Öffentliche Ausschreibungen Öffentliche Ausschreibung Auftragsbekanntmachungen

Home
Ausschreibungen, tagesaktuell
Ausschreibung: DeutschlandDeutschland
Ausschreibung: Ingenieure u. ArchitektenIngenieure u. Architekten
Ausschreibung: EDV, Hardware, SoftwareEDV-Hard- u. -Software
Ausschreibung: Hochbau, Tiefbau, Trockenbau, BauBauausschreibungen
Ausschreibung: Regionale ÜbersichtRegionale Übersicht
AusschreibungsarchivAusschreibungsarchiv
Kostenlose Services
Ausschreibung: Gastzugangkostenloser Gastzugang
Ausschreibung: Suche mittels CPV-CodesAusschreibungssuche mittels CPV-Codes
Ausschreibung: eMail, automatische, tagesaktuellAusschreibungen per eMail, automatische, tagesaktuell
Ausschreibung: Suchprofil, individuell, mit ErgebnisübersichtSuchprofil, individuell, mit Ergebnisübersicht
Abonnenten/Gäste
TED Online ZugangTED-DB Online Zugang
BfAI Online ZugangBfAI-DB Online Zugang
Anmeldung
Ausschreibung: TED - Alert, Leistungen/PreiseLeistungen/Preise, TED - Alert ab EUR 10,-/Monat
Ausschreibung: Anmeldung zu TED-AlertAnmeldung zu TED-Alert
Ausschreibung: Anmeldung zu BfAI-AlertAnmeldung zu BfAI-Alert
Info / Datenquellen / Datenbeschreibungen
Ausschreibung: Info zu TED-Alert und BfAI-AlertInfo TED-/BfAI-Alert
Ausschreibung: DatenbeschreibungDatenbeschreibung TED
Ausschreibung: CPV-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in TED-DBTED-DB; CPV-Codes
Ausschreibung: SIC-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in BfAI-DBBfAI-DB; SIC-Codes
Miscellaneous
Ausschreibung: VeröffentlichenAusschreibungen veröffentlichen
Ausschreibung: Integrieren Sie eine Ausschreibungsabfragen auf Ihrer Websitelink2us
RSS Feed 'Aktuelle Ausschreibungen / Auftragsbekanntmachungen    RSS Feed
    NewsReader Download
Ausschreibung: KontaktKontakt
Ausschreibung: DokumentenlieferserviceDokumentenlieferservice im Auftrag des AAVEG
Ausschreibung: LinksLinks
Ausschreibung: ImpressumImpressum
Ausschreibung: FirmenprofilFirmenprofil
   

Ausschreibungen u. Aufträge: Personenbeförderung im Gelegenheitsflugverkehr - CZ-Praha
Personenbeförderung im Gelegenheitsflugverkehr.
Dokument Nr...................: 146395-2004
Veröffentlicht................: 01.09.2004
*
 VERGABEBEKANNTMACHUNG
 Dienstleistungsauftrag
 I.1)	Offizieller Name und Anschrift des öffentlichen Auftraggebers:
 Ministerstvo vnitra, Att: Ing. Petrásek Vladimír, Nad Stolou 936, CZ-170
 34 Praha. Tel.: 974844410. Fax: 974844735. E-mail: obchooez@mvcr.cz. URL:
 www.mvcr.cz.
 II.1.8.1) Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV): 62210000.
 Beschreibung: Personenbeförderung im Gelegenheitsflugverkehr.
 IV.3.3) Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder
 Teilnahmeanträge: 1.11.2004. Uhrzeit: 11:00.
 IV.3.5) Sprache oder Sprachen, die für die Angebotslegung oder
 Teilnahmeanträge verwendet werden können: Tschechisch.
OT: VYHLÁSENÍ ZAKÁZKY
 Sluzby
 Na tuto zakázku se vytahuje Mezivládní dohoda o zadávání verejnżch
 zakázek (GPA): Ne.
 ODDÍL I: ZADAVATEL
 I.1)	Úrední název a adresa zadavatele: Ministerstvo vnitra, K rukám:
 Ing. Petrásek Vladimír, Nad Stolou 936, CZ-170 34 Praha. Tel.: 974844410.
 Fax: 974844735. E-mail: obchooez@mvcr.cz. URL: www.mvcr.cz.
 I.2)	Adresa, na které lze získat dalsí informace: Stejná jako v bode I.1.
 I.3)	Adresa, na které lze získat dokumentaci: Ceská republika -
 Ministerstvo vnitra, K rukám: Dvoráková Veruska, Prípotocní 300, CZ-101
 00 Praha 10. Tel.: 974844531. Fax: 974844732. E-mail: obchooez@mvcr.cz.
 I.4)	Adresa, na kterou musí bżt zaslány nabídky/zádosti o úcast: Ceská
 republika - Ministerstvo vnitra, K rukám: Fortová Miloslava, Prípotocní
 300, CZ-101 01 Praha 10. Tel.: 974844504. Fax: 974844732. E-mail:
 obchooez@mvcr.cz.
 I.5)	Druh zadavatele: Na ústrední úrovni.
 ODDÍL II: PREDMET ZAKÁZKY
 II.1) Popis
 II.1.4) Jedná se o rámcovou dohodu: Ne.
 II.1.5) Název pridelenż zakázce zadavatelem: Modelová situace - nákup
 letecké osobní prepravy Praha - Brusel - Praha.
 II.1.6) Popis/predmet zakázky: Modelová situace - nákup letecké osobní
 prepravy Praha - Brusel - Praha pri rocním objemu cca 210 letenek.
 II.1.7) Místo stavebních prací, místo dodání nebo plnení: Praha.
 II.1.8) Nomenklatura
 II.1.8.1) Spolecnż slovník pro verejné zakázky (CPV): 62210000.
 II.1.9) Rozdelení do polozek: Ne.
 II.1.10) Budou prijímány varianty: Ne.
 II.3) Doba trvání zakázky nebo lhuta pro dokoncení: Pocínaje: 1.1.2005.
 ODDÍL III: PRÁVNÍ, HOSPODÁRSKÉ, FINANCNÍ A TECHNICKÉ INFORMACE
 III.1) Podmínky vztahující se k zakázce
 III.1.2) Hlavní podmínky financování a platby a/nebo odkaz na príslusná
 ustanovení: Bezhotovostní platba na základe fakturace.
 III.2) Podmínky úcasti
 III.2.1) Informace tżkající se osobní situace zhotovitele, dodavatele
 nebo poskytovatele sluzeb a informace a formality nezbytné pro hodnocení
 minimální pozadované hospodárské, financní a technické kapacity:
 Zadavatel nepozaduje.
 III.2.1.2) Hospodárská a financní kapacita - pozadovanż zpusob
 prokázání: Dle § 32 odst. 1 písm. a)-originál nebo úredne overená
 fotokopie ne starsí 90ti dnu, § 32 odst. 1 písm. b) a d)-originál nebo
 úredne overená fotokopie zadávací dokumentace.
 III.2.1.3) Technická kapacita - pozadovanż zpusob prokázání: Dle § 33
 odst. 1 písm. c)-bod 1. - úredne overená fotokopie a dle § 33 odst. 1
 písm. c)-bod 2 - viz. zadávací dokumentace.
 III.3) Podmínky vztahující se pouze na zakázky na sluzby
 III.3.2) Právnické osoby musí uvádet jména a profesní kvalifikaci
 pracovníku odpovednżch za provedení zakázky: Ne.
 ODDÍL IV: RÍZENÍ
 IV.1) Druh rízení: Otevrené.
 IV.1.1) Zájemci byli jiz vybráni: Ne.
 IV.2) Kritéria pro zadání zakázky: Hospodársky nejvżhodnejsí nabídka z
 hlediska:
 Kritérií uvedenżch níze:
 1: Cena za 210 letenek - váha kritéria: 40 %
 2: Refundovatelnost - váha kritéria: 35 %
 3: Nabídnuté slevy - váha kritéria: 25 %
 V sestupném poradí podle dulezitosti: Ano.
 IV.3) Administrativní informace
 IV.3.1) Spisové císlo pridelené zadavatelem: 0417831.
 IV.3.2) Podmínky pro získání zadávací dokumentace a dalsích dokumentu:
 Lze získat do: 30.9.2004.
 Cena: 0 CZK.
 IV.3.3) Lhuta pro prijetí nabídek nebo zádostí o úcast: 1.11.2004. Cas:
 11:00.
 IV.3.5) Jazyk nebo jazyky, ve kterżch mohou bżt nabídky nebo zádosti o
 úcast vypracovány: cestina.
 IV.3.6) Lhuta, po kterou je uchazec svou nabídkou vázán: Do: 28.2.2005.
 IV.3.7) Podmínky pro otevrení nabídek
 IV.3.7.2) Den, cas a místo: 10.11.2004-9:00.
 Prípotocní 300, Praha 10, sraz úcastníku v 8:30.
 ODDÍL VI: DALSÍ INFORMACE
 VI.1) Nepovinné vyhlásení: Ne.
 VI.3) Zakázka se vztahuje k projektu/programu financovanému z prostredku
 EU: Ne.
 VI.4) Dalsí informace: II.1.1)Druh zakázky na stavební práce (pokud se
 jedná o zakázku na stavební práce): Provedení stavebních prací jakżmikoli
 prostredky v souladu s pozadavky stanovenżmi zadavatelem.
 II.1.7)Místo stavebních prací, místo dodání nebo plnení: Kód NUTS CZ0100
 IV.3.2)Podmínky pro získání zadávací dokumentace a dalsích dokumentu: Lze
 získat do: 30.09.2004 10:00.
 VI.5) Den odeslání tohoto vyhlásení: 27.8.2004.
--------------------------------------------------------------------------------
       Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
    The Office for Official Publications of the European Communities
        The Federal Office of Foreign Trade Information
  Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung ausschreibung Ausschreibungen Ingenieure Öffentliche Ausschreibungen Datenbank Öffentliche Ausschreibungen Architekten Öffentliche Ausschreibungen Bau