibungen veröffentlichen
Ausschreibung: Integrieren Sie eine Ausschreibungsabfragen auf Ihrer Websitelink2us
RSS Feed 'Aktuelle Ausschreibungen / Auftragsbekanntmachungen    RSS Feed
    NewsReader Download
Ausschreibung: KontaktKontakt
Ausschreibung: DokumentenlieferserviceDokumentenlieferservice im Auftrag des AAVEG
Ausschreibung: LinksLinks
Ausschreibung: ImpressumImpressum
Ausschreibung: FirmenprofilFirmenprofil
   

Ausschreibungen u. Aufträge: Elektronische Informationsdienste - SE-Stockholm
Elektronische Informationsdienste.
Datenbankdienste.
Dokument Nr...................: 146459-2004
Veröffentlicht................: 01.09.2004
*
 VERGABEBEKANNTMACHUNG
 Dienstleistungsauftrag
 I.1)	Offizieller Name und Anschrift des öffentlichen Auftraggebers:
 Sveriges riksbank, Informationssekretariatet, Att: Gabriella Zana, Tomas
 Lundberg, S-103 37 Stockholm. Tel.: 08/7870000. Fax: 08/210531. E-mail:
 greta@riksbank.se. URL: www.riksbank.se.
 II.1.8.1) Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV):
 64216200, 72320000.
 Beschreibung: Elektronische Informationsdienste.
 Datenbankdienste.
 IV.3.3) Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder
 Teilnahmeanträge: 21.10.2004. Uhrzeit: 24.00.
 IV.3.5) Sprache oder Sprachen, die für die Angebotslegung oder
 Teilnahmeanträge verwendet werden können: Schwedisch.
OT: ANBUDSINFORDRAN/ANSÖKAN
 Tjänster
 Upphandlingen omfattas av "Government Procurement Agreement" (GPA): Ja.
 AVDELNING I: UPPHANDLANDE ENHET
 I.1)	Den upphandlande enhetens namn och adress: Sveriges riksbank,
 Informationssekretariatet, Att: Gabriella Zana, Tomas Lundberg, S-103 37
 Stockholm. Tel.: 08/7870000. Fax: 08/210531. E-mail: greta@riksbank.se.
 URL: www.riksbank.se.
 I.2)	Adress varifrån ytterligare information kan erhållas: Som i I.1.
 I.3)	Adress varifrån dokument kan erhållas: Som i I.1.
 I.4)	Adress till vilken anbud eller ansökningar skall sändas: Sveriges
 riksbank, Registratorsexpeditionen, Brunkebergstorg 11, S-103 37
 Stockholm. Tel.: 08/7870000. Fax: 08/210531.
 I.5)	Typ av upphandlande enhet: Statlig myndighet.
 AVDELNING II: UPPHANDLINGENS FÖREMÅL
 II.1) Beskrivning
 II.1.4) Ramavtal: Nej.
 II.1.5) Den upphandlande enhetens benämning på upphandlingen: Dnr
 2004-842-STA.
 II.1.6) Beskrivning: Upphandling av elektronisk nyhetsbevakning.
 Riksbankens medarbetare är i behov av löpande nyhetsrapportering och
 kontinuerlig tillgång till innehåll i nyhetskällor och media. Riksbanken
 tillhandahåller idag traditionella pressklipp i pappersform till bankens
 medarbetare. För att effektivisera nyhets- och omvärldsbevakningen vill
 Riksbanken distribuera nyhetsbevakningen av svenska och internationella
 källor i elektronisk form. Riksbanken har därför behov av en tjänst som
 dagligen söker efter nyheter, i främst svenska men också internationella
 dagstidningar och tidskrifter, publicerade på Internet, styrda av
 specifika sökprofiler. Syftet är att presentera resultatet av de upplagda
 sökprofilerna på bankens intranät i enlighet med bankens grafiska profil.
 Tjänsten skall uppdateras minst 4 gånger per helgfri vardag.
 Kategorisering och sökfunktioner skall göra det möjligt att hitta
 relevanta nyheter.
 Riksbanken avser att teckna avtal med en leverantör.
 II.1.8) Nomenklatur
 II.1.8.1) CPV-klassificering (Gemensam upphandlingsordlista): 64216200,
 72320000.
 II.1.9) Uppdelning av kontraktet: Nej.
 II.1.10) Alternativa utföranden accepteras: Nej.
 II.2) Kvantitet eller omfattning av kontraktet
 II.2.1) Total kvantitet eller omfattning: Avtalstid två år.
 II.2.2) Optioner. Beskriv och ange, om möjligt, när dessa kan komma att
 användas: Möjlighet för Riksbanken att förlänga avtalet ett år i taget,
 högst två gånger.
 II.3) Tidsgränser för leverans eller utförande: 24 månader från
 beslutstidpunkten.
 AVDELNING III: JURIDISK, EKONOMISK, FINANSIELL OCH TEKNISK INFORMATION
 III.2) Villkor för deltagande i urvalsförfarandet
 III.2.1) Information om villkor beträffande leverantörers/entreprenörers
 juridiska, ekonomiska och finansiella ställning samt tekniska kapacitet
 och förmåga: Framgår av förfrågningsunderlaget.
 III.2.1.1) Juridisk ställning - referenser som krävs: Framgår av
 förfrågningsunderlaget.
 III.2.1.2) Ekonomisk och finansiell ställning - referenser som krävs:
 Framgår av förfrågningsunderlaget.
 III.2.1.3) Teknisk förmåga och kapacitet - referenser som krävs: Framgår
 av förfrågningsunderlaget.
 III.3) Villkor rörande kontraktet vid tjänsteupphandling
 III.3.1) Tjänsten måste utföras av en viss yrkeskategori: Nej.
 III.3.2) Juridiska personer skall ange namn och yrkesmässiga
 kvalifikationer för den personal som skall utföra tjänsten: Nej.
 AVDELNING IV: FÖRFARANDE
 IV.1) Upphandlingsförfarande: Öppet.
 IV.2) Tilldelningskriterier: Det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet
 med hänsyn till:
 Kriterier angivna i förfrågningsunderlaget.
 IV.3) Administrativ information
 IV.3.1) Den upphandlande enhetens referensnummer på projektet: Dnr
 2004-842-STA.
 IV.3.3) Sista datum för mottagande av anbud (anbudsinlämning) eller
 ansökan att få delta (anbudsansökning): 21.10.2004. Klockslag: 24.00.
 IV.3.5) Språk som får användas i anbudsansökningar och anbud Svenska.
 IV.3.6) Minimiperiod under vilken anbudsgivaren skall vara bunden av
 sitt anbud: Till och med: 28.2.2005.
 IV.3.7) Anbudsöppning
 IV.3.7.2) Tid och plats: 25.10.2004-14:00.
 Sveriges riksbank, registratorsexpeditionen.
 AVDELNING VI: ÖVRIG INFORMATION
 VI.1) Offentliggörandet av meddelandet är icke-obligatoriskt: Nej.
 VI.3) Något av kontrakten har samband med ett projekt/program som
 finansieras av EU-fonder: Nej.
 VI.4) Övrig information: II.1.3) Typ av kontrakt (vid
 tjänsteupphandling): Tjänstekategori: Elektronisk nyhetsbevakning.
 VI.5) Datum för avsändande av annonsen: 25.8.2004.
--------------------------------------------------------------------------------
       Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
    The Office for Official Publications of the European Communities
        The Federal Office of Foreign Trade Information
  Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung ausschreibung Ausschreibungen Ingenieure Öffentliche Ausschreibungen Datenbank Öffentliche Ausschreibungen Architekten Öffentliche Ausschreibungen Bau