Öffentliche Ausschreibungen Öffentliche Ausschreibung Auftragsbekanntmachungen

Home
Ausschreibungen, tagesaktuell
Ausschreibung: DeutschlandDeutschland
Ausschreibung: Ingenieure u. ArchitektenIngenieure u. Architekten
Ausschreibung: EDV, Hardware, SoftwareEDV-Hard- u. -Software
Ausschreibung: Hochbau, Tiefbau, Trockenbau, BauBauausschreibungen
Ausschreibung: Regionale ÜbersichtRegionale Übersicht
AusschreibungsarchivAusschreibungsarchiv
Kostenlose Services
Ausschreibung: Gastzugangkostenloser Gastzugang
Ausschreibung: Suche mittels CPV-CodesAusschreibungssuche mittels CPV-Codes
Ausschreibung: eMail, automatische, tagesaktuellAusschreibungen per eMail, automatische, tagesaktuell
Ausschreibung: Suchprofil, individuell, mit ErgebnisübersichtSuchprofil, individuell, mit Ergebnisübersicht
Abonnenten/Gäste
TED Online ZugangTED-DB Online Zugang
BfAI Online ZugangBfAI-DB Online Zugang
Anmeldung
Ausschreibung: TED - Alert, Leistungen/PreiseLeistungen/Preise, TED - Alert ab EUR 10,-/Monat
Ausschreibung: Anmeldung zu TED-AlertAnmeldung zu TED-Alert
Ausschreibung: Anmeldung zu BfAI-AlertAnmeldung zu BfAI-Alert
Info / Datenquellen / Datenbeschreibungen
Ausschreibung: Info zu TED-Alert und BfAI-AlertInfo TED-/BfAI-Alert
Ausschreibung: DatenbeschreibungDatenbeschreibung TED
Ausschreibung: CPV-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in TED-DBTED-DB; CPV-Codes
Ausschreibung: SIC-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in BfAI-DBBfAI-DB; SIC-Codes
Miscellaneous
Ausschreibung: VeröffentlichenAusschreibungen veröffentlichen
Ausschreibung: Integrieren Sie eine Ausschreibungsabfragen auf Ihrer Websitelink2us
RSS Feed 'Aktuelle Ausschreibungen / Auftragsbekanntmachungen    RSS Feed
    NewsReader Download
Ausschreibung: KontaktKontakt
Ausschreibung: DokumentenlieferserviceDokumentenlieferservice im Auftrag des AAVEG
Ausschreibung: LinksLinks
Ausschreibung: ImpressumImpressum
Ausschreibung: FirmenprofilFirmenprofil
   

Ausschreibungen u. Aufträge: Diverse Nahrungsmittel - SI-Ljubljana
Diverse Nahrungsmittel.
Dokument Nr...................: 146299-2004
Veröffentlicht................: 01.09.2004
*
 VERGABEBEKANNTMACHUNG
 Lieferauftrag
 I.1)	Offizieller Name und Anschrift des öffentlichen Auftraggebers:
 Psihiatricna klinika Ljubljana, Att: g. Stefan Hren, Studenec 48, SI-1260
 Ljubljana-Polje. Tel.: 01/5872-100. Fax: 01/5284-618. E-mail:
 stefan.hren@psih-klinika.si.
 II.1.8.1) Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV): 15800000.
 Beschreibung: Diverse Nahrungsmittel.
 IV.3.3) Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder
 Teilnahmeanträge: 5.10.2004. Uhrzeit: 9.00.
 IV.3.5) Sprache oder Sprachen, die für die Angebotslegung oder
 Teilnahmeanträge verwendet werden können: Slowenisch.
OT: OBVESTILO O JAVNEM NAROCILU
 Dobava
 To javno narocilo je vkljuceno v Sporazum o javnih narocilih (GPA): Ne.
 ODDELEK 1: NAROCNIK
 I.1)	Uradno ime in naslov narocnika: Psihiatricna klinika Ljubljana, V
 roke: g. Stefan Hren, Studenec 48, SI-1260 Ljubljana-Polje. Tel.:
 01/5872-100. Fax: 01/5284-618. E-mail: stefan.hren@psih-klinika.si.
 I.2)	Naslov, kjer je mogoce dobiti dodatne informacije: Isti kot v I.1.
 I.3)	Naslov, kjer je mogoce dobiti dokumentacijo: Isti kot v I.1.
 I.4)	Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za
 sodelovanje: Isti kot v I.1.
 I.5)	Vrsta narocnika: Oseba javnega prava.
 ODDELEK II: PREDMET JAVNEGA NAROCILA
 II.1) Opis
 II.1.2) Vrsta javnega narocila blaga: Nakup.
 II.1.4) To je okvirni sporazum: Ne.
 II.1.5) Naslov javnega narocila, ki ga je dolocil narocnik:
 JN-OM-09/2004-B-HS.
 II.1.6) Opis/predmet javnega narocila: Zivila (prehrambeno blago) po
 sklopih
 Sklop I: Oreski, suho sadje in strocnice
 Sklop II: Zamrznjena zelenjava
 Sklop III: Konzervirano sadje in zelenjava
 Sklop IV: Kruh in pekovsko pecivo
 Sklop V: Moka, zdrob in mlevski izdelki
 Sklop VI: Izdelki iz moke
 Sklop VII: Testenine
 Sklop VIII:Riz
 Sklop IX: Mleko in mlecni izdelki
 Sklop X: Meso in mesni izdelki
 Sklop XI: Perutnina in perutninski izdelki
 Sklop XII: Ribe in morski sadezi
 Sklop XIII: Jedilno olje, margarina in majoneza
 Sklop XIV:Jajca
 Sklop XV: Kis
 Sklop XVI:Sladkor in sladki namazi
 Sklop XVII:Caj
 Sklop XVIII:Kava, kavovine in kakavovi napitki
 Sklop XIX:Sokovi, sirupi in voda
 Sklop XX: Zacimbe
 Sklop XXI:Jusni koncentrati in omake
 Sklop XXII:Ostala zivila
 Sklop XXIII: Vegetrianski izdelki
 Sklop XXIV:Pripravljene solate
 Sklop XXV:Delikatesni artikli
 Sklop XXVI:Artikli za dietno prehrano
 Sklopi od vkljucno st. I do vkljucno st. XXII se oddajajo kot samostojen
 sklop v celoti.
 Sklopi od vkljucno st. XXIII do vkljucno st. XXVI - vsak artikel se
 oddaja kot samostojen sklop.
 II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe:
 Psihiatricna klinika Ljubljana, Studenec 48, 1260 Ljubljana-Polje.
 II.1.8) Nomenklatura
 II.1.9) Razdelitev na sklope: Da.
 Ponudbe se lahko predlozijo za: Vse sklope.
 En sklop.
 Vec sklopov.
 II.1.10) Variante se bodo sprejemale: Ne.
 II.2) Kolicina ali obseg javnega narocila
 II.2.1) Celotna kolicina ali obseg: letna kolicina v skupni ocenjeni
 vrednosti: 110.000.000,00 SIT.
 ODDELEK III: PRAVNI, EKONOMSKI, FINANCNI IN TEHNICNI PODATKI
 III.1) Pogoji, ki se nanasajo na narocilo
 III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: Bancna garancija za resnost
 ponudbe in dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Vsaka od garancij v
 visini 50.000,00 SIT za vsak posamezen sklop.
 III.1.2) Glavni pogoji financiranja in placila ter/ali sklic na ustrezne
 dolocbe: placilo v roku 30 dni, skladno z dolocili pogodbe.
 III.2) Pogoji za sodelovanje
 III.2.1) Podatki v zvezi z osebnim statusom gradbenika, dobavitelja
 blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni
 za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, financnih in tehnicnih
 sposobnosti: Kot opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
 III.2.1.1) Pravni status - dokazna sredstva obvezna: Kot opredeljeno v
 razpisni dokumentaciji.
 III.2.1.2) Ekonomske in financne sposobnosti - dokazna sredstva obvezna:
 Kot opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
 III.2.1.3) Tehnicne sposobnosti - dokazna sredstva obvezna Kot
 opredeljeno v razpisni dokumentaciji in izjava o zdravstveni ustrznosti
 zivil.
 III.3) Pogoji, ki so specificni za javna narocila storitev
 III.3.2) Pravne osebe bodo morale navesti imena in strokovna znanja
 osebja, ki bo odgovorno za izvedbo javnega narocila: Ne.
 ODDELEK IV: POSTOPEK
 IV.1) Vrsta postopka: Odprti.
 IV.2) Merila za oddajo: Najnizja cena.
 IV.3) Upravni podatki
 IV.3.1) Referencna stevilka, ki jo je dokumentu dolocil narocnik:
 JN-OM-09/2004-B-HS.
 IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne
 dokumentacije: Pridobiti ju je mogoce do: 5.10.2004.
 Pogoji in nacin placila: Dokumentacija je na voljo brezplacno.
 IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 5.10.2004.
 Cas: 9.00.
 IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali
 prijave za sodelovanje: slovenscina.
 IV.3.6) Minimalni casovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati
 veljavnost ponudbe: 60 dni od navedenega skrajnega roka za sprejemanje
 ponudb.
 IV.3.7) Pogoji odpiranja ponudb
 IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoce pri odpiranju ponudb: Javno
 odpiranje ponudb.
 IV.3.7.2) Datum, cas in kraj: 5.10.2004-10.00.
 v Ljubljani, Studenec 48, Upravna zgradba PK Ljubljana, sejna soba.
 ODDELEK VI: DRUGI PODATKI
 VI.3) To javno narocilo se nanasa na projekt/program, ki se financira iz
 sredstev EU: Ne.
 VI.4) Dodatne informacije: Narocnik ponavlja postopek oddaje javnega
 narocila zaradi razveljavitve postopka oddaje javnega narocila
 objavljenega v Uradnem listu RS st. 77/2004 dne 16.7.2004 Ob-19374/04 v
 sklopih B in C. Narocnik je v
 razveljavljenem postopku oddaje javnega narocila v II. fazi omejenega
 postopka za sklopa B in C pridobil le eno
 formalno neustrezno ponudbo.
 tocka II.3) Trajanje javnega narocila: Takoj po podpisu pogodbe v
 trajanju 1 leta.
 tocka IV.1.3.1) Predhodna objava o istem javnem narocilu: Ob 392/04 z dne
 16/01/2004
 tocka IV.1.3.2) Druge prejsnje objave: Ob 19374/04 z dne 16/07/2004.
 VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 30.8.2004.
--------------------------------------------------------------------------------
       Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
    The Office for Official Publications of the European Communities
        The Federal Office of Foreign Trade Information
  Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung ausschreibung Ausschreibungen Ingenieure Öffentliche Ausschreibungen Datenbank Öffentliche Ausschreibungen Architekten Öffentliche Ausschreibungen Bau