Öffentliche Ausschreibungen Öffentliche Ausschreibung Auftragsbekanntmachungen

Home
Ausschreibungen, tagesaktuell
Ausschreibung: DeutschlandDeutschland
Ausschreibung: Ingenieure u. ArchitektenIngenieure u. Architekten
Ausschreibung: EDV, Hardware, SoftwareEDV-Hard- u. -Software
Ausschreibung: Hochbau, Tiefbau, Trockenbau, BauBauausschreibungen
Ausschreibung: Regionale ÜbersichtRegionale Übersicht
AusschreibungsarchivAusschreibungsarchiv
Kostenlose Services
Ausschreibung: Gastzugangkostenloser Gastzugang
Ausschreibung: Suche mittels CPV-CodesAusschreibungssuche mittels CPV-Codes
Ausschreibung: eMail, automatische, tagesaktuellAusschreibungen per eMail, automatische, tagesaktuell
Ausschreibung: Suchprofil, individuell, mit ErgebnisübersichtSuchprofil, individuell, mit Ergebnisübersicht
Abonnenten/Gäste
TED Online ZugangTED-DB Online Zugang
BfAI Online ZugangBfAI-DB Online Zugang
Anmeldung
Ausschreibung: TED - Alert, Leistungen/PreiseLeistungen/Preise, TED - Alert ab EUR 10,-/Monat
Ausschreibung: Anmeldung zu TED-AlertAnmeldung zu TED-Alert
Ausschreibung: Anmeldung zu BfAI-AlertAnmeldung zu BfAI-Alert
Info / Datenquellen / Datenbeschreibungen
Ausschreibung: Info zu TED-Alert und BfAI-AlertInfo TED-/BfAI-Alert
Ausschreibung: DatenbeschreibungDatenbeschreibung TED
Ausschreibung: CPV-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in TED-DBTED-DB; CPV-Codes
Ausschreibung: SIC-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in BfAI-DBBfAI-DB; SIC-Codes
Miscellaneous
Ausschreibung: VeröffentlichenAusschreibungen veröffentlichen
Ausschreibung: Integrieren Sie eine Ausschreibungsabfragen auf Ihrer Websitelink2us
RSS Feed 'Aktuelle Ausschreibungen / Auftragsbekanntmachungen    RSS Feed
    NewsReader Download
Ausschreibung: KontaktKontakt
Ausschreibung: DokumentenlieferserviceDokumentenlieferservice im Auftrag des AAVEG
Ausschreibung: LinksLinks
Ausschreibung: ImpressumImpressum
Ausschreibung: FirmenprofilFirmenprofil
   

Ausschreibungen u. Aufträge: Schneeräumung - PL-Opole
Schneeräumung.
Glatteisbeseitigung.
Dokument Nr...................: 146412-2004
Veröffentlicht................: 01.09.2004
*
 VERGABEBEKANNTMACHUNG
 Dienstleistungsauftrag
 I.1)	Offizieller Name und Anschrift des öffentlichen Auftraggebers:
 Zarzad Dróg Wojewódzkich w Opolu, Att: Teresa Siotka, Sebastian
 Wilisowski, ul. Oleska 127, PL-45-231 Opole. Tel.: +48 77 458 13 24 do
 28. Fax: +48 77 458 13 52. E-mail: przetargi@zdw.opole.pl. URL:
 www.zdw.opole.pl.
 II.1.8.1) Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV):
 90212000, 90213000.
 Beschreibung: Schneeräumung.
 Glatteisbeseitigung.
 IV.3.3) Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder
 Teilnahmeanträge: 11.10.2004. Uhrzeit: 10:00.
 IV.3.5) Sprache oder Sprachen, die für die Angebotslegung oder
 Teilnahmeanträge verwendet werden können: Polnisch.
OT: OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU
 Uslugi
 Czy niniejsze zamówienie jest objete zakresem Porozumienia w sprawie
 zamówien rzadowych (GPA)? Tak.
 SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA
 I.1)	Oficjalna nazwa i adres instytucji zamawiajacej: Zarzad Dróg
 Wojewódzkich w Opolu, Att: Teresa Siotka, Sebastian Wilisowski, ul.
 Oleska 127, PL-45-231 Opole. Tel.: +48 77 458 13 24 do 28. Fax: +48 77
 458 13 52. E-mail: przetargi@zdw.opole.pl. URL: www.zdw.opole.pl.
 I.2)	Adres, pod którym mozna uzyskac dalsze informacje: Taki jak w pkt.
 I.1.
 I.3)	Adres, pod którym mozna uzyskac dokumentacje: Taki jak w pkt. I.1.
 I.4)	Adres, na który nalezy przesylac oferty/wnioski o dopuszczenie do
 udzialu w postepowaniu: Taki jak w pkt. I.1.
 I.5)	Rodzaj instytucji zamawiajacej: Podmiot prawa publicznego.
 SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
 II.1) Opis
 II.1.3) Rodzaj zamówienia na uslugiKategoria uslug: 16.
 II.1.4) Jest to umowa ramowa: Nie.
 II.1.5) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucje zamawiajaca: Uslugi
 zimowego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Oddzialu Terenowego w
 Grodkowie (zadanie Nysa, Grodków, Paczków i Komprachcice) w sezonie
 zimowym 2004/2005.
 II.1.6) Opis/przedmiot zamówienia: Zadanie (czesc) nr 1 - baza w Nysie,
 laczna dlugosc dróg objetych zimowym utrzymaniem 87,336 km;
 Zadanie (czesc) nr 2 - baza w Grodkowie, laczna dlugosc dróg objetych
 zimowym utrzymaniem 189,006 km;
 Zadanie (czesc) nr 3 - baza w Paczkowie, laczna dlugosc dróg objetych
 zimowym utrzymaniem 5,906 km;
 Zadanie (czesc) nr 4 - baza w Komprachcicach, laczna dlugosc dróg
 objetych zimowym utrzymaniem 33,747 km.
 II.1.7) Miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, realizacji dostaw lub
 swiadczenia uslug: Zadanie (czesc) nr 1 - dr. woj. nr 411, 407, 406, 405;
 Zadanie (czesc) nr 2 - dr. woj. nr 385, 385A, 378, 458, 401, 403, 457,
 462, 460, 459;
 Zadanie (czesc) nr 3 - dr. woj. nr 382;
 Zadanie (czesc) nr 4 - dr. woj. nr 429, 435.
 II.1.8) Nomenklatura
 II.1.8.1) Wspólny Slownik Zamówien(CPV): 90212000, 90213000.
 II.1.9) Podzial zamówienia na czesci: Tak.
 Oferty mozna skladac w odniesieniu do: Kilku czesci.
 II.1.10) Dopuszcza sie przedstawianie wariantów: Nie.
 II.2) Wielkosc lub zakres zamówienia
 II.2.1) Calkowita wielkosc lub zakres zamówienia: Zimowe utrzymanie dróg
 wojewódzkich o lacznej dlugosci 315,995 km.
 II.3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: Data rozpoczecia:
 1.11.2004 - Data zakonczenia: 15.4.2005.
 Informacje o czesciach zamówienia
 Czesc Nr: 1
 1) Nomenklatura
 1.1)	Wspólny Slownik Zamówien (CPV): 90212000, 90213000.
 2) Krótki opis: Uslugi zimowego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie
 Oddzialu Terenowego w Grodkowie w sezonie zimowym 2004/2005 - zadanie
 (czesc) nr 1 - baza w Nysie.
 3) Zakres lub wielkosc: Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich, w tym
 zwalczanie sliskosci zimowej, odsniezanie - z zastosowaniem solarek,
 piaskarek, plugów, równiarki i ladowarki - na drogach o lacznej dlugosci
 87,336 km.
 Czesc Nr: 2
 1) Nomenklatura
 1.1)	Wspólny Slownik Zamówien (CPV): 90212000, 90213000.
 2) Krótki opis: Uslugi zimowego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie
 Oddzialu Terenowego w Grodkowie w sezonie zimowym 2004/2005 - zadanie
 (czesc) nr 2 - baza w Grodkowie.
 3) Zakres lub wielkosc: Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich, w tym
 zwalczanie sliskosci zimowej, odsniezanie - z zastosowaniem solarek,
 piaskarek, plugów, równiarki i ladowarki - na drogach o lacznej dlugosci
 189,006 km.
 Czesc Nr: 3
 1) Nomenklatura
 1.1)	Wspólny Slownik Zamówien (CPV): 90212000, 90213000.
 2) Krótki opis: Uslugi zimowego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie
 Oddzialu Terenowego w Grodkowie w sezonie zimowym 2004/2005 - zadanie
 (czesc) nr 3 - baza w Paczkowie.
 3) Zakres lub wielkosc: Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich, w tym
 zwalczanie sliskosci zimowej, odsniezanie - z zastosowaniem solarek,
 piaskarek, plugów, równiarki i ladowarki - na drogach o lacznej dlugosci
 5,906 km.
 Czesc Nr: 4
 1) Nomenklatura
 1.1)	Wspólny Slownik Zamówien (CPV): 90212000, 90213000.
 2) Krótki opis: Uslugi zimowego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie
 Oddzialu Terenowego w Grodkowie w sezonie zimowym 2004/2005 - zadanie
 (czesc) nr 4 - baza w Komprachcicach.
 3) Zakres lub wielkosc: Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich, w tym
 zwalczanie sliskosci zimowej, odsniezanie - z zastosowaniem solarek,
 piaskarek, plugów, równiarki i ladowarki - na drogach o lacznej dlugosci
 33,747 km.
 SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I
 TECHNICZNYM
 III.1) Warunki dotyczace zamówienia
 III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje: Zadanie (czesc) nr 1 - 2 000,00 zl;
 Zadanie (czesc) nr 2 - 3 000,00 zl;
 Zadanie (czesc) nr 3 - 1000,00 zl;
 Zadanie (czesc) nr 4 - 1000,00 zl.
 III.1.2) Glówne warunki finansowania i platnosci i/lub odwolanie do
 odpowiednich przepisów: Wedlug zasad okreslonych w specyfikacji istotnych
 warunków zamówienia.
 III.2) Warunki uczestnictwa
 III.2.1) Informacje dotyczace sytuacji wykonawcy, dostawcy lub
 uslugodawcy oraz informacje i formalnosci niezbedne do oceny, czy spelnia
 on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne: O udzielenie
 zamówienia (kazdej jego czesci) moga ubiegac sie wykonawcy, którzy:
 - nie podlegaja wg art. 22 ust. 1 pkt 4 wykluczeniu z postepownia o
 udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2;
 - dysponuja pracownikami posiadajacymi doswiadczenie w kierowaniu akcja
 zimowa oraz kierowcami i operatorami posiadajacymi doswiadczenie w
 odsniezaniu lub zwalczaniu sliskosci, w ilosci zapewniajacej obsluge
 jednostek transportowo-sprzetowych;
 - zapewniaja do realizacji zamówienia w pelni sprawne jednostki
 transportowo-sprzetowe:
 zadanie (czesc) nr 1 - 1 nosnik do solarki i pluga sredniego, 2 nosniki z
 piaskarka, 1 nosnik do pluga ciezkiego, 2 nosniki z plugiem lekkim, 1
 ladowarke, 1 równiarke;
 zadanie (czesc) nr 2 - 4 nosniki do solarki i pluga sredniego, 1 nosnik
 do solarki i pluga lekkiego, 1 nosnik do piaskarki i pluga lekkiego, 2
 nosniki do plugów lekkich, 1 ladowarke, 1 równiarke;
 zadanie (czesc) nr 3 - 1 nosnik z piaskarka i plugiem lekkim, 1 ladowarke;
 zadanie (czesc) nr 4 - 1 nosnik z piaskarka i plugiem lekkim, 1 nosnik z
 plugiem lekkim, 1 równiarke, 1 ladowarke.
 III.2.1.1) Stan prawny - wymagane dokumenty: 1. Aktualny odpis z
 wlasciwego rejestru albo aktualne zaswiadczenie o wpisie do ewidencji
 dzialalnosci gospodarczej;
 2. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo równowazne
 zaswiadczenie wlasciwego organu sadowego lub administracyjnego kraju
 pochodzenia osoby w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy,
 wystawionej nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uplywem terminu skladania
 ofert;
 3. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym
 w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy;
 4. Aktualne zaswiadczenia wlasciwego naczelnika urzedu skarbowego oraz
 wlasciwego oddzialu ZUS lub KRUS potwierdzajace odpowiednio, ze wykonawca
 nie zalega z oplacaniem podatków, oplat oraz skladek na ubezpieczenie
 zdrowotne lub spoleczne, lub zaswiadczen, ze uzyskal przewidziane prawem
 zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na raty zaleglych platnosci lub
 wstrzymanie w calosci wykonania decyzji wlasciwego organu.
 Dokumenty wymienione w punktach 1-3 winny byc wystawione nie wczesniej
 niz 6 miesiecy przed uplywem terminu skladania ofert, natomiast dokumenty
 wymienione w punkcie 4 - odpowiednio 3 miesiace.
 Uwaga:
 5. W przypadku gdy wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza
 terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa
 w pkt 1, 3 i 4 sklada dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w
 którym ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, potwierdzajace odpowiednio,
 ze: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadlosci, nie
 orzeczono wobec niego zakazu ubiegania sie o zamówienie, nie zalega z
 uiszczaniem podatków, oplat lub skladek na ubezpieczenie spoleczne lub
 zdrowotne albo, ze uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
 rozlozenie na raty zaleglych platnosci lub wstrzymanie w calosci
 wykonania decyzji wlasciwego organu;
 6. Jezeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma
 siedzibe lub miejsce zamieszkania, nie wydaje sie dokumentów, o których
 mowa w pkt 5 i w pkt 2, zastepuje sie je dokumentem zawierajacym
 oswiadczenie zlozone przed notariuszem, wlasciwym organem sadowym,
 administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego
 odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma
 siedzibe lub miejsce zamieszkania.
 III.2.1.3) Zdolnosc techniczna - wymagane dokumenty: Oddzielnie dla
 kazdej czesci zamówienia:
 1. wykaz niezbednych do wykonania zamówienia narzedzi i urzadzen oraz
 zaplecza remontowo-technicznego;
 2. dane o bazie do przeprowadzenia akcji zimowego utzrymania dróg,
 3. wykazu osób i podmiotów, które beda realizowaly dana czesc zamówienia.
 III.3) Specyficzne warunki dotyczace zamówien na uslugi
 III.3.1) Swiadczenie uslugi zastrzezone jest dla okreslonego zawodu Nie.
 III.3.2) Osoby prawne zobowiazuje sie do wskazania nazwisk oraz
 kwalifikacji zawodowych pracowników odpowiedzialnych za wykonanie
 zadania: Tak.
 SEKCJA IV: PROCEDURA
 IV.1) Rodzaj procedury: Otwarta.
 IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia: Najnizsza cena.
 IV.3) Informacje administracyjne
 IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucje zamawiajaca:
 ZDW.SP.3211/59/04.
 IV.3.2) Warunki uzyskania dokumentów zamówienia oraz dokumentów
 dodatkowych: Dostepne do: 11.10.2004.
 IV.3.3) Termin skladania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzialu w
 postepowaniu: 11.10.2004. Godzina: 10:00.
 IV.3.5) Jezyk lub jezyki, w których mozna sporzadzac oferty lub wnioski
 o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu: polski.
 IV.3.6) Minimalny okres, w którym oferent bedzie zwiazany oferta: 60 dni
 od ostatecznego terminu skladania ofert.
 IV.3.7) Warunki dotyczace otwierania ofert
 IV.3.7.2) Data, godzina i miejsce: 11.10.2004-10:15.
 Lok. nr 11.
 SEKCJA VI: INNE INFORMACJE
 VI.1) Publikacja niniejszego ogloszenia jest nieobowiazkowa: Nie.
 VI.3) Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze srodków UE:
 Nie.
 VI.5) Data wyslania niniejszego ogloszenia: 19.8.2004.
--------------------------------------------------------------------------------
       Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
    The Office for Official Publications of the European Communities
        The Federal Office of Foreign Trade Information
  Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung ausschreibung Ausschreibungen Ingenieure Öffentliche Ausschreibungen Datenbank Öffentliche Ausschreibungen Architekten Öffentliche Ausschreibungen Bau