Öffentliche Ausschreibungen Öffentliche Ausschreibung Auftragsbekanntmachungen

Home
Ausschreibungen, tagesaktuell
Ausschreibung: DeutschlandDeutschland
Ausschreibung: Ingenieure u. ArchitektenIngenieure u. Architekten
Ausschreibung: EDV, Hardware, SoftwareEDV-Hard- u. -Software
Ausschreibung: Hochbau, Tiefbau, Trockenbau, BauBauausschreibungen
Ausschreibung: Regionale ÜbersichtRegionale Übersicht
AusschreibungsarchivAusschreibungsarchiv
Kostenlose Services
Ausschreibung: Gastzugangkostenloser Gastzugang
Ausschreibung: Suche mittels CPV-CodesAusschreibungssuche mittels CPV-Codes
Ausschreibung: eMail, automatische, tagesaktuellAusschreibungen per eMail, automatische, tagesaktuell
Ausschreibung: Suchprofil, individuell, mit ErgebnisübersichtSuchprofil, individuell, mit Ergebnisübersicht
Abonnenten/Gäste
TED Online ZugangTED-DB Online Zugang
BfAI Online ZugangBfAI-DB Online Zugang
Anmeldung
Ausschreibung: TED - Alert, Leistungen/PreiseLeistungen/Preise, TED - Alert ab EUR 10,-/Monat
Ausschreibung: Anmeldung zu TED-AlertAnmeldung zu TED-Alert
Ausschreibung: Anmeldung zu BfAI-AlertAnmeldung zu BfAI-Alert
Info / Datenquellen / Datenbeschreibungen
Ausschreibung: Info zu TED-Alert und BfAI-AlertInfo TED-/BfAI-Alert
Ausschreibung: DatenbeschreibungDatenbeschreibung TED
Ausschreibung: CPV-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in TED-DBTED-DB; CPV-Codes
Ausschreibung: SIC-Codes, Klassifizierung von Ausschreibungen in BfAI-DBBfAI-DB; SIC-Codes
Miscellaneous
Ausschreibung: VeröffentlichenAusschreibungen veröffentlichen
Ausschreibung: Integrieren Sie eine Ausschreibungsabfragen auf Ihrer Websitelink2us
RSS Feed 'Aktuelle Ausschreibungen / Auftragsbekanntmachungen    RSS Feed
    NewsReader Download
Ausschreibung: KontaktKontakt
Ausschreibung: DokumentenlieferserviceDokumentenlieferservice im Auftrag des AAVEG
Ausschreibung: LinksLinks
Ausschreibung: ImpressumImpressum
Ausschreibung: FirmenprofilFirmenprofil
   

Ausschreibungen u. Aufträge: Verbandsmaterial - PL-Stettin
Beutel aus Kunststoff für medizinische Zwecke.
Zahnärztliches Einwegmaterial.
Nichtchemisches medizinisches Verbrauchsmaterial und hämatologisches Verbrauchsmaterial.
Nichtchemisches medizinisches Einwegmaterial und hämatologisches Verbrauchsmaterial.
Verbandsmaterial; Klemm-, Sutur- und Ligaturausstattung.
Verbandsmaterial.
Katheter.
Nadeln für medizinische Zwecke.
Skalpelle und Klingen.
Operationshandschuhe.
Sammelgefäße, Sammelbeutel und Dränageausrüstung.
Urinbeutel.
Sanitätspacks.
Sonden.
Sauerstoffmasken.
Ausrüstung für die Beatmung.
Geräte und Instrumente für Transfusion und Infusion.
Dokument Nr...................: 146255-2004
Veröffentlicht................: 01.09.2004
*
 VERGABEBEKANNTMACHUNG
 Lieferauftrag
 I.1)	Offizieller Name und Anschrift des öffentlichen Auftraggebers:
 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PAM w Szczecinie, Att:
 Wojciech Nowakowski, Al. Powstanców Wielkopolskich 72, PL-70-111
 Szczecin. Tel.: +48 91 466 10 88. Fax: +48 91 466 11 13. E-mail:
 zampubl12@polbox.com. URL: www.spsk2.pam.szczecin.pl.
 II.1.8.1) Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV): 33141110
 - M016 - M020, 33141200 - M016 - M020, 33141600 - M016 - M020, 33141641 -
 M016 - M020, 33141320 - M016 - M020, 33194000 - M016 - M020, 33141411 -
 M016 - M020, 33141611 - M016 - M020, 33141000 - M016 - M020, 33157200 -
 M016 - M020, 33157110 - M016 - M020, 33140000 - M016 - M020, 33141100 -
 M016 - M020, 33141420 - M016 - M020, 25222200 - M016 - M020, 33131300 -
 M016 - M020, 33141620 - M016 - M020.
 Beschreibung: Verbandsmaterial. Für den Krankenhausbedarf. Für den
 Laborbedarf.
 Katheter. Für den Krankenhausbedarf. Für den Laborbedarf.
 Sammelgefäße, Sammelbeutel und Dränageausrüstung. Für den
 Krankenhausbedarf. Für den Laborbedarf.
 Sonden. Für den Krankenhausbedarf. Für den Laborbedarf.
 Nadeln für medizinische Zwecke. Für den Krankenhausbedarf. Für den
 Laborbedarf.
 Geräte und Instrumente für Transfusion und Infusion. Für den
 Krankenhausbedarf. Für den Laborbedarf.
 Skalpelle und Klingen. Für den Krankenhausbedarf. Für den Laborbedarf.
 Urinbeutel. Für den Krankenhausbedarf. Für den Laborbedarf.
 Nichtchemisches medizinisches Einwegmaterial und hämatologisches
 Verbrauchsmaterial. Für den Krankenhausbedarf. Für den Laborbedarf.
 Ausrüstung für die Beatmung. Für den Krankenhausbedarf. Für den
 Laborbedarf.
 Sauerstoffmasken. Für den Krankenhausbedarf. Für den Laborbedarf.
 Nichtchemisches medizinisches Verbrauchsmaterial und hämatologisches
 Verbrauchsmaterial. Für den Krankenhausbedarf. Für den Laborbedarf.
 Verbandsmaterial; Klemm-, Sutur- und Ligaturausstattung. Für den
 Krankenhausbedarf. Für den Laborbedarf.
 Operationshandschuhe. Für den Krankenhausbedarf. Für den Laborbedarf.
 Beutel aus Kunststoff für medizinische Zwecke. Für den Krankenhausbedarf.
 Für den Laborbedarf.
 Zahnärztliches Einwegmaterial. Für den Krankenhausbedarf. Für den
 Laborbedarf.
 Sanitätspacks. Für den Krankenhausbedarf. Für den Laborbedarf.
 IV.3.3) Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder
 Teilnahmeanträge: 14.10.2004. Uhrzeit: 11:30.
 IV.3.5) Sprache oder Sprachen, die für die Angebotslegung oder
 Teilnahmeanträge verwendet werden können: Polnisch.
OT: OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU
 Dostawy
 Czy niniejsze zamówienie jest objete zakresem Porozumienia w sprawie
 zamówien rzadowych (GPA)? Tak.
 SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA
 I.1)	Oficjalna nazwa i adres instytucji zamawiajacej: Samodzielny
 Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PAM w Szczecinie, Att: Wojciech
 Nowakowski, Al. Powstanców Wielkopolskich 72, PL-70-111 Szczecin. Tel.:
 +48 91 466 10 88. Fax: +48 91 466 11 13. E-mail: zampubl12@polbox.com.
 URL: www.spsk2.pam.szczecin.pl.
 I.2)	Adres, pod którym mozna uzyskac dalsze informacje: Samodzielny
 Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PAM w Szczecinie, Att: Wojciech
 Nowakowski, Al. Powstanców Wlkp. 72, Budynek Dzialu Technicznego Pokój nr
 11, PL-70-111 Szczecin. Tel.: +48 91 466 10 86-87. Fax: +48 91 466 11 13.
 E-mail: zampubl2@polbox.com. URL: www.spsk2.pam.szczecin.pl.
 I.3)	Adres, pod którym mozna uzyskac dokumentacje: Samodzielny Publiczny
 Szpital Kliniczny Nr 2 PAM w Szczecinie, Att: Wojciech Nowakowski, Al.
 Powstanców Wlkp. 72, Budynek Dzialu Technicznego Pokój nr 11, PL-70-111
 Szczecin. Tel.: +48 91 466 10 86-87. Fax: +48 91 466 11 13. E-mail:
 zampubl2@polbox.com. URL: www.spsk2.pam.szczecin.pl.
 I.4)	Adres, na który nalezy przesylac oferty/wnioski o dopuszczenie do
 udzialu w postepowaniu: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PAM
 w Szczecinie, Al. Powstanców Wlkp. 72, Budynek Dyrekcji "C", pokój nr 13,
 PL-70-111 Szczecin. Tel.: +48 91 466 10 10. Fax: +48 91 466 10 15. URL:
 www.spsk2.pam.szczecin.pl.
 I.5)	Rodzaj instytucji zamawiajacej: Podmiot prawa publicznego.
 SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
 II.1) Opis
 II.1.2) Rodzaj zamówienia na dostawy: Kupno.
 II.1.4) Jest to umowa ramowa: Nie.
 II.1.5) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucje zamawiajaca: Dostawa
 sprzetu jednorazowego uzytku dla wszystkich jednostek SPSK Nr 2 PAM.
 II.1.6) Opis/przedmiot zamówienia: Dostawa sprzetu medycznego
 jednorazowego uzytku zgodnie z zalacznikiem 1B.
 II.1.7) Miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, realizacji dostaw lub
 swiadczenia uslug: Siedziba Zamawiajacego.
 II.1.8) Nomenklatura
 II.1.8.1) Wspólny Slownik Zamówien(CPV): 33141110 - M016 - M020.
 II.1.9) Podzial zamówienia na czesci: Tak.
 Oferty mozna skladac w odniesieniu do: Wszystkich czesci.
 II.1.10) Dopuszcza sie przedstawianie wariantów: Nie.
 II.2) Wielkosc lub zakres zamówienia
 II.2.1) Calkowita wielkosc lub zakres zamówienia: Dostawa sprzetu
 medycznego jednorazowego uzytku dla wszystkich jednostek SPSK Nr 2 PAM na
 okres 24 miesiecy.
 II.3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 24 okres w
 miesiacach liczac od momentu udzielenia zamówienia.
 Informacje o czesciach zamówienia
 Czesc Nr: 01 Cewniki urologiczne jednorazowego uzytku.
 1) Nomenklatura
 1.1)	Wspólny Slownik Zamówien (CPV): 33141200 - M016 - M020.
 2) Krótki opis: Okreslono w SIWZ.
 3) Zakres lub wielkosc: Cewniki urologiczne typu Couvelaire, typu Foley,
 typu Nelaton, typu Pezzer, typu Tiemann.
 Czesc Nr: 02 Cewniki do odsysania, karmienia i podawania tlenu.
 1) Nomenklatura
 1.1)	Wspólny Slownik Zamówien (CPV): 33141200 - M016 - M020.
 2) Krótki opis: Okreslono w SIWZ.
 3) Zakres lub wielkosc: Cewniki do odsysania górnych dróg oddechowych,
 do karmienia przez nos noworodkowe, do podawania tlenu przez nos.
 Czesc Nr: 03 Dreny, butelki do odsysania ran pooperacyjnych, sondy
 zoladkowe.
 1) Nomenklatura
 1.1)	Wspólny Slownik Zamówien (CPV): 33141600 - M016 - M020, 33141641 -
 M016 - M020.
 2) Krótki opis: Okreslono w SIWZ.
 3) Zakres lub wielkosc: Dreny do odsysania ran pooperacyjnych typu
 Redon. Sondy zoladkowe sterylne.
 Czesc Nr: 04 Cewnik Foley obustronnie silikonowany.
 1) Nomenklatura
 1.1)	Wspólny Slownik Zamówien (CPV): 33141200 - M016 - M020.
 2) Krótki opis: Okreslono w SIWZ.
 3) Zakres lub wielkosc: Cewnik Foley obustronnie silikonowany.
 Czesc Nr: 05 Igly do iniekcji, przyrzady do przetoczen.
 1) Nomenklatura
 1.1)	Wspólny Slownik Zamówien (CPV): 33141320 - M016 - M020, 33194000 -
 M016 - M020.
 2) Krótki opis: Okreslono w SIWZ.
 3) Zakres lub wielkosc: Igly do iniekcji. Przyrzady do przetoczen.
 Czesc Nr: 06 Igly do znieczulen typu pencil point.
 1) Nomenklatura
 1.1)	Wspólny Slownik Zamówien (CPV): 33141320 - M016 - M020.
 2) Krótki opis: Okreslono w SIWZ.
 3) Zakres lub wielkosc: Igly do znieczulen typu pencil point.
 Czesc Nr: 07 Ostrza chirurgiczne jednorazowego uzytku.
 1) Nomenklatura
 1.1)	Wspólny Slownik Zamówien (CPV): 33141411 - M016 - M020.
 2) Krótki opis: Okreslono w SIWZ.
 3) Zakres lub wielkosc: Ostrza chirurgiczne jednorazowego uzytku.
 Czesc Nr: 08 Worki do moczu i lewatyw.
 1) Nomenklatura
 1.1)	Wspólny Slownik Zamówien (CPV): 33141611 - M016 - M020.
 2) Krótki opis: Okreslono w SIWZ.
 3) Zakres lub wielkosc: Worki do moczu i lewatyw.
 Czesc Nr: 09 Wzierniki ginekologiczne.
 1) Nomenklatura
 1.1)	Wspólny Slownik Zamówien (CPV): 33141000 - M016 - M020.
 2) Krótki opis: Okreslono w SIWZ.
 3) Zakres lub wielkosc: Wzierniki ginekologiczne.
 Czesc Nr: 10 Maski, przedluzacze, zestawy anestezjologiczne.
 1) Nomenklatura
 1.1)	Wspólny Slownik Zamówien (CPV): 33157200 - M016 - M020, 33157110 -
 M016 - M020.
 2) Krótki opis: Okreslono w SIWZ.
 3) Zakres lub wielkosc: Maski tlenowe z drenem/bez drenu, przedluzacze
 do obwodów oddechowych, zestawy anestezjologiczne do nebulizacji.
 Czesc Nr: 11 Cewniki z trokarem.
 1) Nomenklatura
 1.1)	Wspólny Slownik Zamówien (CPV): 33141200 - M016 - M020.
 2) Krótki opis: Okreslono w SIWZ.
 3) Zakres lub wielkosc: Cewniki z trokarem do drenazu klatki piersiowej.
 Czesc Nr: 12 Worki do zywienia pozajelitowego.
 1) Nomenklatura
 1.1)	Wspólny Slownik Zamówien (CPV): 33140000 - M016 - M020.
 2) Krótki opis: Okreslono w SIWZ.
 3) Zakres lub wielkosc: Worki do zywienia pozajelitowego typu Dimix.
 Czesc Nr: 13 Zaciski do pepowiny, opaski identyfikacyjne.
 1) Nomenklatura
 1.1)	Wspólny Slownik Zamówien (CPV): 33141100 - M016 - M020.
 2) Krótki opis: Okreslono w SIWZ.
 3) Zakres lub wielkosc: Zaciski do pepowiny. Opaski identyfikacyjne dla
 doroslych/ dla dzieci.
 Czesc Nr: 14 Patyczki, probówki do pobierania wymazów.
 1) Nomenklatura
 1.1)	Wspólny Slownik Zamówien (CPV): 33141000 - M016 - M020.
 2) Krótki opis: Okreslono w SIWZ.
 3) Zakres lub wielkosc: Patyczki, probówki do pobierania wymazów.
 Czesc Nr: 15 Przedluzacze do pomp infuzyjnych.
 1) Nomenklatura
 1.1)	Wspólny Slownik Zamówien (CPV): 33141000 - M016 - M020.
 2) Krótki opis: Okreslono w SIWZ.
 3) Zakres lub wielkosc: Przedluzacze do pomp infuzyjnych czarne /
 przezroczyste.
 Czesc Nr: 16 Przyrzady do przetaczania plynów do pomp ASCOR.
 1) Nomenklatura
 1.1)	Wspólny Slownik Zamówien (CPV): 33194000 - M016 - M020.
 2) Krótki opis: Okreslono w SIWZ.
 3) Zakres lub wielkosc: Przyrzady do przetaczania plynów do pompy
 perystaltycznej ASCOR.
 Czesc Nr: 17 Kaniule dotetnicze i noworodkowe.
 1) Nomenklatura
 1.1)	Wspólny Slownik Zamówien (CPV): 33141200 - M016 - M020.
 2) Krótki opis: Okreslono w SIWZ.
 3) Zakres lub wielkosc: Kaniule dotetnicze z zaworem odcinajacym i
 noworodkowe typu neoflon.
 Czesc Nr: 18 Rekawice diagnostyczne.
 1) Nomenklatura
 1.1)	Wspólny Slownik Zamówien (CPV): 33141420 - M016 - M020.
 2) Krótki opis: Okreslono w SIWZ.
 3) Zakres lub wielkosc: Rekawice diagnostyczne winylowe, rekawice
 diagnostyczne bezpudrowe.
 Czesc Nr: 19 Rekawice chirurgiczne lateksowe, bezpudrowe.
 1) Nomenklatura
 1.1)	Wspólny Slownik Zamówien (CPV): 33141420 - M016 - M020.
 2) Krótki opis: Okreslono w SIWZ.
 3) Zakres lub wielkosc: Rekawice chirurgiczne lateksowe, bezpudrowe.
 Czesc Nr: 20 Rekawice chirurgiczne do zabiegów wysokiego ryzyka.
 1) Nomenklatura
 1.1)	Wspólny Slownik Zamówien (CPV): 33141420 - M016 - M020.
 2) Krótki opis: Okreslono w SIWZ.
 3) Zakres lub wielkosc: Rekawice chirurgiczne do zabiegów wysokiego
 ryzyka. Rekawice antyalergiczne nielateksowe kopolimerowe.
 Czesc Nr: 21 Dren KEHR.
 1) Nomenklatura
 1.1)	Wspólny Slownik Zamówien (CPV): 33141000 - M016 - M020.
 2) Krótki opis: Okreslono w SIWZ.
 3) Zakres lub wielkosc: Dren KEHR sterylny.
 Czesc Nr: 22 Kieliszki, pojemniki na mocz, szpatulki, kubki
 stomatologiczne.
 1) Nomenklatura
 1.1)	Wspólny Slownik Zamówien (CPV): 25222200 - M016 - M020, 33131300 -
 M016 - M020.
 2) Krótki opis: Okreslono w SIWZ.
 3) Zakres lub wielkosc: Kieliszki, pojemniki na mocz, szpatulki, kubki
 stomatologiczne.
 Czesc Nr: 23 Worki i sondy do zywienia.
 1) Nomenklatura
 1.1)	Wspólny Slownik Zamówien (CPV): 33140000 - M016 - M020.
 2) Krótki opis: Okreslono w SIWZ.
 3) Zakres lub wielkosc: Worki do zywienia pasujace do pompy Patrol,
 sondy do zywienia z prowadnica metalowa, zestawy do podazy krwi z diureta.
 Czesc Nr: 24 Zestaw transportowy do pobierania wymazów.
 1) Nomenklatura
 1.1)	Wspólny Slownik Zamówien (CPV): 33141620 - M016 - M020.
 2) Krótki opis: Okreslono w SIWZ.
 3) Zakres lub wielkosc: Zestaw transportowy do pobierania wymazów w
 czasie odsysania.
 SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I
 TECHNICZNYM
 III.1) Warunki dotyczace zamówienia
 III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje: 12 091,00 PLN (slownie zlotych:
 dwanascie tysiecy dziewiecdziesiat jeden) dla calosci zamówienia.
 III.1.3) Forma prawna, jaka musi przyjac grupa dostawców, wykonawców lub
 uslugodawców, której udzielono zamówienia: Zgodnie z SIWZ.
 III.2) Warunki uczestnictwa
 III.2.1) Informacje dotyczace sytuacji wykonawcy, dostawcy lub
 uslugodawcy oraz informacje i formalnosci niezbedne do oceny, czy spelnia
 on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne: W postepowaniu
 moga wiac udzial wykonawcy nie podlegajacy wykluczeniu na podstawie art.
 24 i spelniajacy warunki okreslone w art.22 ust.1 ustawy Prawo Zamówien
 Publicznych.
 III.2.1.1) Stan prawny - wymagane dokumenty: - Aktualny odpis z
 wlasciwego rejestru albo aktualne zaswiadczenie o wpisie do ewidencji
 dzialalnosci gospodarczej,
 - Umowa regulujaca wspólprace podmiotów wystepujacych wspólnie (dot.
 konsorcjum oraz spólki cywilnej).
 III.2.1.2) Zdolnosc ekonomiczna i finansowa - wymagane dokumenty:
 Informacja banku, w którym wykonawca posiada podstawowy rachunek bankowy,
 potwierdzajaca wysokosc posiadanych srodków finansowych lub zdolnosc
 kredytowa wykonawcy, wystawiona nie wczesniej niz 6 miesiecy przed
 uplywem terminu skladania ofert.
 III.2.1.3) Zdolnosc techniczna - wymagane dokumenty: Wykaz wykonanych w
 okresie ostatnich trzech lat dostaw, a jezeli okres prowadzenia
 dzialalnosci jest krótszy - w tym okresie z podaniem ich wartosci,
 przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz zalaczenia dokumentów
 potwierdzajacych, ze dostawy te zostaly wykonane nalezycie.
 III.3) Specyficzne warunki dotyczace zamówien na uslugi
 III.3.2) Osoby prawne zobowiazuje sie do wskazania nazwisk oraz
 kwalifikacji zawodowych pracowników odpowiedzialnych za wykonanie
 zadania: Nie.
 SEKCJA IV: PROCEDURA
 IV.1) Rodzaj procedury: Otwarta.
 IV.1.3) Wczesniejsze publikacje dotyczace tego samego zamówienia
 IV.1.3.1) Wstepne ogloszenie informacyjne dotyczace tego samego
 zamówienia: Numer ogloszenia w spisie Dz.U.: 2004/S 113-094865 - Z:
 11.6.2004.
 IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia: Oferta najbardziej korzystna
 ekonomicznie pod wzgledem:
 Kryteria jak nizej:
 1: Cena brutto - 80%;
 2: Jakosc - 20%.
 Kolejnosc wedlug znaczenia: Nie.
 IV.3) Informacje administracyjne
 IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucje zamawiajaca:
 ZP/220/54/04.
 IV.3.2) Warunki uzyskania dokumentów zamówienia oraz dokumentów
 dodatkowych: Dostepne do: 14.10.2004.
 Cena: 36,60 PLN.
 Warunki i sposób platnosci: Za zaliczeniem pocztowym, badz gotówka - w
 przypadku odbioru osobiscie.
 IV.3.3) Termin skladania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzialu w
 postepowaniu: 14.10.2004. Godzina: 11:30.
 IV.3.5) Jezyk lub jezyki, w których mozna sporzadzac oferty lub wnioski
 o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu: polski.
 IV.3.6) Minimalny okres, w którym oferent bedzie zwiazany oferta: 60 dni
 od ostatecznego terminu skladania ofert.
 IV.3.7) Warunki dotyczace otwierania ofert
 IV.3.7.2) Data, godzina i miejsce: 14.10.2004-12:00.
 Budynek Anatomii Prawidlowej, sala nr 12.
 SEKCJA VI: INNE INFORMACJE
 VI.1) Publikacja niniejszego ogloszenia jest nieobowiazkowa: Nie.
 VI.3) Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze srodków UE:
 Nie.
 VI.5) Data wyslania niniejszego ogloszenia: 20.8.2004.
--------------------------------------------------------------------------------
       Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
    The Office for Official Publications of the European Communities
        The Federal Office of Foreign Trade Information
  Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung ausschreibung Ausschreibungen Ingenieure Öffentliche Ausschreibungen Datenbank Öffentliche Ausschreibungen Architekten Öffentliche Ausschreibungen Bau