Öffentliche Ausschreibungen Öffentliche Ausschreibung Auftragsbekanntmachungen

Home
Ausschreibungen, tagesaktuell
Ausschreibung: DeutschlandDeutschland
Ausschreibung: Ingenieure u. ArchitektenIngenieure u. Architekten
Ausschreibung: EDV, Hardware, SoftwareEDV-Hard- u. -Software
Ausschreibung: Hochbau, Tiefbau, Trockenbau, BauBauausschreibungen
Ausschreibung: Regionale ÜbersichtRegionale Übersicht
AusschreibungsarchivAusschreibungsarchiv
Kostenlose Services
Ausschreibung: Gastzugangkostenloser Gastzugang
Ausschreibung: Suche mittels CPV-CodesAusschreibungssuche mittels CPV-Codes
Ausschreibung: eMail, automatische, tagesaktuellAusschreibungen per eMail, automatische, tagesaktuell
Ausschreibung: Suchprofil, individuell, mit ErgebnisübersichtSuchprofil, individuell, mit Ergebnisübersicht
Abonnenten/Gäste
TED Online ZugangTED-DB Online Zugang
BfAI Online ZugangBfAI-DB Online Zugang
Anmeldung
Ausschreibung: TED - Alert, Leistungen/PreiseLeistungen/Preise, TED - Alert ab EUR 10,-/Monat
Ausschreibung: Anmeldung zu TED-AlertAnmeldung zu TED-Alert
Ausschreibung: Anmeldung zu BfAI-AlertAnmeldung zu BfAI-Alert
Info / Datenquellen / Datenbeschreibungen
Ausschreibung: Info zu TED-Alert und BfAI-AlertInfo TED-/BfAI-Alert
Ausschreibung: DatenbeschreibungDatenbeschreibung TED
Ausschreibung: CPV-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in TED-DBTED-DB; CPV-Codes
Ausschreibung: SIC-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in BfAI-DBBfAI-DB; SIC-Codes
Miscellaneous
Ausschreibung: VeröffentlichenAusschreibungen veröffentlichen
Ausschreibung: Integrieren Sie eine Ausschreibungsabfragen auf Ihrer Websitelink2us
RSS Feed 'Aktuelle Ausschreibungen / Auftragsbekanntmachungen    RSS Feed
    NewsReader Download
Ausschreibung: KontaktKontakt
Ausschreibung: DokumentenlieferserviceDokumentenlieferservice im Auftrag des AAVEG
Ausschreibung: LinksLinks
Ausschreibung: ImpressumImpressum
Ausschreibung: FirmenprofilFirmenprofil
   

Ausschreibungen u. Aufträge: Teile und Zubehör für Fahrzeuge und deren Motoren - SK-Trencín
Teile und Zubehör für Fahrzeuge und deren Motoren.
Kraftmaschinen und Kraftmaschinenteile.
Kraftmaschinen.
Verbrennungsmotoren für Kraftfahrzeuge und Motorräder.
Fremdzündungsmotoren.
Motorenteile.
Fahrzeugkühler.
Kolben.
Mechanische Ersatzteile außer Motoren und deren Ersatzteilen.
Radachsen.
Bremsen und Bremsenteile.
Bremsvorrichtungen.
Bremsbeläge.
Bremsbacken.
Schaltgetriebe.
Räder, Teile und Zubehör.
Schalldämpfer und Auspuffrohre.
Kupplungen und zugehörige Teile.
Lenkräder, Lenksäulen und Lenkgetriebe.
Ersatzteile für Lastwagen.
Dokument Nr...................: 146284-2004
Veröffentlicht................: 01.09.2004
*
 VERGABEBEKANNTMACHUNG
 Lieferauftrag
 I.1)	Offizieller Name und Anschrift des öffentlichen Auftraggebers:
 Ministerstvo obrany SR - v zastúpení Velitelstvo logistiky, ICO:
 30845572, Att: Ing. Milan Haluza, Legionárska 5, SK-911 27 Trencín. Tel.:
 00421/960/333 238, 00421/960/333 605. Fax: 00421/960/333 596. E-mail:
 milan.haluza@army.sk.
 II.1.8.1) Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV):
 34300000, 34310000, 34311000, 34311100, 34311110, 34312000, 34312300,
 34312400, 34320000, 34321000, 34322000, 34322100, 34322300, 34322500,
 34323000, 34324000, 34325000, 34326000, 34327000, 34360000.
 Beschreibung: Teile und Zubehör für Fahrzeuge und deren Motoren.
 Kraftmaschinen und Kraftmaschinenteile.
 Kraftmaschinen.
 Verbrennungsmotoren für Kraftfahrzeuge und Motorräder.
 Fremdzündungsmotoren.
 Motorenteile.
 Fahrzeugkühler.
 Kolben.
 Mechanische Ersatzteile außer Motoren und deren Ersatzteilen.
 Radachsen.
 Bremsen und Bremsenteile.
 Bremsvorrichtungen.
 Bremsbeläge.
 Bremsbacken.
 Schaltgetriebe.
 Räder, Teile und Zubehör.
 Schalldämpfer und Auspuffrohre.
 Kupplungen und zugehörige Teile.
 Lenkräder, Lenksäulen und Lenkgetriebe.
 Ersatzteile für Lastwagen.
 IV.3.3) Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder
 Teilnahmeanträge: 6.10.2004. Uhrzeit: 10:00.
 IV.3.5) Sprache oder Sprachen, die für die Angebotslegung oder
 Teilnahmeanträge verwendet werden können: Slowakisch.
OT: OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ METÓDY VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
 Tovary
 Uplatní sa Dohoda o vládnom obstarávaní (GPA): Áno.
 ODDIEL I: OBSTARÁVATEL
 I.1)	Úradnż názov a adresa obstarávatelaMinisterstvo obrany SR - v
 zastúpení Velitelstvo logistiky, ICO: 30845572, K rukám: Ing. Milan
 Haluza, Legionárska 5, SK-911 27 Trencín. Tel.: 00421/960/333 238,
 00421/960/333 605. Fax: 00421/960/333 596. E-mail: milan.haluza@army.sk.
 I.2)	Adresa, na ktorej je mozné získat dalsie informácieAko v bode I.1.
 I.3)	Adresa, na ktorej je mozné získat podkladyAko v bode I.1.
 I.4)	Adresa, na ktorú sa dorucia ponuky/ziadosti o úcastAko v bode I.1.
 I.5)	Typ obstarávatela: Ústredná úroven.
 ODDIEL II: PREDMET OBSTARÁVANIA
 II.1) Opis
 II.1.4) Rámcová dohoda: Áno.
 II.1.5) Názov predmetu obstarávania urcenż obstarávatelom: Dodávka
 náhradnżch dielcov na osobné terénne vozidlá UAZ pre potreby ozbrojenżch
 síl SR.
 II.1.6) Opis/predmet obstarávania: Skupiny, podskupiny, samostatné
 náhradné dielce, casti karosérií, podvozkové casti, motory, prevodovky,
 prídavné prevodovky, elektrická vżzbroj, disky, sklá, plachty do vozidiel
 UAZ vsetkżch druhov a typov pouzívanżch v OS SR pre potreby ozbrojenżch
 síl SR vrátane ich dovozu do miest uvedenżch v bode II.1.7. Blizsia
 specifikácia a rozsah pozadovanżch pneumatík sú uvedené v sútaznżch
 podkladoch.
 II.1.7) Miesto zhotovenia práce, dodania tovaru alebo poskytnutia
 sluzieb: Vojenskż útvar 9994, ul. Slovenskej armády Nemsová, Slovenská
 republika;
 Vojenskż útvar 8838, ul. Skladová 3, Poprad, Slovenská republika.
 II.1.8) Nomenklatúra
 II.1.8.1) Spolocnż slovník obstarávania (CPV): 34300000, 34310000,
 34311000, 34311100, 34311110, 34312000, 34312300, 34312400, 34320000,
 34321000, 34322000, 34322100, 34322300, 34322500, 34323000, 34324000,
 34325000, 34326000, 34327000, 34360000.
 II.1.8.2) Iná relevantná nomenklatúra (NACE/CPA/CPC): 34.30.20.,
 34.30.11., 34.30.12. - kódy tovaru zo statistickej klasifikácie produkcie
 vydanej vyhláskou Statistického úradu SR c. 632/2002 Z.z.
 II.1.9) Rozdelenie na casti: Nie.
 II.1.10) Budú akceptované varianty: Nie.
 II.2) Mnozstvo alebo rozsah zmluvy
 II.2.1) Celkové mnozstvo alebo rozsah: Náhradné dielce na vozidlá UAZ
 469 v predpokladanom objeme cca 35 mil. SK podla poziadaviek ozbrojenżch
 síl SR, v priebehu rokov 2004 az 2008. Uvedenż pocet je predpokladanż a
 bude upresnovanż v ciastkovżch zmluvách.
 II.3) Trvanie zmluvy alebo lehota na vykonanie: Pocnúc: 1.11.2004 -
 Konciac: 31.12.2008.
 ODDIEL III: PRÁVNE, HOSPODÁRSKE, FINANCNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
 III.1) Podmienky tżkajúce sa zmluvy
 III.1.1) Pozadované zábezpeky a záruky: Zábezpeka viazanosti ponuky vo
 vżske 500 000 (pätstotisíc) SK.
 Blizsie informácie sú uvedené v sútaznżch podkladoch.
 III.1.2) Hlavné podmienky financovania a platieb a/alebo odkaz na
 príslusné predpisy: Obstarávatel poskytuje preddavok alebo zálohu na
 plnenie zmluvy vo vżske maximálne 10% z ceny predmetu zmluvy. Spôsob
 úhrady za dodanie tovaru priebezne v rozsahu jednotlivżch dodávok na
 základe fakturácie. Ostatné podmienky budú upresnené v sútaznżch
 podkladoch.
 III.2) Podmienky úcasti
 III.2.1) Informácie tżkajúce sa personálnej situácie zhotovitela,
 dodávatela alebo poskytovatela sluzieb a informácie a formálne
 nálezitosti nevyhnutné pre zhodnotenie pozadovanżch minimálnych
 hospodárskych, financnżch a technickżch kapacít: Splnenie podmienok
 úcasti stanovenżch podla § 29, ods.1 a § 30, ods. 1 písm. a, d, ods.2
 ods.3 písm. a, e zákona c. 523/2003 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene
 zákona c. 575/2001 Z.z. o organizácii ústrednej státnej správy v znení
 neskorsích predpisov.
 III.2.1.1) Právne postavenie - pozadované dôkazné prostriedky: Podla §
 29, ods. 2 alebo 3, resp. ods. 4 zákona c. 523/2003 Z.z. o verejnom
 obstarávaní a o zmene zákona c. 575/2001 Z.z. o organizácii ústrednej
 státnej správy v znení neskorsích predpisov. Blizsie upresnenie v
 sútaznżch podkladoch.
 III.2.1.2) Hospodárska a financná kapacita - pozadované dôkazné
 prostriedky: Podla § 30, ods. 1 písm. a,d, ods.2 zákona c. 523/2003 Z.z.
 o verejnom obstarávaní a o zmene zákona c. 575/2001 Z.z. o organizácii
 ústrednej státnej správy v znení neskorsích predpisov a upresnenia v
 sútaznżch podkladoch.
 III.2.1.3) Technická kapacita - pozadované dôkazné prostriedky. Podla §
 30, ods. 3 písm. a,e, zákona c. 523/2003 Z.z. o verejnom obstarávaní a o
 zmene zákona c. 575/2001 Z.z. o organizácii ústrednej státnej správy v
 znení neskorsích predpisov a upresnenia v sútaznżch podkladoch.
 III.3) Osobitné podmienky pre zmluvy na poskytnutie sluzieb
 III.3.1) Poskytovanie sluzby je vyhradené pre konkrétnu profesiu: Nie.
 III.3.2) Pozaduje sa, aby právnické osoby uviedli mená a odbornú
 kvalifikáciu osôb zodpovednżch za vykonanie zmluvy: Nie.
 ODDIEL IV: KONANIE
 IV.1) Metóda verejného obstarávania: Verejná sútaz.
 IV.2) Kritériá vyhodnotenia ponúk: Najnizsia cena.
 IV.3) Administratívne informácie
 IV.3.1) Evidencné císlo spisu, ktoré pridelil obstarávatel:
 VeLog-436/2004-OMT-06.
 IV.3.2) Podmienky získania sútaznżch podkladov a dodatocnżch podkladov:
 Je mozné získat do: 24.9.2004.
 IV.3.3) Lehota na dorucenie ponúk alebo ziadostí o úcast: 6.10.2004.
 Cas: 10:00.
 IV.3.5) Jazyk alebo jazyky, v ktorżch môzu byt vyhotovené ponuky alebo
 ziadosti o úcast: slovensky.
 IV.3.6) Lehota viazanosti ponuky: Do: 24.11.2004.
 IV.3.7) Podmienky otvárania obálok s ponukami
 IV.3.7.1) Osoby oprávnené zúcastnit sa na otváraní obálok s ponukami:
 Oprávnení uchádzaci, ktorí predlozili ponuky v lehote na predkladanie
 ponúk. Dalsie upresnenie v sútaznżch podkladoch.
 IV.3.7.2) Dátum, cas a miesto: 7.10.2004-09:00.
 Velitelstvo logistiky, Legionárska 5, trencín - budova Velitelstva
 logistiky, 5.poschodie, miestnost c. 626.
 ODDIEL VI: DALSIE INFORMÁCIE
 VI.1) Toto oznámenie je nepovinné: Nie.
 VI.3) Táto zmluva sa tżka projektu/programu financovaného z fondov EÚ:
 Nie.
 VI.4) Dodatocné informácie: Obstarávatel si vyhradzuje:
 - právo uzavriet novú zmluvu s uchádzacom, ktorż splnil podmienky úcasti
 v sútazi a ktorého ponuka splnala poziadavky obstarávatela, ak vítaznż
 uchádzac v priebehu plnenia zmluvy, stratí schopnost plnit zmluvnż
 záväzok.
 IV.1.3) Previous publication concerning the same contract (if applicable):
 Predbezné oznámenie vo Vestníku verejného obstarávania císlo 71 z
 07.05.2004 a v obchodnom vestníku CR z 12.05.2004.
 VI.5) Dátum odoslania tohto oznámenia: 26.8.2004.
--------------------------------------------------------------------------------
       Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
    The Office for Official Publications of the European Communities
        The Federal Office of Foreign Trade Information
  Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung ausschreibung Ausschreibungen Ingenieure Öffentliche Ausschreibungen Datenbank Öffentliche Ausschreibungen Architekten Öffentliche Ausschreibungen Bau