Öffentliche Ausschreibungen Öffentliche Ausschreibung Auftragsbekanntmachungen

Home
Ausschreibungen, tagesaktuell
Ausschreibung: DeutschlandDeutschland
Ausschreibung: Ingenieure u. ArchitektenIngenieure u. Architekten
Ausschreibung: EDV, Hardware, SoftwareEDV-Hard- u. -Software
Ausschreibung: Hochbau, Tiefbau, Trockenbau, BauBauausschreibungen
Ausschreibung: Regionale ÜbersichtRegionale Übersicht
AusschreibungsarchivAusschreibungsarchiv
Kostenlose Services
Ausschreibung: Gastzugangkostenloser Gastzugang
Ausschreibung: Suche mittels CPV-CodesAusschreibungssuche mittels CPV-Codes
Ausschreibung: eMail, automatische, tagesaktuellAusschreibungen per eMail, automatische, tagesaktuell
Ausschreibung: Suchprofil, individuell, mit ErgebnisübersichtSuchprofil, individuell, mit Ergebnisübersicht
Abonnenten/Gäste
TED Online ZugangTED-DB Online Zugang
BfAI Online ZugangBfAI-DB Online Zugang
Anmeldung
Ausschreibung: TED - Alert, Leistungen/PreiseLeistungen/Preise, TED - Alert ab EUR 10,-/Monat
Ausschreibung: Anmeldung zu TED-AlertAnmeldung zu TED-Alert
Ausschreibung: Anmeldung zu BfAI-AlertAnmeldung zu BfAI-Alert
Info / Datenquellen / Datenbeschreibungen
Ausschreibung: Info zu TED-Alert und BfAI-AlertInfo TED-/BfAI-Alert
Ausschreibung: DatenbeschreibungDatenbeschreibung TED
Ausschreibung: CPV-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in TED-DBTED-DB; CPV-Codes
Ausschreibung: SIC-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in BfAI-DBBfAI-DB; SIC-Codes
Miscellaneous
Ausschreibung: VeröffentlichenAusschreibungen veröffentlichen
Ausschreibung: Integrieren Sie eine Ausschreibungsabfragen auf Ihrer Websitelink2us
RSS Feed 'Aktuelle Ausschreibungen / Auftragsbekanntmachungen    RSS Feed
    NewsReader Download
Ausschreibung: KontaktKontakt
Ausschreibung: DokumentenlieferserviceDokumentenlieferservice im Auftrag des AAVEG
Ausschreibung: LinksLinks
Ausschreibung: ImpressumImpressum
Ausschreibung: FirmenprofilFirmenprofil
   

Ausschreibungen u. Aufträge: Schweinswürste - PL-Lódz
Kartoffeln.
Gemüse.
Wurzelgemüse.
Karotten.
Zwiebeln.
Kohl.
Tropenfrüchte.
Bananen.
Kiwis.
Zitronen.
Orangen.
Äpfel.
Rind- und Kalbfleisch.
Hühnerteile.
Schweinefleisch.
Innereien.
Leberwürste.
Schweinswürste.
Blutwürste.
Geflügelwürste.
Räucherfisch.
Obst und Gemüse.
Tiefgekühltes Gemüse.
Molkereierzeugnisse.
Milch und Rahm.
Hüttenkäse.
Gebäck und Kuchen.
Kuchen.
Nachspeisen.
Kaffee, Tee und zugehörige Produkte.
Diverse Lebensmittel, a.n.g., und Trockenerzeugnisse.
Tiefkühlprodukte.
Dokument Nr...................: 146352-2004
Veröffentlicht................: 01.09.2004
*
 VERGABEBEKANNTMACHUNG
 Lieferauftrag
 I.1)	Offizieller Name und Anschrift des öffentlichen Auftraggebers:
 Jednostka Wojskowa 1933, Att: Izabela Niedzialek, ul. Pryncypalna 94,
 PL-93-373 Lódz. Tel.: +48 42 646 77 60 w 114.
 II.1.8.1) Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV):
 15131133, 01131110, 01121000, 15131135, 01112100, 01121410, 01121110,
 01121112, 01121113, 01131111, 01131118, 01131210, 01131220, 01131321,
 15111000, 15113000, 15114000, 15131131, 15131134, 15112210.
 Beschreibung: Schweinswürste.
 Tropenfrüchte.
 Gemüse.
 Geflügelwürste.
 Kartoffeln.
 Kohl.
 Wurzelgemüse.
 Karotten.
 Zwiebeln.
 Bananen.
 Kiwis.
 Zitronen.
 Orangen.
 Äpfel.
 Rind- und Kalbfleisch.
 Schweinefleisch.
 Innereien.
 Leberwürste.
 Blutwürste.
 Hühnerteile.
 IV.3.3) Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder
 Teilnahmeanträge: 10.9.2004. Uhrzeit: 11:00.
 IV.3.5) Sprache oder Sprachen, die für die Angebotslegung oder
 Teilnahmeanträge verwendet werden können: Polnisch.
OT: OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU
 Dostawy
 Czy niniejsze zamówienie jest objete zakresem Porozumienia w sprawie
 zamówien rzadowych (GPA)? Tak.
 SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA
 I.1)	Oficjalna nazwa i adres instytucji zamawiajacej: Jednostka Wojskowa
 1933, Att: Izabela Niedzialek, ul. Pryncypalna 94, PL-93-373 Lódz. Tel.:
 +48 42 646 77 60 w 114.
 I.2)	Adres, pod którym mozna uzyskac dalsze informacje: Jednostka
 Wojskowa 1933, Att: Izabela Niedzialek, ul. Zródlowa 52, PL-91-735 Lódz.
 Tel.: 042 639-47-60. Fax: 042 634-89-85. E-mail: sekcjazp@wp.pl. URL:
 www.jw1933.webpark.pl.
 I.3)	Adres, pod którym mozna uzyskac dokumentacje: Jednostka Wojskowa
 1933, Att: Izabela Niedzialek, ul. Zródlowa 52, PL-91-735 Lódz. Tel.: 042
 639-47-60. Fax: 042 634-89-85. E-mail: sekcjazp@wp.pl. URL:
 www.jw1933.webpark.pl.
 I.4)	Adres, na który nalezy przesylac oferty/wnioski o dopuszczenie do
 udzialu w postepowaniu: Jednostka Wojskowa 1933, Att: Izabela Niedzialek,
 ul. Zródlowa 52, PL-91-735 Lódz. Tel.: 042 639-47-60. Fax: 042 634-89-85.
 E-mail: sekcjazp@wp.pl. URL: www.jw1933.webpark.pl.
 I.5)	Rodzaj instytucji zamawiajacej: Podmiot prawa publicznego.
 SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
 II.1) Opis
 II.1.2) Rodzaj zamówienia na dostawy: Kupno.
 II.1.4) Jest to umowa ramowa: Nie.
 II.1.5) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucje zamawiajaca: Dostawa
 artykulów zywnosciowych na IV kwartal 2004r.
 II.1.6) Opis/przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa
 artykulów zywnosciowych:
 ziemniaków: (CPV 01112100-6) 20 900 kg;
 warzyw: (CPV 01121111-2) 3 470 kg, (CPV 01121112-9) 7 360 kg, (CPV
 01121114-3) 20 kg, (CPV 01121113-6) 8 980 kg, (CPV 01121410-8) 6 800 kg,
 (CPV 01121110-5) 4 620 kg;
 owocy tropikalnych: (CPV 01131111-5) 4 350, (CPV 01131118-4) 3 150 kg,
 (CPV 01131210-9) 745 kg, (CPV 01131220-2) 5 840 kg, (CPV 01131240-8) 3
 735 kg, (CPV 01131230-5) 550 kg;
 jablek: (CPV 01131321-0) 11 030 kg;
 kosci wolowych: (CPV 15111000-9) 1 000 kg;
 ud z kurczaka: (CPV 15112000-6) 1 300 kg;
 Lopatki wieprzowej: (CPV 15113000-3) 455 kg;
 watroby wieprzowej: (CPV 15114000-0) 150 kg;
 pasztetowej: (CPV 15131131-2) 50 kg;
 kaszanki i innych wyrobów krwistych: (CPV 15131134-3) 859 kg;
 wedlin wieprzowych: (CPV 15131133-6) 17 457 kg;
 wedlin podrobiowych: (CPV 15131135-0) 1 946 kg;
 ryb wedzonych: (CPV 15234000-7) 200 kg;
 przetworów warzywnych: (CPV 15331000-7) 14 730 kg;
 warzyw mrozonych: (CPV 15331170-9) 1 020 kg;
 owocy mrozonych: (CPV 15330000-0) 290 kg;
 mleka i smietany: (CPV 15510000-6) 24 000 kg;
 przetworów mleczarskich: (CPV 15500000-3) 2 034 kg;
 towarów ciastkarskich i ciast: (CPV 15812000-3) 390 kg;
 deserów: (CPV 15833100-7) 200 kg;
 grzybów jadalnych: (CPV 15890000-3) 370 kg;
 herbaty witaminizowanej: (CPV 15863000-5) 200 kg;
 flaków mrozonych: (CPV 15896000-5) 255 kg.
 II.1.7) Miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, realizacji dostaw lub
 swiadczenia uslug: Dostawy maja byc wykonane do jednostek wojskowych
 znajdujacych sie w wojewódstwie lódzkim, w Krakowie, Lublincu oraz
 Tarnowskich Górach.
 Kod NUTS: nie dotyczy.
 II.1.8) Nomenklatura
 II.1.8.1) Wspólny Slownik Zamówien(CPV): 15131133, 01131110, 01121000,
 15131135, 01112100.
 II.1.8.2) Inna odpowiednia nomenlatura (CPA/NACE/CPC): Nie dotyczy.
 II.1.9) Podzial zamówienia na czesci: Tak.
 Oferty mozna skladac w odniesieniu do: Wszystkich czesci.
 II.1.10) Dopuszcza sie przedstawianie wariantów: Nie.
 II.2) Wielkosc lub zakres zamówienia
 II.2.1) Calkowita wielkosc lub zakres zamówienia: Przedmiot zamówienia
 obejmuje 75 pozycji asortymentowych.
 II.2.2) Opcje. Opis i moment, w którym moga byc wykorzystane: Nie
 dotyczy.
 II.3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: Data zakonczenia:
 31.12.2004.
 Informacje o czesciach zamówienia
 Czesc Nr: 1
 1) Nomenklatura
 1.1)	Wspólny Slownik Zamówien (CPV): 01112100.
 1.2)	Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): Nie dotyczy.
 2) Krótki opis: Ziemniaki.
 3) Zakres lub wielkosc: 20 900 kg.
 4) Wskazanie innej daty rozpoczecia/dostarczenia: Rozpoczecie: 1.10.2004.
 Czesc Nr: 2
 1) Nomenklatura
 1.1)	Wspólny Slownik Zamówien (CPV): 01121000, 01121410, 01121110,
 01121112, 01121113.
 1.2)	Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): Nie dotyczy.
 2) Krótki opis: Dostawa: kapusty, pietruszki, marchwi, cebuli, buraków
 cwiklowych oraz czarnej rzepy, seler, pora, kapusty kwaszonej oraz
 ogórków kwaszonych.
 3) Zakres lub wielkosc: Buraki cwiklowe: 3 470 kg, marchew: 7 360 kg,
 czarna rzepa: 20 kg, cebula: 8 980 kg, kapusty: 6 800 kg, pietruszka: 1
 530 kg, seler: 1 570 kg, por 1 520 kg, kapusta kwaszona: 9 500 kg, ogórki
 kwaszone: 6 230 kg.
 4) Wskazanie innej daty rozpoczecia/dostarczenia: Rozpoczecie: 1.10.2004.
 Czesc Nr: 3
 1) Nomenklatura
 1.1)	Wspólny Slownik Zamówien (CPV): 01131110, 01131111, 01131118,
 01131210, 01131220.
 1.2)	Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): Nie dotyczy.
 2) Krótki opis: Dostawa owoców tropikalnych.
 3) Zakres lub wielkosc: Banany 4 350 kg, owoce kiwi 3 150 kg, cytryny
 745 kg, pomarancze 5 840 kg.
 4) Wskazanie innej daty rozpoczecia/dostarczenia: Rozpoczecie: 1.10.2004.
 Czesc Nr: 4
 1) Nomenklatura
 1.1)	Wspólny Slownik Zamówien (CPV): 01131321.
 1.2)	Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): Nie dotyczy.
 2) Krótki opis: Dostawa jablek.
 3) Zakres lub wielkosc: Jablka: 11 030 kg.
 4) Wskazanie innej daty rozpoczecia/dostarczenia: Rozpoczecie: 1.10.2004.
 Czesc Nr: 5
 1) Nomenklatura
 1.1)	Wspólny Slownik Zamówien (CPV): 15111000, 15113000, 15114000.
 1.2)	Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): Nie dotyczy.
 2) Krótki opis: Dostawa miesa.
 3) Zakres lub wielkosc: Kosci wolowe 1 000 kg, lopatka wieprzowa 455 kg,
 watroba wieprzowa 150 kg.
 4) Wskazanie innej daty rozpoczecia/dostarczenia: Rozpoczecie: 1.10.2004.
 Czesc Nr: 6
 1) Nomenklatura
 1.1)	Wspólny Slownik Zamówien (CPV): 15131133, 15131131, 15131134.
 1.2)	Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): Nie dotyczy.
 2) Krótki opis: Dostawa wedlin wieprzowych, kaszanki i innych wyrobów
 krwistych oraz pasztetowej.
 3) Zakres lub wielkosc: Wedliny wieprzowe 17 457 kg, kaszanka i wyroby
 krwiste 859 kg, pasztetowa 50 kg.
 4) Wskazanie innej daty rozpoczecia/dostarczenia: Rozpoczecie: 1.10.2004.
 Czesc Nr: 7
 1) Nomenklatura
 1.1)	Wspólny Slownik Zamówien (CPV): 15112210, 15131135.
 1.2)	Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): Nie dotyczy.
 2) Krótki opis: Dostawa drobiu.
 3) Zakres lub wielkosc: Uda cale z kurczaka swieze 1 300 kg, filet z
 piersi indyka 486 kg.
 4) Wskazanie innej daty rozpoczecia/dostarczenia: Rozpoczecie: 1.10.2004.
 Czesc Nr: 8
 1) Nomenklatura
 1.1)	Wspólny Slownik Zamówien (CPV): 15131135.
 1.2)	Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): Nie dotyczy.
 2) Krótki opis: Dostawa wyrobów drobiowych.
 3) Zakres lub wielkosc: Parówki 400 kg, kabanosy 260 kg, pasztet
 drobiowy 800 kg.
 4) Wskazanie innej daty rozpoczecia/dostarczenia: Rozpoczecie: 1.10.2004.
 Czesc Nr: 9
 1) Nomenklatura
 1.1)	Wspólny Slownik Zamówien (CPV): 15234000.
 1.2)	Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): Nie dotyczy.
 2) Krótki opis: Dostawa ryb.
 3) Zakres lub wielkosc: Dorsz wedzony filet 200 kg.
 4) Wskazanie innej daty rozpoczecia/dostarczenia: Rozpoczecie: 1.10.2004.
 Czesc Nr: 10
 1) Nomenklatura
 1.1)	Wspólny Slownik Zamówien (CPV): 15331170, 15330000.
 1.2)	Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): Nie dotyczy.
 2) Krótki opis: Dostawa warzyw i owoców mrozonych.
 3) Zakres lub wielkosc: Warzywa mrozone 1 020 kg, czarna porzeczka 290
 kg.
 4) Wskazanie innej daty rozpoczecia/dostarczenia: Rozpoczecie: 1.10.2004.
 Czesc Nr: 11
 1) Nomenklatura
 1.1)	Wspólny Slownik Zamówien (CPV): 15510000, 15542100.
 1.2)	Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): Nie dotyczy.
 2) Krótki opis: Dostawa nabialu.
 3) Zakres lub wielkosc: Mleko spozywcze 3,2 % 2 400 l, serek ziarnisty
 twarogowy 514 kg.
 4) Wskazanie innej daty rozpoczecia/dostarczenia: Rozpoczecie: 1.10.2004.
 Czesc Nr: 12
 1) Nomenklatura
 1.1)	Wspólny Slownik Zamówien (CPV): 15500000.
 1.2)	Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): Nie dotyczy.
 2) Krótki opis: Dostawa serów.
 3) Zakres lub wielkosc: Ser gouda pelnotlusty 150 kg, sery topione 1 370
 kg.
 4) Wskazanie innej daty rozpoczecia/dostarczenia: Rozpoczecie: 1.10.2004.
 Czesc Nr: 13
 1) Nomenklatura
 1.1)	Wspólny Slownik Zamówien (CPV): 15812000, 15812200.
 1.2)	Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): Nie dotyczy.
 2) Krótki opis: Dostawa ciast.
 3) Zakres lub wielkosc: Makowiec 120 kg, babka piaskowa 170 kg, keks 100
 kg.
 4) Wskazanie innej daty rozpoczecia/dostarczenia: Rozpoczecie: 1.10.2004.
 Czesc Nr: 14
 1) Nomenklatura
 1.1)	Wspólny Slownik Zamówien (CPV): 15833100.
 1.2)	Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): Nie dotyczy.
 2) Krótki opis: Dostawa deseru.
 3) Zakres lub wielkosc: Kisiel 200 kg.
 4) Wskazanie innej daty rozpoczecia/dostarczenia: Rozpoczecie: 1.10.2004.
 Czesc Nr: 15
 1) Nomenklatura
 1.1)	Wspólny Slownik Zamówien (CPV): 15890000.
 1.2)	Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): Nie dotyczy.
 2) Krótki opis: Dostawa grzybów jadalnych.
 3) Zakres lub wielkosc: Pieczarka 370 kg.
 4) Wskazanie innej daty rozpoczecia/dostarczenia: Rozpoczecie: 1.10.2004.
 Czesc Nr: 16
 1) Nomenklatura
 1.1)	Wspólny Slownik Zamówien (CPV): 15860000.
 1.2)	Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): Nie dotyczy.
 2) Krótki opis: Dostawa uzywki.
 3) Zakres lub wielkosc: Dostawa herbaty witaminizowanej 200 kg.
 4) Wskazanie innej daty rozpoczecia/dostarczenia: Rozpoczecie: 1.10.2004.
 Czesc Nr: 17
 1) Nomenklatura
 1.1)	Wspólny Slownik Zamówien (CPV): 15896000.
 1.2)	Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): Nie dotyczy.
 2) Krótki opis: Dostawa wyrobów garmazeryjnych mrozonych.
 3) Zakres lub wielkosc: Flaki 255 kg.
 4) Wskazanie innej daty rozpoczecia/dostarczenia: Rozpoczecie: 1.10.2004.
 SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I
 TECHNICZNYM
 III.1) Warunki dotyczace zamówienia
 III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje: Wadium nalezy wniesc w wysokosci
 uzaleznionej od ilosci pozycji, na które skladana jest oferta. Dokladna
 wysokosc wadium okreslona bedzie w specyfikacji istotnych warunków
 zamówienia.
 III.1.2) Glówne warunki finansowania i platnosci i/lub odwolanie do
 odpowiednich przepisów: Rozliczenie wykonanej dostawy odbywac sie bedzie
 w PLN.
 III.1.3) Forma prawna, jaka musi przyjac grupa dostawców, wykonawców lub
 uslugodawców, której udzielono zamówienia: Konsorcjum.
 III.2) Warunki uczestnictwa
 III.2.1) Informacje dotyczace sytuacji wykonawcy, dostawcy lub
 uslugodawcy oraz informacje i formalnosci niezbedne do oceny, czy spelnia
 on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne: Znajduja sie w
 sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajacej wykonanie zamówienia. W
 tym celu nalezy zlozyc polise lub inny dokument ubezpieczenia
 potwierdzajacy, ze wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci
 cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnosci gospodarczej.
 III.2.1.1) Stan prawny - wymagane dokumenty: Osoby fizyczne, prawne i
 jednostki organizacyjne nie posiadajace osobowosci prawnej. Aktualny
 odpis z wlasciwego rejestru albo aktualne zaswiadczenie o wpisie do
 ewidencji dzialalnosci gospodarczej, wystawionych nie wczesniej niz 6
 miesiecy przed uplywem terminu skladania ofert.
 III.2.1.2) Zdolnosc ekonomiczna i finansowa - wymagane dokumenty: W celu
 oceny zdolnosci ekonomicznej i finansowej nalezy zlozyc polise lub inny
 dokument ubezpieczenia potwierdzajacy, ze wykonawca jest ubezpieczony od
 odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnosci
 gospodarczej.
 III.2.1.3) Zdolnosc techniczna - wymagane dokumenty: Wykaz samochodów
 odpowiadajacych wymaganiom sanitarnym okreslonym w rozporzadzeniu
 Ministra Zdrowia z dnia 19.12.2002 (Dz. U z 2003r. Nr 21, poz. 179),
 którymi wykonawca bedzie dostarczal przedmiot zamówienia, wraz z
 okresleniem marki i numeru rejestracyjnego. Wykaz wykonanych w ciagu
 ostatnich trzech lat dostaw zblizonych do przedmiotu zamówienia z
 podaniem ich wartosci, dat wykonania i odbiorców.
 III.3) Specyficzne warunki dotyczace zamówien na uslugi
 III.3.1) Swiadczenie uslugi zastrzezone jest dla okreslonego zawodu Nie.
 III.3.2) Osoby prawne zobowiazuje sie do wskazania nazwisk oraz
 kwalifikacji zawodowych pracowników odpowiedzialnych za wykonanie
 zadania: Nie.
 SEKCJA IV: PROCEDURA
 IV.1) Rodzaj procedury: Ograniczona.
 IV.1.2) Uzasadnienie wyboru procedury przyspieszonej: Zachodzi pilna
 potrzeba udzielenia zamówienia, z uwagi na koniecznosc zapewnienia
 ciaglosci dostaw artykólów zywnosciowych przeznaczonych na biezace
 spozycie, w ostatnim kwartale 2004r.
 IV.1.4) Przewidywana liczba dostawców, którzy zostana zaproszeni do
 skladania ofert: Liczba: 15.
 IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia: Najnizsza cena.
 IV.3) Informacje administracyjne
 IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucje zamawiajaca:
 PO 4/ZYW/2004.
 IV.3.2) Warunki uzyskania dokumentów zamówienia oraz dokumentów
 dodatkowych: Dostepne do: 10.9.2004.
 Warunki i sposób platnosci: Nie dotyczy.
 IV.3.3) Termin skladania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzialu w
 postepowaniu: 10.9.2004. Godzina: 11:00.
 IV.3.4) Wyslanie zaproszenia do skladania ofert do wybranych kandydatów:
 Przyblizona data: 15.9.2004.
 IV.3.5) Jezyk lub jezyki, w których mozna sporzadzac oferty lub wnioski
 o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu: polski.
 IV.3.7) Warunki dotyczace otwierania ofert
 IV.3.7.1) Osoby upowaznione do obecnosci podczas owtierania ofert:
 Izabela Niedzialek, Malgorzata Szydlik, mjr Piotr Kreczmer, kpt.
 Arkadiusz Wypych, chor. Jacek Wawryn, Krystyna Maciaszczyk, pplk dypl.
 Tadeusz Lomonos.
 IV.3.7.2) Data, godzina i miejsce: 10.9.2004-11.00.
 Jednostka Wojskowa 1933, ul. Zródlowa 52, PL-91-735 Lódz, bud. 7, pok.
 014/015 (piwnica).
 SEKCJA VI: INNE INFORMACJE
 VI.1) Publikacja niniejszego ogloszenia jest nieobowiazkowa: Nie.
 VI.2) Wskazac, czy zamówienie ma charakter powtarzajacy sie oraz podac
 przyblizone terminy publikacji kolejnych ogloszen: Zamówienie ma
 charakter okresowy, przyblizony termin publikacji kolejnego ogloszenia
 10.9.2004r.
 VI.3) Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze srodków UE:
 Nie.
 VI.5) Data wyslania niniejszego ogloszenia: 26.8.2004.
--------------------------------------------------------------------------------
       Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
    The Office for Official Publications of the European Communities
        The Federal Office of Foreign Trade Information
  Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung ausschreibung Ausschreibungen Ingenieure Öffentliche Ausschreibungen Datenbank Öffentliche Ausschreibungen Architekten Öffentliche Ausschreibungen Bau