Öffentliche Ausschreibungen Öffentliche Ausschreibung Auftragsbekanntmachungen

Home
Ausschreibungen, tagesaktuell
Ausschreibung: DeutschlandDeutschland
Ausschreibung: Ingenieure u. ArchitektenIngenieure u. Architekten
Ausschreibung: EDV, Hardware, SoftwareEDV-Hard- u. -Software
Ausschreibung: Hochbau, Tiefbau, Trockenbau, BauBauausschreibungen
Ausschreibung: Regionale ÜbersichtRegionale Übersicht
AusschreibungsarchivAusschreibungsarchiv
Kostenlose Services
Ausschreibung: Gastzugangkostenloser Gastzugang
Ausschreibung: Suche mittels CPV-CodesAusschreibungssuche mittels CPV-Codes
Ausschreibung: eMail, automatische, tagesaktuellAusschreibungen per eMail, automatische, tagesaktuell
Ausschreibung: Suchprofil, individuell, mit ErgebnisübersichtSuchprofil, individuell, mit Ergebnisübersicht
Abonnenten/Gäste
TED Online ZugangTED-DB Online Zugang
BfAI Online ZugangBfAI-DB Online Zugang
Anmeldung
Ausschreibung: TED - Alert, Leistungen/PreiseLeistungen/Preise, TED - Alert ab EUR 10,-/Monat
Ausschreibung: Anmeldung zu TED-AlertAnmeldung zu TED-Alert
Ausschreibung: Anmeldung zu BfAI-AlertAnmeldung zu BfAI-Alert
Info / Datenquellen / Datenbeschreibungen
Ausschreibung: Info zu TED-Alert und BfAI-AlertInfo TED-/BfAI-Alert
Ausschreibung: DatenbeschreibungDatenbeschreibung TED
Ausschreibung: CPV-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in TED-DBTED-DB; CPV-Codes
Ausschreibung: SIC-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in BfAI-DBBfAI-DB; SIC-Codes
Miscellaneous
Ausschreibung: VeröffentlichenAusschreibungen veröffentlichen
Ausschreibung: Integrieren Sie eine Ausschreibungsabfragen auf Ihrer Websitelink2us
RSS Feed 'Aktuelle Ausschreibungen / Auftragsbekanntmachungen    RSS Feed
    NewsReader Download
Ausschreibung: KontaktKontakt
Ausschreibung: DokumentenlieferserviceDokumentenlieferservice im Auftrag des AAVEG
Ausschreibung: LinksLinks
Ausschreibung: ImpressumImpressum
Ausschreibung: FirmenprofilFirmenprofil
   

Ausschreibungen u. Aufträge: Hämatologie-Analysegeräte - CZ-Praha
Hämatologie-Analysegeräte.
Dokument Nr...................: 146327-2004
Veröffentlicht................: 01.09.2004
*
 VERGABEBEKANNTMACHUNG
 Lieferauftrag
 I.1)	Offizieller Name und Anschrift des öffentlichen Auftraggebers:
 Institut klinické a experimentální medicíny, Att: Ing. Grospic Antonín
 CSc., Vídenská 1958, CZ-140 21 Praha. Tel.: +420241712255. Fax:
 +420241712255. E-mail: antonin.grospic@ikem.cz. URL: www.ikem.cz.
 II.1.8.1) Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV): 33253457.
 Beschreibung: Hämatologie-Analysegeräte.
 IV.3.3) Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder
 Teilnahmeanträge: 25.10.2004. Uhrzeit: 14:00.
 IV.3.5) Sprache oder Sprachen, die für die Angebotslegung oder
 Teilnahmeanträge verwendet werden können: Tschechisch.
OT: VYHLÁSENÍ ZAKÁZKY
 Dodávky
 Na tuto zakázku se vytahuje Mezivládní dohoda o zadávání verejnżch
 zakázek (GPA): Ne.
 ODDÍL I: ZADAVATEL
 I.1)	Úrední název a adresa zadavatele: Institut klinické a
 experimentální medicíny, K rukám: Ing. Grospic Antonín CSc., Vídenská
 1958, CZ-140 21 Praha. Tel.: +420241712255. Fax: +420241712255. E-mail:
 antonin.grospic@ikem.cz. URL: www.ikem.cz.
 I.2)	Adresa, na které lze získat dalsí informace: Stejná jako v bode I.1.
 I.3)	Adresa, na které lze získat dokumentaci: Institut klinické a
 experimentální medicíny, oddelení zdravotnické techniky, K rukám: Klímová
 Petra, Vídenská 1958, CZ-140 21 Praha 4. Tel.: +420261362578. Fax:
 +420241712255. E-mail: petra.klimova@ikem.cz.
 I.4)	Adresa, na kterou musí bżt zaslány nabídky/zádosti o úcast:
 Institut klinické a experimentální medicíny, oddelení zdravotnické
 techniky, K rukám: Klímová Petra, Vídenská 1958, CZ-140 21 Praha 4. Tel.:
 +420261362578. Fax: +420241712255.
 I.5)	Druh zadavatele: Na regionální/místní úrovni.
 ODDÍL II: PREDMET ZAKÁZKY
 II.1) Popis
 II.1.2) Druh zakázky na dodávky: Koupe.
 II.1.4) Jedná se o rámcovou dohodu: Ne.
 II.1.5) Název pridelenż zakázce zadavatelem: Zarízení pro kompletní
 anylżzu bunek.
 II.1.6) Popis/predmet zakázky: Zarízení pro kompletní anylżzu bunek
 umoznující jejich fenotypizaci, stanovení krevního obehu vcetne
 diferenciálu, 1 ks.
 II.1.7) Místo stavebních prací, místo dodání nebo plnení: Praha 4.
 II.1.8) Nomenklatura
 II.1.8.1) Spolecnż slovník pro verejné zakázky (CPV): 33253457.
 II.1.9) Rozdelení do polozek: Ne.
 II.1.10) Budou prijímány varianty: Ne.
 II.3) Doba trvání zakázky nebo lhuta pro dokoncení: Pocínaje: 25.11.2004
 - Konce: 15.12.2004.
 ODDÍL III: PRÁVNÍ, HOSPODÁRSKÉ, FINANCNÍ A TECHNICKÉ INFORMACE
 III.1) Podmínky vztahující se k zakázce
 III.1.1) Pozadované zálohy a záruky: 0.
 III.1.2) Hlavní podmínky financování a platby a/nebo odkaz na príslusná
 ustanovení: Záloha ve vżsi 0 - 10 % kupní ceny po podpisu smlouvy, zbytek
 po podpisu protokolu o predání dodávky.
 III.2) Podmínky úcasti
 III.2.1) Informace tżkající se osobní situace zhotovitele, dodavatele
 nebo poskytovatele sluzeb a informace a formality nezbytné pro hodnocení
 minimální pozadované hospodárské, financní a technické kapacity:
 Neaplikuje se.
 III.2.1.2) Hospodárská a financní kapacita - pozadovanż zpusob
 prokázání: Pojistení odpovednosti za skodu zpusobenou tretí osobe do vżse
 skody minimálne 5 mil. Kc, potvrzení banky, u níz má dodavatel veden
 beznż úcet, o rádném splácení prípadnżch úveru.
 III.2.1.3) Technická kapacita - pozadovanż zpusob prokázání: Servis na
 území CR, komunikace s jeho pracovníky v ceském nebo slovenském jazyce,
 jejich kvalifikace, cesky mluvící aplik. specialista, CE znacka predmetu
 zakázky, systém rízení jakosti.
 III.3) Podmínky vztahující se pouze na zakázky na sluzby
 III.3.2) Právnické osoby musí uvádet jména a profesní kvalifikaci
 pracovníku odpovednżch za provedení zakázky: Ano.
 ODDÍL IV: RÍZENÍ
 IV.1) Druh rízení: Otevrené.
 IV.1.1) Zájemci byli jiz vybráni: Ne.
 IV.2) Kritéria pro zadání zakázky: Hospodársky nejvżhodnejsí nabídka z
 hlediska:
 Kritérií uvedenżch níze:
 1: Nabídková cena - váha kritéria: 35 %
 2: Technické a funkcní vlastnosti predmetu zakázky - váha kritéria: 29 %
 3: Zárucní lhuta - váha kritéria: 16 %
 V sestupném poradí podle dulezitosti: Ano.
 IV.3) Administrativní informace
 IV.3.1) Spisové císlo pridelené zadavatelem: 0417441.
 IV.3.2) Podmínky pro získání zadávací dokumentace a dalsích dokumentu:
 Lze získat do: 15.10.2004.
 IV.3.3) Lhuta pro prijetí nabídek nebo zádostí o úcast: 25.10.2004. Cas:
 14:00.
 IV.3.5) Jazyk nebo jazyky, ve kterżch mohou bżt nabídky nebo zádosti o
 úcast vypracovány: cestina.
 IV.3.6) Lhuta, po kterou je uchazec svou nabídkou vázán: Do: 31.12.2004.
 IV.3.7) Podmínky pro otevrení nabídek
 IV.3.7.1) Osoby oprávnené k tomu, aby byly prítomny otevírání nabídek:
 Hodnotící komise+uchazeci dle § 59 zák. 40/2004 Sb.
 IV.3.7.2) Den, cas a místo: 25.10.2004-14:30.
 Sídlo zadavatele, ucebna, 3. nadzemní podl.
 ODDÍL VI: DALSÍ INFORMACE
 VI.1) Nepovinné vyhlásení: Ne.
 VI.3) Zakázka se vztahuje k projektu/programu financovanému z prostredku
 EU: Ne.
 VI.4) Dalsí informace: II.1.7) Místo stavebních prací, místo dodání nebo
 plnení: kód NUTS CZ0104
 IV.3.2) Podmínky pro získání zadávací dokumentace a dalsích dokumentu:
 lze získat do: 15.10.2004 11:00.
 VI.5) Den odeslání tohoto vyhlásení: 27.8.2004.
--------------------------------------------------------------------------------
       Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
    The Office for Official Publications of the European Communities
        The Federal Office of Foreign Trade Information
  Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung ausschreibung Ausschreibungen Ingenieure Öffentliche Ausschreibungen Datenbank Öffentliche Ausschreibungen Architekten Öffentliche Ausschreibungen Bau