Öffentliche Ausschreibungen Öffentliche Ausschreibung Auftragsbekanntmachungen

Home
Ausschreibungen, tagesaktuell
Ausschreibung: DeutschlandDeutschland
Ausschreibung: Ingenieure u. ArchitektenIngenieure u. Architekten
Ausschreibung: EDV, Hardware, SoftwareEDV-Hard- u. -Software
Ausschreibung: Hochbau, Tiefbau, Trockenbau, BauBauausschreibungen
Ausschreibung: Regionale ÜbersichtRegionale Übersicht
AusschreibungsarchivAusschreibungsarchiv
Kostenlose Services
Ausschreibung: Gastzugangkostenloser Gastzugang
Ausschreibung: Suche mittels CPV-CodesAusschreibungssuche mittels CPV-Codes
Ausschreibung: eMail, automatische, tagesaktuellAusschreibungen per eMail, automatische, tagesaktuell
Ausschreibung: Suchprofil, individuell, mit ErgebnisübersichtSuchprofil, individuell, mit Ergebnisübersicht
Abonnenten/Gäste
TED Online ZugangTED-DB Online Zugang
BfAI Online ZugangBfAI-DB Online Zugang
Anmeldung
Ausschreibung: TED - Alert, Leistungen/PreiseLeistungen/Preise, TED - Alert ab EUR 10,-/Monat
Ausschreibung: Anmeldung zu TED-AlertAnmeldung zu TED-Alert
Ausschreibung: Anmeldung zu BfAI-AlertAnmeldung zu BfAI-Alert
Info / Datenquellen / Datenbeschreibungen
Ausschreibung: Info zu TED-Alert und BfAI-AlertInfo TED-/BfAI-Alert
Ausschreibung: DatenbeschreibungDatenbeschreibung TED
Ausschreibung: CPV-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in TED-DBTED-DB; CPV-Codes
Ausschreibung: SIC-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in BfAI-DBBfAI-DB; SIC-Codes
Miscellaneous
Ausschreibung: VeröffentlichenAusschreibungen veröffentlichen
Ausschreibung: Integrieren Sie eine Ausschreibungsabfragen auf Ihrer Websitelink2us
RSS Feed 'Aktuelle Ausschreibungen / Auftragsbekanntmachungen    RSS Feed
    NewsReader Download
Ausschreibung: KontaktKontakt
Ausschreibung: DokumentenlieferserviceDokumentenlieferservice im Auftrag des AAVEG
Ausschreibung: LinksLinks
Ausschreibung: ImpressumImpressum
Ausschreibung: FirmenprofilFirmenprofil
   

Ausschreibungen u. Aufträge: Fluoroskope - CZ-Praha
Röntgentisch.
Fluoroskope.
Dokument Nr...................: 146347-2004
Veröffentlicht................: 01.09.2004
*
 VERGABEBEKANNTMACHUNG
 Lieferauftrag
 I.1)	Offizieller Name und Anschrift des öffentlichen Auftraggebers:
 Institut klinické a experimentální medicíny, Att: Ing. Grospic Antonín
 CSc., Vídenská 1958, CZ-140 21 Praha. Tel.: +420241712255. Fax:
 +420241712255. E-mail: antonin.grospic@ikem.cz. URL: www.ikem.cz.
 II.1.8.1) Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV):
 33111400, 33111100.
 Beschreibung: Fluoroskope.
 Röntgentisch.
 IV.3.3) Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder
 Teilnahmeanträge: 25.10.2004. Uhrzeit: 10:00.
 IV.3.5) Sprache oder Sprachen, die für die Angebotslegung oder
 Teilnahmeanträge verwendet werden können: Tschechisch.
OT: VYHLÁSENÍ ZAKÁZKY
 Dodávky
 Na tuto zakázku se vytahuje Mezivládní dohoda o zadávání verejnżch
 zakázek (GPA): Ne.
 ODDÍL I: ZADAVATEL
 I.1)	Úrední název a adresa zadavatele: Institut klinické a
 experimentální medicíny, K rukám: Ing. Grospic Antonín CSc., Vídenská
 1958, CZ-140 21 Praha. Tel.: +420241712255. Fax: +420241712255. E-mail:
 antonin.grospic@ikem.cz. URL: www.ikem.cz.
 I.2)	Adresa, na které lze získat dalsí informace: Stejná jako v bode I.1.
 I.3)	Adresa, na které lze získat dokumentaci: Institut klinické a
 experimentální medicíny, oddelení zdravotnické techniky, K rukám: Klímová
 Petra, Vídenská 1958, CZ-140 21 Praha 4. Tel.: +420261362578. Fax:
 +420241712255. E-mail: petra.klimova@ikem.cz.
 I.4)	Adresa, na kterou musí bżt zaslány nabídky/zádosti o úcast:
 Institut klinické a experimentální medicíny, oddelení zdravotnické
 techniky, K rukám: Klímová Petra, Vídenská 1958, CZ-140 21 Praha 4. Tel.:
 +420261362578. Fax: +420241712255.
 I.5)	Druh zadavatele: Na regionální/místní úrovni.
 ODDÍL II: PREDMET ZAKÁZKY
 II.1) Popis
 II.1.2) Druh zakázky na dodávky: Koupe.
 II.1.4) Jedná se o rámcovou dohodu: Ne.
 II.1.5) Název pridelenż zakázce zadavatelem: Kardiologické C-rameno.
 II.1.6) Popis/predmet zakázky: Mobilní C-rameno s motorizací a s
 mobilním vysetrovacím stolem - vhodné zejména pro implantace
 kardiostimulátoru, kardioverteru a pro elektrofyziologické vżkony, 1 ks.
 II.1.7) Místo stavebních prací, místo dodání nebo plnení: Praha 4.
 II.1.8) Nomenklatura
 II.1.8.1) Spolecnż slovník pro verejné zakázky (CPV): 33111400, 33111100.
 II.1.9) Rozdelení do polozek: Ne.
 II.1.10) Budou prijímány varianty: Ne.
 II.3) Doba trvání zakázky nebo lhuta pro dokoncení: Pocínaje: 25.11.2004
 - Konce: 15.12.2004.
 ODDÍL III: PRÁVNÍ, HOSPODÁRSKÉ, FINANCNÍ A TECHNICKÉ INFORMACE
 III.1) Podmínky vztahující se k zakázce
 III.1.1) Pozadované zálohy a záruky: 0.
 III.1.2) Hlavní podmínky financování a platby a/nebo odkaz na príslusná
 ustanovení: Záloha ve vżsi 0 - 10 % kupní ceny po podpisu smlouvy, zbytek
 po podpisu protokolu o predání zakázky.
 III.2) Podmínky úcasti
 III.2.1) Informace tżkající se osobní situace zhotovitele, dodavatele
 nebo poskytovatele sluzeb a informace a formality nezbytné pro hodnocení
 minimální pozadované hospodárské, financní a technické kapacity:
 Neaplikuje se.
 Povolení k cinnosti související s predmetem zakázky dle zákona 18/1997
 Sb. a dle vyhlásek k nemu vydanżch.
 III.2.1.2) Hospodárská a financní kapacita - pozadovanż zpusob
 prokázání: Pojistení odpovednosti za skodu zpusobenou tretí osobe do vżse
 skody min. 10 mil. Kc a potvrzení banky, u níz má dodavatel veden beznż
 úcet, o rádném splácení prípadnżch úveru.
 III.2.1.3) Technická kapacita - pozadovanż zpusob prokázání: Servis na
 území CR, komunikace s jeho pracovníky v ceském nebo slovenském jazyce,
 jejich kvalifikace, CE znacka predmetu zakázky, systém rízení jakosti.
 III.3) Podmínky vztahující se pouze na zakázky na sluzby
 III.3.2) Právnické osoby musí uvádet jména a profesní kvalifikaci
 pracovníku odpovednżch za provedení zakázky: Ano.
 ODDÍL IV: RÍZENÍ
 IV.1) Druh rízení: Otevrené.
 IV.1.1) Zájemci byli jiz vybráni: Ne.
 IV.2) Kritéria pro zadání zakázky: Hospodársky nejvżhodnejsí nabídka z
 hlediska:
 Kritérií uvedenżch níze:
 1: Technické a funkcní vlastnosti predmetu zakázky - váha kritéria: 60 %
 2: Nabídková cena - váha kritéria: 40 %
 V sestupném poradí podle dulezitosti: Ano.
 IV.3) Administrativní informace
 IV.3.1) Spisové císlo pridelené zadavatelem: 0417442.
 IV.3.2) Podmínky pro získání zadávací dokumentace a dalsích dokumentu:
 Lze získat do: 15.10.2004.
 IV.3.3) Lhuta pro prijetí nabídek nebo zádostí o úcast: 25.10.2004. Cas:
 10:00.
 IV.3.5) Jazyk nebo jazyky, ve kterżch mohou bżt nabídky nebo zádosti o
 úcast vypracovány: cestina.
 IV.3.6) Lhuta, po kterou je uchazec svou nabídkou vázán: Do: 31.12.2004.
 IV.3.7) Podmínky pro otevrení nabídek
 IV.3.7.1) Osoby oprávnené k tomu, aby byly prítomny otevírání nabídek:
 Hodnotící komise + uchazeci dle § 59 zák. 40/2004 Sb.
 IV.3.7.2) Den, cas a místo: 25.10.2004-10:30.
 Sídlo zadavatele, ucebna, 3. nadzemní podl.
 ODDÍL VI: DALSÍ INFORMACE
 VI.1) Nepovinné vyhlásení: Ne.
 VI.3) Zakázka se vztahuje k projektu/programu financovanému z prostredku
 EU: Ne.
 VI.4) Dalsí informace: II.1.7) Místo stavebních prací, místo dodání nebo
 plnení:
 Kód NUTS CZ 0104
 IV.3.2)Podmínky pro získání zadávací dokumentace a dalsích dokumentu:
 Lze získat do:15.10.2004 11:00.
 VI.5) Den odeslání tohoto vyhlásení: 27.8.2004.
--------------------------------------------------------------------------------
       Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
    The Office for Official Publications of the European Communities
        The Federal Office of Foreign Trade Information
  Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung ausschreibung Ausschreibungen Ingenieure Öffentliche Ausschreibungen Datenbank Öffentliche Ausschreibungen Architekten Öffentliche Ausschreibungen Bau